Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

توافـــق‌نامـــۀ اخیـــر و کــارشـــیوۀ متنـــاقضِ ایجـــاد اپــوزیســــیون PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط عبدالشهید ثاقب   
سه شنبه ، 21 مرداد 1393 ، 07:31

توافـــق‌نامـــۀ اخیـــر و کــارشـــیوۀ متنـــاقضِ ایجـــاد اپــوزیســــیونبا وساطت جان‌کری، توافق‌نامه‌یی میان نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری به امضا رسید که در آن، ضمن توافق بر تشکیل دولت وحدت ملی، در مورد نحوۀ تشکیل اپوزیسیون و انتخاب رهبرِ آن نیز سخن به میان آمده است.

در مادۀ چهارم و پنجم ضمیمۀ این توافق‌نامه آمده است: «۴ـ رییس‌جمهور مقام رهبر اپوزیسیون را ایجاد می‌کند. و کاندیدای دومی انتخابات، شخص مورد نظرش را انتخاب می‌نماید تا این مقام را اشغال نماید.

آخرین به روز رسانی در شنبه ، 1 شهریور 1393 ، 07:39
ادامه مطلب
 
چگـــونه عبـــدالله به "باخت شــرافتمنـــدانه!" تـــن داد؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط هارون امیرزاده   
سه شنبه ، 21 مرداد 1393 ، 07:12

هارون امیرزادهجان کری وزیر خارجه امریکا در سفر اخیر خود به کابل موفق شد چشم اندازی روشنی برای انتخابات افغانستان مطابق به منافع امریکا ترسیم کند.او توانست نامزدان رقیب را تشویق کند که توافقنامه سیاسی را امضا نمایند. مهمترین مفاد این توافقنامه در سه نکته خلاصه می شود:
نخست،نامزدان رقیب تعهد کردند که فر آیند بازشماری آرای انتخابات را سرعت بخشیده و تا پیش از برگزاری اجلاس سران ناتو به پایان برسانند؛
دوم،سنگ بنای دولت موسوم به "وحدت ملی" آینده را گذاشتند؛

ادامه مطلب
 
طالبـــانیـــزم: کُنشـــی از ستمـــگریهـــای مـــلی یا توطئـــه خـــارجی؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط بهمن تکوین   
سه شنبه ، 21 مرداد 1393 ، 06:10

بهمن تکوین(بخش نخست)
آنگاه که بمبی در ارگون منفجر شد و بیش از 200 تن از زنان، مردان و طفلان - اکثرا پشتون تبار- شهید و یا زخمی شدند، دکانها و خانه هایشان طعمه حریق گردید، الی زمانی که حدود 20 تن از هموطنان هزاره ما توسط فاشیستان قبیله، سلاخی شدند و یا هرروز ده ها هموطن تاجک، ازبک، پشه ای، ایماق، نورستانی، بلوچ، پشتون و پامیری ما از اینهمه جنگ، ترور و وحشت هست و بود شان را از دست میدهند، مگر میتوان در برابر ستمگری های ملی و تباری بی توجه بود؟

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ، 21 مرداد 1393 ، 06:13
ادامه مطلب
 
آیــا تــاریخ تکــرار خــواهد شد؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمدنعیم کبیر، سکرمنتو کالیفورنیا   
سه شنبه ، 21 مرداد 1393 ، 06:49

محمد نعیم کبیر،یک روزدرکابل مصیبت است وروز دیگر درتخار، یک روز در ارگون مصیبت است وروز دیگردر خواجه غار، یک روزدرپروان مصیبت است وروز دیگر درغور وقندهار، هرروز یک مصیبت تازه است، برای ملتی که روزه می گیرد، ولی عیدی ندارد! قربانی می دهد مگراجری ندارد، برای کی عید راتبریک بگوییم؟ برای مادری که فرزندانش پیش چشمش کشته میشوند؟ برای پدری که خانه و کاشانه برسرش خراب میشود؟ برای زنی که نان آورخانه اش را از اومی گیرند، وتا آخرعمر، اگرعمری باقی باشد، یکه وتنهامیماند و دست به گدایی میزند؟

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ، 21 مرداد 1393 ، 06:51
ادامه مطلب
 
رئیـــس جمـــهور یا ملـــک قـــریه PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط عبدالودود ظفری، المیدا کالیفورنیا   
سه شنبه ، 21 مرداد 1393 ، 06:34

