Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

جــایگـــاه افغــانســـتان در تحــولات منطقـــه PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
سه شنبه ، 28 بهمن 1393 ، 09:46

احمد سعیدیبه باور من تحولات در حال وقوع در منطقه جهت‌گیری های متنوع و متعددی دارد؛ از یک سو مردمان کشور های منطقه برای مطالبه حقوق خود، تحقق آزادی بیان، ایفای نقش در تصمیم گیری ها سیاسی اقتصادی و دعوت برای تحقق عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد در حال عمل هستند. این چهارچوب کلی را اکثریت از مردمان آگاه و وطن دوست در شرایط موجود مطرح می کنند.

ادامه مطلب
 
وطـــن در جستجـــوی صــاحب اصـــلی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط ابومسلم خراسانی   
سه شنبه ، 28 بهمن 1393 ، 11:54

وطـــن در جستجـــوی صــاحب اصـــلیراه بیـــرون رفت
خونریزی ها و تهاجمات اختناقی که در افغانستان چندین دهه را در برگرفت،علاوه بر قربانی و استخوان سوزی و درد و جفای تحمیلی بر مردم مان، به مثابۀ یک منازعۀ سطوح درگیری های مستقیم کشورهای حادثه ساز و پیمان های نظامی بزرگ جهانی از جمله پیمان وارسا و ناتو و فرصت طلبی های ناجوانمردانۀ استخبارات منطقه و جانی های حیوان صفت بنام طالب نیز خبرساز و تاریخ ساز شد.
یک پادشاه و چندین رئیس جمهور و دها صدراعظم و صدها وزیر و از همه مهمتر ده ها هزار شخصیت ملی و افراد شریف این وطن، قربانی این حوادث شده و راه بیرون رفت هنوز در بن بست است.

ادامه مطلب
 
داعــش؛ بــازی نــو، با مــرزهای خیــالی و اهــداف واقعـــی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمد اکبر نوابی   
سه شنبه ، 28 بهمن 1393 ، 09:53

محمد اکبر نوابیروش های غیرمتعارف و خشن، عملیات سریع و برق آسا بر قلب دشمن و غافلگیر کردن آن از جمله تاکتیک هایی است که گروه داعش تا به حال به آن توسل جسته و موقیعت های اساس و استراتژیک را در کشور های سوریه، عراق و لیبی تصرف کرده است.
اشغال کشور عراق توسط امریکا در سال 2003 میلادی، بی عدالتی سیستماتیک را در ساختار سیاسی ـ نظامی این کشور پدید آورد. کنار زدن افسران مجرب و مسلکی رژیم صدام حسین،

ادامه مطلب
 
قــدرت و ثــروت یا ثــروت وقــدرت؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط الحاج اسرار خواجه محاسن سفید.   
سه شنبه ، 28 بهمن 1393 ، 09:07

الحاج اسرار خواجه محاسن سفید.در جوامع بشری جنگ ها و توطۀ ها و دهشت افگنی اختلافات و نفاق افگنی بین پیروان انواع ایدولوژها از بدست آوردن قدرت و ثروت مجزا نبوده در تاریخ سازی دولت ها و اکتشافات و اختراعات نیز تأثیر گذار است. اگر قدرت و ثروت را منحیث پدیدۀ اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در تحلیل و ارزیابی قرار بدهیم به این نتیجه میرسیم انسانها با استعداد و دانش خود را در پرتو دست آوردهای علمی و تکنالوژی با استفاده ازنیروی بشری و

ادامه مطلب
 
گــوئته: قـــران فرســتاده خــدا است. PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - تاریخــــــی
نوشته شده توسط دوکتورعلی احمد کریمی- اتشه فرهنگی مسکو   
سه شنبه ، 28 بهمن 1393 ، 09:01

گــوئته: قـــران فرســتاده خــدا است.یوهان ولفگانگ گوته ازنوابغ بزرگ آلمان وفرهنگ جهان است.منقدان اورا حکیم ترین مرد اروپا وطبیب عصرآهن میدانند.اوهمیشه به جستجوی حقیقت وزیبایی میگشت. بلند نظروسختکوش بود، ازجوانی تا پایان عمرهشتادو ساله اش همیشه مینوشتدوکتورعلی احمد کریمی- اتشه فرهنگی مسکو وحاصل این تلاشها 120 جلد مجموعه آثاراومیباشد.دکتر فاوست بزرگترین وماندگارترین اثرگوته است که مفهوم ومحتوای اصلی آن پیروزی معنویت برشیطان که همان نفس هماره است میباشد که در بهشت را بجای سقوط به جهنم بروی انسان باز میگرداند.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ، 28 بهمن 1393 ، 09:05
ادامه مطلب
 
