Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

اســـتاد عطـــا، گـُــل گفتــی، دُر ســـفتی، خیـــلی زیبـــا! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط درویش دریادلی   
شنبه ، 22 شهریور 1393 ، 05:27

اســـتاد عطـــا، گـُــل گفتــی، دُر ســـفتی، خیـــلی زیبـــا!همین لحظه، در میان سران و رهبران مطرح سیاسی تاجیک، یگانه کسی که دل آدم می شود برایش "مرد" خطاب کند، ارتشبد استاد عطا محمد نور والی پیروزمند بلخ است. ساده سخن می گوید، صاف و پوست کنده سخن می گوید. قاطع و مردانه سخن می گوید. صف اش معلوم است. بالای گپی که می زند استوار ایستاد است.

از اول که گفته است "تقلب را نمی پذیرم"، تا آخر می گوید که نمی پذیرم. از اول گفته است که به اشرف غنی، به هیچ صورت و به هیچ قیمت تسلیم نمی شوم، حالا هم مردانه می گوید که اگر امریکا یا هر کسی دیگر بخواهد اشرف غنی را بالای شانه های مردم سوار کند، ما او را چنان به زمین بزنیم و دور پرتاب کنیم که سر و شانه و کمر و دست و پایش بشکند و توته توته شود!

 

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ، 27 شهریور 1393 ، 09:41
ادامه مطلب
 
ناتـــو در افغــانســتان پیــروزی یــا فــرار آبــرومنــدانه PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
شنبه ، 22 شهریور 1393 ، 06:51

احمد سعیدی از چندی بدینسو متاسفانه افغانستان به نوار طولانی بحران دایمی وارد گردیده، که اجزای اساسی ان جنگ علیه تروریستان و افراطیون، تولید و قاچاق روزافزون مواد مخدره، فساد سراسری اداری مشکل انتخابات ریاست جمهوری، ضعف و بی کفایتی حکومت مرکزی، رکود اقتصادی، بیکاری کتلوی، لاینحل ماندن مساله اواره گان، افغانی پائین امدن سطح کلی زنده گی کتله اساسی مردم این کشور را بجان آورده.

ادامه مطلب
 
ازپــاداش استخـــاره گـــری، تامجـــازات بغــاوتـــگری PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط دوکتور محمد عابد حیدری   
شنبه ، 22 شهریور 1393 ، 07:18

دوکتور محمد عابد حیدریهژدهم سنبله 1380 خورشیدی (نهم سپتمبر2001/ م) مصادف است با روزیکه افغانستان برای نخستین بار شاهد انجام یک عمل انتحاری بود.درهمین روز دوتن ازترورستها در ظاهر با عنوان ژورنالیست و از آدرس القاعده، با انجام عمل انتحاری خود، قوماندان عمومی نیروهای مقاومت افغانستان علیه پاکستان و سازمانهای تروریستی جهانی، احمد شاه را در خواجه بها والدین ولایت تخار بشهادت رساندند.

ادامه مطلب
 
در مــورد تــاریخ شــاهنشــاهی غـــوریان تــاجیک PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - تاریخــــــی
نوشته شده توسط دکتر بصیر کامجو   
شنبه ، 22 شهریور 1393 ، 05:43

در مــورد تــاریخ شــاهنشــاهی غـــوریان تــاجیک
ادامــه نبشــه...

 
ایــن نــه خــون، کــه بــذر زنــدگی است کــه دست شُــهدا افشـــانده است PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - احمــــد شـــاه مســـعود
نوشته شده توسط عبدلقیوم ملکزاده   
شنبه ، 22 شهریور 1393 ، 06:23

