Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

فیفـــا: تقـــلب مشــروعیت انتخـــابات را زیــر ســـوال نبـــرده PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط دل آقا صوفی زاده   
جمعه ، 22 فروردين 1393 ، 08:19

فیفـــا: تقـــلب مشــروعیت انتخـــابات را زیــر ســـوال نبـــردهبنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان گفته که به مقایسه انتخابات گذشته درین انتخابات میزان تخطی ها و تقلب کمتر بوده است و این بنیاد مشارکت زنان، تحت کنترول گرفتن اوضاع و فضای انتخاباتی کشور بوسیله نیرو های امنیتی، پوشش گسترده رسانه ها را عوامل اصلیدل آقا صوفی زاده کمتر بودن تقلب و تخطی های انتخاباتی برمی شمارد که منجر به شفافیت بیشترشده است.
رییس انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در یک نشست خبری افزود که نهاد ما بیشتراز 70 فیصد محلات رای دهی را تحت نظارت داشته و بیشتراز 11 هزار مورد تخطی ها و دیگر موارد خلاف قانون را گذارش داده اند.

آخرین به روز رسانی در جمعه ، 22 فروردين 1393 ، 09:37
ادامه مطلب
 
حقــوق تطبیقـــی و دســـتیابی به وحــدت حقـــوقی در سطـــح جهـــانی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - فلســــفی
نوشته شده توسط خلیل احمد احدی   
جمعه ، 22 فروردين 1393 ، 08:10

خلیل احمد احدیبســـم الله الــرحمــن الــرحیــم

چکیده:
پروسه جهانی شدن فرایندی است که خواسته و نا خواسته چهارسویی حیات انسان را اشغال کرده است چه بخواهیم و چه نخواهیم در زندگی مدرن و پرماجرای امروزی نمی توانیم از این جریان فرار کرده و از مضرات و برایندهای مثبت و منفی آن خودرا مصئون بداریم.
این فرایند همه شئون زندگی امروزی مارا تحت پوشش خود قررا داده است، بعد سیاسی، علمی، فرهنگی، اقتصادی و... که در این میان آنانی موفقتراند که با این پروسه ساخته اند و باآن در یک حالت داد و گرفت فراملی اند.

ادامه مطلب
 
نقـــش رســـانه هـــا درپیـــروزی شـــفافیت بر تقـــلب PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط محمداسلم سلیم   
پنجشنبه ، 21 فروردين 1393 ، 07:50

نقـــش رســـانه هـــا درپیـــروزی شـــفافیت بر تقـــلبدنیای امروز به ارتباط مستمرمیان مردم ازطریق رسانه به هم پیوند می خورد، یعنی امروزما درکل جهان زندگی می کنیم ومردم به چشم به هم زدن از اوضاع واحوال و رویدادهایی که هزاران کیلومتر دور تراز آن قرار دارند آگاهی حاصل می نمایند.
امروزه رسانه ها دردگرگونیمحمداسلم سلیم هایی سیاسی اجتماعی بیشتر از هر ابزار دیگر اثرگذارترند.
درکشور ما یگانه عرصهء که می توان از آن به حیث دست آورد سیزده سال نامبرد همین به وجود آمدن رسانه ها وکار رسانه بخصوص رسانه های تصویری و رادیویی وروز نامه ها وجراید وتارنما های برقی، شبکه های اجتماعی و درکنار آن سازمان هایی جامعه مدنی نو پا می باشد.

ادامه مطلب
 
هــــراس از تکـــرار تقـــلب در انتخـــابات PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط عبدالودود ظفری، المیدا کالیفورنیا   
جمعه ، 22 فروردين 1393 ، 09:24

عبدالودود ظفری، المیدا ـ کالیفورنیاداکتر عبدالله: «رقیب من در انتخابات تقلب می باشد.»
روزنامۀ وال ستریت ژورنال گزارشی رابقلم مارگریتا ستن کتی Margherita Stancati زیر عنوان «ترس افغانهاازتکرارتقلب در انتخابات» درشمارۀ 15فبروری 2014 خودبه نشر رسانیده است. بر گردان فارسی آن پس ازیک تبصرۀ کوتاه خدمت تقدیم میشود.
سلوک واخلاق آقای کرزی پیش ازنصب شدن به مقام ریاست جمهور، چندان روشن نیست، ولی بحیث رئیس جمهوررفتارمتناقض وپُرازخدعه داشته که نام مذموم (مالیخولیا ودمدمی مزاج) راکمایی نموده است. کرزی در13سال زعامتش، چهره های متفاوت بروز داده است.

