Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

شـــورای عـــالی صـــلح دیگـــر ســـکان دار صلـــح نیست PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد عمران   
پنجشنبه ، 8 دی 1390 ، 15:27

شـــورای عـــالی صـــلح دیگـــر ســـکان دار صلـــح نیسترییس‌جمهور کرزی عملاً مخالفت خود را با گشایش دفتر طالبان در قطر اعلام کرد و روند گفتگوهای طالبان و امریکایی‌ها را نادرست خواند. آقای کرزی گفت که طالبان می‌توانند برای خود دفتری باز کنند، اما نه در دوحه بلکه در عربستان سعودی و یا ترکیه. اما مقام‌های شورای عالی صلح که حالا معلوم نیست چه محلی از اعراب در تعاملات سیاسی کشور دارند، از بازشدن دفتر طالبان در قطر حمایت می‌کنند.

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ، 12 دی 1390 ، 15:23
ادامه مطلب
 
طــرفینــی کــه جنــگ ندارند ســر صلـــح گفتــگو میکننـــد. PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط بهنام   
پنجشنبه ، 8 دی 1390 ، 14:33

طــرفینــی کــه جنــگ ندارند ســر صلـــح گفتــگو میکننـــد.سیاست سلطه طلبی با اتکا به ادعای تاریخی زعامت, رهبران پیرو سیاستهای قومی را تا مرز قربانی ساختن مردم مربوط به قوم شان کشانده و بقای خود را حتی با باخت سرنوشت قوم شان و دیگر اقوام ساکن افغانستان, جستجو میکنند. امروز ما نه در آغاز این سیاست, بلکه در ادامه حرکت قوم محوری قرار داریم که حتی با حضور جامعه جهانی و استقرار شکلی نظام دموکراسی,

ادامه مطلب
 
تغیــیرات در وزارت امــور خــارجه PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - اخبـــار رســیده
نوشته شده توسط فرستنده هیواد کاکر   
پنجشنبه ، 8 دی 1390 ، 14:56

تغیــیرات در وزارت امــور خــارجهتعیینات جدید در وزارت امور خارجه زمانی مورد بحث قرار گرفته که رد صلاحیت وزیر آن از طرف مجلس نمایندگان (پارلمان) پس از رخصتی های زمستانی روی دست میباشد. این در حالیست که همه روزه موجی از بدبینی و انتقادهای شدید علیه کارکردهای منفعلانه وزارت امور خارجه در میان اعضای ولسی جرگه و به ویژه کابینه بالا گرفته است.

ادامه مطلب
 
فاشیســم اســرائیل در مقــابل دولت فــاشیستی کــرزی روســفید شــد PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط م _ فرهنگ دوست هروی   
پنجشنبه ، 8 دی 1390 ، 15:09

 فاشیســم اســرائیل در مقــابل دولت فــاشیستی کــرزی روســفید شــدبــاور کــردنی نیست امــا واقعیت دارد.
مقایســه بیــن فاشیســـم اســرائیل و دولت فاشیســـتی افغــانســـتان
پیش نویس (مقدمه)
پرداختن به این موضوع از این جهت اهمیت دارد که نابرابری و تبعیضهای اجتماعی از هر نوعش که باشد باعث جنگهای خانمان برانداز و پسماندگی فرهنگی، اقتصادی و صنعتی میشود. در کشور ما هم نابرابری اجتماعی فاجعه و تباهی آفریده است. اگرچه کسانی که باعث این نابرابری های اجتماعی شدند نقش خود را انکار میکنند. اما انکار آنها مشکلی را حل نمی کند بلکه بر ابعاد فاجعه می افزاید.

ادامه مطلب
 
چــور دارایی‌هــای شـــمال به دست دزدان بُنگـــاه وطـــن PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط آرش کیان   
پنجشنبه ، 8 دی 1390 ، 14:40

درین اواخر، خبر استخراج میدان‌های نفت و گاز شمال توسط شرکت نفت و گاز ملی‌ چین و وطن گروپ در یک مشت روزنامه‌های داخلی‌ و خارجی‌ ظاهر شد. صرف نظر ازینکه معادن کشور دارایی ملت بوده و بدون گفتمان همگانی در سطح شورای ملی‌ نباید چنین تصمیمی گرفته میشد، میپردازیم به شرکت وطن گروپ، که مانند ملی سمارق دیگر در لجنزار بازار سیاسی فاشیستان قصر نشین سر کشید، بدون اینکه توجه کسی‌ را به خود جلب کند.

