Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

نمــاینده‎ گــان مجــلس: در حمــلۀ دیــروز کســانی از درون دولت دست داشــتند. PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط هارون مجیدی   
سه شنبه ، 2 تیر 1394 ، 13:21

نمــاینده‎ گــان مجــلس: در حمــلۀ دیــروز کســانی از درون دولت دست داشــتند.سه شنبه ۲ سرطان ۱۳۹۴
نماینده‎گان مجلس باور دارند که حلقاتی در درون دولت در سازمان‎دهی و رهنمایی تروریستان برای حمله به مقر شورای ملی دست داشته‌اند.
نماینده‏گان مجلس همچنان می‎گویند که ارگان‌های کشفی و امنیتی از برنامۀ تروریستان برای هدف قرار دادن شورای ملی آگاهی داشتند، اما در جلوگیری از این حمله ناکام ماندند.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ، 9 تیر 1394 ، 12:22
ادامه مطلب
 
وحـــدت مـــلی گـُـــل ســـنگ‌هـــا PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط پرتو نادری   
سه شنبه ، 2 تیر 1394 ، 13:04

پرتو نادریاین روزها تا یادی از حکومت وحدت ملی می شود، نمی دانم چرا ذهنم یکی ویک بار می دود به آن روزگاران دوری که در دانشگاه کابل همه اش یا با اسید و القلی سروکار داشتم و یا هم در سرزمین «گل سنگ‌ها» با «الجی ها» و« فنجی‌ها» دیدار می کردم. وقتی فهمیدم که این گل سنگ‌ها چیزی دیگری نیستند غیر از الجی ها و فنجی‌ها، باورکنید برای گل‌سنگ‌ها دل‌تنگ شدم که چگونه همه هستی شان در هستی الجی‌ها و فنجی‌ها خلاصه می شود و گویی از خود هستی و هویتی ندارند.

ادامه مطلب
 
فــرصت هــای نویــن در روابــط افغــانســتان و تاجیکســـتان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط فرزاد رمضانی بونش   
سه شنبه ، 2 تیر 1394 ، 12:45

فــرصت هــای نویــن در روابــط افغــانســتان و تاجیکســـتان سفر اخیر دکتر عبداله عبداله رئیس اجرایی افغانستان به  تاجیکستان به عنوان نخستین سفر خارجی وی عملا فرصت هایی نوین در روابط دو کشور را نشان داد. نوشتار زیر در همین زمینه است.
فرصت های نوین در روابط افغانستان و تاجیکستان
فرصت های سیاسی:در دو دهه پس از  استقلال  جمهوری تاجیکستان از شوروی هر چند این کشور درگیر مسائل داخلی خود همانند جنگ داخلی نیز بوده اما با توجه به پیوندهای نژادی، زبانی، فرهنگی و ... نگاه ویژه ای به افغانستان داشته است. در زمان سیطره طالبان بر بخش عمده افغانستان، تاجیکستان از حکومت «برهان‌الدین ربانی» حمایت همه‌جانبه کرد و پس از سقوط طالبان نیز این روابط همچنان با حسن نیت بیشتر از سوی تاجیکستان دنبال گرفته شد.

ادامه مطلب
 
میخائیــل بولگــاکف: سـتایشــگرآزادی درادبیــات روســیه شــوروی PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط دکتورعلی احمد کریمی- اتشه فرهنگی مسکو   
سه شنبه ، 2 تیر 1394 ، 10:40

دکتورعلی احمد کریمی- اتشه فرهنگی مسکورژیم هاسقوط می نمایند، دیکتاتورها میمیرند اما شاهکارهای ادبی که درقلب هاشعله آزادی رامی افروزند هرگزخاموش نمیگردند. زندگی وآثارمیخائیل بولگاکف ازعجایب روزگاروتاریخ ادبیات روسیه شوروی است. بولگاکف درسال 1890 دریک خانواده روشنفکردرشهرکیف زاده شد.اوتحصیلات خودرا درعلوم پزشکی خاتمه داد.
بولگاکف بعدازانقلاب سال 1917 اکتوبر که منجربه جنگهای داخلی بین سفید های طرفداربه رژیم سابق وسرخهای انقلابی گردید مانند

