Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

خجـــالتمــآب هغـــه جامــدجــان کـــر زای PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمد طاها کوشان، فریمونت ـ کالیفورنیا   
پنجشنبه ، 27 شهریور 1393 ، 09:32

خــودت کـــردی کـــه لعنت بر خــودت باد
خــودت کـــردی کـــه لعنت بر خــودت باد
وعظ مردم غفلت مـــا را قوی سرمایه‌کرد
خواب ما افسانه فهمید، آن همه تعبیر را
بیدل (رح)

آغه جامدکر زای دراین روزها سخت نگران آینده خویش است. او در این فکر است که اگر حکومتی از میان مردم سر بدرکند حال و روزگار اورا را تباه می کند.محمد طاها کوشان، فریمونت ـ کالیفورنیا
بلی ! خجالت مآب هاغه جامدجان کر زای، همه اقشاراز دور و نزدیک پیر و برنا زن و مرد به تو گفتند و نوشتند و گوشزد نمودند که: این ره که تو میروی به ترکستان است. اما: خودت کردی که لعنت بر خودت باد ! با همه اقوام و زبان ها بازی نمودی، با سیاست با امنیت، با اقتصاد، با فرهنگ و حالا رنگ از رخت پریده و بیچاره و تنها و وامانده شده یی.

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ، 27 شهریور 1393 ، 09:44
ادامه مطلب
 
کــارت شـــئونیـــزم در «بـــازی بـــزرگ» افغــانســـتان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط دوکتور سید احمد جهش   
پنجشنبه ، 27 شهریور 1393 ، 08:16

کــارت شـــئونیـــزم در «بـــازی بـــزرگ» افغــانســـتان

قـــابل توجــه و دقت ســیاســیون و جـــوانان آزاده و ترقیخـــواه!

درینجا میخوانید:
-    پاتریاتیزم، نشنالیزم و شوینیزم.
-    استفاده ی استعمار از کارت شوینیزم.
-     در افغانستان هیچ ملیتی بالای ملیت دیگر ستم نکرده است. دوکتور سید احمد جهش
-     مکتب جدید سوسیالیسم شؤونیستی بعد انقلاب ثور.
-    استفاده ی مشترک روس، امریکا و پاکستان از کارت شوینیزم.
-    دوکتور نجیب اله هم قربانی ی شوینیزم شد.
-    درسی با مدارک مستند برای شوینیست های افغانستان.
-    جناب اشرف غنی، قربانی دیگری از شوینیزم.
-    پلان احتمالی امپریالیزم در تبانی شوینیزم افغانی.

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ، 27 شهریور 1393 ، 09:43
ادامه مطلب
 
خشــونت وتجــاوز بــه حــریم مقــدس نامــوس وطــن تا کــی!؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمد علی مهرزاد   
پنجشنبه ، 27 شهریور 1393 ، 07:43

محمدعلی مهرزادتاریخ کشورما بسیارمسایل و حوادث، گاهی خوب وگاهی بد را در قلب خونین خود جای داده است ؛ ولی امروز به ندا آمده است که آدم نماهای بد با طینت شیطانی در فکرویرانی ارزشهای اسلامی وملی اند، البته نه بخاطراینکه صرف ادمهای بد اندیش وبد کنش وجود دارد ؛ اما خطراز انجا ناشی می شود که آدمهای خوب وبا وجدان انسانی سکوت می کنند عامل این خشونت را در کجا باید جستجو کرد؟ در نژاد، مذهب، نظامهای مستبد وعیاش،

ادامه مطلب
 
تجلیـــل از هفتــه شهیــد و سالــروز شهــادت قهـــرمــان مــلی در اســتراليا PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط داکتر یاسر   
پنجشنبه ، 27 شهریور 1393 ، 08:43

تجلیـــل از هفتــه شهیــد و سالــروز شهــادت قهـــرمــان مــلی در اســتراليا

نهادِ بزرگداشت از مناسبت های فرهنگی افغانستان، يادبود از قهرمان ملى و بخش فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در استراليا از هموطنان گرامى مقيم نيو سوت ويلز و ساير شهرها دعوت به عمل مى آورد تا در محفل گراميداشت از هفتهء شهيد و سيزدهمين سالروز شهادت قهرمان ملی شهید احمدشاه مسعود، حضور به هم رسانيده و به شكوه آن بیفزایند.