ادامه مطلب
 
اصــول دیــن و اصــول اســـلام PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - مـــذهبـــی
نوشته شده توسط سید اسدالله حسینی نکته دان   
پنجشنبه ، 8 دی 1390 ، 14:31

اصـــول دیـــن:
اصول دین را شناختن یک کار عقلانی است.
اصول دین در ادیان الهی خصوصأ ابراهیمی یک جریان است، جریانیکه از یک مبدأ بی ابتدا، آغاز یافته است و از زمان موجود عبور نموده و به منتهای بی انتها وصل است، هرچند این زمان بندی نسبت به ذهنیت ماست.

ادامه مطلب
 
ســتم در آتــش انــدازیم و طــرح نو در اندازیــم! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط میر احمد لومانی   
سه شنبه ، 6 دی 1390 ، 12:46

میر احمد لومانیبنام خداوند!

جامعه؛ اصالت و هویت
شالوده، بنیاد و اساس مشخصه اصالت فرد و جامعه، در گرو داشته های فرهنگی و پیشینه تاریخی آنها نهفته است! فرهنگ، تاریخ، و داشته های مادی و معنوی پرورش یافته در بستر تاریخ جوامع و ملل، این در حقیقت آیینه یی است جهت بازگو یی حیثیت، اعتبار و غرور ملی کتله های مشخص از فرهنگ های رایج در جامعه جهانی!

ادامه مطلب
 
داد و فــریاد مـــردم غـــور از عبــدالله هیـــواد والی غـــور PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - نامــه هــای رســیده
نوشته شده توسط سرور دولتیاری   
سه شنبه ، 6 دی 1390 ، 11:56

مردم غور یکی از ستمدیده ترین مرم افغانستان و ولایت غور نیز یکی از پسمانده ترین ولایتهای کشور است. از ستمدیدگی این مردم و ستمگاری زمامداران آنان روایتها و قصه های فراوان موجود است. اما چون مردم غور با حوصله و مداراگر اند، کمتر زبان به شکوه و شکایت میزنند. چنین مینماید که اکنون کارد به استخوان رسیده است. چون داد و فریاد مردم غور از ظلم و ستم عبدالله هیواد این فرزند بی هیواد که خود را فرزند غور میداند به اوج رسیده است.

ادامه مطلب
 
بحــرانــات ســـرحدی دریـــن دوره PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - تاریخــــــی
نوشته شده توسط دکتر صاحبنظر مرادی   
سه شنبه ، 6 دی 1390 ، 11:29

بحــرانــات ســـرحدی دریـــن دورهتحلیل گران امورتاریخ، با توجه به جریانات سیال سیاسی ناشی از مداخلات استعماری که منجر به جنگ ودرگیری های مسلحانه افغانستان با انگلیس در سال های (1838،1879،1919) گردید، ودکتر صاحبنظر مرادی رخدادهای نظامی در رابطه باتصادمات سرحدی تاریخ معاصر این کشور راپس ازسال1747 عمدتاً به چهار دوره بر شمرده اند. توضیح این مراحل بگونه کرونولوژی در شکل گیری پالسی های دورنمایی آن ها وبحرانات ناشی ازآن اهمیت مهمی دارد.

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ، 8 دی 1390 ، 15:44
ادامه مطلب
 
اظهــارات اخیــر جــوبایــدن هفتــاد ســاله، معــاون رئیس جمهــور اوبامـــا PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط سید نظام "طاهری"   
سه شنبه ، 6 دی 1390 ، 14:39

سید نظام "طاهری"نخستین بار پس از جنگ های ده سالۀ آمریکا با گروه طالبان و القاعده آقای جوسف بایدن معاون ریاست جمهوری کشور آمریکا در یک گفت و گو با مجلۀ نیوزویک آن کشور به صراحت کامل اعلان نمود که طالبان دشمن آمریکا نیست و یگانه دشمن آمریکا القاعده است حتی زمان آغاز لشکر کشی آمریکا به افغانستان آنها القاعده را می خواستند نابود کنند

ادامه مطلب
 
پــدافنــــد PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط بهار سعید   
سه شنبه ، 6 دی 1390 ، 10:44

بهار سعید 

های تکتاز کجایی؟ بشتاب
غزلی بر دار است
واژه ها نیمه نفس
«پارسی» اندوه خود را به قفس، مرغ پر سوخته پرپر بزند
بال خونین و سرش  مشت بر در بزند