ادامه مطلب
 
گــروه هــای تُــندرو اســلامی وجنگهــای نیــابتی نــواستعمـــاری PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط عبدالوکیل کوچی   
سه شنبه ، 2 تیر 1394 ، 12:53

عبدالوکیل کوچیبه یزدان اگرما خرد داشتیم
نشاید چنین روز بد داشتیم
فردوسی
گروه های ساخت عربی، عجمی وپاکستانی مسبب جنگهای نیابتی وابزاری در دست قدرتها یی است که بوسیله آنها شعله های جنگ درگوشه وکنارجهان زبانه میکشد. طوریکه معلوم است ایجاد بشریت از همان دوره آغازین با زدو خورد همراه بوده واز پیدایش آدم تا ایندم ادامه دارد.

ادامه مطلب
 
فــاروق ورک قــبل از فــرار از کشــور باید ممنــوع الخــروج شــود PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط محمود منجم زاده   
سه شنبه ، 2 تیر 1394 ، 10:16

فــاروق ورک قــبل از فــرار از کشــور باید ممنــوع الخــروج شــودچه مقدار پول درمکاتب خیالی درافغانستان مصرف شده، این گزارش که ازطریق رادیو آزادی به نشر رسده است به گفته اسدالله حنیف وزیر جدید آموزش و پرورش، به نام مکاتب که اصلاً وجود ندارند و یا اینکه بنابر نا امنی ها مسدود اند مقدار زیاد پول به مصرف رسیده است وی این اظهارات را درمجلس نمایندگان ابراز نموده است.
این گزارش میزان خیانت و فساد سازمان یافته را در ۱۴ سال گذشته نشان میدهد، که ریس جمهور حامد کرزی و وزیر معارف اش درآن نقش داشته اند (ایااز این پول ها به جناب اشرف غنی که درآن زمان وزیر مالیه بوده نیز رسیده است؟

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ، 2 تیر 1394 ، 19:02
ادامه مطلب
 
جنــاب اشــرف غنی آیــا واقعــا شمــا بفــکر تمجید ازعیســی خان شــدید، یا دیگــران شمــا را مجبــورکــردند؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط محمود منجم راده   
سه شنبه ، 2 تیر 1394 ، 19:07

جنــاب اشــرف غنی آیــا واقعــا شمــا بفــکر تمجید ازعیســی خان شــدید، یا دیگــران شمــا را مجبــورکــردند؟ هموطنان عزیز: ببینید مردم افغانستان چقدر رنج دیده و درمانده و محبت ندیده می باشند، که قدرمحبت و وظیفه شناسی حتا یک عسکرعادی را فهمیده او را وطن دوست و شجاع میدانند واز او تمجید می کنند. ولی درمقابل ریس جمهورکشور کوچکترین احساسی ندارند، چون از او محبت، وظیفه شناسی، حراست از وطن، جان، مال و ناموس مردم را ندیده، خود را درمقابل دشمن تنها و تنها احساس میکنند.

ادامه مطلب
 
حکــومت از مــرز بحــران آفــرینی تا پرتگــاۀ مشـــروعیت زدایی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
سه شنبه ، 2 تیر 1394 ، 13:15

مهرالدین مشیدمجلس نماینده گان کشور پس از اول ماۀ سرطان مشروعیت قانونی خود را از دست می دهد و ادامۀ کار آن پرسش برانگیز شده و اجراات آن هم از لحاظ اصول از اعتبار قانونی برخوردار نخواهد بود. مشروعیت مجلس نماینده گان کشور در حالی زیر پرسش می رود که هنوز حکومت بنا بر ناکارایی ها و ناکارامدی های اختلاف برانگیزش هنوز نتوانسته است، خالیگاۀ قانونی و حقوقی خود را پر نماید و با کارکرد های شایسته و ملی جایگاۀ واقعی خود رادر میان مردم افغانستان باز نماید.

