Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

پیــام احمــد ولی کرزی از اســـفل من الـــنار به برادرش حــامد کرزی و برادران ناراض وی ! PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی   
يكشنبه ، 26 تیر 1390 ، 08:48

پیــام احمــد ولی کرزی از اســـفل من الـــنار به برادرش حــامد کرزی و برادران ناراض وی !

"پشت مــرده گپ زدن خــوب نیست ولی پشت مــرده تهمــت کردن بزرگترین گنــاست"
اولتر از همه از بارگاه ایزد متعال استدعا دارم که مرا با جمله جنایتکاران همقطارم مورد عفو و مغفرت خویش قرار داده و ما عاصیان را هرچه زود تر ازین جایگه ایکه وضع زندگی در آن از افغانستان بد تر است بیرون آورده به جای بهتری انتقال دهد!

ادامه مطلب
 
در مــلاقــات روز دوشــنبه ميـــان کــرزى و معنــوى مشــاجره لفظــى صــورت گــرفت PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط آرمان ملی   
پنجشنبه ، 23 تیر 1390 ، 13:16

در مــلاقــات روز دوشــنبه ميـــان کــرزى و معنــوى مشــاجره لفظــى صــورت گــرفتکميســـيون انتخــابات تمــام دوســيه هــاى لــوى ســارنوالى را مســـترد کـــرد.
پس از آن که کميسيون مؤظف از سوى رئيس جمهور قضيه جنجـالى مجلس نماينده گان را به دادگاه استيناف راجع ساخت، حامد کرزى روز دوشنبه 20 سرطان بازهم با فضل احمد معنوى رئيس کميسيون مستقل انتخابات ملاقات داشت و از وى خواست تا فيصله دادگاه ويژه انتخابات را بپذيرد و در مورد ترکيب مجلس نماينده گان که دوسيه هاى آن از سوى لوى سارنوالى به کميسيون فرستاده شده است، تجديد نظر کند.

ادامه مطلب
 
نقــدی بر نبض گیــتی فرخــاری PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط عزیز محمد عزیزی   
چهارشنبه ، 22 تیر 1390 ، 13:50

نبــض گیــتی
(زندگــی محــــروم تکــــرار است و بس
چون شرر این جلوه یکبــــار است وبس)

نبض  گیتـــی  می  تپد  شام  و  سحر
هر که را زان ارج و مقــــدار است وبس

ادامه مطلب
 
داوود زی را میشــناســـید؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط نوراحمد رجاء   
چهارشنبه ، 22 تیر 1390 ، 13:04

داوود زی را میشــناســـید؟. آنکه: (شــکلش را به در خــلا بکشــند آفتــابه رم میــکند)بنام خدا

داوود زی را میشــناســـید؟. آنکه: (شــکلش را به در خــلا بکشــند آفتــابه رم میــکند)
انکه ناموس وطن را باوسوسه ها ومشورهنوراحمد رجاء دادن هایش به شاه کرزی خان به ایرانیها فروخت؛ همانیکه دربهم زدن وحدت ملی وکشت تخم نفاق ؛ درکنار خرم و فاروق وردگ وسایرشیونیست های مزدور؛ لعنت خدا ولعنت ملت را به جان خریدند؛ دار ودسته وابسته به پاکستان؛ نفرین شدگانِ که خدا؛ وجدان؛ شرف ؛ ناموس ؛ دین؛آزادی ؛ استقلال؛ حیثیت؛ناموس وطن وهمه چیز شان؛ پول است وپول؛ مزدوری است؛ و وابستگی.