ایــن نــه خــون، کــه بــذر زنــدگی است کــه دست شُــهدا افشـــانده است"طرفه نمازیست عشق آب وضویش سرشک / آیۀ تقدیس او خنجرخون داده آب"
باز اینجا سخن ازسنبلۀ خونین است.
سخن از: « به عشق زنده شدن "عندربهم" بودن / شده ست حاصل آن ها زسینه چاکی ها »!
سخن ازماه به خون خفتن بارزترین ، نام آورترین وتأثیر گذارترین چهره های تاریخ معاصر کشور در رأس پیر خردِ منطقه (استاد پروفیسور برهان الدینربانی) وقهرمان ملی افغانستان ( انجنیراحمد شاه مسعود) ودر کنار آنها هفتۀ یاد بود از هزاران شهید راه اسلام وآزادی، گلگون قبایانی که جان های شیرین شان را درطبق اخلاص نهادند و خاضعانه به پیشگاه ربالجن والناس، پیشکش کرده اند.

آخرین به روز رسانی در شنبه ، 22 شهریور 1393 ، 07:14
ادامه مطلب
 
ســـلاطين بي تــاج وتخت در انتظـــار تاجگـــذاري!؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط محمد علي مهرزاد   
شنبه ، 22 شهریور 1393 ، 06:07

محمد علي مهرزاداكنون كه رشته ورسيدگي انتخابات در دست پهلوانان تازه بدوران ونوآموزان عرصه سياست رسيده است ؛ مارا بياد داشته هاي كتاب (كليله ودمنه) انداخت، كه يكي از پهلوانان شمال كشور؛ در بيانيه اخير خود هشدار داده بود كه: (اگردر انتخابات رياست جمهوري افغانستان تفتيش اراء يك جانبه باشد، ما قيام براه مي اندازيم)!!

ادامه مطلب
 
حتـــا دفتــرچــه خاطـــراتش را تیــربــاران کـــرده بــودند!!! PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط جاوید روستاپور   
شنبه ، 22 شهریور 1393 ، 06:00

جاوید روستاپورمــردی مالیخــوالیـــایی
آخرین موتر مسافر بر به بازارک که در نزدیکی روستا موقعیت داشت رسیده بود، هوا گرگ و میش شده بود و کارگران با تن خسته و افکار در هم و برهم از مزرعه ها به سویی خانه های شان در حرکت بودند، مردی ریش سفید که در بازارک دکان خوراکه فروشی داشت، آخرین کسی بود که دروازه دکانش را بست و با گام های خسته روانه یی خانه اش شد.

ادامه مطلب
 
پســت اتشــه هــای فــرهنگی، مــال شخصــی مقــامات وزارت اطلاعــات وفــرهنگ می باشــد PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - نامــه هــای رســیده
نوشته شده توسط م ن   
شنبه ، 22 شهریور 1393 ، 06:41

مقامات وزارت اطلاعات وفرهنگ به علت کم کاری ها وبی توجهی های مشهود وغیر قابل تحمل،پیوسته مورد تاخت وتاز وانتقاد های شدید پارلمانی ها ونخبه های فرهنگی  قرار گرفته  اند. این مقامات در خود فرورفته وبی خبر از وضعیت فرهنگی وکلتوری کشور از نخستین روزهای تشکیل ادارۀ موقت تاکنون، در بخش انکشاف وتوسعۀ فرهنگ، کار قابل ملاحظه ودر خور توجهی را انجام نداده اند.

ادامه مطلب
 
کســـی خبــر نشـــوه... مـــره بدنــام کــدند... مــه چطـــو زندگی کنـــم؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
شنبه ، 22 شهریور 1393 ، 06:30

کســـی خبــر نشـــوه... مـــره بدنــام کــدند... مــه چطـــو زندگی کنـــم؟
شهرما جنگل وحش است که در پیچ و خم اش
پشت هـــر کفتر کوچک، دو سه کفتاری هست

این واژهها دیگر برای هیچ افغانی ناشناخته نیست و کلمه های آشنایی هستند که حکایت از یک فاجعۀ دردبار ناموسی در کشور دارند. آری این اولین و آخرین فریاد ها و ناله و زاری های یک زن با شرف است که حالا مانند جرقه یی در آسمان کشور جاری و در گوش های مردان و زنان این کشور طنین انداز هستند.