ادامه مطلب
 
روزه؛ عنعنــه ماقبــل عصــرِ کــار "اجتمـــاعی شــده" است! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - مـــذهبـــی
نوشته شده توسط محمد عالم افتخار   
سه شنبه ، 2 تیر 1394 ، 12:57

محمد عالم افتخارمــوارد خطیــر نوپــدید که [خیر] را به [شر] مبدل میکند!
درینجا می خوانید:
•    روزه و سوال روز های طولانی تا شش ماهه:
•    روزه و سوال عدم تمایز غنی و فقیر:
•    تکلیف فردی و تعارض با مسئولیت اجتماعی:
•    کی ها نباید روزه بگیرند و کی ها نباید مجاز باشند که روزه بگیرند؟
•    آیا خدا به روزه بشر یا حیوان دیگر محتاج است؟!
•    آیا تحولات و انقلابات هزاره پسین؛ اهمیت تغییر میل جنسی اعراب را هم نداشت؟!
•    چرا زنان در امر و نهی همخوابگی با مردان؛ مورد خطاب نیستند؟!
•    جغرافیای قرآن؛ «اُم القری و حولها» و مخاطبش «عرب زبانان» بود و هست!
•    متباقی هرآنچه در باره روزه... بافیده و لافیده اند و می بافند و می لافند چِرت است و چرند و یاوه و دروغ و حتا شیطنت و منافقت!

ادامه مطلب
 
ای جـــــوان PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط قدرالدیم مظهری   
سه شنبه ، 2 تیر 1394 ، 10:10

قدرالدیم مظهری

ای جوان تودست هرخونخوار بایدبشکنی
هرزمــــانی مغـــــز هر غدار باید بشکنی

هرکه خواهد اختــــلاف وافتراق مسلمین
گردنش باتیـــــغ جوهـــــردار باید بشکنی

ادامه مطلب
 
خلــق افغـــان PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط پوهنوال داکتر اسدالله حیدری   
سه شنبه ، 2 تیر 1394 ، 09:53

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری
استقبال ازشعرمرحوم عبدالهادی داوی با مطلع:

تـا بـه کــــی اولاد افغــــان تا به کی؟
تابه کی هان تابه کی هان تا به کی؟

تا به کـی ای خلـق افغــان، تا به کی؟
زیـریـــوغ ایــــن لـعـیـنــا ن، تا به کی؟

ادامه مطلب
 
روزه ســرچشــمه تقــوا PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - مـــذهبـــی
نوشته شده توسط سید اسحق دلجو حسینی   
سه شنبه ، 2 تیر 1394 ، 09:50

سید اسحق دلجو حسینیبنـــام خدا

یایهالذین امنوا کُتِبَ علیکمُ الصیامُ کما کتبَ علی الذین من قبلکمُ لعلکمُ تتقون – سوره مبارکه البقره – آیه – ۱۸۳
ای کسانیکه ایمان آورده اید (ای مئومنان) روزه بر شما نوشته (فرض) شده است، آن گونه که بر امتهای که قبل از شما بودند نوشته (فرض) شده بود، تامگر پرهیزگار شوید : برگرفته شده از تفسیر مبارک: تفسیرکبیر(مفاتیح الغیب)
امام فخرالدین رازی.
تر جمه: دکتر علی اصغر حلبی.
چند خوردی چرب وشیرین ازطعام
امتحــان کــن چنـد روزی در صیام

ادامه مطلب
 
تقــریظ داکتر عنایت الله شهرانی... PDF پرینت ایمیل
کی کیست - شخصیت هــــای مـــلی، ادبـــی و تــاریخـــی
نوشته شده توسط داکتر عنایت الله شهرانی   
سه شنبه ، 2 تیر 1394 ، 13:00

داکتر عنایت الله شهرانییار آشنا از اقلیم اندخوی داکتر فیض الله ایماق
بیش از پنجاه سال است که دانشمند گرامی و دوست نهایت عزیز و مهربان داکتر فیض الله ایماق را از نزدیک می شناسم.
ایماق که زادگاهش شهر اندخوی یا جاییکه حضرت بابا ولی مرشد اعلی صاحبقرانی در آنجا خفته است می باشد. اندخوی از جملهٔ مناطق پُربار و برکت تورکستان زمین است.

