Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

تجـــاوز انگليــس، روس و آمــريکـــا بــر افغـــانســـتان يــا يــک دروغ بــزرگ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - تاریخــــــی
نوشته شده توسط سلیمــان راوش   
چهارشنبه ، 28 مرداد 1394 ، 08:18

تجـــاوز انگليــس، روس و آمــريکـــا بــر افغـــانســـتان يــا يــک دروغ بــزرگمردم سرزمين ما از چندين قرن است که دروغها را نه تنها باور نموده و به دروغ ها عادت نموده اند که اتفاقأ برخی از دروغ ها به امری مقدس درنزد ایشان تبديل گردیده و به وجدان شان مبدل شده است. جای بس تأسف اینست که اینها در آتش تنورۀ دروغ ها و ترفند سلیمان راوشها ميسوزند، ولی با آنهم نمي خواهند از تنوره بيرون آيند،عکس آن، با آتش تنوره ساخته و می سازند. یا به عبارت معمول تر، ضرر اعتياد به ترياک را می دانند، اما ترک آن را پندارگونه موجب مرض می شمارند. بهر حال اين بحثی ديگريست اندر جای ديگر....ادامــه مقال

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ، 3 شهریور 1394 ، 11:03
 
جنـــرال حمید گُـــل مُـــرد طالبـــان بی پـــدر شــــدند PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
دوشنبه ، 26 مرداد 1394 ، 12:01

جنـــرال حمید گُـــل مُـــرد طالبـــان بی پـــدر شــــدندنوحـــه ســـرایان مـــرگ مــلا عمـــر در کـــابل چی خـــواهند کـــرد؟

جنرال حمید گل رئیس اسبق ISI پاکستان، این دشمن سوگند خورده ی مردم افغانستان روز گذشته در اسلام آباد مرد جنرال حمید گل بعد از تقاعد با همسر، و فرزندانش در یکی ازویلا های قیمتی، مجلل مصوون و مفشن متعلق به اردوی پاکستان واقع داحمد سعیدیر حومه ی اسلام آباد زنده گی میکرد.

حمید گل در حالیکه باز نشسته بود ولی دست از جنایت بر نمی داشت حمایت از گروه های تروریستی و دهشت افگن را مایع افتخار خود میدانست وی همیشه با دیده درایی و خیره سری، درموضع طالبان قرار میگرفت علیه منافع ملی مردم افغانستان اظهاراتی ماجرا جویانه ای را بعمل می آورد.

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ، 28 مرداد 1394 ، 08:46
ادامه مطلب
 
گـــروه "طالبـــان"، مسلمـــان نیست PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط وحید غیاثپورکاظمی   
دوشنبه ، 26 مرداد 1394 ، 08:18

وحید غیاثپورکاظمینمی توان در مخیلۀ خویش تصور کرد که حضرت باری تعالی فاقد صفت «عدل»باشد. خداوند عادل است، فقط آنچه را که موافق عدالت و عقل و صلاح است خلق می کند. هنگامی که خداوند عادل است،پس نمی تواند منشاء بدی و مظالم و افعال غیر عقلایی که آدمیان مرتکب می شوند باشد. منشاء نیکی وبدی اراده آزادی است که خداوند در اختیار همه مخلوقات خویش اعم از فرشتگان، ابلیس و انسان گذارده.

ادامه مطلب
 
آهنـــگ آخــرین بــازمــانده مشــروطیت به همــرزمــانش پیــوست PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط استاد علی الهادی مدنی   
دوشنبه ، 26 مرداد 1394 ، 16:45

آهنـــگ آخــرین بــازمــانده مشــروطیت به همــرزمــانش پیــوستبا تاسف اطلاع یافتم که مورخ نامدار فصل ها و آخرین نماد مبارزه علیه استبداد و بیداد گری، تنها باز مانده مشروطیت، آزادی خواه نستوه، فرزند رنج ها و ستم ها، زنده یاد استاد محمد آصف آهنگ داعی اجل را لبیک گفته و در دیارغربت در کشور کانادا به رحمت حق پیوستند.
زنده یاد استاد محمد آصف آهنگ در خانواده فاضل و دانشمند درست 90 سال پیش پا به عرصه وجود گذاشت. پدر گرامی اش محمد مهدی خان چنداولی از مبارزان  معروف ضد استبداد و استعمار بود که در دوران بیداد گری حکومت محمد نادر بالای دار رفت و به شهادت رسید.

