Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

بهـــار آمـــد PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط پوهنوال داکتر اسدالله حیدری   
پنجشنبه ، 6 فروردين 1394 ، 09:19

پوهنوال داکتر اسدالله حیدریحلول سال نو۱۳۹۴وعید باستانی نوروز راخدمت کافّه هموطنان عزیز ازصمیـم قلب تبـریک عـرض داشـته واین ســال را، یک ســال صلح و آرامش وآزادی کشوردوست داشتنی ما، ازدشمنان وطن ونوکران بیگانه ها استدعا دارم.

بهـــار آمـــد
بهارآمد، به ملک ما خزان اسـت
به هرجا ناله وشوروفغان اسـت
چه حاصل آمـــدن ازاین بهــاری
یتیـمـان وطن بی آب ونان است

ادامه مطلب
 
پیــام شـــورای فرهنـــگی افغــانســـتان بمنــاسبت جشـــن نـــوروز ســـال ١٣٩٤خورشیدی PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط هیأت رهبری شورای فرهنگی افغانستان   
شنبه ، 1 فروردين 1394 ، 08:25

پیــام شـــورای فرهنـــگی افغــانســـتان بمنــاسبت جشـــن نـــوروز ســـال ١٣٩٤خورشیدیدوستان و مهربانان عزیز!
نوروز یکی از کهن ترین اعیاد و از شکوهمند ترین جشن های آریائیان، خراسان باستان و خراسان باختری یا افغانستان امروز میباشد. این جشن خجسته راپیشینـــــــــیان ما در ام البلاد بلخ با نوشیدن شربت سوما که از گیاهان خوش مزه دوران ساخته میشد تجلیل میکردند. در دوره های بعدی که پایتخت آریانا به کاپیسی منتقل گشت با عصاره میوه های کاپیسایی  چون انگور و شکرپاره و در کابلستان با نوشیدن شربت میوهای خشک و تازه در قالب عنعنه هفت میوه حرمت گذاری میکردند.

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ، 6 فروردين 1394 ، 12:55
ادامه مطلب
 
مـــام میهـــن در آســـتانه ســـال نـــو PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط عبدالوکیل کوچی   
شنبه ، 1 فروردين 1394 ، 08:33

مـــام میهـــن در آســـتانه ســـال نـــو
هنوز کهنه بجای است و کهنه کاري ها
کجــــاست عنصر نو تا مبارک اش گویم

مـــام میهـــن در آســـتانه ســـال نـــو چرخش زمان درقبال تبدلات کهنه ونو اندرون پدیده های طبیعی واجتماعی تغیرات مهمی را درپی داشته است که ازآغازین پیدایش تا بدینسو ادامه دارد. انسان بمثابه عالی ترین موجود اجتماعی در راستای دگر گونی های طبیعی ورویداد های اجتماعی، شاهد تغیرات وتحولات سیاسی، فرهنگی و رخداد های عظیم تاریخی بوده است.

ادامه مطلب
 
... و بهــــاران دیگــــر PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط ضیا، ناشر هفته نامه " افق" استرالیا   
شنبه ، 1 فروردين 1394 ، 08:21

... و بهــــاران دیگــــرآب و دانه ام را کم وبیش درسرزمین های پنج قارۀ جهان نصیب شده ام. هر جای دنیا اگر سختی ها یی دارد خوبی هایی هم دارد واما؛ سرزمین پهناور استرالیا در زمرۀ مناطقی به حساب می رود که به حق زیباست، پُر برکت است و دوست داشتنی. ضیا، ناشر هفته نامه " افق" استرالیا
درین سر زمین از بحر گرفته تا خشکی، از صحاری گرم تا جنگلزار های بی سر وپا، از باغستانها تا زمین های سرسبز و از انواع پرنده گان تا حیوانات اهلی و وحشی وهر چیزی که بخواهی پیدا میشود. ولیک درهمچو خطه یی هموطنان ما رسیدن نوروز و فصل بهار را از آن سوی اقیانوس آرام (افغانستان)، باصدای پرستو ها، (قَر و قُر) صف های منظم کلنگان، نسیم خوشایند بهاری، لاله زار ها و شگوفه های بادام و شفتالو، پُند و پُندک بید و گل بوته ها، آواز بابه غرغری، بارانهای پُرطراوت، گندم زار ها، سبزه و سقلات،

آخرین به روز رسانی در شنبه ، 1 فروردين 1394 ، 08:23
ادامه مطلب
 
فــاتحــه انســــانیت خــوانده شــد PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی   
شنبه ، 1 فروردين 1394 ، 08:45

