Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

مـــواد فضـــله دربـــار PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط جلال - پیروز   
دوشنبه ، 17 بهمن 1390 ، 22:53

جلال - پیروز
چــرا یارب حقیر و خوار گشتیم
متــــــــــاع  ارزهء  بازار گشتیم

متــــاع ارزه در بــــــــازار دزدان
ز نام خویشـــــتن  بیزار گشتیم

ادامه مطلب
 
عـــرض تعظیـــم به مقـــام حضـــرت PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط محمد عزیز (عزیزی)   
دوشنبه ، 17 بهمن 1390 ، 22:45

نـــام خداوند بـــزرگ ومهـــربان (ج)
 محمد عزیز (عزیزی)

محمد مصطفی( صلی الله علیه  وعلی آله واصحابه  وسلم) یاران واهل بیت  شان (رضوان الله  تعالی  علیهم اجمعین)

ذات بیچو نی  که اند ر کا ینـــا  ت
   او نمــوده آب را اصــــلِ حیــات(1)

از عد م   موجو د را  ا یجـــا د  کرد
از نبــــود ، ا و بود  را بنــیــــــاد  کرد

ادامه مطلب
 
کـــابل؛ «مهمتـــرین پــایتخت دنیـــا»؛ به چــه معنــی؟! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمد عالم افتخار   
پنجشنبه ، 13 بهمن 1390 ، 15:06

خبـــر؛ وزیــر خــارجه پاکســـتان: کـــابل مهمتــرین پــایتخت دنیــا بــرای پــاکســـتان است.خبر – نظر
خبـــر؛ وزیــر خــارجه پاکســـتان: کـــابل مهمتــرین پــایتخت دنیــا بــرای پــاکســـتان است.
وزیر امور خارجه پاکستان ضمن بیان این مطلب که با پیام صلح و حسن نیت وارد کابل شده است گفت که جاده ثبات و امنیت در منطقه از افغانستان می‌گذرد.
حنا ربانی کهر بعدازظهر روز گذشته در یک نشست خبری مشترک با زلمی رسول وزیر خارجه گفت که می‏خواهد با این سفر این مساله را بیان کند که پاکستان از هر تلاش و ابتکاری برای صلح که رهبری آن را حکومت افغانستان به عهده داشته باشد، حمایت می‏کند.

ادامه مطلب
 
بدخشـــاني كــه مـــن ديــدم (بخش سوم) PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط جاويد روستاپور   
پنجشنبه ، 13 بهمن 1390 ، 22:00

جاويد روستاپور حرف هایم تمام نشده بود که با تندی گفت شما واقعأ عامل اصلی نشر افکار غربی ها در افغانستان هستید به راستی چیز های در رابطه به خودت شنیده بودم، اما باور نمی کردم که درنخستین دیدار مرا به غربی شدن و پذیرفتن افکار غربی ها دعوت کنی...
دیگرحرف هایش را درست نمی شنیدم به راستی کلافه شده بودم، تا چند لحظه پیشترحرف های آن مرد مرا غرق در اندوه کرده بود،

ادامه مطلب
 
در حاشــیة «دانــش تبــاران هجـــرت نشـــین» PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - نامــه هــای رســیده
نوشته شده توسط محمد داود پنجشیری   
پنجشنبه ، 13 بهمن 1390 ، 21:50

در هفتة جاری بروال معمول سری به سایت «آریایی» زدم. من جمله عنوان «دانش تباران هجرت نشین» توجه مرا به خود جلب کرد. در صدر نوشته فوتوهای لونا عمری و هسمرشان جناب ضیا عمری به نظر می رسید. مقاله را مرور کردم و یاد خاطرات گذشته برایم تداعی شد. از فحوای مفالت هویدا بود که آقای عمری داماد جناب سمیع الدین «ژوند» و خانم لونا جان دختر فرهیختة جناب «ژوند» می باشد.

