Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

فرمـــان هــای عمــلی یا فرمــان هــای شــعاری داکتر اشــرف غنــی احمــدزی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط داکترسخی اشرف زی سید کاغذ   
جمعه ، 25 مهر 1393 ، 08:02

فرمـــان هــای عمــلی یا فرمــان هــای شــعاری داکتر اشــرف غنــی احمــدزی         فرمان های که مطلق باوری وخودنگری رئیس جمهور را تائید میکند!!!
اول: چندی قبل در رسانه ای معتبر کابل خبری به نشر رسید که میدان هوایی کابل بنام میدان هوایی کرزی مسمی شد که این فرمان انتقاد مردم واکثر نهاد های جامعه مدنی را بر انگیخت. در جهان معمول است که میدان هوائی بین المللی یا یک کشتی بزرگ نظامی َ یک شهراه ویا یک پل بزرگ یک کشور که اهمیت اقتصادی دارد وسمبول پیشرفت وترقی یک کشور است به یک رئیس جمهور ویا یک رهبر سیاسی که در دوران حیات سیاسی وی خدمات بر جسته اجتماعی وسیاسی را در کشور انجام داده و

ادامه مطلب
 
«حکــومت وحــدت مــلی» تاجیکـــان را از پروســـه ای مـــلی حــذف کــرد. (بخش دوم) PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط وامق خراسانی   
جمعه ، 25 مهر 1393 ، 08:30

«حکــومت وحــدت مــلی» تاجیکـــان را از پروســـه ای مـــلی حــذف کــرد. (بخش دوم)توطیــه عــلیه تاجیکـــان از چــی زمـــانی آغـــاز شــده است؟
دولت استعماری وخون آشام امریکا در هجوم وحشیانه خود به افغانستان بطور دقیق سناریوی استعماری انگلیس مبنی بر حاکمیت دست نشانده قومی را تکرار کرد. برای صاف کردن جاده، اولین قربانی درین راه فرمانده مسعود بود، که بطرزی مرموزی ترور شد، با راه اندازی ترور های زنجیره ای بیشترین چهره های سیاسی تاجیک واز جمله پروفیسور استاد ربانی وبرخی چهره های نامدار متحد تاجیکان از میان بر داشته شدند

ادامه مطلب
 
طــالبــانیـــزم: کُنشــی از ستمـــگری هــای مــلی یا توطئــه خـــارجی (بخش سوم و آخر) PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط بهمن تکوین   
جمعه ، 25 مهر 1393 ، 09:38

3بهمن تکوین. شــکست طالبــانیــزم نخســتین راه حــل منطقــی بــرای حــل بحــرانهــای ســـیاسی:
آنچه تا اکنون گفته آمدیم، بازشناسی یک ایدئولوژی فاشیستی و تفوق طلب بنام طالبانیزم و رابطه طبقاتی آن با اشرافیت و بخصوص نوع ویژهء آن در افغانستان یعنی اعیان تباری بوده است. با بررسی طرز فکر مطرح ترین چهره های این ایدئولوژی چه در شکل حزبی، سیاسی، و جهادی آن و چه در شکل و شمایل دولتی؛ سوال بر سر این است که سخن برسر عقده گشایی های قومی،

ادامه مطلب
 
عشــق شیطــان به خــدا و حــوا PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط محمد بشیر افضلی   
جمعه ، 25 مهر 1393 ، 10:38

محمد بشیر افضلی
شبی ماه پیکری زیبا چون حور - درخشان همچوماه با چمبرنور
سراغم آمد و میلی به من کرد-هزاران ناز چون دخت یمن کرد

بگفتــــا آمــــدم تا هـــر چه خواهـی- بگیر و دور افگن پارسایی
لا حول گفتم و از خـــواب پریدم--غریق لحظهٔ گشتم چی دیدم

ادامــه

 
همــكاري خامــوشــانه چيــن وامــريكا درافغــانســتان؟! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - در خارج از کشور
نوشته شده توسط محمد علی مهرزاد   
جمعه ، 25 مهر 1393 ، 10:23