۲۶ دلــو نقطــۀ عطفــی در مبــارزات مــردم افغــانســتان، صــدها دریــغ که دســتاوردهــایش به غــارت رفت. PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - تاریخــــــی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
سه شنبه ، 28 بهمن 1393 ، 09:19

۲۶۲۶ دلــو نقطــۀ عطفــی در مبــارزات مــردم افغــانســتان، صــدها دریــغ که دســتاوردهــایش به غــارت رفت.دلو آغازی از یک پایان وپایانی از یک آغاز شکوهمند
سخن از یک آغاز است، آغازی که گواۀ روشنی از یک پایان دارد؛ اما پایانی که نه تنها پایان نیافت؛ بلکه پایان آن دردناکتر و تراژید تر از آغازش بود. درست 26 دلو آغازی از یک پیروزی بزرگ بود و نویدی بر یک پایان دردناک و اما صدها دریغ که نه تنها درد ها پایان نیافت، بلکه به زخم ناسور مبدل شد که هنوز هم درد از اعماق آن فواره دارد و آرمان انسان مظلوم در آن شعله ور است، اکنون نه تنها آرمان من و تو؛ بل آرمان یک ملت در آن شراره دارد که به گونۀ خیلی بیرحمانه تخته مشق سیاسی و سکوی پرش قدرت برای شماری ها گردیده است.

ادامه مطلب
 
شـــناخت آلات مــوســـیقی اصیــل افغــانســتان (بخش سوم) PDF پرینت ایمیل
فــــرهنگی - هنـــــــری
نوشته شده توسط رسول پویان   
سه شنبه ، 28 بهمن 1393 ، 09:40

شـــناخت آلات مــوســـیقی اصیــل افغــانســتان (بخش سوم)موسیقی با رگ و پود هستی آمیزش یافته و هرگز نمی‏توان آن را از جسم و جان موجودات عالم بویژه انسان جدا کرد. نغمۀ آبشاران، نجواهای پنهان و آشکار طبیعت، نوای دلنشین پرندگان و آواز مستانۀ ساز نوازندگان در ژرفای دل آدم نفوذ می‏کنند و به انسان شور، تپش، انرژی اسرارآمیز حیات و دل‏زندگی جاودانه می‏بخشند. کسانی‏که موسیقی را درک و احساس کرده نمی‏توانند صخره‏سنگ‏هایی را مانند که از ظرافت‏ها و نازکی‏های عاطفه و احساس‏ زندگان بی‏بهره اند...ادامــه مطلب

 
مصاحبه هفتــه نامــۀ (افــُق) با جــوان خــوش صدا؛ قیــس حبیبی PDF پرینت ایمیل
کی کیست - گفت و شــنود هــا
نوشته شده توسط ضیا، ناشر هفته نامۀ "افق" استرالیا   
سه شنبه ، 28 بهمن 1393 ، 09:50

 مصاحبه هفتــه نامــۀ (افــُق) با جــوان خــوش صدا؛ قیــس حبیبیپس از سونامی هفت ثور و پس لرزه های مدهش تر ازان، هزاران هموطن ما از مامور تا معلم، از افسر تا داکتر و از صنعتگرتا با هنر و هرکس دیگر در گوشه گوشۀ جهان و از جمله در استرالیا مسکن گزیدند. درین میان آقای حفیظ حبیبی که از سالها به این سو با خانم و فرزندانش در استرالیا به سر می برند و ماشاءلله فرزندانش همه به جوانی رسیده اند و مصروف کار و روزگار خویش اند، دران میان یگانه فرزند نازدانه و یکدانه اش قیس جان حبیبی است که

ادامه مطلب
 
مــردم افغــانســتان قــربانی شــک و تــردید هــای امــریکا در جنــگی به نــام مبــارزه با تــروریزم PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
سه شنبه ، 28 بهمن 1393 ، 09:17