ادامه مطلب
 
سخنـــانی ضـــروری بــا آقـــای آرال PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط الحاج عبدالخالق بقایی پامیرزاد، سویدن   
پنجشنبه ، 21 فروردين 1393 ، 08:54

الحاج عبدالخالق بقایی پامیرزاد، سویدنسخنـــانی ضـــروری بــا آقـــای آرال سرپرست شبکۀ جهانی رادیوتلویزیون آریانا کابل
پیش ازهمه هشتم مارچ روزبین المللی زنان جهان رابه تمام زنان افغانستان وجهان، و نوروزباستانی وسال نوخورشیدی ۱۳۹۳رابه مردم شریف افغانستان، وهمه کشورهاییکه به نحوی باجشنهای نو روزی تعلقاتی دارند، تبریک وتهنیت عرض میدارم. سلامت، سعادت وسربلندی ملت بلاکش افغانستان ازآرمانهاوآرزوهای دیرین من است. همچنین صلح درسراسر گیتی.

ادامه مطلب
 
عنوان کتاب: چهـــره هـــای جـــاودان PDF پرینت ایمیل
فــــرهنگی - کتـــابخـــانه خــــاوران
نوشته شده توسط پروفیسر داکترعبدالواسع لطیفی، الکسندریه ـ ورجینیا   
جمعه ، 22 فروردين 1393 ، 09:05

پروفیسرداکترعبدالواسع لطیفی، الکسندریه ـ ورجینیامعرفی کتاب تازه
عنوان کتاب: چهـــره هـــای جـــاودان
مؤلف: ماریا دارو
کامل هنران دروطن خویش غریبند   دربطن صدف گوهرشهواریتیم است
قسمت دوم معرفی کتاب ارزشمندوگنجینۀ تاریخی زندگینامه های درخشان نویسندگان، درامه نویسان، هنرمندان وفرهنگیان گذشته و معاصرافغانستان، تألیف بانوی فرزانه وادب دوست وفرهنگ پرور، ماریا دارو راباهمین بیت فرستادۀ دوست دانشمندوگرامی ام استاد داکترعنایت الله شهرانی آغازکردم که بیانگرعدم شناسایی ومکتوم ماندن شخصیتهای نخبه وفرهنگیان شایسته ایست که امیداست پژوهشگرانی چون بانو ماریا دارو درمعرفی وتجلیل کارنامه های آنهاصرف مساعی کنند.

ادامه مطلب
 
دمــی با نجــم العــرفـــا حیــدری وجـــودی از پیـــش قـــافله داران عرفـــان، با خـــرگاۀ ســـبز عشـــق و کوچـــه بـــاغ غـــزل هـــایش (قسمت اول) PDF پرینت ایمیل
کی کیست - شخصیت هــــای مـــلی، ادبـــی و تــاریخـــی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
پنجشنبه ، 21 فروردين 1393 ، 07:42

دمــی با نجــم العــرفـــا حیــدری وجـــودی از پیـــش قـــافله داران عرفـــان، با خـــرگاۀ ســـبز عشـــق و کوچـــه بـــاغ غـــزل هـــایش (قسمت اول)حیدری شاعر شوریده حال، عارفی وارسته به مثابۀ درخت تنومند، خیلی خجسته و شکوهمند در باغستان فرهنگی افغانستان کنونی می درخشد. حیدری زنده گی را با جاذبۀ سرشار از عشق جانسوز و جرقۀ مالامال از ذوق سیال آغازید، جرقه ییکه سر تا پای او را فراتر از هستی اش فرا گرفت. مهرالدین مشیدبه مثابۀ موج توفنده و شتابان روح ناشکیبای او را ملتهب تر وعصیان نی تر نمود و گویی جرقه یی بود که یک آن بر درون دردمند او روشنی افگند و دگرگونی شگرفی در دنیای درون وبیرون او بوجود آورد. چنان دگرگونی ییکه برای همیش قرار او را ربود و باقی زنده گی اش در تب و تاب این ناقراری های پیهم و رو به فزونی رنگ دیگری گرفت.