ادامه مطلب
 
بمنــاسبت تبدیــل نــام لیســۀ بی بی مهــروی کــابل... PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط محمد عزیز (عزیزی)   
پنجشنبه ، 13 بهمن 1390 ، 14:44

محمد عزیز (عزیزی)
بمنــاسبت تبدیــل نــام لیســۀ بی بی مهــروی کــابل بنـــام عبدالقیــوم وردک توســط فــاروق وردک وزیــر تعــلیم و تربیــه افغــانســـتان

با اســتقبال  از غــزل امیــر خســرو بلخی

تاسف چنین فکر و نــو آوری را
وبر جهل ونیرنگ وافسونگری را

ز افکار جاهــل کجـا عــلم روید؟
گهر گر بخواهی؛طلب گوهری را

ادامه مطلب
 
دیالکتیـــک اســـتبداد و مــــزدوری "اســـتراتیــــژیک" PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط عصر دولتشاهی   
سه شنبه ، 11 بهمن 1390 ، 16:17

دیالکتیـــک اســـتبداد و مــــزدوری "اســـتراتیــــژیک"احمد بهزاد نمایندۀ هرات در مجلس نمایندگان کشور شاید نخستین کسی باشد که اصطلاح "بازسازی استبداد" توسط حکومت کنونی را بر زبان راند. اگر عملکردهای حکومت ازین زاویه دیده شود، هیچ شکی عصر دولتشاهیدر درستی تصور آقای بهزاد در مورد این حکومت نمی توان کرد.
همین حالا رییس جمهور کشور به سفری رفته است که هدفش برقراری روابط "استراتیژیک" به هرکه پیش آمد خوش آمد می باشد- آنهم بدون مشوره و کنکاش با شورای ملی.

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ، 13 بهمن 1390 ، 22:08
ادامه مطلب
 
روبــه زوال نهـــادن دولت در افغــانســـتان! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط سید اکرام الدین "طاهری"   
سه شنبه ، 11 بهمن 1390 ، 16:26

سید اکرام الدین "طاهری" قبل از پرداختن به علت های این موضوع میخواهم مرور بر حوادث پس از شکست امارت دهشت افگنان سیه دل نمایم. چنانکه همه میدانیم بعد از شکست امارت سیاه طالبان در سال 2001 و بوجود آمدن حکومت موقت، انتقالی، انتخابی تصمیم بر ایجاد یک دولت فراگیر و مردم سالار گرفته شد. از آغاز شعار های زیادی مبنی بر ساختن یک دولت مردم سالار از طرف داخلی و خارجی ها شعار داده میشد ولی شوربختانه پشت پرده معامله های روی کار بود

ادامه مطلب
 
رهبـــران ســیاست فــرهنــگی نبــاید زبانهـــای ریشــه دار میهـــن را مســـخ کنند (1) PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط اکادمیسین دستگیر پنجشیری   
سه شنبه ، 11 بهمن 1390 ، 16:12

آید به مـن خســـته، زدنیــای قلم
ازنای و دیــــار بلــــخ، آوای قــــلم
گوید که رسد، فصل بهار وگلسرخ
از فیض و فــروغ صــبح فردای قلم
"فروغ هستی"

اکادمیسین دستگیر پنجشیری نخست به ایجــاز کامــل بایــد گفت کـــه: مســـخ - (بفتـــح میــم)، واژه ی عــربی است. ودر فــرهنگ مفصـــل و مصــور عمیــد: "د گــرگــون کــردن صــورت وبرگــرداندن آن بصــورت زشت" باشــد.
 اگر که احکام مواد شانزدهم، چهل سوم وچهل وهفتم قانون اساسی دولت اسلامی، سیاست فرهنگی ضد دموکراتیک دوران استبداد استعماری سلطنتی و امارتی افغانان را منسوخ کرد و راه رشد دانش، فرهنگ، زبان وهنرها را برای شهروندان همه گروههای قومی ومذهبی افغانستان روشن و هموارساخت

ادامه مطلب
 
جهت رفــع اینهمــه چــالش هــا و تنشــها در کشـــور، راه دراز را خواهیــم پیمـــود! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط ث – ثامر   
دوشنبه ، 10 بهمن 1390 ، 18:04

ث – ثامرمجلس نمایندگان افغانستان که از ابتدای تشکیل آن به شانزده دور می رسد و بعد از سقوط رژیم طالبان (عقرب 1380) دورۀ پانزدهم آن ختم و از دورۀ شانزدهم که یک سال می گذرد، در افتتاح سال دوم این دوره، حامد کرزی رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور و اعضای کابینه و اعضای هر دو اتاق (مجلس نمایندگان و سنا) حضور داشتند.