مهرالدین مشیدامریکا با موجی از تردید ها به افغانستان حمله کرد و در انبوهی از تردید ها افغانستان را ترک می کند
گزارش خبرگزاری فرانسه، را به نقل از «زاک اسمیت» مسؤول تیم تخریب ساختمان و تجهیزات نیروهای آمریکایی در بگرام شنیدم که می‌گوید: تمام روز مشغول تخریب هستیم و بخشی از کار ما جداسازی کیبل های برق از تمامی ساختمان‌ها است تا بتوانیم به آسانی ساختمان‌ها را تخریب کنیم. در کار تخریب ساختمان‌ها ما مطمئن می‌شویم که تجهیزات الکترونیکی و دیگر ابزارها به دست طالبان نمی‌افتد. وی در ادامه افزود:

ادامه مطلب
 
به مناسبت ۲۶ دلــو ســالروز شکست ارتــش ســرخ وخــروج آن از کشــور PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط محمد عزیز (عزیزی)   
سه شنبه ، 28 بهمن 1393 ، 10:11

محمد عزیز (عزیزی)

در کشــور افغان زمین، مـــردم به عزم آهنین
در سنگرحق ویقین، پیـــروز گشتند این چنین

این مأمن شیران بُوَد،دشمن از آن ترسـان بود
هر فـــرد با ایمــــــان بُوَد، اندر نبرد کــفر ودین

ادامه مطلب
 
در گــذشت یکــی از شخصیت هــای علمــی کشــور در کلیفــورنیا PDF پرینت ایمیل
کی کیست - شخصیت هــــای مـــلی، ادبـــی و تــاریخـــی
نوشته شده توسط داکتر سخی اشرف زی سید کاغذ   
پنجشنبه ، 23 بهمن 1393 ، 08:55

در گــذشت یکــی از شخصیت هــای علمــی کشــور در کلیفــورنیاروز یکشنبه ۸ فروری ۲۰۱۵ در شهر سندیاگو واقع در کلیفورنیای جنوبی مراسم خاک سپاری شخصیت بزرگ علمی ونویسنده عالی مقام کشور پروفیسر غلام علی آئین بود که جمع غفیری از دوستان ومخلصان وی درتشئیح جنازه این مرد بزرگوار اشتراک ویک تعداد از دانشمندان کشور توسط بیانیه ها از کارنامه داکتر سخی اشرف زی سید کاغذها وخدمات برجسته این مرحوم آور شدند، اینجانب نظر به ارادتی که به ایشان داشتم ومدت بیست سال افتخار دوستی وهم صحبتی این ابر مرد تاریخ کشور را داشتم،

ادامه مطلب
 
پروفیســور اســتاد غــلام عــلی آئیــن داعــی اجــل را لبیــک گفت PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط عبدالوکیل کوچی   
سه شنبه ، 28 بهمن 1393 ، 09:59

پروفیســور اســتاد غــلام عــلی آئیــن داعــی اجــل را لبیــک گفت
قلبی که از تپش ماند، نامی که جاودان شد
در کـــوره راه تـــاریخ روشـــــنگر زمـــــان شد

عبدالوکیل کوچیساعات بعد از ظهر روز یکشنبه پانزدهم فبرال سال جاری مسجد بل اشتید شهر هامبورگ آلمان عزا دار بود. قراءت قرآنکریم در فضای مسجد طنین افگنده و اشتراک کننده گان مراسم فاتحه در داخل مسجد روبروی اقارب وباز ماندگان زنده یاد استاد غلام علی آیین صف کشیده بودند که اکثریت ایشان را هراتی های شریف وفرهنگ دوست کشور ما تشکیل میداد.

ادامه مطلب
 
حقـــایقی کــه ســال ها پاکســـتان آنــرا بی بنیــاد می پنــداشت PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - تاریخــــــی
نوشته شده توسط دل آقا صوفی زاده   
سه شنبه ، 28 بهمن 1393 ، 09:25

دل آقا صوفی زادهتردیدی وجود ندارد که گذشت زمان به اثبات رسانده که عنصرزمان درسیاست گذاری نهایت نقش کلیدی را بازی می کند. بدون شک، یکسری از تحولات درتعاملات سیاسی افغانستان و پاکستان بازتاب دهنده نقش کلیدی عنصرزمان می باشد. درست 14 سال قبل از امروز با روی کارآمدن دولت موقت همه مردم فکرمی کردند، که دیگر روزهای سیاه و خونین به پایان رسیده و افغانستان وارد فیزجدید یعنی فصل صلح،بازسازی، آموزش و ترقی و توسعه فرارسیده است، غافل از اینکه کشورعزیزما وارد مرحله جدید از بحرانات می شود،