ادامه مطلب
 
ســناریوی جــدید؛ مــلا محمــد عمــر پــس ازیــن در فــهرست هــراس افگنـــان زیــر پیگــرد شـــدید (اف بی آی) نیســت! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط ابو مسلم شیرزاد   
پنجشنبه ، 8 دی 1390 ، 15:18

ســناریوی جــدید؛ مــلا محمــد عمــر پــس ازیــن در فــهرست هــراس افگنـــان زیــر پیگــرد شـــدید (اف بی آی) نیســت!رسانه های پاکستانی از حذف نام ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان از فهرست زیر پیگرد شدید دهشت افگنان اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده امریکا (اف بی آی) خبر میدهند. فهرست که ده میلیون دالر پاداش را برای دریافت اطلاعات در مورد رهبر طالبان تعیین نموده بود. حذف نام رهبر طالبان در حالی صورت گرفته که اسامی ایمن الظواهری رهبر شبکه القاعده و حکیم الله محسود رهبر تحریک طالبان پاکستانی هنوز هم شامل این فهرست است.

ادامه مطلب
 
خطــاب دوکتـور عبــدالکریــم سروش به سید عــلی خــامنه ای رهبر مطلقـــۀ ولایت فقیــه ایران PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - مـــذهبـــی
نوشته شده توسط عبدالکريم سروش   
پنجشنبه ، 8 دی 1390 ، 15:13

عبدالکريم سروشآقای سيد علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران!
صاحب اين قلم چند بار با شما با عتاب و درشتی سخن گفته و مذمّت‌ها و ملامت‌ها بر شما باريده و قلم را بر سياهی‌ها و تباهی‌ها گريانده است اما اينک بر آن است تا خشم خود را فرو خورد و قلم را به جانب ديگر بگرداند و از در ارشاد و نصيحت و انذار و موعظت در آيد. و اگر چه به عين اليقين پايان دولت سحر مدت شما را نزديک می‌بيند، راه نکونامی و نيک‌ سر انجامی را به شما نشان دهد،

ادامه مطلب
 
اهمیــت کتـــابت و مطــالعـــه PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط عتیق الله سلطانی   
پنجشنبه ، 8 دی 1390 ، 14:48

عتیق الله سلطانیچكيــــده:
كتابت، در واقع اين همان چيزي است كه سرچشمة پيدايش تمام تمدنهاي انساني، و پيشرفت و تكامل علوم، و بيداري انديشه‌ها و افكار، و شكل گرفتن مذاهب و سرچشمة هدايت و آگاهي بشر است؛ بر اين اساس تأثير مكتوبات به مراتب بيشتر از كلام و گفتار و سخنراني مي‌باشد.
 يكي از حساس ترين مسائل زندگي بشر تأثير مطالعه روي افكار و انديشة او است.
اساساً توجه به بهداشت غذاي فكر كه بيشتر از راه مطالعه، معاشرت، دوستي‌ها، و استفاده از وسائل ارتباط جمعي به روان انسان وارد ميشود يكي از وظائف اوليه هر آدم با دركي مي‌باشد.

ادامه مطلب
 
بـــال تـــرانه PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط شفیق احمد ستاک – تورنتو   
پنجشنبه ، 8 دی 1390 ، 14:42

شفیق احمد ستاک – تورنتوبتاریخ 25 دسامبر که مصادف با جشن کریسمس میسحیان است، در محفلی اشتراک نمودم که از سوی چند تن از برادران فرهیخته وشاعران وفرهنگیان جامعهء افغانی مقیم تورانتو زیر عنوانِ " شعرِ عاشورائی" برگذار شده بود. در این گردهمآئی که هم حاکی از یکرنگی میان حاضرین بود وهم فرهنگی وهم باعث پاکی دلها از کدورت ودلتنگی، ازشنیدن اشعار وسخنرانیهای برادران وخواهران هموطن خود بزبانهای پشتو وفارسی در این سرزمین فرنگی خیلی لذت بردم.

ادامه مطلب
 
ازدواج نامشـــروع میــان قــدرت ســیاسی و ســرمــایه داری PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط ع. امیری   
سه شنبه ، 6 دی 1390 ، 14:45

یکی از پیامدهای منفی دهه ملت سازی در افغانستان ازدواج باطل و ناجایزی است که میان قدرت سیاسی و و فعالیت های سرمایدارای صورت گرفته است که تاکنون درتاریخ کشور سابقه چندان نداشته است. تحقیقات اکادمیک نشان میدهد که بهر اندازه که دایره همکاری نخبگان سیاسی و اقتصادی تنگتر گردد بهمان اندازه فاصله میان دولت و منافع مردم دورتر میشود چه نخبگان سرمایه اندوز مطابق به اخلاق و ارزشهای بازار عمل میکنند نه با رعایت از ارزشهای والای دموکراسی که ممثل اراده مردم بحساب میرود.