عبدالودود ظفری، المیدا کالیفورنیابرگردان فارسی قسمت اول مصاحبۀ نجیب مشعل وآقای کرزی، که درشمارۀ ماه جولای 2014 ماهنامۀ اتلانتیک (Atlantic) چاپ امریکابه نشررسید، درشمارۀ 977 مورخ 16جولای2014 جریدۀ ملی امید تقدیم شد. ترجمۀ قسمت دوم آن پس ازیک تبصرۀ خیلی کوتاه براظهارات آقای دادفراسپنتا مشاورامنیت ملی، درمورد زعامت آقای کرزی، که دراخیرمصاحبه آمده است، خدمت شما تقدیم میگردد.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ، 21 مرداد 1393 ، 06:37
ادامه مطلب
 
یاداشت کــوتاه دربــاره تشــکیل دولت PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط عبدالحی نزهت   
سه شنبه ، 21 مرداد 1393 ، 07:17

عبدالحی نزهتطرح دولت وحدت ملی درکشور یک پدیده جدید بوده ؛میتوان در این باره با تعمق وتفکرزیاد اندیشید؛ عامل اصلی بحران کشور در تقلب انتخاباتی نهفته است ؛و تیم تحول و تداوم بداند جز راه سازش با تیم اصلاحات و همگرایی مسیری دیگری جهت ساختار دولت وجود ندارد.
مظاهرات مسالمت آمیز تیم اصلاحات وهمگرایی میتوانست به نافرمانی مدنی منجر شود؛

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ، 21 مرداد 1393 ، 07:19
ادامه مطلب
 
ســـیری درقلمـــرو ادب حمـــاسی PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط عبدالقیوم ملکزاده   
سه شنبه ، 21 مرداد 1393 ، 06:59

عبدالقیوم ملکزادهنگین تکبیر در خاتم شعر استاد خلیلی
جهاد بر حق ملت مؤمن و آزادی جوی ما، صفحۀ زرین و درخشانی از تاریخ مبارزات حق طلبانه ایشان است که پس از روی کار آمدن رژیم کمونیستی در افغانستان و متعاقب آن یورش ارتش سرخ در این دیار، به راه انداخته شد.
در سپیده دم آغازین روزهای جهاد مقدس، ابزار و وسایل جنگی ای که در اختیار سپاهیان اسلام قرار داشت، با اسلحۀ مدرن و ساز و برگ پیشرفته اتحاد جماهیر شوروی سابق، هرگز و به هیچ صورتی قابل مقایسه وهمسان نبود.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ، 21 مرداد 1393 ، 07:02
ادامه مطلب
 
بیــرحمی و قســاوت در مــوجی از خـــون و آتشــ فـــراتر از فـــاجعه از افغــانســـتان تا فلســـطین PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
سه شنبه ، 21 مرداد 1393 ، 07:04

مهرالدین مشیداز اورگون تا غزه و از غزه تا موصل و بغداد و شام
اکنون که آتش و خون در غزه بیداد می کند و صهیونیست ها با حمایت و پشتیبانی کاخ سفید سینه های کودکان مظلوم فلسطینی را آماج بیرحمانه ترین و خونبار ترین حملات ضد انسانی و ضد بشری قرار داده است و هر روز زنان و پیرمردان بیدفاع فلسطینی به گونۀ بیرحمانه یی طعمۀ آتش سربازان ظالم و ستمگر اسراییلی قرار می گیرد.

ادامه مطلب
 
نقشــه هــای خطـــرناکی درهـــرات درحــال انجــام است PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط محمود منجم زاده   
سه شنبه ، 21 مرداد 1393 ، 06:22

محمود منجم زادهوالی هرات برای مقابله با ترورسیم و آدم ربایی به هرات نیامده است، او اگرتوان مبارزه با ترویستان و مخالفان مسلح دولت را می داشت حتما در ولایت کنر می ماند اوفقط برای یک دوره نسبتا کوتاه به هرات آمده تا کمی استراحت نماید. انتقاد والی هرات علیه نیروهای امنیتی این شهرکاملا اساس بوده، این درحالیست، که سرمنشاء این نارامی ازجای دیگری آب میخورد، حلقه ترورها در هرات تنگ‌تر می‌شود.