ادامه مطلب
 
اشرف غنی ازنام قانون اساسی سوء استفاده ابزای نموده، شعار می دهد، قانون اساسی را معامله نمی کنم PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط منجم زاده   
شنبه ، 22 شهریور 1393 ، 07:27

اشرف غنی ازنام قانون اساسی سوء استفاده ابزای نموده، شعار می دهد، قانون اساسی را معامله نمی کنم قانون اساسی نقش بسيار ارزنده وبرجسته ی درثبات وپيشرفت جامعه ايفا ميکند. این روز ها نام (قانون اساسی) مرتب شنیده میشود: این درحالیست که تمام برنامه های انتخابات ازپروسه انتخابات سال ۸۸ ۱۳و گرفتن قدرت توسط حامد کرزی واز تعین کمیسیون انتخابات ۲۰۱۴ گرفته تا تقلب کسترده و سازماندهی شده، از شعبده بازی های کمیسیون انتخابات، که درصدرآن امرخیل طراح اصلی تقلب بوده، همه بر خلاف قانون اساسی افغانستان صورت گرفته است.

ادامه مطلب
 
«از طـــنین رنـــگ» PDF پرینت ایمیل
فــــرهنگی - کتـــابخـــانه خــــاوران
نوشته شده توسط امان معاشر   
شنبه ، 22 شهریور 1393 ، 05:52

«از طـــنین رنـــگ»محترم بشیر (رحیمی) چهارمین مجموعه ی شعری خویش را زیر نام «از طنین رنگ» به نشر رسانده و دارد که به دستررس علاقمندان قرار گیرد و از اشعار ناب موصوف و خواندن آن بهره ها بگیرند.
«از طنین رنگ» در 128 صفحه و به صحافی زیبا از سوی وحید عباسی و ویرایش محترم کاظم (کاظمی) به همکاری برنامه سپیده باران در مؤسسه درّ دری شهر مشهد ایران از چاپ برامده است.

ادامه مطلب
 
معـــارف دوســـتی شــهید مســـعود PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - احمــــد شـــاه مســـعود
نوشته شده توسط ضیا الحق حافظی   
شنبه ، 22 شهریور 1393 ، 07:11

معـــارف دوســـتی شــهید مســـعوداولین و آخرین دیدار
شهید احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور یکی از بزرگترین شخصیت های مبارز و آذادیخواه معاصر جهان است که در باب شخصیت و کارنامه های جاودان او دوستان، علاقمندان و حتی دشمنانان او چیز ها و اعتراف ها ی زیاد نوشته اند. صد ها نوار صوتی و تصویری، در برهه های معین از او بر جای مانده که در هرکدام، باور ها و دیدگاه های او تبلور یافته است. صد ها مقاله، کتاب و رساله در ابعاد گاهنامه وی نگارش یافته و در مجموع کرکتر ویژه و خصایل حسنه او به گونه های مختلف بیان شده است.

ادامه مطلب
 
اشـــرف غنـــی و خطبـــه ای نمـــاز جمعـــه PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط شکیب حمیدی   
شنبه ، 22 شهریور 1393 ، 07:29

اشـــرف غنـــی و خطبـــه ای نمـــاز جمعـــهاز ظواهر امر پیداست که سرانجام  اشترتقلب با همه بی حیایی در هفته آینده  در دهن دروازه ارگ  خواهد خوابید و شتربان میزوف با دیده درآیی  و با حرکات جلفی با بیان جملات سخیف چون (بچه سگ) گویا بر شانه های مردم سوار خواهد شد. تا با طرح های عمرانی و اقتصادی ریشه گل لاله را از هالند دوباره بزور به افغانستان بیاورد و بزودی  محتویات بولانی این ملت را از  گندنه به کچالو تبدیل نماید! 