زمان:
یکشنبه 21 سپتامبر 2014 ساعت 6 شام

مكان:
Castle Hill Community Centre, 1-17 Castle Street, Castle Hill NSW 2154

 
آقــایــان غنــی و عبــدالله! مــردم از چــانه زنی هــای شمــا خســته شــده اند. PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
پنجشنبه ، 27 شهریور 1393 ، 08:05

آقــایــان غنــی و عبــدالله! مــردم از چــانه زنی هــای شمــا خســته شــده اند.آقایان عبدالله و غنی ملت را زیر شلاق طالبان نیافگنید!
رای خود را واپس گرفتم و ای کاش از اول می دانستم ورای نمی دادم.

معضل انتخاباتی افغانستان بیشتر از ربع سال را در برگرفته و اما هنوز هم از پایان آن خبری نیست. هرچند این طولانی ترین انتخابات جهان پای یوناما و جان کری را به مسآله کشاند، دست کم نمایندگان ۱۵ سفارتخانۀ کشور های خارجی از روند تفتیش نظارت کردند و یوناما و امریکا برنامه تفتیش را از نزدیک مدیریت کردند؛

ادامه مطلب
 
حــزب شیطـــان از دیــدگــاه قـــرءان کــریم PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - مـــذهبـــی
نوشته شده توسط محمد طاها کوشان، فریمونت ـ کالیفورنیا   
پنجشنبه ، 27 شهریور 1393 ، 09:29

دیـــدن و دانســـتن عدل خدای
کـــار حکیمــــــان و ره انبیاست
ناصرخسرو بلخی قبادیانی (رح)

محمد طاها کوشان، فریمونت ـ کالیفورنیابه پاسخ درفشانی های وحیدالله سباوون، وخاموشی حاجی صاحب ملا دین محمدخان وهمه رهروان وهمراهانشان و مدعیان روحانیت!؟
این آغاسباوون وهمراهانش یک روزنشدکه یک آیت قرءان شریف وکریم وحنیف راکه در مورد حرام بودن قتل نفس، خودکشی، قتل برادرمسلمان وصلح ووو دستورداده، ترجمه وتفسیر وتبلیغ نمایند. اماامروزازکسی پشتیبانی وهمراهی میکنندکه با تقلب ودزدی آشکار باتبانی آغه جامدکر زای ونورستانی و همرکابانشان؛ به مسند قدرت نشانده می شود.

ادامه مطلب
 
دیدگـــاه نـاعـــادلانه دیــده بــان حقــوق بشــر در قضیــه پغمـــان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط داکتر همت فاریابی   
پنجشنبه ، 27 شهریور 1393 ، 09:06

داکتر همت فاریابیفاجعه پغمان یکی از جنایت های کم نظیر تاریخ حقوق جنائی کشور ما افغانستان بود که جامعه را یکدم تکان داده و مردم را به شوک عمیق فرو برد.
ده متهم به تاریخ 23 آگست ناوقت شب در لباس پولیس ملی افغانستان و اسلحه کلشینکوف دو موتر روانه شهر کابل را در پغمان توقف داده و متهمین مسافرین را از موتر بیرون کرده و پول و زیورات آنان را به زور گرفتند. سپس آنان چهار زن را که یکی شان باردار نیز بود، در کنار جاده هدف تجاوز جنسی قرار دادند.

ادامه مطلب
 
اعــلامیه، در پیــوند با حــوادث تــازه و نگــران کننده PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط شورای اجرائیۀ اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان   
پنجشنبه ، 27 شهریور 1393 ، 09:20

شورای اجرائیۀ اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستاندر روز های گذشته ،حوادث پیهمی رخ داده که نشان از افزایش تهدید ها در برابر خبرنگاران و رسانه ها دارد.
در حملۀ انتحاری روز گذشته در کابل ، یک خبرنگار زخم برداشت، در همین روز یک بانوی خبرنگار در شهر مزار شریف به گونۀ مرموز به قتل رسید و یک رادیوی محلی در هرات هدف حمله با بم دستی قرار گرفت.
اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان، در حالی که این حوادث را برای کار رسانه یی در کشور نگران کننده و تهدید آمیز می داند، از نهاد های مسؤول، به ویژه نیرو های امنیتی کشور تقاضا دارد، تا برای تامین امنیت جانی خبرنگاران، اقدامات جدی تری به خرج دهند.