ادامه مطلب
 
آیــا افغــانســـتان بــه رهبــر تُنـــدخـــوی ضـــرورت دارد؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط داکتر هارون امیرزاده   
چهارشنبه ، 20 فروردين 1393 ، 13:41

آیــا افغــانســـتان بــه رهبــر تُنـــدخـــوی ضـــرورت دارد؟هرچند تا هنوز نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان معلوم نیست ولی به نظر می رسد درمیان نامزدان مطرح داکتر اشرف غنی احمدزی و داکتر عبدالله پیشتاز هستند. پیروزی هر یکی از آنان می تواند سرنوشت سیاسی افغانستان را تغییر بدهد. برخی ها پیروزی داکتر داکتر هارون امیرزادهعبدالله را بحیث یک سیاست مدار میانه رو به نفع افغانستان میشمارند، ولی برخی دیگری داکتر اشرف غنی را بحیث یک سیاست مدار تندخوی برای افغانستان مفید میشمارند.

برخی ها فکر می کنند که افغانستان قبل از همه به اتحاد و بیداری ملی نیاز دارد. برای دست یابی به همچو هدف افغانستان به یک رهبر سوپر متعصب، تند رو، تمامیت خواه و وابسته به صهیونیسم جهانی ضرورت دارد.

آخرین به روز رسانی در جمعه ، 22 فروردين 1393 ، 09:30
ادامه مطلب
 
در وادی افغــــان! " ســفرنــامــه، نوشته سوم PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط میراحمد لومانی   
جمعه ، 22 فروردين 1393 ، 08:14

میراحمد لومانیجهان امروزی با همه ابعاد وسیع در ساختار جغرافیایی خویش؛ در روند از چگونگی " زیست وکاربری در مناسبات جهانی " برای انسان عصر تمدن و تکنالوژی کنونی در حقیقت دهکده یی است پیوسته، کوچک، وباهم مرتبط.! در پیامد از چنین پیوسته گی جهان شمولی بشریت، نیاز مندی به همدلی و همگرایی انسان های ساکن در ان؛ ازجمله ضرورت های اساسی عصرحاضر به شمار میرود.

ادامه مطلب
 
دیــگر راهـی به تــهــدیـد طـالـبـان وجـود نـدارد PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مسعوده کوهستانی   
چهارشنبه ، 20 فروردين 1393 ، 14:38

دیــگر راهـی به تــهــدیـد طـالـبـان وجـود نـداردبا همه تهدیداتی که از طرف مذدوران پاکستانی (طالبان) در قسمت اشتراک مردم در انتخابات اخیر (۱۳۹۳ ریاست جمهوری افغانستان) وجود داشت، نــتــوانستند که مانع اشتراک مردم افغانستان در این انتخابات گردند.
اشتراک مردم افغانستان در این انتخابات نشان دهنده و بیانگر این است، که مردم افغانستان دیگر جنگ نمیخواهند.

ادامه مطلب
 
حکیـــم عمـــر خیـــام یــا خیـــامی و نـــوروز نامــــه PDF پرینت ایمیل
کی کیست - شخصیت هــــای مـــلی، ادبـــی و تــاریخـــی
نوشته شده توسط پرتو نادری   
چهارشنبه ، 20 فروردين 1393 ، 13:26

حکیـــم عمـــر خیـــام یــا خیـــامی و نـــوروز نامــــهشـــناس‌نامــه و جایگــــاه علمـــی:
شاید بتوان گفت که عمرخیام یکی از کم‌سرا ترین شاعران پارسی دری است. عمدتاً رباعی سراست. یگانه شاعری که با معدود رباعی‌های خویش نه تنها تمام حوزۀ گسترده زبان پارسی دری را در نوردیده؛ بلکه امروزه یکی از بزرگترین شاعرانی پارسی گوی در سطح جهان نیز معرفی شده است. حکیـــم عمـــر خیـــام یــا خیـــامی و نـــوروز نامــــهنام او با رباعی چنان پیوند دارد که نام مولانا با مثنوی. شاعری که با همین رباعی های معدود به چنان پیروزی دست یافته است که از او درکنار بلند ترین قله های شعر پارسی دری نام برده می شود.