ادامه مطلب
 
ســلامنامــه یی بر حــارســانِ مــرز دیــن و پاســدارانِ دیــار PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط عبدالقیوم ملکزاد   
سه شنبه ، 28 بهمن 1393 ، 09:56

عبدالقیوم ملکزادبه مناسبت سالگرد خروج ارتش سرخ از کشور
سلام بر آن رزم آوران فداکاری که با سلاح ایمان، بزرگترین نیروی شیطانی جهان را از پای درآوردند.
قدرتی که آخرین سلاح ها و زراد خانه های پیشرفتۀ خود را، با پشتیبانیِ هوا پیما ها وبالگرد های جنگی اش برضد یک ملت تهیدست به کار انداخت ، اما در برابراراده قوی این ملت ، با فضیحت تمام به شکست مواجه شد.

ادامه مطلب
 
پوتیـــن برنــدۀ بحـــران اوکـــراین! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - در خارج از کشور
نوشته شده توسط عبدالناصر نورزاد استاد دانشکده زبان ادبیات دانشگاه کابل   
سه شنبه ، 28 بهمن 1393 ، 08:41

پوتیـــن برنــدۀ بحـــران اوکـــراین!بحران اوکراین در سال 2013 بدنبال آن آغاز شد که ویکتور یانوکوویچ رییس جمهوری وقت این کشور درصدد آن شد تا سیاست نزدیکی با اتحادیه اروپا را کنار گذاشته در عوض مناسبات نزدیک سیاسی و تجاری با روسیه عبدالناصر نورزاد استاد دانشکده زبان وادبیات دانشگاه کابلرا پیش گرفت. اعتراضات در اوکراین درابتدا شکل مسالمت آمیز داشت ولی با گذشت زمان معترضان، راه خشونت را در پیش گرفتند. این بحران زمانی مشکل سازشد که رییس جمهور یانوکویچ با فرار از قصر ریاست جمهوری به روسیه پناه برد و معترضان قادر شدند تا دولت وی را سقوط دهند.

ادامه مطلب
 
نــام کشــور چیــن به فــارسی چیــن است یا چینـــا؟ PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - زبــــان
نوشته شده توسط عید محمد عزیزپور   
سه شنبه ، 28 بهمن 1393 ، 09:28

نــام کشــور چیــن به فــارسی چیــن است یا چینـــا؟ هر زبانی برای یک کشور نامی دارد و آن نام یا یک بومواژۀ خودی است و یا یک وامواژۀ خارجی که بر بنیاد دادوستد های تاریخی راهش را به زبان ملی یک کشور گشوده است. اما زمانی که نام وارد زبان میشود و زبان هم آن را به همان شکل می پذیرد، دیگر جزو از زبان بوده و از دستور زبان خودی نمی تواند سربپیچد. به عبارت دیگر، در هر واژۀ یک زبان، قاعده ها و هنجار های دستور زبان همان زبان حاکم است، نه زبان بیگانه، قرقی ندارد که آن واژه وامواژه است یا بومواژه.

ادامه مطلب
 
هــدف نامــه مجمــع مشــورتی هــراتیــان مقیــم آلمـــانَ PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط ارسال کننده: عبدالکریم تائب شریفی / هامبورگ - آلمان   
سه شنبه ، 28 بهمن 1393 ، 09:32

عبدالکریم تائب شریفی هرات يكي از سی وچهار خانه این وطن است كه با ساختن هر خانه، اين وطن، وطن ميشود..
ما هراتيان مهاجر مقيم شهر هامبورگ وسراسر شهرهای آلمان، عزم خويش را جزم نمودیم كه ديگر در قبال جامعه ي چند هزار نفري هراتي هاي اين شهر و همين طور در ارتباط به ساختار سياسي، اقتصادي و فرهنگي زادگاه خويش هرات بي تفاوت نباشيم. اين بي تفاوتي را تنها به صلاح و مصلحت اولياي كشور ندانسته، بلكه آنرا به عَنوان يك گناه نابخشودني مي دانيم كه نسل هاي بعدي، بهاي آنرا، همراه با فرستادن نفرين، بما خواهند پرداخت.