ادامه مطلب
 
شلیــک گلــوله بر یک خبرنگـــار در کـــابل PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - اخبـــار رســیده
نوشته شده توسط شورای سرتاسری اتحادیه ملی ژورنالیستان   
سه شنبه ، 21 مرداد 1393 ، 06:02

شلیــک گلــوله بر یک خبرنگـــار در کـــابلعزیز الله همدرد خبرنگار خبرگزاری پژواک شام شنبه، مورد سؤ قصد افراد مسلح قرار گرفت و زخمی شد.
همدرد در حالی که به سوی منزلش در ناحیۀ پانزدم کابل(خواجه بغرا) روان  بود،مورد هدف گلولۀ مردان مسلح قرار گرفت.
بر مبنای گزارش خبرگزرای پژواک، این حمله حوالی ساعت 9 شنبه شب صورت گرفته.
به گفتۀ همدرد، دو فرد مسلح  در نزدیکی منزلش، ظاهرا انتظار او را می کشیدند و همین که با آنان بر خورده، آنان بر وی شلیک کرده و از ناحیۀ شانۀ چپ، زخمی اش کرده اند.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ، 21 مرداد 1393 ، 07:26
ادامه مطلب
 
تقـــلب PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط سید روح الله رحمت زاده   
سه شنبه ، 21 مرداد 1393 ، 05:58

سید روح الله رحمت زادهکشاندن پای فرد شماره سوم مملکت در تقلب اگر واقعیت داشته باشد به هیچ وعنوانی قابل بخشایش نیست.
ای مردم صلحشور بیدار شوید وبخود آید سردمداران مملکت که دست شان بخون ملت آغوشته باشد.شما هیچوقت احساس آرامش،صلح وامنیت را در سر نداشته وآرزوی آنرا نیزنداشته باشید که فساد از وطن تان محو ونابود شود،

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ، 21 مرداد 1393 ، 06:00
ادامه مطلب
 
روشـــنی در تــابـــوت! PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط پرتو نادری   
سه شنبه ، 21 مرداد 1393 ، 06:26

پرتو نادریبه گفتۀ شاعر «مرگ درهرحالتی تلخ است»؛ اما مرگ درغربت، مرگ درتنهايي، مرگ در سرزمينی که زبانت را نمی فهمند، تلخی چند برابر دارد. با دريغ چراغ زنده گی ليلا صراحت روشنی، با چنين تلخی هایی خاموش شد واين خاموشی دردناک، شعر معاصر ما را در تاريکی دل‌گيری فرو برد.
پدراو سرشار روشنی يکی از نام آوران عرصه ژورناليزم و ادبيات افغانستان بود. او در سال‌های تجاوز اتحاد شوروی سابق به نام عنصر ضد انقلاب به دست دژخيمان دست‌گاه جهنمی خاد کشته شد.

ادامه مطلب
 
همـــدردی با وطنــداران و خواهشــی از داکترعبدالله PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط محمد طاها کوشان، فریمونت ـ کالیفورنیا   
سه شنبه ، 21 مرداد 1393 ، 06:52

محمد طاها کوشان، فریمونت ـ کالیفورنیابا اندوه زیاد همدردی خود و خانواده را به خانواده های اندوهگین خوست و بادغیس وسرتاسرمیهن دوستداشتنی ما شریک نموده روان گلگون کفنان میهن را قرین بخشش و رحمت خداوند و به بازمانده های شان صبر بزرگ میخواهم.

وگـــر حجــــاب شـــود مــــر تو را ابوجهلی
چرا غــــــزای ابوجهــــل و بولهــــــب نکنی
به کاهلی بنشینی که این عجب کاریست
عجب تویی کــــه هـوای چنان عجب نکنی
مولانای بلخ (رح)

 

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ، 21 مرداد 1393 ، 06:55
ادامه مطلب
 
بــار کـــج به منـــزل نمــی رســد! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط الحاج امان الملک جلاله، سپرنگفیلد ـ ورجینیا   
سه شنبه ، 21 مرداد 1393 ، 06:47