ظهــر روز پنجشــنبه فــاتحــه انســانیت در مسجــد شــاه دوشمشــیره ولــی خــوانده شــده و متــوفــی در جــوار آن زیارت بخــاک ســپرده شــد

ظهــر روز پنجشــنبه فــاتحــه انســانیت در مسجــد شــاه دوشمشــیره ولــی خــوانده شــده و متــوفــی در جــوار آن زیارت بخــاک ســپرده شــد

ادامه مطلب
 
همـــوطنــان اســیرشـــده ای مــا در چــه ســرنوشتی بســر می برند!؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط ضیا باری بهاری   
شنبه ، 1 فروردين 1394 ، 08:38

ضیا باری بهاریبهار آمد و نوروز شد؛ اما افسوس به حال ما، که زمان به پیش می شتابد و تقویمها نو می شوند، مردمان متمدن جهان همپای زمان پیروزمندانه به پیش می روند؛ اما این ماییم، که در گذرگاه تاریخ از تقویمها کهنه تر می مانیم.
عجب زمانه ای! امروز از تکنوکرات گرفته تا مجاهد و انقلابی و دمکرات و دیگر اندیش و تاریک اندیشی که هستند همه در سخن از دمکراسی حرف می زنند،

ادامه مطلب
 
آیا شــاخۀ زیتــون کــابل و اســلام آبــاد به ثمــر خواهــد نشست؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
چهارشنبه ، 27 اسفند 1393 ، 10:07

آیا شــاخۀ زیتــون کــابل و اســلام آبــاد به ثمــر خواهــد نشست؟چرحــش اســلام آباد یا پــایان پــروژۀ طالبــان و ظهــور داعش
در این روز ها سخن از گرمی روابط میان کابل و اسلام آباد است. این موضوع چاشنی گرم تمامی رسانه های چاپی، دیداری و تصویری در داخل و خارج از کشور است و دیدار های بیهم و بیپیشینۀ مقامات ارشد پاکستان با مقامات کابل و استقبال هر دو طرف از بهبود مناسبات، شامل تبادل اطلاعات، عملیات های مشترک نظامی، فرستادن ارتشیان برای آموزش به پاکستان و ... همه نمونۀ آشکار انکشافات اخیر میان کابل و اسلام آباد است.

ادامه مطلب
 
زوال عصــرملــک الطــوایفی کاکای کــرزی درســفارت مســکو«قــابل وزارت خارجــه» PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط دکتورعلی احمد کریمی   
سه شنبه ، 26 اسفند 1393 ، 14:15

دکتورعلی احمد کریمیدیپلماسی روابط میان دولت ها است. سفرا نمایندگان رسمی وفوق العاده دولتها،به عنوان یک عنصرملی دراجرای سیاست ملی فعالیت مینمایند.سفرا باپیروی ازدکترین سیاست خارجی کشورش براساس تعامل سازنده اصل برابری واحترام متقابل چون بازیگران فعال ازجایگاه ومقام کشورخود درسیاست جغرافیای «ژوپولیتیک» جغرافیای «ژواکونومیک» وجغرافیای فرهنگی«ژوکلچر» دربالا بردن ارتقا، منزلت وجایگاه بین امللی کشورخود ابتکار عمل به خرج میدهند.

ادامه مطلب
 
ادبیــات و بی ادبــی یات! PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط امان ریاضت   
سه شنبه ، 26 اسفند 1393 ، 13:40

امان ریاضتپیشتر و بیشتر بخشش میخواهم!
امشب بهای
سکس ات
لطفا بگو به چند است!؟
مولانا و شاعرانه گی های پسا مولانا و حتی سرایش های این وقت تو گویی هیچ فرقی ندارد و اگر هم دارد، ممکن از لحاظ ساختاری و گزینش قافیه ها است.
عبید زاکانی با پستی ها و بچه خوشی هایش و حتی ممکن شاعران پیش از آن، انگیزه و خیال های درونی خیلی ها را جرات بخشید و این شد که شعر ماهیت هر چه گویی را گرفت.