همــكاري خامــوشــانه چيــن وامــريكا درافغــانســتان؟!کشورهای منطقه وجهان به استثــنای ایران و پاکستان راهای دوســتی را در افغا نستان تجربه می کنند، راه ابریشــم نشا نگر حسن همسا یگی جمهوری توده ای چین وجمهوری اسلامی افغا نستان در طول تاریخ ازگزند فعل وانفعالات شیطانی دیگر همسا یه ها که عملاً مداخلات در حریم کشورما داشته وفعلاً هم ادامه دارد کاملاً بدور مانده است، جای دارد که در تاریخ روابط بین الد ول از آن بد یده قدر وتحسین نگاه شود؛ وبه همسا یگان دیگرما درسی باشد که دیگر زمان شیطنت و مداخلات در حریم افغانستان سپری شده است؛

ادامه مطلب
 
سـرپس ترقـیدن تا به کـی PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی   
جمعه ، 25 مهر 1393 ، 08:34

ترقــــی هــــای عـــالم رو به فـــرداســت ... ببـــین مــا را که ســر پس مـــی ترقـــــیم.

ترقــــی هــــای عـــالم رو به فـــرداســت ... ببـــین مــا را که ســر پس مـــی ترقـــــیم.

ادامه مطلب
 
احمـــدشـــاه مســـعود را كـــی به شـــهادت رســـاند؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - احمــــد شـــاه مســـعود
نوشته شده توسط محمد عارف منصوری   
پنجشنبه ، 17 مهر 1393 ، 12:47

احمـــدشـــاه مســـعود را كـــی به شـــهادت رســـاند؟احمد شاه مسعود، رهبر فقيد مجاهدين به ساعت ١٢:٢٠ دقيقه روز ١٨ سنبله ١٣٨٠ در قريه خواجه بهاء والدين ولايت تخار، در يك سوء قصد انتحاری، توسط دوتن عرب كه خودرا خبرنگار معرفي نموده بودند، به شهادت رسيد.
اينكه قاتلين احمد شاه مسعود كی ها بودند؟ توسط چه كسانی به اين منظور استخداممحمد عارف منصوری شده بودند؟ چرا به اين كار اقدام نمودند؟ و ده ها مورد ديگر، پرسش هايست كه از آن روز تا حالا ذهن همه را بخود معطوف داشته، و تا هنوز كه هنوز است، از جانب هيچ مرجعی، پاسخ موجه و قناعت بخش٬ در اين زمينه ارائه نگرديده است.

آخرین به روز رسانی در جمعه ، 25 مهر 1393 ، 10:54
ادامه مطلب
 
پــروندۀ کــه هنــوز ناتمـــام است! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط انجنیر خلیـل الله روؤفــی   
پنجشنبه ، 17 مهر 1393 ، 08:45

پــروندۀ کــه هنــوز ناتمـــام است!

پس ازکشمکشهای چندین ماهه رقابتی درکارزارانتخابات، همراه با آن درگیریهای لفظی وتناقضات تبلیغاتی میان دوستاد انتخاباتی، تند گوئیها وپرخاش انجنیر خلیل الله روؤفیسخنگویان رنگارنگ این دوتیم دربرابرهمدیگر که ماجراهای کینه توزانۀ شان به قصه های پرتراژید هزار و یکشب چهره بدل کرده بود وهمۀ آن برمحورداغ تقلب وخیانتکاریهای قبلاً برنامه ریزی شدۀ کمیسیونهای انتخابات،

 

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ، 17 مهر 1393 ، 13:38
ادامه مطلب
 
درک بســا دیــروقت دولتمــردان و ســیاست گــذاران افغــانســتان... (بخش سوم) PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط نجیب الله عظیمی   
پنجشنبه ، 17 مهر 1393 ، 10:17

نجیب الله عظیمیدرک بســا دیــروقت دولتمــردان و ســیاست گــذاران افغــانســتان (این دست پروده گان سابق آن کشور) از سیاست های ریاکارانهء حاکمان نظامی پاکستان در قبال افغانستان! (بخش سوم)

پذیرش کُمک نظامی و سیاسی از همسایه ها و نتایج آن برای افغانستان:
ـ پذیرش کُمک نظامی و سیاسی از همسایه ها زمینه سازی تحقُق اهداف استراتیژیک کشور های همسایه توسط خودی افغانها گردید.