ادامه مطلب
 
ســـرنوشت انتخــابات در قبــال ســازشـــها و کشمـــکشهای درانــی و غلجــایی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط منصوری   
جمعه ، 22 فروردين 1393 ، 08:40

منصوریسرانجام انتخابات ۹۳ بعد از تب وتاب زیاد و در اوج رقابتها و تهدید ها به دقایق ۹۰ بازی نزدیک میشود. اینکه باز تولید روند پر چالش انتخابات برای مردم منتظر افغانستان چه خواهد بود در هالة ابهام قرار دارد. ولی آنچه مبرهن وواضح است اینکه سرنوشت مشخصی را برای حامد کرزی رقم خواهد زد که همانا گذاشتن نقطة پایان به زمامداری ۱۲ ساله پر فراز و نشیب وی خواهد بود.

ادامه مطلب
 
مقـــدمــه بــر بحث "قـــوم پامیـــری" PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - تاریخــــــی
نوشته شده توسط علی شاه صبّار،   
پنجشنبه ، 21 فروردين 1393 ، 08:07

مقـــدمــه بــر بحث "قـــوم پامیـــری"روزهای تابستان همین سال ۱۳۹۲ خورشیدی بود که دوستم سرمحقق خیر محمد حیدری، آمر شعبۀ "زبانهای پامیری" در اکادمی علوم افغانستان، موضوع تدویر سیمنار علمی در مورد "زبان و فرهنگ پامیری" را با بنده در میان گذاشت، که این مسؤولیت از جانب وزیر مشاور علی شاه صبّار، کابلدر امور فرهنگی ریاست جمهوری (آقای زلمی هیواد مل) و اکادمی علوم افغانستان به ایشان محول گشته بود، و قرار بود که سیمنار در شهر فیض آباد ولایت بدخشان برگذار گردد. من نیز با اخلاص تمام از این برنامه پذیرایی نمودم، و بعد، عناوین مقالات علمی را برشمردیم و حسب دلخواه هر یک ما، عنوانهای مورد نظر خود را انتخاب نمودیم.

ادامه مطلب
 
تفتیـــش جـــدی پـــروژه هـــای اقتصـــادی آمــریکـــا درافغــانســـتان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اقتصــــادی
نوشته شده توسط سیدفقیر علوی، کانکورد ـ کالیفورنیا   
پنجشنبه ، 21 فروردين 1393 ، 08:28

جناب سیدفقیر علوی پیرمطبوعات افغانستانمؤسسۀ انکشاف اقتصادی امریکا، که به وزارت خارجۀ آن کشور مربوط است، معمولاً سالانه ملیونهادالر، البته تحت شرایطی که منافع سیاسی ایالات متحده راتضمین کرده بتواند، به ممالک روبه انکشاف جهان می پردازد. درآن جمله، افغانستان نیزبحیث یک کشورعقب افتاده، ازاین کمکها برخوردارشده است. ولی جرایدغیررسمی و مردم شکایتهادارندکه که درمقابل مبالغ سرشاری که به این پروژه هاصرف شده، چون تحت نظارت یک مقام مسئول قرارنگرفته، نتیجۀ مطلوب بدست نیامده است.

ادامه مطلب
 
شـــانزدهــم حمـــل۹۳ روز آزادی رای واندیشـــۀ مــردم افغــانســـتان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط ضیا، مدیر مسئول هفته نامۀ (افق) استرالیا   
جمعه ، 22 فروردين 1393 ، 08:27

 ضیا، مدیر مسئول هفته نامۀ (افق) استرالیاخطۀ ما با پیشینۀ تاریخ کهن، روز ها و روزگاران شیرین وتلخ را با انواع فراز ونشیب هایش پشت سر گذشتانده است، اما با ایقان میتوان گفت؛ روز شنبه، شانزدهم حمل سال 1393 خورشیدی به خاطر جمهور آرای مردم در تاریخ پنجهزار ساله کشور ما در نوع خود کم سابقه بود.
کاوش های باستان شناسی ومدارک بدست آمده از انسان نشان میدهد که در بخشهایی ازجهان از جمله (آریانا) مجالسی وجود داشته که بزرگان دور هم جمع می شدند ودر باره مسایل مهم تصمیم اتخاذ میکردند.