ادامه مطلب
 
تعـــریف شـــعر مقــاومت یا شــعر پایـــداری PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط پرتو نادری   
سه شنبه ، 2 تیر 1394 ، 09:45

پرتو نادریهمیشه تعریف در پیوند به پدیده های هنری، ادبی وحتا اجتماعی امری بوده است دشوار. چون می دانیم موضوعاتی را که چنین پدیده‌هایی بازتاب می دهند پیوسته خود در تحول و دگرگونی اند، به همین دلیل تعریف چنین پدیده هایی نیز نمی توانند ثابت باقی بماند. یک مالیکول آب همیشه و همه جا دو اتوم هایدروژن و یک اتوم اکسیژن دارد؛ این امر در یک تعریف ساده و فشرده می گنجد وهمیشه و همه جا می تواند بازتاب دهندۀ ماهیت یک مالیکول آب باشد.

ادامه مطلب
 
پادشــاهی که نــزدیک به ۳۰۰ ســال فرامــوش شــده بود،... PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط محمود منجم زاده   
سه شنبه ، 2 تیر 1394 ، 09:58

پادشــاهی که نــزدیک به ۳۰۰ ســال فرامــوش شــده بود، اینــک ســال گــذشته در هــرات پیــدا شد.پادشــاهی که نــزدیک به ۳۰۰ ســال فرامــوش شــده بود، اینــک ســال گــذشته در هــرات پیــدا شد.
صحبت ازاحمد شاه ابدالی، درانی و یا احتمالا ملتانی می باشد، که سال گذشته دریک مراسمی ویژه درهرات به طور ناگهانی برگزار گردید.
اینکه مجریان این مراسم دریک تصمیم عجولانه درهرات با تجلیل از ۳۰۰ مین سالگرد احمد شاه بابا چه دلایلی را برای تجلیل ناگهانی این روز داشته اند، تا حال دقیق معلوم نمی باشد، ولی چیزیکه آشکار می باشد، این است که چرا این مراسم درهرات برگزار شده است؟

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ، 2 تیر 1394 ، 19:02
ادامه مطلب
 
فــرزاد رمضــانی بونش در گفت وگــو با شفقنــا: برای مقــابله با گــروه هــای افــراطی باید به راهکــارهــای منطقــه ای روی آورد PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط فرزاد رمضانی بونش   
سه شنبه ، 2 تیر 1394 ، 12:38

فرزاد رمضانی بونش، پژوهشگر و کارشناس مسائل منطقهفرزاد رمضانی بونش در گفت وگو با شفقنا: برای مقابله با گروه های افراطی باید به راهکارهای منطقه ای روی آورد   
شفقنا- در حالی که افراط گرایی و نفوذ گروه های افراطی در منطقه رو به افزایش است، این پرسش وجود دارد که چه اتفاقی رخ می دهد که افراط گراها در منطقه تغییر شکل می دهند و با نام و شکلی دیگر سر بر می آورند و فعالیت می کنند و این گروه ها چه آینده ای خواهند داشت و چگونه می توان آنها را کنترل کرد؟

ادامه مطلب
 
رابطــه طالبــان و جمــهوری اســلامی، اهــداف و اســتراتژی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط سیامک بهاری   
سه شنبه ، 2 تیر 1394 ، 10:32