الحاج امان الملک جلاله، سپرنگفیلد ـ ورجینیااز بدو فعالیتهای وسیع وسریع برای احرازمقام ریاست جمهوری بین داکترعبدالله وداکتراشرف غنی درجریان بود، بسی ناهنجاری ها، نا بسامانی ها، تهدیدها، زورگویی وقدرت نمایی دربین جانبین روبه فزونی می نهاد.
درجریان این گیرودار گروهی که علناً مانند دزدان باپشتاره به گیر افتادند، دربرابرچشم نظارت گران وملت نجیب افغانستان رسوا و انگشت نماشدند، ولی با زرنگی ودیده درآیی وزورگویی وخود بزرگ بینی، عکس العمل وانکارشان تندتر، شدیدتر وگسترده ترمی شد، وهمان مثل است که میگویند:

ادامه مطلب
 
لهجـــۀ بلـــخ و دریــافتِ بهتــرِ سخـــنِ مـــولینا PDF پرینت ایمیل
کی کیست - شخصیت هــــای مـــلی، ادبـــی و تــاریخـــی
نوشته شده توسط داکترعبدالغفور روان فرهادی، سن رامون ـ کالیفورنیا   
سه شنبه ، 21 مرداد 1393 ، 06:42

استاد محمدآصف فکرت«لهجۀ بلخ و دریافت بهترسخن مولینا » کتاب بسیارارزنده ایست که دوست عزیزودانشمندم محمدآصف فکرت هروی، درکارتألیف آن مشغول بود، واکنون به همت موسسۀ انتشارات عرفان، درسال 1392 (مطابق2013) به چاپ رسیده است.
پیشترازآنکه آن دوست گرانقدراین کتاب را تألیف کند، مدتهاباوی صحبت کرده بودم، او وعده داده بودکه چنین اثر راتألیف میکندتا ثابت شودکه خوانندگان شعرمولیناجلال الدین بخلی درافغانستان به معانی ومطالبی دربعضی ابیات پی میبرندکه خوانندۀ اصفهانی و شیرازی نمی تواند همۀ آنرا درک کند.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ، 21 مرداد 1393 ، 06:46
ادامه مطلب
 
مــرواریدی کــه پوشــش را می شـــکند! PDF پرینت ایمیل
فــــرهنگی - کتـــابخـــانه خــــاوران
نوشته شده توسط داکتر نادیه هاشمی   
سه شنبه ، 21 مرداد 1393 ، 06:38

داکتر نادیه هاشمیعنوان کتاب: مــرواریدی کــه پوشــش را می شـــکند!
نویسنده : داکتر نادیه هاشمی
سخن درپرده می گویم چوگل از غنچه بیرون آی
که بیش ازپنج روزی نیست حکم میر نوروزی (حافظ)
کتاب دلپذیر پژواک دهندۀ رویدادهای پرنشیب وفراز یک زن درد رسیده، ولی شجیع وپرتلاش جامعۀ افغانی، دریک رومان یا داستان خواندنی، اثر نویسندۀ پراحساس، داکتر نادیه هاشمی، همین هفته به دستم رسید، که فشردۀ آن به زبان انگلیسی، باکوشش کوشان عزیز، ازطریق انترنت تهیه گردیده است.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ، 21 مرداد 1393 ، 06:41
ادامه مطلب
 
رســـیدن به توافقنـــامۀ تخنیـــکی و ســـیاسی یعنــی عبـــور از "هفت خـــوان رســـتم" PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
سه شنبه ، 21 مرداد 1393 ، 07:07

رســـیدن به توافقنـــامۀ تخنیـــکی و ســـیاسی یعنــی عبـــور از "هفت خـــوان رســـتم"از توافق دشوار سیاسی و تخنیکی تا تفتیش نفس گیر صد در صد آرا
پس از توافق تخنیکی و سیاسی دو نامزد با پادرمیانی جان کری وزیر خارجۀ امریکا بن بست انتخاباتی شکسته شد و فضای وحشت زده و دهشت آلود که مانند کابوسی بر روان مردم افغانستان سنگینی داشت، یک باره تغییر کرد و امید های تازه یی برای زنده گی در روح مردم به جوانه زدن آغاز کرد.

ادامه مطلب
 
ترجیـــح منافـــع شخصـــی بر منافـــع مـــلی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - تاریخــــــی
نوشته شده توسط داکتر غلام محمد دستگیر، برومفیلد کولورادو   
سه شنبه ، 21 مرداد 1393 ، 06:30

دنباله ازشمارۀ پیش:
کمونستها وکشتارجوانان واستادان: روسهااز زمان تزاررسیدن به آب های گرم را بفکر داشتند اما افغانستان سد راه بود و طی یک پلان بیست و پنج ساله33 و توسط گروپ خلق و پرچم به افغانستان: اول توسط کودتای 7 ثور 1357ش مطابق 27 اپریل 1978م و بعدأ, بروز27اپریل1979م با ورود پنج هزارنفر نیروی روس با تسلیحات ثقیله درمیدان هوائی کابل و بلا درنگ حرکت بسوی تپۀ تاج بیگ و قتل حفیظ الله امین34 پرچمی هارا بر اریکۀ حکمروائی افغانستان تکیه دادند.