ادامه مطلب
 
اعــلامیه، افــزایش خشـــونت ها علیــه خبرنگـــاران در ولایت هـــای مختلف PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط شورای اجرائیۀ اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان   
جمعه ، 22 فروردين 1393 ، 08:23

شورای اجرائیۀ اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستاندر هفتۀ جاری، چند مورد خشونت علیه خبرنگاران در ولایت های مختلف به وقوع پیوسته که باعث نگرانی شدید، است.
در یکی از این حوادث در ولایت بغلان، یکی از اعضای مجلس نماینده گان به تهدید مسؤولان و خبرنگاران تلویزیون تنویر پرداخته و تهدید کرده است که ساختمان این تلویزیون را آتش می زند.
در یک قضیۀ دیگر ، باز هم یکی از اعضای مجلس نماینده گان در ولایت تخار، خبرنگارنی را که از جریان کمپاین غیر قانونی وی در روز رای دهی به نفع یکی از نامزدان ریاست جمهوری، تصویر برداری کرده بودند، تهدید به مرگ کرده است.

ادامه مطلب
 
مکتــب هنــدی و محمــد انــور بســمل (نوشته دوم) PDF پرینت ایمیل
کی کیست - شخصیت هــــای مـــلی، ادبـــی و تــاریخـــی
نوشته شده توسط پرتو نادری   
جمعه ، 22 فروردين 1393 ، 08:46

پرتو نادریشعرمحمد انور بسمل با مکتب هندی و به گونۀ اخص با سبک و شگردهای شاعری ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل پیوند مشخص واستواری دارد. این امر مارا بر آن می دارد تا در برسی شعر بسمل نگاهی داشته باشیم هر چند فشرده و کوتاه در ارتباط به پیدایی و چگونه گی گسترش این شیوه در حوزه گسترد ۀ زبان فارسی دری.
آن گونه که می‌دانیم سلطان بزرگ غزنه، سلطان محمود که به گفتۀ استادعبدالحی حبیبی می توان او را شهنشاه بزرگ کشور ادب نیز گفت؛

ادامه مطلب
 
مشـــوره بــا شــخص پيـــروز در انتخــابــات ريــاست جمــــهوري PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد سعيدي   
چهارشنبه ، 20 فروردين 1393 ، 13:22

مشـــوره بــا شــخص پيـــروز در انتخــابــات ريــاست جمــــهوري جناب عالي، درد مشترك دارم، ميخواهم شما را نيز شريك سازم، رنجِ درد مردم افغانستان تنها و تنها مربوط به اين و آن نيست، بلكه به همه مردم افغانستان كه براي فرداي بهتر مي انديشند ارتباط دارد.  حالا كه مردم اعتماد كرده اند، امانت خويش را بشما سپرده احمد سعيدياند ارزش هاي اين امانت بار سنگين است بر شانه هاي شما، باور دارم گرنگي آنرا احساس مي كنيد. شما ميدانيد افغانستان را هيچ كس به تنهايي نمي تواند ازاين بحران فراگير نجات دهد وبه سر منزل مقصود برساند.

انتخابات كه گذشت، فرد برنده نيست، ملت برنده است، اما ِكشتي شكسته اي كشورم به حضور و مشاركت طيف وسیع از مردمان دلسوز و سياستمداران آگاه در يك تفاهم و همگرايي براي فرداي درخشان هم يك ضرورت عيني است و هم يك حقيقت ذهني.