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ، 23 تیر 1390 ، 13:39
ادامه مطلب
 
مـــام میــهن را از آتــش جهنـــم پنجــابی هــا نجــات دهیــد PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
چهارشنبه ، 22 تیر 1390 ، 11:34

میــهن را از آتــش جهنـــم پنجــابی هــا نجــات دهیــدآنجا که فریاد وضجه اطفال وزنان بگوش کس نرسد  غیرت افغانی مرده است،انجا که إحساس ها مرده  وشیشه وحدت ملی به سنگ نا مهربانی وبی مهری حاکمان ریزاحمد سعیدی ریز و منافع ملی وارزشهای مدنی وهنجار های انسانی زخم بر داشته تاریخ پر افتخار شیر مردان کشور بفراموشی سپرده شده.آنجا که.دل ودامن سر زمین از اثر فیر راکت ها و توب های أهریمن داغدار وخانه وکاشه زنان ومردان قامت بر افراشته تاریخ از اثر آتشباری خفاشان پنجابی در دو طرف خط دیورند بخاک یکسان وبا بر داشتن کوله بار زندگی وکشیدن نعش قربانیان  آواره کوه ودیار خویش گردیده اند.

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ، 22 تیر 1390 ، 14:36
ادامه مطلب
 
بــرادر کــرزی درحمــلۀ درشــهر قنــدهــار به قتــل رســیده است PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - اخبـــار رســیده
نوشته شده توسط محمود منجم زاده برلین المان   
چهارشنبه ، 22 تیر 1390 ، 11:28

بــرادر کــرزی درحمــلۀ درشــهر قنــدهــار به قتــل رســیده استضــربه شــدید به حامــد کــرزی رئیس جمــهور افغــانســـتان
برادر حامد کرزی احمد ولی کرزی یکی از مقتدرترین افراد در جنوب افغانستان صبح روز سه شنبه 12 جولای درقندهار و در منزل اش به قتل رسید.
این خبر را اشپیگل آنلاین المان در صفحه اول سایت خود به ئنشر رسانده است.
قندهار: احمد ولی کرزی ظاهرآ در خانه اش کشته شده و پسر کاکایش کشته شدن او را تآیید نموده است در خبر های اولیه گفته شده بود که احمد ولی کرزی به شدت مجروح شده است.

ادامه مطلب
 
رادیــو تــلویــزیــون مــلی و ادامــه دکتــرین خــرم خـــانی! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط احمد شکیب حمیدی   
چهارشنبه ، 22 تیر 1390 ، 11:46

احمد شکیب حمیدیدریغ و درد! که در این دور زمانه در کشور ما اصطلاح روشنفکر و نخبه "ملی" فقط به کسی اطلاق میشود که قادر باشد به مانند سلفِ قکری خویش، سخن گوید و به شیوه "پاسداران استبداد" عمل نماید. بر روی همین اصل امروز به فرهنگ زور اقتدا کردن، ناروا دیدن و صبوری ورزیدن، بی هويتی و نکبت پرستی را نشانه روشنفکری و وحدت ملی پنداشتن و بالاخره از روی مدارا کتمان حقیقت کردن، عملیست مطلوب، مرسوم و بجا!

ادامه مطلب
 
سخنراني آقــای نســیمي از اولیــن کنفــرانس مبــارزات اروپايی برای حقــوق بشــر PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط داکتر نورالحق نسیمی   
چهارشنبه ، 22 تیر 1390 ، 11:10

سخنراني آقــای نســیمي از اولیــن کنفــرانس مبــارزات اروپايی برای حقــوق بشــردوستان گرامی تشریف آروی شما را  در اولین کنفرانس کمپاین اروپایی برای حقوق بشر در افغانستان خیر مقدم گفته و از حضور فعال تان تشکر می نماییم .آن عده از دوستانی که بنا به دلایل مختلفی نتوانستد در جلسه شرکت نمایند از ابراز احساسات پاک شان تشکر نموده و منتظر تشریف آروی شان در جلسات بعدی هستیم.
این کنفرانس نشان داد که علاقه و توجه شدیدی نسبت به وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در افغانستان وجود داشته و همه از وجود مشکلات زنان آگاه اندادامــه مقــاله

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ، 23 تیر 1390 ، 12:35
 
یا داشت هــایی از یــک ســفر (بخش ١٢) PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - گــــزارشـات
نوشته شده توسط محمد عالم افتخار   
چهارشنبه ، 22 تیر 1390 ، 13:23