ادامه مطلب
 
جنــایتی کــه راهــش به جهنــم منتــهی شد PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط محمد اکبر نوابی   
پنجشنبه ، 17 مهر 1393 ، 13:30

محمد اکبر نوابیجنایت هولناک تجاوز و سرقت مسلحانه در ولسوالی پغمان ولایت کابل رویدادی درد آور و وحشتناکی بود که پیش از این در افغانستان سابقه ی چندانی نداشته است.
این جنایت تاریخی که از غارت اموال تا تجاوز به ناموس چند خانواده ی با شرف و پاک هموطن ما انجامید، در واقع جنایتی بود سازماندهی شده که مردم ما را در شوک و تکان شدید روانی فرو بُرد.

ادامه مطلب
 
اعـــلامیه بنیــاد ژورنالیســـتان آریــانــا PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمدحیدر اختر   
پنجشنبه ، 17 مهر 1393 ، 11:56

اشــرف غنــی احمــدزی رئیــس جمــهور قــانونی نیست.
اعضــای کمیســیون انتخــابات باید گرفتـــار ومجــازات شــوند.

بانظرداشت زیان های فراوانی که تقلبات گسترده انتخابات ریاست جمهوری به سلامت روانی و اجتماعی واقتصادی وسیاسی مردم ما در داخل وخارج کشور وارد نموده، ایجاب می نماید تا کلیه رسانه های که از پایگاه مردمی برخوردارند،وبه اصل مردم سالاری وعدالت اجتماعی و حقوق شهروندی، واصول ژورنالیزم باور دارند از کاربرد کلمه (رییس جمهورمنتخب) به اشرف غنی احمدزی، خودداری نمایند

ادامه مطلب
 
آنــانی کــه از ســکوی انســانیت ســقوط می کننــد، درنــده تــر از حیــوان می شــوند PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
جمعه ، 25 مهر 1393 ، 09:30

آنــانی کــه از ســکوی انســانیت ســقوط می کننــد، درنــده تــر از حیــوان می شــوندنکو تره به خدا نکو، مه از یک خانوادۀ شریف هستم و نکو ای کار ره!
این صدای مظلومانه و شکسته در گلوی یک زن با شرف افغانستان است که نه تنها با من و تو؛ بلکه با فرد فرد مردم افغانستان و حتی فراتر از آن با خانوادۀ جهانی پیوند ناگسستنی دارد. فریاد گلوگیر خانمی است که بصورت بیرحمانه قربانی یک جنایت جنسی شده است. جنایتی که قلم از نوشتن آن شرم دارد و زمین و آسمان از تحمل و تماشای آن درمانده شده اند.

ادامه مطلب
 
وضعیــت جــوانــان در افغــانســتان؛ وحشـــتناک است! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط محمد عالم افتخار   
جمعه ، 25 مهر 1393 ، 09:49

محمد عالم افتخارچهار سال پیش؛ قبل از اینکه عازم هندوستان شوم؛ پیهم می شنیدم؛ آنانی که در کشور های خارجی به ویژه ممالک غربی مهاجر شده اند؛ از رهگذر جوانان و نوجوانان دختر و پسر خویش؛ گرفتار مشکلات طاقت فرسا و روانسوزی می باشند؛ اکثراً دختران و پسران جوان در محیط های "بی بند و بار" خارج؛ از چوکات اخلاقیات و رسوم خانواده گی افغانی خارج گردیده؛

ادامه مطلب
 
ســپاس از دانشــمند گــرامی پوهنــدوی دکتــور احمدفــواد پیــرزاد،... PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - نامــه هــای رســیده
نوشته شده توسط محمد ضیا ضیا   
جمعه ، 25 مهر 1393 ، 10:14