ادامه مطلب
 
...و ایـــن بــار جــدی گفتنـــد! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط امان ریاضت   
پنجشنبه ، 27 شهریور 1393 ، 06:55

امان ریاضتچرایی های شکل گرفتن و به بالا کشیدن معضل های قومی قرن بیست و یک از همین جا رقم خورد، استاد برهان الدین ربانی بدون مشکل خاصی حکومت را به بن کشاند. برخی ها بر این باور اند که این کار استاد نماد ی از تمثیل اصل دموکراسی و تعیین ریاست جمهوری بنابر اراده ملت بوده است. کاری که برایش ایثار میگویند.
تاجکان بنابر تعهد و صداقت ی که دارند همیشه وقت در درازنای تاریخ آن گونه فداکاری ها را میکنند؛ کاری که رهبران برادران ما را خالی از آن میدانند. "باور های برخی بر این است که استاد عطا و عبدالله عبدالله مانع ادامه حکومت استاد ربانی شدند".

ادامه مطلب
 
یک تــذکر ضــروری به جنــآاب خیرالله (انــوش) والــی ولایت سمنــگان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط امان معاشر   
پنجشنبه ، 27 شهریور 1393 ، 09:15

یک تــذکر ضــروری به جنــآاب خیرالله (انــوش) والــی ولایت سمنــگان ساعت ده بجه روز دهم سپتمبر دو جلاد ادمخور داخل منزل بردارزاده ام اجمل معاشر گردیده و برادر زاده ی نازنینم عثمان جان را که طفل دوساله و هنوز از شیر مادر جدا نشده بود،با دستان کثیف خویش در قدیفه یی پیچ داده و با دو دست در نزد مادرش که خانم 20 ساله و آبستن است به این طرف و انطرف دیوار با نهایت قصاوت و بی آزرمی می کوبد. برای آنکه هستی و دارایی خانه را ببرد، و جاهای ثروت بزرگ و زیورات شانرا نشان بدهد،پیش روی ماد رش آنرا با سیم بسته و حلق آنرا با کادردی که از آشپزخانه بدست اورده است می برد.

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ، 27 شهریور 1393 ، 09:35
ادامه مطلب
 
پیــش زمینــه هــای «انســانیت» در رده هــای تکـــامل عــالم حیــوانی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - فلســــفی
نوشته شده توسط محمدعالم افتخار   
شنبه ، 22 شهریور 1393 ، 06:45

محمدعالم افتخارحتی خر ها؛ میل به استیلای «خریت» بر جهان دارند!
به نمایش کمیدی در یک رسانه تصویری برخوردم که بازیگر؛ هئ سراپای خود را می خارید و داد میزد که به «انتخابات» حساسیت پیدا کرده است!
با در نظر داشت درازنای شوم و شنیع و پُر فضیحت و پُر رذیلت "انتخابات افغانیزه شده!!" در افغانستانِ حامد کرزایی...(سمبول بالفعل بدی ها و بدبختی ها در جهان!)؛

ادامه مطلب
 
گــزارش فشــرده از محفــل شــکوهمند تجلیــل از روز شــهید و شخصیت والای قهــرمــان مــلی PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - گــــزارشـات
نوشته شده توسط محمد قوی کوشان   
پنجشنبه ، 27 شهریور 1393 ، 09:26

به نام خداوند مهربان (ج)

گــزارش فشــرده از محفــل شــکوهمند تجلیــل از روز شــهید و شخصیت والای قهــرمــان مــلی غــازی احمدشــاه مســـعود شهید رحمه الله علیه در ایالت ورجینیای ایالات متحدۀ امریکاگــزارش فشــرده از محفــل شــکوهمند تجلیــل از روز شــهید و شخصیت والای قهــرمــان مــلی غــازی احمدشــاه مســـعود شهید رحمه الله علیه در ایالت ورجینیای ایالات متحدۀ امریکا
به روزیکشنبه 14 ماه سپتمبرسال 2014 میلادی، ازساعت پنج عصر، جمع کثیری از افغان های مقیم منطقۀ (واشنگتن بزرگ) و ایالات دیگر، در سالون بزرگ وباشکوه (چری بلاسم بنکویت هال) درشهر سترلنگ (در سی مایلی پایتخت ایالات متحدۀ امریکا) گرد هم آمدند، تابه تجلیل وتکریم مقام والا و سترگ قهرمان ملی افغانستان آمرصاحب شهید، و بزرگداشت شهدای راه آزادی و استقلال میهن باستانی مان بپردازند.