هنــد شــناسی؛ جهـــان شــناسی است!هنــد شــناسی؛ جهـــان شــناسی است!
 تیتر بالا؛ از گذشته های دور و درازی؛ مصطلح و منقول بوده و حیثیت ضرب المثل مؤکد بخصوص در میان اهل اندیشهء شرقی و غربی را داشته است. ولی بنده فقط و فقط هفتهء گذشته؛ زمانی که تتبعاتی میکردم تا یک پاسخ گونهء حد اقل به پرسش خیلی بزرگ و پر دامنهء خانم سحر از پونه؛ تدارک نمایم؛ با آن برخورده و از فرط مطابقت ژرف و پهناور آن با دریافت های این کمینه که طی «یادداشت ها...» به عرض عزیزان رسیده است؛ به سختی شگفت زده شدم.

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ، 22 تیر 1390 ، 13:29
ادامه مطلب
 
معــــرفت آریــائیـــان ازآفـــرینش جهـــان هســـتی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - تاریخــــــی
نوشته شده توسط دکترنت بصیر کامجو   
چهارشنبه ، 22 تیر 1390 ، 13:11

دکترنت بصیر کامجوپنجم ــ آموزش فلسفی مزدک
مزدک پسر بامداد در سال 460 میلادی در شهر نیشابور خراسان بدنیا آمد ودر 524 یا 528 میلادی در گذشته است.(1) و در فرهنگ ایران باستان صفحه هشت آمده است که.: " مزدک پسربامداد ازمردم استخر فارس بود، در524 یا 528 پس ازمیلاد درگذشته ". به باوربرخی دانشمندان و ایرانشناسان: ساختاری هشت ضلعی ایکه به نام پیرسرخ درشهرلارکهن (شهریست در جنوب استان فارس) وجود دارد آرامگاه مزدک است.

ادامه مطلب
 
ایجــاد کمســیون ویــژه حــل منــازعات ســرحدی در جــواب راکتبــاران پاکســتان PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی   
چهارشنبه ، 22 تیر 1390 ، 12:52

 ایجــاد کمســیون ویــژه حــل منــازعات ســرحدی در جــواب راکتبــاران پاکســتان

از بدو تشکیل جمهوری اسلامی افغانستان به زعامت محترم حامد کرزی تولید دو چیز درین کشور در سطح جهانی حایز مقام اول گشته یکی تولید  مواد مخدر و دیگری تولید رنگارنگ کمسیون های ویژه، از کمسیون ویژه تدوین قانون اساسی گرفته تا کمسیون ویژه تصویب قانون اساسی،

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ، 22 تیر 1390 ، 12:58
ادامه مطلب
 
نگـــاهی به مجمــوعه ي شــعري «مهــرهء مهــر» و گپ و گفتــی با مــروه سبحـــان PDF پرینت ایمیل
فــــرهنگی - کتـــابخـــانه خــــاوران
نوشته شده توسط جاوید روستاپور   
پنجشنبه ، 23 تیر 1390 ، 13:00

نگـــاهی به مجمــوعه ي شــعري «مهــرهء مهــر» و گپ و گفتــی با مــروه سبحـــان«مهرهء مهر» نخستین مجموعهء شعری بانو مروه سبحان شاعر تازه کار و ژرف نگر است که شامل 123 شعر در136 صفحه با طرحی روی جلد از استاد وهاب در ماه جوزای سال 1390خورشیدی در ایران به چاپ رسیده است.
آنچه در مهرهء مهر برخلاف سروده های امروزی جوانان دیده میجاوید روستاپور شود، این است که شاعربیشتراحساسش را در قالب غزل و شعر های موزون بیان کرده است و همه اشعار چاپ شده، در این مجموعه موزون در حالی که آنچه در بازار افکار اهل ادبیات و شعر امروزی به خصوص جوانان شاعر وشاعر منش که اکثرشان با اشعار سپید و سپید سرایی خود را عجین شده می دانند،