ادامه مطلب
 
خـــدارا زیــن معمـــا پــرده بــردار (قسمت اول) PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
دوشنبه ، 26 مرداد 1394 ، 11:37

مهرالدین مشیدشاید رنگارنگی ها و بی ثباتی ها و ناراستی ها و زشتی ها و پلشتی های بی پایان در دنیای سیاست سبب شده تا تمامی عرفا از سیاست رو گردانیده اند و دنیای سیاست را خیلی الوده و عامل پژمرده گی روح اشفتگی قلب و پریشانی باطن تلقی کرده اند؛ زیرا انچه تا کنون در دنیای سیاست دیده میشود متاع بازارش جز فریب و دروغ چیز دیگری نیست.

ادامه مطلب
 
پیشــنهادات انجمــن خانــواده شــهدای افغــانســتان به حکومت وحدت ملی افغانستان PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط فرستنده نصیر مهرین   
دوشنبه ، 26 مرداد 1394 ، 10:43

اِنّ ربک لبالمرصاد
پیشنهادات انجمن خانواده شهدای افغانستان به حکومت وحدت ملی افغانستان در مورد چگونگی برخورد اصولی با معضله مداخلات پاکستان و پروسۀ ناکام صلح

مقدمه:
اقدامات عاجل پیشنهادی جهت مقابله با مداخلات پاکستان:
از آغاز حکومت کرزی پروژه "صلح با طالبان" از بنیاد بر پیش فرض های غلط و خوشباوری های غیر واقعی بنیان گذاشته شد. آگاهان امور بار بار از بی نتیجه بودن این اقدامات به حکومت تذکر دادند، اما علایق و گرایشات خاص حلقات حاکم را وا داشت تا به تداوم این سیاست اصرار کنند...ادامــه پیشنهاد

 
وظیفــه اصــلی یک رئیــس جمــهور: دفــاع از منافــع مــلی در پرتــو فقــه ســیاسی است. PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط عبد الرحمن شارق   
دوشنبه ، 26 مرداد 1394 ، 08:35

وظیفــه اصــلی یک رئیــس جمــهور: دفــاع از منافــع مــلی در پرتــو فقــه ســیاسی است. برای حفظ وصیانت از منا فع ملی راه کار ها وابزار های است که؛ در چو کات فقه سیاسی مطرح بوده بمثابه معیار های ارزشی، فکری، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی یک کشور تعریف وتوصیف می شود به هر اندازه که گراف عملکرد رئیس جمهور به معیار های فقه سیاسی بالا ومثبت باشد به همان اندازه دردفاع ازمنافع ملی واستقلال کشورموفق خواهد بود،

ادامه مطلب
 
اولتیمــاتوم به پاکســتان بســنده نیست، الــزامی است چنــد راهــکارعمــلی شــود‍! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط عنایت الله مبارز   
دوشنبه ، 26 مرداد 1394 ، 08:38

عنایت الله مبارزپس از حملات خونین گهواره قدرت"کابل" دیواراعتماد نسبی کابل-اسلام آباد فروریخت. حادثه خونین شاه شهیدوبه تعقیب آن ترورافسران پلیس ملی بعدانتحارمخرب درب ورودی میدان هوای کابل باورهای ضدپاکستانی را به شدت بلندبرد. دکترغنی، به نتیجه رسیدکه پاکستان به آنچه میگوید باور ندارد وازفرستادن هئت بلندپایه به پاکستان جهت مشخص ساختن اهداف پاکستان درقبال ناامنی هاخبرداد.