ســپاس از دانشــمند گــرامی پوهنــدوی دکتــور احمدفــواد پیــرزاد، اســتاد دانشــگاه طب کــابل ومحتــرمه دکتــورس فــرخنده پیــر زاد متخصــص بخــش ولادی ونســایی شــفاخانۀ پیــر زاد (کــابل، افغــانســتان) دکتورس فرخنده پیرزاد دکتور احمد فواد پیرزادســپاس از دانشــمند گــرامی پوهنــدوی دکتــور احمدفــواد پیــرزاد، اســتاد دانشــگاه طب کــابل ومحتــرمه دکتــورس فــرخنده پیــر زاد متخصــص بخــش ولادی ونســایی شــفاخانۀ پیــر زاد (کــابل، افغــانســتان) دکتورس فرخنده پیرزاد دکتور احمد فواد پیرزاد
محمد ضیا ضیا، مسئول هفته نامه "افق" استرالیاقدر شناسی، انسانی ترین ویژه گی فرزندِ آدم است که این عنایت راخداوند به من وخانواده ام بیشترارزانی فرماید تا الطاف ومهربانی طبیبان حاذق چون دانشمند گرامی پوهندوی دکتور احمد فواد پیرزاد، خواهر وهمکار گرامی شان دکتورس فرخنده پیر زاد و بقیه همکاران شفاخانه پیر زاد را ذره یی ارج بگذاریم.

ادامه مطلب
 
بازگشــت به خــویشــتن PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - زبــــان
نوشته شده توسط حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی   
جمعه ، 25 مهر 1393 ، 09:42

طــالبــان پاکســتانی و فــرزندان ناخلــف شــان به وحشــیان داعــشی بیعــت کــرده و از ایشــان برای ذبح اســلامــی هــم میهــنان شــان دعــوت بعمــل آوردند!

طــالبــان پاکســتانی و فــرزندان ناخلــف شــان به وحشــیان داعــشی بیعــت کــرده و از ایشــان برای ذبح اســلامــی هــم میهــنان شــان دعــوت بعمــل آوردند!

ادامه مطلب
 
لت و کــوب یــک خبــرنگــار از ســوی مــأمــوران امنیت مــلی PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط شورای اجرائیۀ اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان   
جمعه ، 25 مهر 1393 ، 10:30

لت و کــوب یــک خبــرنگــار از ســوی مــأمــوران امنیت مــلینور احمد پاییز، خبرنگار تلویزیون خورشید، صبح امروز از سوی ماموران امنیت ملی مورد لت و کوب قرار گرفت.
آقای نوری در حالی که با خانواده اش می خواسته از مسیر جادۀ مقابل وزارت امور خارجه بگذرد، با این برخورد خشونت آمیز مواجه شده است.
به گفتۀ آقای پاییز، بی موجب و تنها به دلیل این که دو سه گامی از نقطۀ کنترول امنیتی، موترش را پیشتر توقف داده با این برخورد مواجه شده است.

ادامه مطلب
 
حکـومت وحـدت مــلی وعبـور از بنــدرگــاهــا PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
پنجشنبه ، 17 مهر 1393 ، 13:07

احمد سعیدیحکومت وحدت ملی در ر آس رئیس جمهور در سخنرانی مراسم تحلیف بار بار بر مبارزه علیه فساد تآکید کرد ومورد استقبال مردم قرار گرفت وگفت کسیکه به فساد گیر امد از ما نه فقط از خود گیله کند وایشان درین سخنرانی از وجود در رگه های محاکم وقضات نام برد که با عکس العمل ستره محکمه مواجه شد اما ایشان بدون دادن پاسخ لفظی طور نمونه واولین اقدام بمبارزه علیه فساد پرونده کابل بانگ راس فساد در افغانستان را گشود که

آخرین به روز رسانی در جمعه ، 18 مهر 1393 ، 09:45
ادامه مطلب
 
چنــد اقــدام نــادرست در آغــاز کــار دولت PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط دوکتور نوید پارسا   
پنجشنبه ، 17 مهر 1393 ، 10:01

چنــد اقــدام نــادرست در آغــاز کــار دولتطوری که همه میدانیم امضای توافقنامه تشکیل دولت وحدت ملی، با ضمانت نمایندگان ملل متحد و سفیر امریکا، مو جب ایجاد این دولت گردید. در باره اثرات حقوقی موافقتنامه و بعضی از اجراات انجام شده درین مدت کوتاه تبصره هایی را لازم دانستم تا بنویسم. هدف ازین نوشته آن است تا برای هر دو تیم از همین اغاز کار، چگونگی اعمال قدرت را (هر دو تیم مساویانه حامل این اتوریتی دولتی اند50/50) به صورت مشترک بیان نمایم:

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ، 17 مهر 1393 ، 13:41
ادامه مطلب
 
وظــایف دولت جــدید بعــد از کــرزی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط دوکتورعلی احمد کریمی   
پنجشنبه ، 17 مهر 1393 ، 13:22

دوکتورعلی احمد کریمی سیزده سال کشورهای مختلف وسازمانهای جهانی باپشتبانی های بی نظیری سیاسی، نظامی ومالی سخاوتمندانه ازدولت کرزی حمایت نمودند.
اما تمام این کمک ها قربانی خیانت های اقتصادی واجتماعی دولت گردید. درعصر کرزی از مردم حق وتو درتصامیم ضدمردمی دولت سلب گردید وباعث بیزاری وبی میلی مردم درحیات سیاسی، اجتماعی واقتصادی کشورگردید.قدرت وسرمایه بدست گروه معدود وتجمل پرست متمرکزشد که مانند مارهای زهرآگین ازآستین دولت سربرآورده ونیش های زهرآلود خودراتا استخوان مردم بی دفاع فروبردندخزانه دولت دردست محافظان بیرحم کرزی قرارگرفت.

ادامه مطلب
 
نصــایح ســودمند علمــای قــوم به قــارون PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - مـــذهبـــی
نوشته شده توسط الحاج امــیـن الـدیــن» سعـیـدی – سعید افـغــانی«   
پنجشنبه ، 17 مهر 1393 ، 13:15

الحاج امــیـن الـدیــن» سعـیـدی – سعید افـغــانی«مؤرخین مینویسند که: قارون از نواسه های حضرت یعقوب ومطابق ببرخی روایات از جمله اقارب وخویشاوندان نزدیک حضرت موسی علیه السلام بشمار میرفت.
زمانیکه قارون به حضرت موسی علیه السلام ایمان آوردمرد فقیر، مسکین وناداریی بود، ولی شخصی خوش اخلاق متواضع واز یاران صمیمی ونزدیک موسی علیه السلام بشمار میرفت.

ادامه مطلب
 
ســـلام ســـنگی PDF پرینت ایمیل
کی کیست - شخصیت هــــای مـــلی، ادبـــی و تــاریخـــی
نوشته شده توسط ضیا، ناشر هفته نامه " افق" استرالیا   
پنجشنبه ، 17 مهر 1393 ، 12:15

ســـلام ســـنگیو و محترم ضیا، ناشر هفته نامه " افق" استرالیاسلام سنگی، هنرپیشۀ شهیرسینمای افغانستان است که اینک باعمرتقریباً شصت وپنج ساله گی هنوزهم ماشاالله با قامت استوار، همان موهای بلند ومجعد، چشمان کشش دار، صلابت صدا، سیمای پُر ازوقار ودر میان آنهمه مواصفات ظاهری باقلبی آگنده ازمحبت ومهربانی، درشهر ملبورن ایالت ویکتوریای (استرالیا) به سر میبرند.
روزی پس از طی مسافۀ نزدیک به یک هزار کیلومتر از سیدنی به ملبورن، دریافتم که این هنرمند گرامی به شهر ملبورن تشریف دارند. شماره تماس ونشانی خانه اش را پیداکردم وبا تغیر در پلان کاری ام، شتابان به سراغش رفتم.

ادامه مطلب
 
« شروع قبلی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بعدی پایان »

صفحه 2 از 452

TOLO TV LIVE

TOLO NEWS 20.10

FARAAKHABAR 24.09

SHAFIE AYAR 186

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

تجـــزیه بهتـــرین گـــزینـــه بــرای...


تجـــزیه بهتـــرین گـــزینـــه بــرای صلـــح وثبـــات
تجـــزیه بهتــرین گـــزینـــه
بــرای صلــــــح وثُبــــــــات
Comments 425

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 86 مهمان آنلاین


قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.