ادامه مطلب
 
به منــاسبت دوازدهمیــن ســالروز وفــات شــهید داکتــر عبدالــرحمن: PDF پرینت ایمیل
کی کیست - شخصیت هــــای مـــلی، ادبـــی و تــاریخـــی
نوشته شده توسط کبیر عبادی   
سه شنبه ، 28 بهمن 1393 ، 08:57

به منــاسبت دوازدهمیــن ســالروز وفــات شــهید داکتــر عبدالــرحمن:امروز دوازده سال از شهادت بزرگ مرد سیاست و سمبول متانت و بردباری در افغانستان میگذرد، مرد که روزی شهر ه یی شهر سیاست و قدرت بود و وجود اش در محراق تصمیمگیری های سرنوشت ساز افغانستان جایگاه و برازندگی خاص خودش را داشت، گرچه او مسعود نبود و نه از ولایت پنجشیر بود اما همه کاره و همه چیز مسعود بود، معاون اش،برادرش، دوست و نماینده باصلاحیت اش در امورات سیاسی نظامی آنوقت افغانستان.

ادامه مطلب
 
مســلمانان؛ از اعتــلا به «دوران طــلایی تمــدن»؛ تا ســقوط در قعـــر «عصــر تاریــکی» و توحش! (قسمت دوم) PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - فلســــفی
نوشته شده توسط محمد عالم افتخار   
سه شنبه ، 28 بهمن 1393 ، 09:23

محمد عالم افتخارچکیدهِ تیتروار مطلب:
**ـ اولین انحطاط بزرگ جهان اسلام؛ اضمحلال «دوران طلایی تمدن» از قرن ششم هجری و دومین انحطاط بزرگ؛ آغاز «عصر تاریکی» از شروع قرن 12 هجری یا 18 میلادی است.
**ـ عرب‌ ها اشتغال‌ به‌ علم‌ را مهنه‌ِ موالي‌ و شغل‌ بندگان‌ مي‌دانستند‌ و از آن‌ ننگ‌ داشتند!
**ـ حاملان‌ علم‌ در«دوران طلایی تمدن اسلام»‌ اغلب غیرِ عرب ها بودند خواه‌ در علوم‌ شرعي‌ و خواه‌ در علوم‌ عقلي‌!

ادامه مطلب
 
هشـــدار از ســقوط رئیس جمهــور به دامــن پاکســتان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط ماندگار   
پنجشنبه ، 23 بهمن 1393 ، 10:01

هشـــدار از ســقوط رئیس جمهــور به دامــن پاکســتانخرســندی بی‎پیشیـــنۀ یک مقــام پــاکســتانی از اشــرف ‌‎غنـــی احمــدزی
چهار شنبه 22 دلو 1393

وزیر داخله پاکستان گفته است که بعد از حادثه پیشاور نیروهای ایساف با همکاری ارتش پاکستان عملیات‌های مشترکی در خاک افغانستان انجام دادند که بر اثر آن 6 الی7 طالب کشته شدند.

چودهری‌نثار‌علی‌خان وزیر داخله پاکستان در گفت‌وگو با فارس در اسلام‌آباد اظهار داشت: روابط پاکستان و افغانستان هیچ زمان به خوبی امروز نبوده است.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ، 28 بهمن 1393 ، 10:14
ادامه مطلب
 
تمــرکــزگــرائي در پــارلمـــان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
پنجشنبه ، 23 بهمن 1393 ، 08:43

احمد سعیدیاخیرا مجلس نمایندگان در یک روز کاری چندین طرح پیشنهادی ومصوبه را به تصویب رسانید که از جمله طرح سلب صلاحیت نظارتی از شور های ولایتی بود که از نظر من یکنوع تمرکز گرائی انحصاری برای پارلمان بحساب میاید. من فکر میکنم وظیفه شورای ملی قانون گزاری است وهمچنان نظارت بر کارد های حکومت خصوصا در مرکز کابل.

ادامه مطلب
 
« شروع قبلی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بعدی پایان »

صفحه 2 از 471

TOLO TV LIVE

ِDR. LATIF PEDRAM

ON TAHER BADAKHSHI

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

...

...

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 113 مهمان آنلاین


قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.