ادامه مطلب
 
مشــابهت ســـرنوشت کشــور مــا با قــوم بنــی اســـرائیل PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط خواجه محمد نعیم قادری   
دوشنبه ، 26 مرداد 1394 ، 11:58

خواجه محمد نعیم قادریدر تاریخ آورده اند که قوم بنی اسرائیل به علت نافرمانی از خداوند (ج) به مدت چهل سال در صحرای سوزان سینا پریشان و سرگردان ماندند. و سرانجام آن ها موسایی داشت و عصایی نجات دهنده یی، هارونی داشت و فصاحت و بلاغت رهبری کننده یی. حضرت موسی (ع) و حضرت هارون (ع) به نجات بنی اسرائیل شتافت و آن ها را از پریشانی و سرگردانی نجات داد و در وادی ایمن جابه بجا کرد.

ادامه مطلب
 
بمناسبت دومیــن سالــگرد کــودتای نظــامی مصــر و... PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - در خارج از کشور
نوشته شده توسط محمد عزیز «عزیزی»   
دوشنبه ، 26 مرداد 1394 ، 10:38

محمد عزیز «عزیزی»بمناسبت دومیــن سالــگرد کــودتای نظــامی مصــر و جنــایت برعلیــه بشــریت در میــدانهای «رابعـــة»،«نهضـــة» و«اســـکندریة» قاهـــرۀ مصـــر
دوسال و اندی از کودتای خونین وننگین نظامیان مصر میگذرد
کودتائیکه نقشۀ آن در تل ابیب ریخته شده وذریعۀ نظامیان وابسته به صهیونیزم وامپریالیزم وحمایت مالی ارتجاع عرب منطقه وحمایت سیاسی احزاب الحادی وسکولاریستهای دین ستیز وحزب افراطی ومنحرف سلفی مصر براه افتاده وحکومت قانونی ومنتخب دوکتور محمد مرسی را ساقط نموده،

ادامه مطلب
 
پـژوهشــی بـر زمـانه و کـارنـامـه‌ی نــدای خــلق PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - تاریخــــــی
نوشته شده توسط نجـم کــاويانی   
چهارشنبه ، 21 مرداد 1394 ، 09:52

پـژوهشــی بـر زمـانه و کـارنـامـه‌ی نــدای خــلقروزنامه‌ها در امر بازتاب رويدادها سهمی بارز دارند و به ‌ويژه در کشور ما که از فرهنگ نوشتن يادداشت‌های روزانه، ثبت رويدادها، خاطره‌‌نويسی، عکس و فيلم‌های مستند چندان خبری نيست، منبعی با ارزش برای کارهای پژوهشی و دانشگاهی اند. پايه‌ی اساسینجم کاويانی اين پژوهش مجموعه‌ی (کلکسيون) نشريه‌ی ندای خلق است.
ندای خلق (Nida-yi khalq)، در ١٢ حمل ١٣٣٠خ/٢ اپريل ١٩٥١م ، به صاحب امتيازی دوکتور عبدالرحمن محمودی و مديريت مسوول انجنير ولی‌احمد عطايی  در کابل آغاز به نشر کرد...ادامــه مطلب در فارمات پی دی اف

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ، 26 مرداد 1394 ، 12:40
 
پــرادوکس پشـــتون و افغـــان در گفتمــان هــویت مـــلی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط دکتر هارون امیرزاده   
دوشنبه ، 26 مرداد 1394 ، 10:12

پــرادوکس پشـــتون و افغـــان در گفتمــان هــویت مـــلیاخیراً یک باری دیگر بحث های داغی بر سر درج واژه "افغان" در شناسنامه و یا تذکره برقی میان یک تعداد شهروندان افغانستان در گرفته است. این در حالی بود، که در حدود دو سال پیش پس از ماه ها بحث های داغ میان نمایندگان مردم درداکتر هارون امیرزاده مجلس افغانستان، سر انجام با اکثریت آراء متن جدید شناسنامه بدون ذکر اسم اقوام و هم واژه" افغان" به تصویب رسید.