ادامه مطلب
 
ديپلمــاسي خامـــوش چيــن؛ پاكســـتان را گســـتاختر ســـاخته است؟! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط محمد علی مهرزاد   
سه شنبه ، 21 مرداد 1393 ، 06:14

محمد علی مهرزادکشورهای منطقه وجهان به استثــنای ایران و پاکستان راهای دوســتی را در افغا نستان تجربه می کنند، راه ابریشــم نشا نگر حسن همسا یگی جمهوری توده ای چین وجمهوری اسلامی افغا نستان در طول تاریخ ازگزند فعل وانفعالات شیطانی دیگر همسا یه ها که عملاً مداخلات در حریم کشورما داشته وفعلاً هم ادامه دارد کاملاً بدور مانده است، جای دارد که در تاریخ روابط بین الد ول از آن بد یده قدر وتحسین نگاه شود؛ وبه همسا یگان دیگرما درسی باشد

ادامه مطلب
 
انحطـــاط ســـیاسی جهــــان اســـلام PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - مـــذهبـــی
نوشته شده توسط احمدذکی "خاورنیا"   
سه شنبه ، 21 مرداد 1393 ، 06:17

احمدذکی "خاورنیا"بخش نخست:
جهان اسلام در بحرانی ترین وضعیت خود قرار دارد که کمتر می توان  در گذشته ها چنین وضعیتی را سراغ نمود. حتی زمانیکه چنگیزخان با لشکر جهانگشایش قلعه های مستحکم جهان اسلام را  یکی پی دیگری نابود کرد وتمام هست و بود مشرقین زمین را به خاک  و خون یکسا ن نمود ، حتی در آن زمان با وجود اینکه تمدن ها نابود شد و ملیون ها انسان به کام مرگ فرورفت،

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ، 21 مرداد 1393 ، 06:19
ادامه مطلب
 
مــــروری بر ســیر خامـــوش مـــرض ایـــدز در افغــانســـتان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط پوهندوی دوکتور انور ترابی دوکتور علوم طب   
دوشنبه ، 13 مرداد 1393 ، 08:23

پوهندوی دوکتور انور ترابی دوکتور علوم طب حدود 25 سال قبل از امروز که اواخر دهه شصت خورشیدی بود در افغانستان به خصوص در شهر کابل میان اطبا و کار مندان صحی در ارتباط به مصابیت پدیده نو ظهور یکی از کشنده ترین مرض ساری غیر قابل کنترول قرن بیستم، سخن ها و بحث هایی به میان آ ورده میشد. مسوولین وزارت صحت عامه وقت، هم در حالت نگرانی جدی روی جلوگیری از پیدایش وقایع این مرض فعالیت های ابتدایی را در دستور کار خود قرار داده بودند،

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ، 13 مرداد 1393 ، 08:30
ادامه مطلب
 
« شروع قبلی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بعدی پایان »

صفحه 2 از 443

TOLO TV LIVE

TOLO NEWS 22.08

ELECTION 11.08

SHAFIE AYAR Nr. 177

ZIA HAFEZI SHOW

کـاندیدان ریـاست جمــهوری

 

به نظـر شما بهتــرین گــزینه بــرای
ریـاست جمـهور آینــده افغـانســتان
چــه کســی میبــاشد؟

به نظـر شما بهتــرین گــزینه بــرای ریـاست جمـهور آینــده افغـانســتان چــه کســی میبــاشد؟

نظـــرسنجـــی انتخــابــات ۹۳

کــدام یک بــرنده دور دوم است؟
 

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

تجـــزیه بهتـــرین گـــزینـــه بــرای...


تجـــزیه بهتـــرین گـــزینـــه بــرای صلـــح وثبـــات
تجـــزیه بهتــرین گـــزینـــه
بــرای صلــــــح وثُبــــــــات
Comments 425

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 127 مهمان آنلاین


قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.