Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

در محـــور چنــد جســـتار از گفتــار هــای رئیــس جمــهور آقــای احمــد زی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
سه شنبه ، 29 مهر 1393 ، 13:06

در محـــور چنــد جســـتار از گفتــار هــای رئیــس جمــهور آقــای احمــد زیدوستان گرامی طوریکه میدانید اقدامات هفته های اول رئیس جمهور در راس حکومت وحدت ملی توجه مردم را بخود جلب کرده ومایه دلگرمی جامعه جهانی نیز شده است.حتی اینکه عده از شهروندان کابل حرف ها احمد سعیدیوحدیث های از کار های خوبی ارگ را در اجتماعات ومحلات عمومی وحتی تکسی داران با مسافرین صحبت میکنند گو اینکه امید واری مردم نسبت به اجراآت حکومت وحدت ملی افزایش یافته است وما هم بحکم طبعیت از نظر سائر خلائق نا گزیریم از خوبی های احتمالی وچانس ها روز افزون حکومت یاد آوری کنیم.

 

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ، 8 آبان 1393 ، 08:19
ادامه مطلب
 
نگــاهی بــه برنــامۀ (۱۸۵) آقــای شفــیع عیــار PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط ضیا، ناشر هفته نامۀ (افق" استرالیا   
سه شنبه ، 29 مهر 1393 ، 13:29

ضیا، ناشر هفته نامۀ (افق" استرالیا

نوشته یی را که میخوانید، انگیزۀ بیان آن از برنامۀ شماره (185، سپتمبر 2014) آقای شفیع عیار می باشد که ایشان با تمهید ساده اما زیبا، مخاطبان خود را قدم به قدم با بر نامۀ یک ساعتۀ خود همسفر می سازد.
برنامه با وسعتِ محتوا بر اصل تکامل ومراحل آن تنظیم یافته، چنانچه آقای عیار، درک سیاسی خود وجامعۀ اش را از برداشت های( بی هدف) طفلانه نسبت به مظاهرات مکتب رحمان بابا در زما سلطنت ظاهر شاه تا تجمعات گروپهای مختلف سیاسی در پارک زرنگار و دانستن اهداف ظاهراً معلوم،

ادامه مطلب
 
نبــاید چــراغ جنــبش ضــد تقــلب خامـــوش شــود PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمد ذاکر سروش   
سه شنبه ، 29 مهر 1393 ، 13:02

نبــاید چــراغ جنــبش ضــد تقــلب خامـــوش شــودتقلب مهندسی شده و گسترده ی که توسط مثلث تمامیت خواه (ارگ، کمیسون های انتخابات و تیم وتحول) در انتخابات دور اول و دوم سال 1393 ریاست جمهوری افغانستان صورت گرفت. یکی از بزرگترین و مهندسی شده ترین تقلب در جریان انتخابات ریاست جمهوری نسبت به انتخابات قبلی سال 1388 بوده است. که ملیون ها رای تقلبی به صورت سازمان یافته و غیر قانونی به صندوق یک تیم اتخاتابی خاص ریخته شد.

ادامه مطلب
 
حکــومت وحــدت مــلی و راز پیــروزی آن مهره هــای ســوخته و فاســد را به حــکومت وحــدت مــلی راه ندهید PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
سه شنبه ، 29 مهر 1393 ، 12:58

حکــومت وحــدت مــلی و راز پیــروزی آن مهره هــای ســوخته و فاســد را به حــکومت وحــدت مــلی راه ندهیددر این روز ها بحث برسر حکومت وحدت ملی است و کارشناسان مختلف در میز های گرد رسانه یی نظریات خویش را در پیوند به این نوع حکومت برای مردم ارایه می کنند. هرچند سرکلافۀ این حکومت وحدت ملی چندان روشن نیست و هرکس از آن تعبیری جداگانه دارد. هرچند ا ز نظر هر دو تیم انتخاباتی تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان به معنای این است که در نتیجه انتخابات، همه جوانب در قدرت سهیم باشند.