ادامه مطلب
 
بیــل ریچــاردســن یا خــدای پښــتونها درقــرن بیست ویـــکم PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط پرویز بهمن   
چهارشنبه ، 22 تیر 1390 ، 12:39

پیشګفتار: درین روزها بازار یک شخصیت جعلی وساخته شده در سایتها وبنګاه های دروغ پراګنی اوغانیزم سخت ګرم است . با خواندن این مقاله ها وترجمه های جعلی وساختګی به یاد آن ګفتهء مشهور ګوبلز افتادم که ګفته است:  یک دروغ را چندان تکرار کنید که مردم به راست ګفتن آن باور کنند.

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ، 22 تیر 1390 ، 14:34
ادامه مطلب
 
دوبیـتی هـائی ازمجموعـهً شعــری انجـنیـر خلـیل روًوفـی PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط انجـنیـر خلـیل روًوفـی   
چهارشنبه ، 22 تیر 1390 ، 11:17

انجـنیـر خلـیل روًوفـی
بــاغ بــالا
دل من سـخت سـودا دارد امشـب
هـــــــوای بـــاغ بـــالا  دارد امشـب

خـروش سـیـنـهً چــــون مــــوج  دریا
غمـی چـون کـوه بابا  دارد امشـب

ادامه مطلب
 
بیــایید اســاسات نظــام مــردم ســالاری و دمــوکــراسی را بیشــتر ازین به بــازی نگیــریم! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط دکتور شهیر نثاری   
چهارشنبه ، 22 تیر 1390 ، 13:37

دکتور شهیر نثاریبــازی با ســرنوشت پارلمــان، ضــربه محــکم بر بنیــاد نظــام مــردم ســالاری و دمــوکــراسی در کشــور است.
تاریخ گواه است که در اکثر نظام های گذشته افعانستان به شکل از اشکال با سرنوشت ملت و کشور عزیز ما بازی های بزرگ و خطرناک صورت گرفته است که شرایط ناگوار کنونی خود برآیند همین بازی ها و دشمنی های پنهان و آشکار زمامداران گذشته در افعانستان است.
اینکه در طول چند دهه اخیر چه بلاهاو مصیبت های بر سر ملت بیچاره ما پیش آمد، بحث کاملا جداست!

ادامه مطلب
 
دادگــــاه کــــرزی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط ع. ع.   
چهارشنبه ، 22 تیر 1390 ، 12:10

دادگــــاه کــــرزینویسنده: جد اوبر
برگردان به فارسی: ع. ع.
در ماه جنوری سال جاری حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، زیر فشار های داخلی و خارجی و برخلاف توصیه دادگاه ویژه انتخابات، مجلس نماینگان افغانستان را گشود. کمتر کسی در آنزمان باور میکرد که دادگاه کرزی، شش ماه پس از تشکیل شدن، کشور را در آستانه ی فروپاشی کامل سیاسی قرار بدهد.

ادامه مطلب
 
راه نجــــات افغـــانســـتان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط سید عبدالرزاق (لقمان)   
چهارشنبه ، 22 تیر 1390 ، 13:43

سید عبدالرزاق (لقمان)افغانستان با داشتن همه امکانات و تسهیلات مدرن (حضورنظامی جامعه جهانی) و حمایت سیاسی و اقتصادی فراگیر آنها تاهنوز قادر به توقف سفک دماء (قتل و کشتار) فرزندان این سرزمین نگردیده اند. توقف کشتار هموطنان وتخریب افغانستان در قدم اول مسئولیت مردم افغانستان میباشد نه خارجیها؛ قتل هموطنان عزیزما به هرعنوان که صورت میگرد بزرگترین عامل فتنه گری برای مردم محسوب می گردد،

ادامه مطلب
 
زبــان واندیشــه در شــعر و دســتگاهٔ فـــکری شـــاعر PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
چهارشنبه ، 22 تیر 1390 ، 13:31

مهرالدین مشید شاید بحث بر سر دستگاه فکری آنقدر ساده نباشد که بتوان در این مقاله بصورت کامل بر آن پرداخت؛ اما باز هم با پرداختن بر آن در این مقاله ولو که اندک هم باشد، می توان دست کم گرهی از صد ها گره کورا ندیشه را در این زمینه گشود و اگر گشایشی هم در کار نباشد، حد اقل می تواند برای رفع دغدغۀ فکری من نسخۀ شفا بخشی بوده و اندکی از آشفتگی های روانی و اضطراب های فکری ام در این زمینه بکاهد.