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ، 27 اسفند 1393 ، 13:56
ادامه مطلب
 
مصــــالحــه بــا مخــالفیـــن چطـــور؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
چهارشنبه ، 27 اسفند 1393 ، 10:10

مصــــالحــه بــا مخــالفیـــن چطـــور؟اگر رهبری حکومت وحدت ملی با وعده های مقامات پاکستانی بخاطر پروسه صلح در افغانستان باور مند است بهتر است هرچه زود تر این حکومت طرح را بخاطر تفاهم و مذاکره با مخالفین ارایه نماید، در ضمن به همکاری حکومت پاکستان از مخالفین دولت احمد سعیدیافغانستان تقاضا بعمل آید تا آنها نیز دیدگاه خود را در مورد مصالحه و مذاکره اعلان نمایند، نه تنها مصالحه در افغانستان برای همه افغانان وجامعه جهانی که در افغانستان حضور دارند امر حیاتی شمرده می شود. بلکه برای کشور های منطقه و فرا منطقه نیز ختم جنگ در افغانستان یک ضرورت انکار ناپذیر پنداشته می شود.

ادامه مطلب
 
آیـــا مـــوسیقـــی حـــرام است؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - مـــذهبـــی
نوشته شده توسط دکتور فرید یونس   
سه شنبه ، 26 اسفند 1393 ، 13:03

آیـــا مـــوسیقـــی حـــرام است؟یک خواهر گرامی برای من ایمل کرده است که در یک عروسی شرکت کرده بود و موسیقی نبود و وقتی که جویای احوال شدند برای‌شان گفته شده که موسیقی حرام است و نباید در مجلس باشد. این خواهر گرامی به من افتخار بخشیدند و سؤال کردند که آیا موسیقی در اسلام براستی حرام است؟دکتور محمد فرید یونس
وقتی که موسیقی را از نگاه انتروپولوژی فرهنگی مطالعه می‌کنیم اینطور فهمیده می‌شود که از اوایل خلقت با نسل بشر بوده است و این برای این است که که جهان هستی با صوت خلق شده است. شما تصور کنید، صوت بلبلان، صوت آبشار، صوت آب دریا، شَرشَر برگ درختان و فهرست آن در طبیعت به درازا میکشد.

ادامه مطلب
 
بهـــار خـــزان آلـــود PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط رسول پویان   
شنبه ، 1 فروردين 1394 ، 08:40

بهـــار خـــزان آلـــودســـال نــو و جشـــن نـــوروز بر همـــگان مبــارک بــاد
یاد روزگاران قدیم بخیر که در آستانۀ نوروز جشن و سرور، میله و سرگرمی های باستانی و فرهنگی در فضای امن و آرام دامن می گسترانید. شب چهارشنبه سوری از روی آتش می پریدیم. در شوخیهای قاشقزنی شرکت می ورزیدیم تا کشمیش نخود و نقل بهـــار خـــزان آلـــودو نبات گرد آوریم. سبزه می انداختیم تا زینت بخش سفرۀ هفت سین نوروزی باشد. مزۀ کلوچه های نوروزی و نان های شیرمال از یاد نمی رود. رسم سمنوپزی و رقص و آواز دخترکان برگرد دیگ سمنو چه شور و حالی داشت.

ادامه مطلب
 
نـــوروز موسمـــی کــه کســـی حـــلال و کســـی حرامـــش نامیـــد PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - تاریخــــــی
نوشته شده توسط امرالدین (فهیم)   
شنبه ، 1 فروردين 1394 ، 08:29

نـــوروز موسمـــی کــه کســـی حـــلال و کســـی حرامـــش نامیـــدفتوا و سخن فراوانی در مورد حلال یا حرامی نوروز شنیدیم،کسی حلال و کسی حرامش دانیست،کسی عید کفر ش نامید وکسی جشن مجوسی ها قلمدادش کرد،همه در گفتگو ها و مقالات خویش پای اسلام بزرگ را با این عظمتش بالاتر از موضوع نوروز با بر نامه های فراگیرو همه جانبه برای اصلاح بشر فرود امده است کشانیده و برخی داغهای سیاه را نا آگاهانه دردامن این دیانت بزرگ میریزند،
اکنون زمان زمانه مجوسی ها نیست که کسی مجوسی شود، زمان زمانه آتش پرستی نیست که کسی به اتش پرستی رجوع کند، زمان زمانه بت پرستی نیستکه کسی در اطراف بت طواف نماید..