ادامه مطلب
 
درحکــومت کــرزی تجــاوز جنســی ترویــج میشــود PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط داود دهستانی   
سه شنبه ، 6 دی 1390 ، 12:01

چندی پیش زنی بنام "گلناز" که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود، بدستور کرزی از زندان آزاد و بدون محاکمه فرد متجاوز، به گلناز گفته شد تا با مرد مهاجم ازدواج کند. قطع نظر ازتأثیرات روانی این قضیه که زنی هم مورد تجاوز قرار بگیرد و هم مجبور شود تا بافرد متجاوز ازدواج کند، از نظر قانونی؛ هیچ رویه ای در هیچ جای دنیا چنین بدعتی را توجیه نمیکند.

ادامه مطلب
 
بایدن معـــاون رئیس جمهـــور امــــریکا به نرخ روز نان خـــورده و میـــگوید که طالــــبان دوســـتان امــــریکا اند! PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی   
سه شنبه ، 6 دی 1390 ، 11:45

بایدن معـــاون رئیس جمهـــور امــــریکا به نرخ روز نان خـــورده و میـــگوید که طالــــبان دوســـتان امــــریکا اند!

در یکی از پس کوچه های کابل ترکاری فروشی دوکان داشت که با فروش ملی سرخک و تراتیزک اعاشه زندگی میکرد.

ادامه مطلب
 
در مســـجد اگـــر مــلاامـــام حـــاضر نشــود، نمــاز گـــذاران نيــز غــايب ميگـــردند PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط احمد "سعيدي"   
سه شنبه ، 6 دی 1390 ، 11:23

احمد "سعيدي"در اين روز ها جناب رئيس جمهور و همكارانش كمر بسته اند تا ملت را قانون پذيري ياد دهند، شايد آگاهانه باشد يا ظاهر آرايي، به هر صورت حمايت از قانون وظيفه ايماني و وجداني هر انسان مسلمان و با شرف است، بخصوص كسانيكه در حمايت از قانون قسم خورده اند بايد قانون را همچو مردمك چشم نگهدارند، جناب رئيس جمهور صادقانه خدمت شما عرض ميكنم كه شما هم ميدانيد، 

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ، 6 دی 1390 ، 15:40
ادامه مطلب
 
صبـــح صـــادق ندمـــد تـــا «شب یلـــدا» نـــرود. PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط پرتو نادری   
سه شنبه ، 6 دی 1390 ، 12:51

پرتو نادریامشب، شب یلداست،آخرین شب پاییز،نخستین شب زمستان ودرازترین شب سال.باورها براین است که دراین شب ویا نزدیک به آن تحویل خورشید به برج جدی ست. گاهی هم گفته اندکه یلدا نام یکی ازملازمان حضرت مسیح بوده است؛ اما چنین باوری طرفدارن زیادی ندارد.دهخدا درلغتنامه دراین پیوند نوشته است که:

ادامه مطلب
 
این آدمکشـــان خفـــاش را بایـــد خــوب شــناخت PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط داکتر صفوی   
سه شنبه ، 6 دی 1390 ، 13:03

داکتر صفویاز آنجائیکه کاسهُ صبر و حوصلهُ قوای نظامی و اسنخباراتی ناتو و ایساف درمقابل این شرارت پیشگان وجنایت آفرینندگان دیگر لبریز شده است و هرگز نمی توانند پیش از این خاموش بنشینند.همان بود اقدام بی سابفهُ به اقشای چهره های دهشت افگن که خودرا در لباس حامیان صلح وامنیت جاه زده بودند نمودند. ازجمله می توان از عملکرد خاینانهُ جنرال زلمی ویسا فوماندان 209 شاهین وحامیانش در شمال نام برد.که یقیناً هدف اصلی همچون اشخاص کاذب برهم زدن امنیت وترور های دسته جمعی در شمال بوده است وبس.

ادامه مطلب
 
« شروع قبلی 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 بعدی پایان »

صفحه 195 از 486

TOLO TV LIVE

PEDRAM in STOCKHOLM

SHAFIE AYAR - 218

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

...

...

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 135 مهمان آنلاین


قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.