ادامه مطلب
 
نقـــد ديــن ســـياسي٬ ايــدولــوژيک PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - مـــذهبـــی
نوشته شده توسط ديپلوم انجنير سيد يعقوب نويد   
پنجشنبه ، 27 شهریور 1393 ، 07:29

ديپلوم انجنير سيد يعقوب نويد عزيز خوانده گرامي: دين و دينداري دراجتماع و قلبهاي مردم ما جايگاه ارجمند دارد تصور نشود که صاحب اين قلم در مخالفت با اين پديده مقدس وخدايي قلم براشته، نه من چنين قصد ندارم و سخت مخالفم با کسانيکه به باورهاي پاک مردم بي حرمتي ميکنند، اما اينجا بحث کاملا بيرون ديني،سياسي و اجتماعيست، دراين جستار انگشت روي مفاهيم گذاشته شده که سخت نيازمند دقت و کنکاش خرد مندانه است اما متاسفانه در افغانستان بدان بسيار کم پرادخته شده٠

ادامه مطلب
 
بحـــران انتخـــابات و منفــعت‌هــایی کــه طالبــان می‌بـــرند PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد ارشاد خطیبی، استاد دانشگاه   
پنجشنبه ، 27 شهریور 1393 ، 07:02

احمد ارشاد خطیبی، استاد دانشگاهاین یک واقعیت آشکار است که گروه تروریستی طالبان، از دشمنان جدی دموکراسی در افغانستان می‌باشد. طالبان مزدور، با تحقق اصول و ارزش‌های دموکراتیک در افغانستان به شدت مخالف هستند. طالبان از زمان پیدایش خود تاکنون، هیچ یک از ارزش‌های دموکراتیک را حرمت نگذاشتند و برای مبارزه با دموکراسی و دموکراسی‌خواهی در کشور، هر نوع جنایتی را که توانستند به حق مردم و سرزمین ما روا داشتند.

ادامه مطلب
 
راتبــزاد هیچـــگاه نمی میـــرد! PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط سلیمان کبیر نوری   
پنجشنبه ، 27 شهریور 1393 ، 08:32

راتبــزاد هیچـــگاه نمی میـــرد!در آخرین صحبت تلفونیی که با جاوان یاد دکتور اناهیتا راتبزاد داشتم، مثل همیشه، با آواز رسا و گرم از سلامتی من می پرسیدند. این آواز چنان با انرژی بود که تصور شنیدن آن از زنی به چنین سن وسال بعید مینمود. آواز بلند و گرم، آمیخته با مهر و شفقت وعطوفت و عشقسلیمان کبیر نوری وصفا.
طنین این آواز نگرانی ها و خوف را از دل میزدود و فرا تر با انوار بر تیرگی ها میتاخت و روشنایی می آفرید.
آری... همان زنی که در سرزمین تار و تاریک، اما در تارک های بلند زمانه ها، پیوسته و پیگیر فریاد برآورده بود:

ادامه مطلب
 
فــراخــوان: پیـــروزی تقلبکــــاران پــذیرفتنـــی نیست PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط مهراب مستان   
پنجشنبه ، 27 شهریور 1393 ، 09:09

فــراخــوان: پیـــروزی تقلبکــــاران پــذیرفتنـــی نیستدرحالیکه مردم افغانستان مصروف دعاخوانی و یادبود از سیزدهمین سالگرد شهادت احمدشاه مسعود، و تجلیل از «هفته شهید‌» میباشند داکتر عبدالله و تیم انتخاباتی اش در سنگر دفاع از حاکمیت ملی تنها استند؛ درست مانند دوران مقاومت که آمر صاحب مسعود در سنگر دفاع از حاکمیت ملی تنها بود.
در دور اول انتخابات ماه حمل امسال داکتر عبدالله به کسب ۴۴.۴۶ فیصد در صدر جدول قرار گرفت و داکتر اشرف غنی احمدزی با کسب ۳۱.۵۴ فیصد مقام دوم را بدست آورد. این نتیجه به سلیقه طالبان و متحدین شان خوش آیند تمام نشد.