ادامه مطلب
 
مــرحــوم ســید رحمت الله "رحمت " مشــهور به ایشــان صــاحب PDF پرینت ایمیل
کی کیست - شخصیت هــــای مـــلی، ادبـــی و تــاریخـــی
نوشته شده توسط سید روح الله رحمت زاده   
سه شنبه ، 29 مهر 1393 ، 12:43

 مــرحــوم ســید رحمت الله "رحمت " مشــهور به ایشــان صــاحب دوستان عزیز!
خواستم تا متوفا پدر بزرگوارم را که از جمله شاعران معاصر افغانستان بود وبه سه زبان شعر میسروده اند .(پارسی ،ازیکی ،ترکمنی) اشعار و سروده های شان اکثرآ در روزنامه اتحاد بغلان ، روزنامه انیس ،هیواد ومجلات مختلف کشور به نشر رسیده درقسمت چاپ دیوان شان قصور وکوتاهی از اوضاع نابه سامان وطن ما بوده که اقبال چاپ نیافته است .اینک نمونه ای از کلام شان که در کتب دری صنف هفتم چاپ سابقه معارف بنام اندرز به چاپ رسیده بود توجه شمارا بدان معطوف بدارم. .روح شان شاد ویاد شان گرامی باد.

ادامه مطلب
 
حــکومت وحــدت مــلی وتوقعــات مــردم ازآن PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط الحاج صادق حیدری ژورنالیست تلویزیون   
سه شنبه ، 29 مهر 1393 ، 12:53

الحاج صادق حیدری ژورنالیست تلویزیون بعد ازیک سلسله جنجال ها، انتقال قدرت ازحامدکرزی به داکتر محمد اشرف غنی احمد زی به شکل مسالمت آمیزصورت گرفت.این مراسم بتاریخ ۷میزان ۱۳۹۳بااجرای حلف وفا داری رئیس جمهورورئیس اجرائیوی انجام پذیرفت. که مردم ماراخوشحال ساخت.
رئیس جمهوربعد ازانجام مراسم بیانیه راایراد کردکه میتوان آنراخطوط اساسی دولت و حکومت دانست وداکتر اشرف غنی احمد زی رئیس جمهوردرقدم اول سه اقدام جدی ومهم رابیان داشت.

ادامه مطلب
 
جنــاب حامــد کـــرزی ســكوت کــرده، آیــا همــه مشــكلات هــم به گــردن اوست؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
جمعه ، 25 مهر 1393 ، 09:59

جنــاب حامــد کـــرزی ســكوت کــرده، آیــا همــه مشــكلات هــم به گــردن اوست؟بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی تحت ریاست دوکتور اشرف غنی احمد زی و ریاست اجرائیه دوکتور عبدالله عبدالله، آنچه که طی سیزده سال گذشته از جنس نابسامانی ها، کمی و کاستی ها، همه كاسه و كوزه‌ها بر سراحمد سعیدی آقای حامد کرزی رئیس جمهور قبلی مي‌شكند.
همه مشکلات امنیتی، اقتصادي و سياسي بر گردن او است. پول شویی مشکل کابل بانک، غضب زمین ها و بيكاري و فقر همه و همه را از عملكرد های او میدانند. مشكلات روابط بين‌المللی را هم از دست پخت‌هاي جناب آقای کرزی قلمداد میکنند.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ، 29 مهر 1393 ، 13:34
ادامه مطلب
 
گلبـدین حکمتیـار٬ خـواب هـای آشـفته اشـرا در وجـود اشـرف غنـی تعبیــر شــده می داند! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط بهار چوپان   
پنجشنبه ، 24 مهر 1393 ، 12:10

گلبــدین حکمتیــار٬ خــواب هــای آشــفته اشــرا در وجــود اشــرف غنــی تعبیــر شــده می داند!شکل گیری ساختاری مسما به «حکومت وحدت ملی» پس از شکسته شدن بن بست انتخابات کنش ها و واکنش های متفاوتی را درداخل و بیرون از کشور از پی داشت. جهانیان با آنکه حقیقت حال «گوسفندان پروار» شده و «شکم پر» را بخوبی می دانستند؛ از همان راهی مردم را دور زدند که در انتخابات پرافتضاح سال ۲۰۰۹ کاروان بازنده اصلی را بهار چوپانبه منزل مراد رسانیده بودند.
انگیزه رقم خوردن این سطوراما واکنش حکمتیار در برابر«جلوس» اشرف غنی٬گشت.
درهفته گذشته نشریه ای انترنتی حزب اسلامی حکمیتار٬ «شهادت» سرمقاله یی داشت با عنوان «ارگ از شورای نظار تصفیه شد٬نیرو های امنیتی نیز باید تصفیه شود.»