ادامه مطلب
 
آســـیای میـــانه؛ هـــدف بعـــدی گـــروه داعــــش است PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط عبدالناصر نورزاد استاد دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کابل   
شنبه ، 1 فروردين 1394 ، 08:09

 عبدالناصر نورزاد استاد دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کابلدستگاه های اطلاعاتی روسیه در همکاری با استخبارات کشور های آسیای مرکزی، در صدد جلوگیری از رشد و نفوذگروه های افراطی بخصوص داعش هستند. تاریخ افراط گرایی و تندرویی در کشور های آسیای میانه به سال های قبل بر میگردد. بخصوص بعد از فروپاشی اتحاد شوروی سابق و استقلال جمهوریت های آسیای میانه، گروه های افراطی در تبانی با غرب برای اخلال امنیت مناطق مرزی با افغانستان و ایجاد مشکل برای روسیه فدراتیف که تازه از بحران بیرون شده بود،

ادامه مطلب
 
صحبت هفته نامۀ "افق" با آقــای محمــد انــور واحــدی PDF پرینت ایمیل
کی کیست - شخصیت هــــای مـــلی، ادبـــی و تــاریخـــی
نوشته شده توسط ضیا؛ ناشر هفته نامۀ "افق" استرالیا   
شنبه ، 1 فروردين 1394 ، 08:18

صحبت هفته نامۀ "افق" با آقــای محمــد انــور واحــدیبا میلاد هفته نامۀ "افق" این سعادت نصیب شد که داشته های گران ارج معنوی مردان وزنان دانشمند، هنرمند، فرهیخته وقلمدار وطن را نه تنها از ژرفای سینه وا ندیشۀ جمعیت افغانهای مقیم استرالیا بلکه از گوشه گوشۀ جهان زینت بخش برگپاره های این نشریه بسازیم. درین میان شخصیت عالیقدر که از دانش، خوش نامی وخدمت در عرصه های مختلف برخوردار اند وحال درچنان سن وسالی قرار دارند، که به قول معروف بنشینند، ببینند وعبادت کنند، اما این مرد با مسئولیت وبا احساس هرگز تن به آسایش نداده، ونیک دانسته اند که:

عبادت به جز خدمت خلق نیست
به تســبیح وسجاده ودلق نیست

ادامه مطلب
 
عصـــر جدیـــد ســـیاست (به ادامهء قبل) PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - فلســــفی
نوشته شده توسط مترجم: محمد قاسم هاشمی   
شنبه ، 1 فروردين 1394 ، 08:15

فرد ـ جهان
نویسنده ژان ویارد
مترجم : محمد قاسم هاشمی

پیشگفتار
موضوع این کتاب پزوهش در مورد آنچست که من آنرا بنام عصر جدید سیاست یاد میکنم، عصریکه به نظر من از شبی، در سال ۱۹۸۹، در برلین آغاز شد، یعنی زمانیکه دیوار برلین، به خواست میلیونها انسان، اعم از مرد و زن، فروریخت. در آن هنگام ما شاهد تلاش زیادی برای آزادی و شجاعت آنانی بودیم که میآمدند تا کمونیزم توتالیتر و متزلزل را به شکل صلح آمیز از هم بپاشانند.

ادامه مطلب
 
دولتهــای محــاط بــه خشــکه و حمــوق بین المــلل دریــاها PDF پرینت ایمیل
فــــرهنگی - کتـــابخـــانه خــــاوران
نوشته شده توسط عیدمحمد عزیزپور   
چهارشنبه ، 27 اسفند 1393 ، 08:59

عیدمحمد عزیزپورنام نویسنده: والدیمیر والدیمیروویچ، گالیسین
نام کتاب: دولتهــای محــاط بــه خشــکه و حمــوق بین المــلل دریــاها
نشر: روابط بین المللی، مسکو، ٨٧٩١
برگرداننده: عیدمحمد عزیزپور
پیشگفتار
2 الیانوس جهانی
جایگاه مهم در زندگی بشر دارد. راههای بنیادین ترابری )ترانسپورتی( که پیوند میان کشورها و لاره ها نویسندۀ این کتاب یکی از حمولدانان نامور روسیه است. او تا کنون در زمینه حموق بین الملل دریاها سه کتاب و بیش از ٠٣ ممالۀ علمی به نشر رسانیده است. ...ادامــه مقــاله

 
افغــانســتان، بســتر انقطـــاع حیــات اجتمــاعی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مسلم اخلاقی   
سه شنبه ، 26 اسفند 1393 ، 13:52