١۷سیامک بهاری سال پس ازکشته شدن ۷ تن از پاسدارـ دیپلماتهای کنسولگری جمهوری اسلامی در مزارشریف در جریان تصرف این شهر و رو در رویی جمهوری اسلامی ایران و طالبان افغانستان در کشاکش رقابتهای منطقه، سپس همراهی و همکاری بی چون و چرای جمهوری اسلامی بعنوان مهمترین حامی ائتلاف مخالفان طالبان، با نیروهای نظامی و امنیتی امریکا و متحدینش برای ساقط کردن طالبان،

ادامه مطلب
 
دولتهـــای محــاط در خشــکه و حقــوق بین المــلل دریاهــا PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اقتصــــادی
نوشته شده توسط برگردان از عید محمدعزیزپور   
سه شنبه ، 2 تیر 1394 ، 12:49

٢برگردان از عید محمدعزیزپور . پدیدآیی حك دولتهای محاط در خشکه به دسترسی آزاد به دریا و از دریا نخست پیدایش هنجار عرفی حك دولتهای محاط در خشکه - به دسترسی آزاد به دریا و از دریا برای اینکه کشورهای محاط در خشکه از اصل آزادی دریاها بهره بگیرند و در بازرگانی جهانی سهم فعال و کنا داشته باشند، باید به دریای آزاد دسترسی پیدا کنند. از همین رو، یکی از پرسمانهای مهم حموق بین الملل که حل آن برای گروه زیادی از کشورهای محاط در خشکه اهمیت حیاتی دارد، پرسمان دستیابی این کشورها به دریاها است.

ادامه مطلب
 
شیــخ الاســلام مولــوی محمد مــوسی، فقیهــی نــو‌آور و رســالت‌مند PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - مـــذهبـــی
نوشته شده توسط ذکی خاورنیا   
سه شنبه ، 2 تیر 1394 ، 12:42

ذکی خاورنیادکتر فتح اللهی
برگردان، ذکی خاورنیا
خداوند در این جهان پهناوری که خلق کرده نظام متقنی را نهادینه ساخته تا دنیای ما را که دنیای کون وفساد است با همان نظام متقن خویش اداره نماید وهر مخلوقی چه در عالم نباتات ویا حیوانات ویا آدمی‌زادگان مطابق همین نظام معین الهی حرکت نماید.
از در و دیوار دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم فساد و کفر وجهل و بیدادگری می‌بارد.

ادامه مطلب
 
فــرض روزه، مــدارک واحــکام تســهیلاتی آن PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط م. ش. فـــروغ   
سه شنبه ، 2 تیر 1394 ، 10:05

م. ش. فروغ

الا اهل باور به یکتا خـــدا
شده است روزه کنون فرض بر شما
همانسان که بر سایر مؤمنان
که بوده اند زین پیش اندر جهان
بشده فرض این امر از کردگار
بود آنکه تاگردید پرهیز گار البقره183

ادامه مطلب
 
نگـــاه ســـیاسی به کشـــور عــزیــزم افغــانســـتان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
چهارشنبه ، 27 خرداد 1394 ، 07:16

نگـــاه ســـیاسی به کشـــور عــزیــزم افغــانســـتان افغانستان كشوري باستاني است كه از يك قدمت تاريخي چشمگير برخوردار است – مردم اين سرزمين از همان آغاز تشكيل حكومت و حيات سياسي اجتماعي خود اکثر اوقات داراي زندگي ناراحت و پر تلاطم و بدون بدست آوردن آرزو های دیرینه ای خویش احمد سعیدیکه همانا آزادي امنیت و هم پذیری بوده نرسیده اند. زمانی تحت حكومت هاي مستبد و ديكتاتور و خودكامه بسر برده اند وجنگ بين مردم و زمامداران شان هم در گذشته ای تاریخ هم در سال های اخیر تا به امروز ادامه داشته.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ، 2 تیر 1394 ، 13:40
ادامه مطلب
 
« شروع قبلی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بعدی پایان »

صفحه 2 از 492

TOLO TV LIVE

PEDRAM in STOCKHOLM

SHAFIE AYAR - 222

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

...

...

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 355 مهمان آنلاین


قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.