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ، 10 بهمن 1390 ، 18:23
ادامه مطلب
 
حکـــومت، اپــوزیســـیون و غــایبـــان بــزرگ ســـیاست PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط نجیب الله ضیا رحمان   
دوشنبه ، 10 بهمن 1390 ، 17:42

نجیب الله ضیا رحمانحکــــومت:
مردم افغانستان درطی ده سال گذشته، حکومتی را تجربه می کنند که علمکردهای آن درسطوح رهبری، با فساد اداری، قاچاق مواد مخدر، و عدم کفایت بوده و افغانستان را به بزرگترین تولید کننده مواد مخدر، فاسد ترین، بد امن ترین و فقیرترین کشور مبدل نموده است.
عدم توانایی فکری وسیاسی موجود دررهبری حکومت باعث شده که افغانستان نتواند از کمک های هنگقت اقتصادی وسیاسی- نظامی کشورهای مختلف جهان بیشتراز آن چه به دست آورده، استفاده کند.

ادامه مطلب
 
طالبــــان؛ پــــروژه اســــلام آبـــاد نــه اســــلام PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمداکرام اندیشمند   
پنجشنبه ، 13 بهمن 1390 ، 14:56

طالبــــان؛ پــــروژه اســــلام آبـــاد نــه اســــلام سرانجام القاعده هم به این حقیقت پی برد که طالبان در افغانستان پیش از آنکه مطیع اسلام باشند، تابع اسلام آباد هستند؛ آنچی را که رادیو تلویزیون بی.بی.سی از گزارش محرم ناتو در مورد طالبان و آی.اس.آی پاکستان امروز دوازدهم دلو 1390 خورشیدی(اول فبروری محمداکرام اندیشمند2012)منتشر کرد.
در این گزارش، سازمان پیمان اتلانتیک شمالی – ناتو از کمک مستقیم سازمان جاسوسی نظامی پاکستان(آی.اس.آی) سخن میگوید. سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده امریکا (جان کربی) این رابطه را میان طالبان و پاکستان مورد تأیید قرار میدهد.

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ، 17 بهمن 1390 ، 23:05
ادامه مطلب
 
(به منــاسبت میــلاد الگــوی انســانیت ص) PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - مـــذهبـــی
نوشته شده توسط عبدالقدیر علم   
پنجشنبه ، 13 بهمن 1390 ، 21:42

عبدالقدیر علم(ولکم فی رسول الله أسوة حسنة) در عظمت پيامبر اسلام همين بس که خداوند ج آن حضرت را به عنوان انسانى الگو براى تمام جهانيان معرفى مي کند، حضرت محمد ص به حق دارائى اخلاقى کامل و جامع تمام فضايل و کمالات انسانى است. در سیره عملی پیامبر (ص) صدها نمونه از اخلاق نیک و زیبا وجوددارد که هر کدام نشانگر قطره ای از اقیانوس عظیم حسن خلق اوست.

آخرین به روز رسانی در شنبه ، 15 بهمن 1390 ، 14:56
ادامه مطلب
 
بدخشـــان شــهر شــاعــران وعــارفــان وگهـــواره تمـــدن خراســـان زمیـــن PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط محمود منجم زاده برلین آلمان   
پنجشنبه ، 13 بهمن 1390 ، 21:54

محمود منجم زاده برلین آلمانســـفری به بدخشــــان:
دراواخرسال 2001 میلادی زمانیکه حملات نیروهای بین المللی برای سقوط طالبان درافغانستان وحملات درشمال افغانستان آغاز گشت بنده با بیش از 70 خبرنگار بین المللی ازطریق تاجیکستان و آمودریا که درآن زمان پلی وجود نداشت و خبرنگاران با تختۀ بزرگی که گویا کار یک پل متحرک یا کشتی را داشت وارد افغانستان شدیم.