ادامه مطلب
 
اطــلاعیه، تجلیــل و گرامیــداشت از هفتــه شــهدا و... PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط ستاد برگزاری سالروز   
شنبه ، 22 شهریور 1393 ، 06:36

تجلیــل و گرامیــداشت از هفتــه شــهدا و دوازدهمیــن ســالروز شــهادت قهــرمان مــلی افغانســتان شــهید احمــد شــاه مســعود ( در ملبورن، آسترالیا)

اطــلاعیه، تجلیــل و گرامیــداشت از هفتــه شــهدا و دوازدهمیــن ســالروز شــهادت قهــرمان مــلی افغانســتان شــهید احمــد شــاه مســعود (در ملبورن، آسترالیا)

شهادت برترین درجه کمال انسانی است که هر مجاهد آن را آگاهانه و با افتخار در راه خدا برمی گزیند.
بزرگداشت ازهفته شهید پاسداری از خون شهدای ملیونی است که در راه استقلال، آزادی و حفظ هویت ملی و دینی جان های عزیز شان را از دست دادند.

ادامه مطلب
 
نقــش زنــده یــاد بانــو دکتــور اناهیتــا راتبــزاد رهبــر "ســازمان دمــوکراتیک زنــان" PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط اکادمیسین دستگیر پنجشیری   
شنبه ، 22 شهریور 1393 ، 06:56

نقــش زنــده یــاد بانــو دکتــور اناهیتــا راتبــزاد رهبــر "ســازمان دمــوکراتیک زنــان" نقــش زنــده یــاد بانــو دکتــور اناهیتــا راتبــزاد رهبــر "ســازمان دمــوکراتیک زنــان"
- درمبــارزات انتخــاباتی، پارلمــانی و عضــویت شــورای مــلی افغــانســتان

بانو دکتور اناهیتا یکی از پیشگا مان راه آزادی وبرابری حقوقی زنان با مردان وکیل ونماینده ی نواحی سوم وچهارم شهر کابل، در دوره ی دوازدهم شورای ملی واشتراک کننده فعال نهضت زنان- ورهبر سازمان دموکراتیک زنان بوده اند -    
- سازمان -دموکراتیک زنان، همگام با بنیاد گذاران " جمعیت دموکراتیک خلق.

ادامه مطلب
 
بایــد قــدر واژه هـــای عــربی را در فــرهنگســـتان زبــان پـــارسی پـــاس بـــداریم PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - زبــــان
نوشته شده توسط ضیا باری بهاری   
شنبه ، 22 شهریور 1393 ، 06:11

ضیا باری بهاریاز روی پژوهش ها و بررسی های علمی کارشناسان زبان و ادبیات در نثر پیشین فارسی در می یابیم که کاربرد کلمه های عربی در زبان فارسی از همان آغاز از خود مخالفان و طرفدارانی داشته است، که در زمان معاصر نیز این روند کماکان ادامه دارد. از دیر وقت بدینسو بعضی از نویسندگان در ایران و در این پسین ها به تقلید از آنها عده ای هم در افغانستان می خواهند زبان فارسی را از وجود کلمه های عربی و به اصطلاح "بیگانه" پاک سازی نمایند،

ادامه مطلب
 
عیداــلرحمن حمیــدی ریس تلویــزیون صــدای افغــانســتان در گــذشت PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط ضیا الحق حافظی   
شنبه ، 22 شهریور 1393 ، 06:14

عیداــلرحمن حمیــدی ریس تلویــزیون صــدای افغــانســتان در گــذشتخبر برایم ناگوار بود،" عبدالرحمان جان حمیدی به جاویدانه گان پیوست."هنوز باور ندارم؟ چگونه به ابن زودی و آسانی مرد نجیب و بردبار، وطنپرست صادق، همکار عزیز و نازنین خود را از دست داده باشم؟ او آرزو داشت روزی بساط نفاق و جنگ و سیه روزی را برچیده ببیند به همبن باور با هزار مشکل تلویزیون صدای افغانستان را بنیاد نهاد و برای اولین بار با همان لهجه شیرین مخصوص به خودش صادقانه گفت:

آخرین به روز رسانی در شنبه ، 22 شهریور 1393 ، 06:22
ادامه مطلب
 
رهـــا در بــاد؛ شهـــکار شـــهرآب PDF پرینت ایمیل
فــــرهنگی - کتـــابخـــانه خــــاوران
نوشته شده توسط فتح الله باحث   
شنبه ، 22 شهریور 1393 ، 07:23

رهـــا در بــاد؛ شهـــکار شـــهرآبثانیه‏ ها، دقیقه ‏ها، ساعت‏ها و روزها پی‏هم می‏گذرند واین آدمی است که برفرازی نشسته‏ است و رویدادهای روزانه را تماشا کرده و آن‏ها را تصویرپردازی می‏کند. آدم‏های هوشمند و آفریننده، می‏نویسند و می‏خوانند و می‏آفرینند و آدم‏های جست‏وجوگر، نکته‏یاب، موشگاف و نکته‏سنج؛ خوب‏ترین‏ها و زیباترین را در می‏یابند و از آن‏ها لذت می‏برند. روزی از روزها، برای لحظه‏یی، سری به دنیای مجازی(رخ‏نما) زدم.

ادامه مطلب
 
غـــروب یک خــورشـــید PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط عبدالوکیل کوچی   
شنبه ، 22 شهریور 1393 ، 07:04

غـــروب یک خــورشـــید بانوی پیشتاز جنبش انقلابی افغانستان به جاودانگی پیوست
این بارخورشید آزادی در پهنه ابرهای تیره مرگ، فرو رفته ودر افقهای جنبش انقلابی وداد خواهانه کشورما غروب کرد . ابر مبارز فرهیخته، بنیاد گذار نهضت رهایی بخش زنان افغانستان، مبارز خستگی نا پذیر جنبش انقلابی کشور محبوب ما افغانستان، یکی از پایه گذاران برآزنده حزب دموکراتیک خلق افغانستان، بنیاد گذار سازمان دموکراتیک زنان افغانستان،

ادامه مطلب
 
انحطـــاط ســـیاسی جهـــان اســـلام (بخش سوم) PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - مـــذهبـــی
نوشته شده توسط احمدذکی خاورنیا   
شنبه ، 22 شهریور 1393 ، 06:03

احمدذکی خاورنیاتفکر بشری همواره در تحول ودگرگونی است. وعوامل زیادی اند که بر آن تاثیر منفی می گذارند وعواملی اند که باعث تکامل ورشد وپختگی آن می گردند. و تمام این دگرگونی ها در اثر تفاعل انسان با دگرگونی های زندگی است. که این تحولات نوع معینی از تفکر را بر وی لازم می گرداند. و اندیشۀ بشری با داده های تحولات در زندگی انسان همآهنگ می گردد.

ادامه مطلب
 
همــوطن هــوشــیار بــاش، ناقـــوی هــای خطــر به صــدا درآمــده اند PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
شنبه ، 22 شهریور 1393 ، 06:27

مهرالدین مشیدآری هموطن هوشیاری باش که ناقوس های خطر به صدا درآمده اند و کشور را در چند قدمی فاجعه تهدید می کند و اوضاع چنان پوقانه یی و به اصطلاح "مرچی" و خطرآفرین و تشویش آور شده است که مردم افغانستان را به کلی هاج و واج گردانیده است؛ زیرا توطیه داخلی ها و خارجی ها طی چندین دهۀ گذشته چنان نیروی شما را ضعیف گردانیده و از هم پاشیده است که تمامی مجال ها و فرصت ها را از شما گرفته استت.

ادامه مطلب
 
« شروع قبلی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بعدی پایان »

صفحه 2 از 447

TOLO TV LIVE

TOLO NEWS 17.09

SHAFIE AYAR 181

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

تجـــزیه بهتـــرین گـــزینـــه بــرای...


تجـــزیه بهتـــرین گـــزینـــه بــرای صلـــح وثبـــات
تجـــزیه بهتــرین گـــزینـــه
بــرای صلــــــح وثُبــــــــات
Comments 425

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 135 مهمان آنلاین


قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.