ادامه مطلب
 
حادثــۀ تکـــاندهندۀ پغمـــان نه یک جنــایت جنســی؛ بلـــکه جنــایت ســیاسی و حتــی اقتصـــادی است PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
پنجشنبه ، 27 شهریور 1393 ، 08:11

حادثــۀ تکـــاندهندۀ پغمـــان نه یک جنــایت جنســی؛ بلـــکه جنــایت ســیاسی و حتــی اقتصـــادی استهموطنان عزیز و همیشه حاضر در صحنۀ حق و باطل تاریخ کشور آگاهی دارند که چند روز پیش رخداد دلخراش و نهایت غم انگیز در فاصلۀ سرک میان قرغه و پغمان رخ داد؛ نه تنها یک حادثه، بلکه یک جنایت و حتی فراتر از آن یک فاجعۀ تکاندهندۀ جنسی بوده که در تاریخ کشور بی پیشینه است. حادثه یی که تند باد و توفان آن به گونۀ صاعقه سراسر کشور را درنوردید و وجدان انسانیت را تکان داد.

ادامه مطلب
 
خــاطـــرات زنــدان پلچــرخی (قسمت یازدهم و پایانی) PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - تاریخــــــی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
جمعه ، 28 شهریور 1393 ، 07:31

خــاطـــرات زنــدان پلچــرخی (قسمت یازدهم و پایانی)وضعیت عمـــومی زنــدان پلچـــرخی
در این شکی نیست که زندان پلچرخی در آن زمان برای بیشتر زندانیان حیثیت مدرسه را داشت که در آن می توانستند به آموزش های همگانی دست یابند. از یکطرف بیکاری و بی مضمونی های دوامدار و از سویی هم ترغیب شماری روحانیون و چیزفهمان سبب شده بود تا تمامیمهرالدین مشید زندانیان به خواندن و مطالعه روی بیاورند. شمار زیادی روستاییان بی سواد تا دست کم با خواندن قرآنکریم، خلاصۀ کیدانی، قدورِی، مستخلص و حتا کتاب های مشهور حدیث مانند مشکوه، بخاری، ابوداوود، ترمذی، ابن ماجه، ابومسلم و کتاب های تفسیر مانند تفسیرعزیزی، تفسیر مولانا چرخی، تفسیر کابلی،

آخرین به روز رسانی در جمعه ، 28 شهریور 1393 ، 07:51
ادامه مطلب
 
خفتـــه گــــان درد PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط آصفه صبا   
پنجشنبه ، 27 شهریور 1393 ، 07:31

آصفه صبا
به پای رخنهء دلتنگ
که جور تیر شبگردی
فسرده قامت و بنیاد سنگینش
چنان افسرده ورنگ زرد
زجور توده سفاک خون آشام
گریبان میدرید هردم

ادامه مطلب
 
تقــرر سفیــر جــدید افغــانســتان دربرلیــن آلمــان آقــای حمیــد صدیق PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - گــــزارشـات
نوشته شده توسط محمود منجم زاده   
پنجشنبه ، 27 شهریور 1393 ، 07:24

قابل توجه هموطنان عزیزدرالمان، که پاسپورت افغانی دارند:
گفته میشود حدود ۱۸ ماه است که پناهجویان افغان دربخش کنسولی سفارت افغانستان دربرلین مشکلاتی ازقبل عدم پذیرش اسناد و تصادیق صادره از سفارت، که مورد تآیید مقامات المانی نبوده و برای شان گفته میشود، باید اسناد مورد ضرورت را از افغانستان به دست بیاورند.

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ، 27 شهریور 1393 ، 09:38
ادامه مطلب
 
آواره «نوشـــته ســـوم» PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط میراحمد لومانی   
شنبه ، 22 شهریور 1393 ، 07:00

آواره «نوشـــته ســـوم»چگونهگی روند زنده گی و حوادث روز گار ما آدم ها هم که گاهی طوری رقم می خورد که وقوع و حادث شدن آن را حتی در خواب هم نمیتوانیم تصور بنماییم. شما شایدحتیدر ذهن تان همنه میتوانیست خطور بنماید که من یتیم و آواره، که از جفا و رنج انسان های محیط و ماحول خویش تن به مرگ و مردن سپرده بودم؛ حال از خانه مولوی عبدالستار؛ و ان هم درسرزمین قبایلی پاکستان سر در آورده باشم!

ادامه مطلب
 
« شروع قبلی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بعدی پایان »

صفحه 2 از 448

TOLO TV LIVE

TOLO NEWS 25.09

FARAAKHABAR 24.09

SHAFIE AYAR 183

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

تجـــزیه بهتـــرین گـــزینـــه بــرای...


تجـــزیه بهتـــرین گـــزینـــه بــرای صلـــح وثبـــات
تجـــزیه بهتــرین گـــزینـــه
بــرای صلــــــح وثُبــــــــات
Comments 425

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 220 مهمان آنلاین


قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.