به نظر بسیاری آگاهان این یگانه سازش ممکن میان دو قطب مخالف بود، که یک طرف خواهان ذکر نام اقوام بودند و طرف دیگر پا فشاری بر سر درج واژه " افغان" بدون ذکر نام اقوام بودند.
دو پرسش اساسی درینجا مطرح میشود: نخست اینکه، کی ها از درج اسم اقوام در شناسنامه برقی افغانستان می ترسند؟ دو اینکه، چرا "افغان" را بسیاری ها بحیث هویت ملی قبول ندارند؟

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ، 26 مرداد 1394 ، 12:49
ادامه مطلب
 
عصـــای معجـــزه PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط پرتو نادری   
دوشنبه ، 26 مرداد 1394 ، 11:43

پرتو نادری
عصـــای معجـــزه
ما را همین گونه می کشند!
رایگان رایگان،
در شاه شهید، در شاه دو شمشیره، در بامدادان در نیمه شبان
دولت رایگان شهروندان رایگان  دارد
و سرزمین رایگان.
دولت رایگان به چهار گوشۀ جهان گوشت صادر می کند
با عصای معجزه راه می رود
و به اندازۀ نادانی خویش، می لنگد

ادامه مطلب
 
جنــرال دوســتم عــالیتــرین نمــادی رزم ومیهــن دوســتی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط عارف عرفان   
دوشنبه ، 26 مرداد 1394 ، 10:07

جنــرال دوســتم عــالیتــرین نمــادی رزم ومیهــن دوســتیجنرال دوستم درست از گهواره رزم در زیر گنبد داد خواهی در روز گاران پرآشوب سیاسی در ایامی که راهبردی های "شورشگری"در...مقدمات زایمان خویش در کسوت "دین "درین بلاد زخم آلود،نخستین زهر مرگبار خویش را بر گلوی جامعه ودر محراق تمدن ومدرنیته می افشاند،پا به حوزه رزم وپیکار گذاشت.
در سالهای که رژیم دموکراتیک آماج مداخلات غرب،پاکستان وحواریون شان قرارگرفته بود،اوبا همه سلحشوری در نقش "اطفایه "رژیم دموکراتیک وبخاطر دفاع از صلح،امنیت،آزادی وحراست از نوامیس ملی از کرانه ها تا کرانه های این مرز وبوم حانبازانه رزمید و

ادامه مطلب
 
مــا دیگــربه پاکســتان با زبــان شمشــیر جــواب میگــوئیم PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط الحاج صادق حیدری ژور نالیست تلویزیون ملی   
دوشنبه ، 26 مرداد 1394 ، 07:50

الحاج صادق حیدری ژورنالیست تلویزیون ملیاخیرارئیس مادریک نشست خبری گفته که کاسه صبرما افغان ها نسبت به سیاست جنگ وفتنه به آخررسیده،کشور پاکستان " هنوزهم برای مافاعلین جنگ میفرستد ولانه های تروریستی وانتحاری درآن کشور فعال است " دراین پیام متوجه زمامداران پاکستان بوده با آنکه انعطاف عمیق سیاسی افغانستان که ریشه درحسن همجواری دارد.

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ، 26 مرداد 1394 ، 10:37
ادامه مطلب
 
نقـــش روســیه دربــازی بــزرگ وچــرا امــریکا افغــانســتان را تــرک نمی گــوید؟«قسمت دوم» PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط دکتورعلی احمد کریمی- مسکو   
دوشنبه ، 26 مرداد 1394 ، 09:00

دکتورعلی احمد کریمی- اتشه فرهنگی مسکوخروج امریکا ازافغانستان معنی خودکشی اوباما رامیدهد وسرنوشت رییس جمهورآینده ووضع داخلی امریکا نیزبه افغانستان مرتبط میگردد. مردم امریکا احساس وطن پرستانه جنون انگیزدارند واین جنون خودخواهانه توسط صحنه سازان سیاسی مانند تریاک درافکارعمومی ترزیق گردیده وحتی افرادمعمولی درامریکا برخلاف منطق بشردوستانه فکرمی نمایند که تنها امریکا لیاقت وشایستگی اداره جهان رادارد وتنها امریکا می تواند جهان را ازانکسارقدرت نجات بدهد.