ادامه مطلب
 
کمپـــاین اروپــایی بــرای حقـــوق بشـــر در افغــانســـتان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط میرزایی   
چهارشنبه ، 22 تیر 1390 ، 13:16

 میرزاییافغانستان کشوریست که از قرنها تا امروز با تاسف حقوق بشرزیرپا بوده و حاکمان وقت تا توانسته بودند، دست به ظلم وتعصب ویکه تازی ودیکتاتوری زدند وجامعه و باشندگان آنرا به درجه های مختلف و فرقهای نژادی وقومی برتابیده وتا امروز چنین روش تک قومی وبرتری جویانه دوامدارد واین حاکمان از قدرت وتساوی باشنده گان ترس دارند وبقای خویش را در همین راهکارغیر انسانی تصور مینمایند؛

ادامه مطلب
 
آیــا زمـــان تــرک افغــانســـتان فــرا رســیده است؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط ع. ع.   
چهارشنبه ، 22 تیر 1390 ، 13:55

آیــا زمـــان تــرک افغــانســـتان فــرا رســیده است؟نویسنده: فرانک ویویانو
برگردان به فارسی: ع. ع.

ما یک دهه پیش، با انگیزه های مختلط و آرزوی انتقام گیری وارد افغانستان شدیم. با گذشت زمان، توجه مان به خود افغانستان متمرکز گردید: به نفرت از آنچه که طالبان به این کشور و مردم آن روا داشته بودند، و به آسیب های وحشتناکی که جنگ مرگبار بیست و پنج ساله به این کشور به ارمغان آورده بود.من، همزمان با تهیه گزارش از خاور میانه، آسیای میانه و واکنش جهان اسلام در باره حادثه یازده سپتامبر، جنگ آمریکا را در افغانستان از همان روزهای نخست آن پوشش داده ام. و از آن زمان تا کنون، پی هم در باره آن مینویسم.

ادامه مطلب
 
تظــاهــرات برضــد مــداخــلات پاکســتان وایــران در شــهر ویــانا مــرکز کشــور اتــریش PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - گــــزارشـات
نوشته شده توسط برگزار کننده گان تظاهرات   
چهارشنبه ، 22 تیر 1390 ، 12:48

تظــاهــرات برضــد مــداخــلات پاکســتان وایــران در شــهر ویــانا مــرکز کشــور اتــریشتظاهرات وسیع افغانهای مقیم کشوراتریش برعلـیه حکومت نظامیگر پاکستان و رژیم آخونـدی ایران درشهر ویانا با اشتراک صدها تن ازهموطنان ما درحالیکه باران به شدت می بارید با برافراشتن پرچـم های ملی وبا دادن شعارهای مرگ بر نظامیگران پاکستان و رژیم آخونـدی ایران همراه با انزجارعمیق هموطنان ما برگزارشد.

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ، 22 تیر 1390 ، 13:30
ادامه مطلب
 
« شروع قبلی 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 بعدی پایان »

صفحه 195 از 448

TOLO TV LIVE

TOLO NEWS 25.09

FARAAKHABAR 24.09

SHAFIE AYAR 183

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

تجـــزیه بهتـــرین گـــزینـــه بــرای...


تجـــزیه بهتـــرین گـــزینـــه بــرای صلـــح وثبـــات
تجـــزیه بهتــرین گـــزینـــه
بــرای صلــــــح وثُبــــــــات
Comments 425

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 220 مهمان آنلاین


قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.