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ، 20 فروردين 1393 ، 14:51
ادامه مطلب
 
انتخــابــات؛ آزمـــونی که شــهروندان آن را مــوفقـــانه ســـپری کــردند و حــال نــوبت ســیاســـیون است! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط جاوید روستاپور   
چهارشنبه ، 20 فروردين 1393 ، 13:31

انتخــابــات؛ آزمـــونی که شــهروندان آن را مــوفقـــانه ســـپری کــردند و حــال نــوبت ســیاســـیون است! اشتراک‏ و سهم گیری گسترده شهروند افغانستان در انتخابات سوم ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی ۱۶ حمل را می توان جواب دندان شکن مردم به گروه طالبان عنوان کرد؛ شهروندان افغانستان با اشتراک شان در انتخابات نشان دادند که به دموکراسی و مردم جاوید روستاپورسالاری باورمندی دارند و حتا ارعاب و دهشت افگنی هم نمی تواند مانع آنان برای نهادینه ساختن دموکراسی و انتخابات شود.
در حالی که هراس افگنان طالب هشدار داده بودند که مانع برگزاری انتخابات ریاست جمهوری۱۶ حمل خواهند شد و هرکس که در این انتخابات اشتراک کند از سوی آنان هدف قرارخواهد گرفت،

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ، 20 فروردين 1393 ، 14:50
ادامه مطلب
 
انتخـــابــات، حاکمیـــت اســـتبدادی و جامعـــۀ اســـتبداد زده PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد بهار چوپان   
چهارشنبه ، 20 فروردين 1393 ، 13:35

انتخـــابــات، حاکمیـــت اســـتبدادی و جامعـــۀ اســـتبداد زده برگزاری انتخابات اخیر ریاست جمهوری و شورا های ولایتی در افغانستان، و اشتراک چشم گیر مردم درآن را میتوان به عنوان آغاز کشاده شدن افق های روشن به سوی آینده بهتر ارزیابی کرد. مردم به عنوان صاحبان اصلی «قدرت» بطور گسترده درحالی به پای صندوق احمد بهار چوپانهای رای دهی رفتند که طالبان، از ماه ها پیش تا یکروز قبل از برگزاری انتخابات تهدید به برهم زدن امنیت و حمله برمراکز رای دهی نمودند.

اما حضور میلیونی رای دهندگان و شهروندان که با شور فراوان ساعتها زیر باران درصف های دراز انتظار کشیدند تا با رای دادن در تعیین سرنوشت خویش سهم بگیرند، توانایی نظامی طالبان را به چالش کشید و باردیگر ثابت شد که شکست نا پذیری و قدرتمندی آن گروه افسانه یی بیش نیست.

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ، 20 فروردين 1393 ، 14:52
ادامه مطلب
 
دمـــوکــراسی و انتخــابات، با دندانهـــای پنـــهان در افغــانســتان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمد علی مهرزاد   
چهارشنبه ، 20 فروردين 1393 ، 13:51

دمـــوکــراسی و انتخــابات، با دندانهـــای پنـــهان در افغــانســتانبعضی کارشناسان سیاسی،دموکراسی را با سیستم برده داری ور اسیسم مترادف قلمداد می کنند ؛ دموکراسی خود فرمانی برده داران و استعمار گران تعریف شده است، چرا از یک طرف در بعضی از کشورها دموکراسی دارای دندانهای پنهانی است، که ممکن است، محمدعلی مهرزادزخمهای آن از دیکتاتوری بسیار درد ناک تر باشد.
طوریکه تاریخ شاهد است که در اکثر کشورهای انحصار گر سرمایه داری وکشورهای رو به انکشاف وعقب نگهداشته شده چون سود سالاران وتشکل های سیاسی ساخته شده در خارج از افغانستان،

ادامه مطلب
 
« شروع قبلی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بعدی پایان »

صفحه 2 از 419

TOLO TV LIVE

TOLO NEWS 13.04

SHAFIE AYAR Nr. 160

FARAAKHABAR 13.04

کـاندیدان ریـاست جمــهوری

 

به نظـر شما بهتــرین گــزینه بــرای
ریـاست جمـهور آینــده افغـانســتان
چــه کســی میبــاشد؟

کــاندیدان ریــاست جمــــهوری

نظـــرسنجـــی بــرای

کــاندیدان ریــاست جمــــهوری
 

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

تجـــزیه بهتـــرین گـــزینـــه بــرای...


تجـــزیه بهتـــرین گـــزینـــه بــرای صلـــح وثبـــات
تجـــزیه بهتــرین گـــزینـــه
بــرای صلــــــح وثُبــــــــات
Comments 425

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 92 مهمان آنلاین


قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.