ادامه مطلب
 
آگــاهی؛ قــدرت است و از جمــله قــدرت در برابــر پاکســـتان! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - فلســــفی
نوشته شده توسط محمد عالم افتخار   
دوشنبه ، 26 مرداد 1394 ، 11:40

محمد عالم افتخارشماری از دوستان ارجمند که بر قلم و اندیشه این کمترین؛ عنایت ویژه دارند و هکذا عقل و احساس و فکر خودم بر من نهیب زدند؛ حالا که جنایات سازماندهی شده دم و دستگاه های جهنمی پاکستان برضد افغانستان و مردمان هردم شهیدش؛ شدت و پهنای دیگری یافته و روان و وجدان سراپای جامعه ملی و بین المللی را به خشم و درد بیسابقه آورده است؛

ادامه مطلب
 
پاکســتان با دیپلومــاسی نــرم گــویی با پنبــه ســر مــردم افغــانســتان را می بــرد PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
دوشنبه ، 26 مرداد 1394 ، 11:33

افشــای مــرگ رهبــر طالبــان ثابت گــردانید که جنـگ در افغــانســتان را افســران پاکســتان به پیــش می برندافشــای مــرگ رهبــر طالبــان ثابت گــردانید که جنـگ در افغــانســتان را افســران پاکســتان به پیــش می برند
پس از مرگ رهبر طالبان و گزینش ملا منصور از سوی پاکستان بحیث رهبر تحریک طالبان فعالیت های تخریبکارانه و هراس افگنانه درشهر های مختلف افغانستان و بویژه شهر کابل افزایش چشمگیری نموده است. راه اندازی عملیات خونین انتحاری در کارته نو، اکادمی پولیس، ادارۀ مبارزه با مواد مخدر در قصبه و در سرک چهارراهی میدان هوایی کابل از جمله خونین ترین عملیات اند که اضافه تر از پنجاه کشته و پنجصد زخمی برجا گذاشتند.

ادامه مطلب
 
حــق الســکوت ایــران تحفــه است؛ ویــا غـــارت آب هلمــند!؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمد علی مهرزاد   
دوشنبه ، 26 مرداد 1394 ، 10:33

محمدعلی مهرزادسرانجام فعالیت وسیاست بازیهای ایران درقبال اوضاع افغانستان ازلابلای شبکه های استخباراتی سربرون کرد؛ جریانات نه چندان دوروحتی امروزکه دروطن ما ودرسطح منطقه وخاورمیانه می گذرد، دامنه آن به شکل انچه در گذشته بود، چهره بدل نموده، آزمون زمان منافع طمعکاران بدکنش وبد اندیش ایران را هویدا وتشت رسوای شان را مبنی برمداخله نه تنها در افغانستان بلکه در منطقه وپهنه بین المللی روشن گردید،

ادامه مطلب
 
مــرده بـــد تر از زنده PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی   
چهارشنبه ، 21 مرداد 1394 ، 12:53

مــلا عمــر پس از مــرگــش قــتل و کشــتار مــردم بیگــناه را دو چــندان کــرده اســت!

مــلا عمــر پس از مــرگــش قــتل و کشــتار مــردم بیگــناه را دو چــندان کــرده اســت!

ادامه مطلب
 
کاهنـــان معبــد آمــون درچند قــدمی پرتگـــاۀ حســاب و کتــاب و محـــاکمه PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
چهارشنبه ، 21 مرداد 1394 ، 12:25

مهرالدین مشیدکاهنان معبد آمون هنوز هم وعدههای پشت پرده امیدوار هستند
رییس جمهور غنی و رییس اجراییه پس از اضافه تر از نه ماه بالاخره بر سر تعیین رییس و اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی به توافق رسیدند. پیش از این نیز کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی به ریاست خانم شکریه بارکزی تشکیل شد و اما با مخالفت رییس اجراییه با ریاست خانم بارکزی این کمیسیون نتوانست به کار خود ادامه بدهد.

ادامه مطلب
 
« شروع قبلی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بعدی پایان »

صفحه 2 از 500

تجليـــل از هفتـــهء شـــهيد

.
احمــدشــاه مســعود و امنیت مــلی‌

سپهسالار جهاد و شهدا شهید احمد شاه مسعود

دنمـــارک، کــوپن هاگــن: ۱۳ ســـپتمبر

اتــریـش، ویـــانــا: ۲۳  اگسـت، گزارش

.

.

TOLO TV LIVE

PEDRAM in STOCKHOLM

SHAFIE AYAR - 233

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

...

...

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 261 مهمان آنلاین


قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.