آخرین به روز رسانی در جمعه ، 25 مهر 1393 ، 11:03
ادامه مطلب
 
مــأمــوریت کــابل PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - تاریخــــــی
نوشته شده توسط کتور لعل زاد   
جمعه ، 25 مهر 1393 ، 10:47

برگردان: دکتور لعل زادنویسنده: الکساندر برنز
برگردان: دکتور لعل زاد
لندن، اکتوبر 2014
پیشگفتار برگردان: الکساندر برنز در اواخر سال 1836 از طرف ایرل اکلند گورنرجنرال هند دستور می گیرد تا "ماموریت کابل" را به عهده گیرد. موصوف در راس هیئتی بتاریخ 26 نومبر با کشتی از بمبئی حرکت کرده و بتاریخ 13 دسمبر وارد خشکه در سند می شود. در روز نو سال 1837 به تاتا رسیده و بتاریخ 18 جنوری به حیدرآباد می رسد. بتاریخ اول مارچ به میتانی رسیده، بتاریخ 30 مارچ از خیرپور حرکت نموده و به روری بکهر پیشروی می کند. اتک را در ماه اگست عبور نموده و وارد پشاور میشود.

ادامه مطلب
 
نقــدی بــر برنــامهء "پــرکــار" بــی بــی ســی: PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط قاری عتیق الله ساکت   
جمعه ، 25 مهر 1393 ، 10:10

قاری عتیق الله ساکتبرنامهء پرکار بی بی سی شب گذشته به ساعت یک الی دو شب گذشته مؤرخ 13/10/2014 تحت عنوان "آیا انسان موجود دو بُعدی است وچیزی بنام روح دربدن او وجود دارد یاخیر" نشرشد. درین برنامه یک پزشک، یک استادرشتهء فلسفه ویک پژوهشگر اشتراک داشتندکه درمیان ایشان صرف یکنفر(پژوهشگر) مدافع وجود روح ودونفر دیگرمنکر وجود روح درکالبد انسان بودند.

ادامه مطلب
 
حکـــومتی کــه با غــارت بی رویــه آغــاز شــد و با فســاد گســترده پایــان یافت PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
جمعه ، 25 مهر 1393 ، 09:35

مهرالدین مشیدبه کارگیری مهرههای مفسد و ضعیف دولت رابرباد کرد و کشور را به تباهی کشاند.
درست مردم افغانستان دوازده سال، 5ماه و 24 روز بدترین حکومتی را تجربه کردند که خلاف آرزو های مردم با غارت ها و غصب های بی رویه آغاز شد و به فساد خطرناک مافیایی پایان یافت. مردم افغانستان در حالی قربانی این حکومت غارتگر و فاسد شدند که پس از سقوط طالبان آرزو های طلایی را برای یک حکومت سالم و خدمتگار بی صبرانه انتظار داشتند که بتواند پاسخگوی حداقل نیاز های شان باشد؛

ادامه مطلب
 
ســـفر ســرتــاج عــزیز یعنی چــه، همــکاری یــا ادامــه خــراب کــاری؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
سه شنبه ، 29 مهر 1393 ، 13:15

ســـفر ســرتــاج عــزیز یعنی چــه، همــکاری یــا ادامــه خــراب کــاری؟

مشاور امنیتی نواز شریف صدر اعظم پاکستان سرتاج عزیز به کابل آمده بود و با دوکتور اشرف غنی احمد زی رئیس جمهور و دوکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه افغانستان ملاقات داشت نمیدانم جناب رئیس جمهور و جناب رئیس اجرائیه از نماینده خاص صدر اعظم پاکستان پرسیده اند یا خیر که چرا جنگ در افغانستان خاتمه نمیابد چرا شما زمامداران پاکستان از شرارت و ماجرا جویی در امور افغانستان دست بر نمیدارید،

ادامه مطلب
 
کــرزی بایــد محاکمـــه شــود PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمد ابرا هیم فتا   
سه شنبه ، 29 مهر 1393 ، 13:23

کــرزی بایــد محاکمـــه شــودپیش ازاینکه به اصل مطلب بپردازیم میخواهم تذکربدهم، فکرمیکنم که بررسی عملکردهای دوره سیزده ساله زمام داری آقای کرزی یکی ازنیازهای عمده تاریخی کشور ما میباشد. سوگوارانه باید خاطر نشان سازم که تحریف یا حتی وارونهمحمد ابرا هیم فتا جلوه دادن وقایع تاریخی در افغانستان به یک سنت تبدیل شده است. ما شاهد هستیم که مدال های افتخار بیشتر نصیب افراد دزد، خاین و وطن فروش گردیده و افراد صادق، خدمتکار ووطن پرست نه تنها در جامعه بدنام معرفی شده اند بلکه اکثر آنها روانه زندان و یا اعدام شده اند.