مسلم اخلاقیابوالفضل بیهقی در تاریخ اش آورده است که: آیا شگفت‌آور است‌ كه‌ مردمان‌ فرجام‌ خويش‌ و فرجام‌ جهان‌ را همچون‌ توالي‌ بي‌پايان‌ پليدي‌ها بنگرند؟
تاريخ‌ افغانستان خصوصا تاریخ معاصر افغانستان، بدون شک امروزه در چشم‌ مردمان‌ مسکون این دیار، تقريباً تا بدين‌ حّد بي‌ارزش‌ شده است و احساس‌ ناامني‌ عموميِ حاصل‌ از جنگ‌هاي‌ ديرينه‌ در اثر تهديد مداوم‌ طبقات‌ خطرناك‌، بي‌اعتقادي‌ به‌ عدالت‌ را در جامعه نهادینه کرده است. دورنماي‌ تمام‌ زندگي‌ در اين‌ سرزمین‌، تيره‌ و تار مي‌نمايد. در همه‌جا شعله‌هاي‌ نفرت‌ زبانه‌ مي‌كشد و بيدادگري‌ حكومت‌ مي‌كند.

ادامه مطلب
 
آیــا در بهــار امســال گــل را گــل بــو میکنیــم؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط استاد رئیسه صابر   
چهارشنبه ، 27 اسفند 1393 ، 09:18

آیــا در بهــار امســال گــل را گــل بــو میکنیــم؟آه! طبیعت جوان می شود، جامه بدل می کند، بهار می آید فضا را هوای زیبای بهاری نوید بخش، زیبا و با طراوت می سازد، در دل صحرا مقدم گل های لاله در راه است، سبزه ها فرش زمردین در سینه کوه های سر به فلک هموار می کند این جلوه گاه انساناستاد رئیسه صابر فرو رفته درخواب زمستانی را از خواب بیدار و خرامان خرامان به طرف خود می کشاند، درختان چشم به راه آمدآمد نوروز و خیل پرندگان مست و خوشخوان اند، فضا گاهی از آمدن قطرات سچه باران استقبال می کند.

آخرین به روز رسانی در شنبه ، 1 فروردين 1394 ، 08:53
ادامه مطلب
 
علـــل و بســترهای گســترش روابــط هنــدوســتان و اســـرائیل PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - در خارج از کشور
نوشته شده توسط فرزاد رمضانی بونش، مرکز بین المللی مطالعات صلح   
چهارشنبه ، 27 اسفند 1393 ، 10:32

علـــل و بســترهای گســترش روابــط هنــدوســتان و اســـرائیلواژگان کلیدی: گسترش روابط هندوستان و اسرائیل، بسترهای گسترش روابط هند و اسرائیل، روابط هند و اسرائیل

گذشته روابط:
دهلی، اسرائیل را در سال ۱۹۵۰ به رسمیت شناخت ولی به برقراری روابط کامل دیپلماتیک با آن کشور نپرداخت.رابطه هندوستان با رژیم اسرائیل در شش دهه گذشته فراز و نشیب بسیاری را طی کرده است. هندی ها از دیرباز در زمره پشتیبانان اعراب بودند فرزاد رمضانی بونش، مرکز بین المللی مطالعات صلحو هندوستان تمایلی به بهبود روابط با اسرائیل نداشت و هندوستان همواره ناقد صریح سیاست ها و رفتارهای اسرائیل بود. اما روابط محدود سیاسی بین دو کشور تا سال ۱۹۹۱ ادامه داشت. تا اینکه با پایان جنگ سرد، هندوستان در جهت شکل‌دهی به سیاست جدید راهبردی خود، تغییرات قابل ملاحظه‌ای در در سیاست خارجی اش به عمل آورد.

ادامه مطلب
 
زنـــان، کـــار و جامعـــه PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط روزینا خطیبی، روزنامه‌نگار   
سه شنبه ، 26 اسفند 1393 ، 14:33

روزینا خطیبیواژه‌ی کار در لغت به معنی پیشه و شغل می‌باشد و در اصطلاح عبارت از انجام‌دادن عملی است. از لحاظ اقتصادی، کار عبارت از انجام فعلی است به منظور به دست‌آوردن مزد.
از دیدگاه دین مقدس اسلام، کار از اهمیت خاصی برخوردار است. در منابع اسلامی از اهمیت کار بسیار سخن گفته شده است. حضرت علی (رض) می‌فرماید: «بهترین تفریح، کار است». پیشیوایان دینی بر کارکردن و رعایت شرایط آن تاکیدات فراونی داشته‌اند.

ادامه مطلب
 
« شروع قبلی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بعدی پایان »

صفحه 2 از 477

TOLO TV LIVE

PEDRAM in STOCKHOLM

ON TAHER BADAKHSHI

SHAFIE AYAR - NOWROOZ

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

...

...

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 207 مهمان آنلاین


قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.