ادامه مطلب
 
گـــرامی داشت از ســالروز وفــات نابهنـــگام مرحــوم الحــاج عـــزیز الله ظـــریف PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط م (اکبری)   
سه شنبه ، 29 مهر 1393 ، 12:28

گـــرامی داشت از ســالروز وفــات نابهنـــگام مرحــوم الحــاج عـــزیز الله ظـــریف

کاشکه وقت را شــــتاب نبود
وصل رحلت در این کتـاب نبود
کاش در بهـر بیکـــــران جهان
نام طوفــــــان وانقـــــلاب نبود

وقت به سرعت میگزرد، کاروان ها و قافله ها هرکدام مسیر شان را میپیمایند  اما تعداد قلیلی استند که کاروان زنده گی تا سر منزل مقصود همراهی شان میکند، اما با هزاران درد دریغ، تاثرو تالم که مابقی با عالم از امید ها آرزوها، خواستها و توقعات از همراهی این کاروان باز مانده و زمین گیر میشوند.

ادامه مطلب
 
بحـــران کابــل بانــک PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط سید روح الله رحمت زاده   
سه شنبه ، 29 مهر 1393 ، 12:39

سید روح الله رحمت زادهدست های مرموزی درقضیه کابل بانک دخیل است که حتی سارنوالان ومحاکم از ارایه آن عاجزاند.از سوی دیگر آغشته بودن دستگاه عدلی وقضایی کشور با عث آنشده که پرونده کابل بانک تا اکنون بدون کدام پیشرفت باقی بماند وعاملان آن آزادانه به تفریح وسیاحت بپردازند.
مرجع اصلی تطبیق قانون دستگاه های عدلی وقضایی کشور میباشند.سوال دراینجاست که تا اکنون چرا؟ به پرونده کابل بانک رسیده گی نشده ومجرمین آزاد انه گشت وگذار میکنند.؟

ادامه مطلب
 
دولت درآینــه فرهنــگ ســـیاسی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط دوکتورعلی احمد کریمی   
سه شنبه ، 29 مهر 1393 ، 12:48

دوکتورعلی احمد کریمی...نگذارید در ارگ محصور وشکار چاپلوسان شوم. این جمله رییس جمهورمانند رعد وبرق درآسمان شفاف وروشن شاید اکثریت رامات ومبهوت گردانیده باشد. درآسمان کشوری که فرهنگ سیاسی آمریت قدرت را رمزآلود گردانیده، راه را تنها بروی چاپلوسان، جاه طلبان، مداحان، رقیب شکنان وپررویان بازگردانیده وچاپلوسی به بهانه ای احترام «به سلسله مراتب» اصل گردیده است، طبعا جمله رییس جمهور باید همه رامات ومبهوت بگرداند.

ادامه مطلب
 
حــادثه یی کــه پــروندۀ آن بســته شــده است و امــا پس لــرزههای آن نگــران کننده است PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
سه شنبه ، 29 مهر 1393 ، 12:56

مهرالدین مشیدپــــس لــرزه هــای یـــک پـــرونـــدۀ فـــــــرهـــنــگــی ســـیــاســــی!
درست یک سال پیش از امروز یک مقالۀ من زیر عنوان "آنهايي که درافغانستان براي نظاميان پاکستاني کار مي کنند " در روزنامۀ آرمان ملی به نشر رسید و هنوز چند روزی از نشر آن سپری نشده بود که از سوی ادارۀ محترم سارنوالی احضار و پس از یک روز پرسش ها و پاسخ ها روز دیگر به بهانۀ ملاقات با لوی سارنوال در ادارۀ یادشده خواسته شدم.

ادامه مطلب
 
فــرهنگیـــانی کــه قــربــانی اســـتبداد شـــدند PDF پرینت ایمیل
کی کیست - شخصیت هــــای مـــلی، ادبـــی و تــاریخـــی
نوشته شده توسط محمد حیدر اختر   
جمعه ، 25 مهر 1393 ، 08:41

 فــرهنگیـــانی کــه قــربــانی اســـتبداد شـــدندبرهمگان معلوم است که در طول تاریخ و به خصوص از سه دهه به این سو تعداد فراوانی از نخبه گان کشور، نویسنده گان، شعرا، روزنامه نگاران، هنرمندان، همکاران مطبوعاتی متحمل زجر، شکنجه، آزار و اذیت قدرتمندان و دولتمداران قرار گرفته یا این که جان های شیرین محمد حیدر اختر شان را از دست داده ویاهم سال های سال عقب میله های زندان جوانی را به پیری رسانیدند. اما از طرف دیگر متأسفانه تاکنون کسی از ایشان به درستی یادی نکرده، و اگریادی صورت گرفته، قناعت بخش نیست.
من خواهان آن هستم تا در وبسایت رنگین و سایت های دیگری که علاقمند موضوع باشند،

ادامه مطلب
 
دیــن، قــوم گــرائی وملیت گــرائی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - مـــذهبـــی
نوشته شده توسط دکتور فرید یونس   
جمعه ، 25 مهر 1393 ، 10:03

دکتور محمد فرید یونس

درین مضمون کوشش می‌کنیم تا دو موضوع را که به هم ارتباط مستیقم دارد به بحث بگیریم. اول آیا دین و قوم گرائی و ملیت گرائی با هم همنوا است؟ دوم اینکه منشاء ملیت گرائی که امروز در خون و رگ ما ترزیق شده است از کجا به وجود آمده است؟
قسمیکه تاریخ گواه است، جوامع بشری از اقوام تشکیل یافته است و این به خاطریست که نظام خلقت در طبیعت گوناگونی دارد و یک رنگ نیست. زیبائی خلقت هم در همین تعدد و گوناگونی است. آیا تصور کرده میتوانید اگر همه دنیا قرمز رنگ میبود و یا سفید می بود.

آخرین به روز رسانی در جمعه ، 25 مهر 1393 ، 10:21
ادامه مطلب
 
فســاد اداری عامــل بحــران وعــدم ثبــات نظامهــاي گــذشته در افغــانســتان! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط محمد علی مهرزاد   
جمعه ، 25 مهر 1393 ، 08:58

محمدعلی مهرزادمهمترین عامل موثربرکارکرد یک نظام اداری، داشتن قواعد مناسب است، واز همه مهمتررعا یت آن قواعد از جانب همه اقشار جامعه می با شد، با تاسف نه قواعد مناسب وشفاف که جوابگوی رفع مشکلات اربا ب رجوع باشد وجود ندارد، واگر در بعضی بخشها وجود داشته باشد، رعا یت آن تا اکنون آنچه نیا ز مردم است در عمل نه تنها ضما نت اجرایی نداشته، بلکه در رأس هرم تصمیم گیرنده گان مسا یل اداری به آن وقع نمی گذارند!

ادامه مطلب
 
شمـــاره نخست ماهنـــامه پــارســی بنشـــر رســید PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط خالد کوهستانی   
پنجشنبه ، 24 مهر 1393 ، 09:33

 شمـــاره نخست ماهنـــامه پــارســی بنشـــر رســیدرسانه‌ها یکی از مولفه‌های اساسی در نظام‌های دموکراتیک دانسته می شوند که از جمله تاثیر گذار ترین وسیله در تصمیم گیری رهبران سیاسی تبدیل شده است. این خود  نشان دهنده قدرت و اعمال نفوذ رسانه‌ها در اذهان عامه است که در سمت‌وسو دادن و تغییر افکار عمومی نقش برجسته یی ایفا می کنند.

رسانه‌ها هم‌چون کوه در برابر موجی از نابرابری‌ها وبی عدالتی‌ها ایستادگی واطلاع رسانی کرده و فرایند دموکراتیزاسیون در کشورها را تسریع می بخشند. با وجود چالشهای انبوه و تهدیدات در برابر خبرنگاران در سیزده سال گذشته اما رسانه ها بیشترین و موثرترین نقش در امر اطلاع رسانی، رفع ناهنجاریهای اجتماعی در جامعه سنتی افغانستان داشته است.

آخرین به روز رسانی در جمعه ، 25 مهر 1393 ، 10:51
ادامه مطلب
 
« شروع قبلی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بعدی پایان »

صفحه 2 از 453

TOLO TV LIVE

TOLO NEWS 29.10

dR. LATIF PEDRAM

SHAFIE AYAR 187

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

تجـــزیه بهتـــرین گـــزینـــه بــرای...


تجـــزیه بهتـــرین گـــزینـــه بــرای صلـــح وثبـــات
تجـــزیه بهتــرین گـــزینـــه
بــرای صلــــــح وثُبــــــــات
Comments 425

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 83 مهمان آنلاین


قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.