ادامه مطلب
 
بررسی مقـــالۀ آقــای نجیب سخی زیــر عنــوانِ - بحثی در مــورد عــروض (بخش آخر) PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - نامــه هــای رســیده
نوشته شده توسط مهندس شاه امیر فروغ   
پنجشنبه ، 13 بهمن 1390 ، 14:53

مهندس شاه امیر فروغبا توجه به اینکه در بخشِ قبلی این نوشته، قسمت هایی از مقالۀ ارزشمند و پرمحتوای جناب سخی مورد بررسی قرار گرفت، در ادامه برای اینکه از فرمایشاتِ ایشان فیض بیشتری بُرده باشیم، به بررسی نکاتِ دیگری از این مقالۀ سراسر اعجاز می پردازیم: آقای سخی در ادامۀ نصیحت های پدرانۀ شان چنین نگاشته اند:

ادامه مطلب
 
شـــام بی ســـحر PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط سید محمد نادر خرم   
پنجشنبه ، 13 بهمن 1390 ، 14:30

سید محمد نادر خرم
آتشی به جان افتاد شعله در جگر دارم
آهی میکشم هر دم هر طرف شرر دارم

موج می زند در دل خون ز جور مهجوری
ظاهــــــراً به لب خنده باطنی دگر دارم

ادامه مطلب
 
احمد ســعیدی درمصــاحبه با آرمــان مــــلی PDF پرینت ایمیل
کی کیست - گفت و شــنود هــا
نوشته شده توسط احمد ســعیدی   
سه شنبه ، 11 بهمن 1390 ، 16:02

احمد ســعیدیاحمد ســعیدی: از جمـــلۀ ٢٤ وزیـــر کــابینه، ٤٨ وزیــر مشـــاور و٧٣ معیـــن، تنهـــا خانـــواده شــش تــن آنــان درکشـــور زنــده گی می کننـــد.
وضعیت وسرنوشت افغانستان بعد از سال 2014 زمانی که نیروهای خارجی افغانستان را ترک می کنند، درپرده یی از ابهام قرار دارد. با آنکه غربی ها تأکید براین امر دارند که سرنوشت ووضعیت افغانستان بعد از سال 2014 با منافع ووضعیت امنیتی آنان گره دارد، مگر آگاهان سیاسی درافغانستان و بیرون از آن اعتماد چندان به این گفته ندارند، زیرا گذشته وسیر حوادث درافغانستان نشان داده که غربی ها وقدرت های بزرگ فقط درجستجوی منافع شان بوده و رسیدن به هدف، پایان بازی برای آنان است.

ادامه مطلب
 
اقتصــــاد افغـــانســــتان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اقتصــــادی
نوشته شده توسط کریم پوپل نویسنده ویکیپیدیا دانشنامه آزاد   
سه شنبه ، 11 بهمن 1390 ، 16:22

کریم پوپلاقتصاد افغانستان بالاثر جنگهای چندین دهه از هم پاشیده بود.الی سالهای ۱۹۹۲میزان اقتصاد افغانستان تدریجاً در حال نزول بود. تا آنکه از سال ۱۹۹۵الی ۲۰۰۱ اقتصاد این کشور در زمین فرو رفت. کشور ازین ناحیه شدیداً صدمه دیده سبب فر رفتکی عمیقی در حیات اقتصادی این ملت گردید. در نتیجه سرمایه دورانی وارزش پول این کشور بنسبت عدم پشتیبانه بانکی و ازبین رفتن سرمایه های ثابت از چرخش باز افتاد.

ادامه مطلب
 
شـــرح داســتانهـــای اســـرار خـــودی (قسمت چهارم) PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - فلســــفی
نوشته شده توسط عزیز احمد حنیف   
سه شنبه ، 11 بهمن 1390 ، 15:51

عزیز احمد حنیفرفتــن افــلاطــون بر مــذهب گـــوسفندی
شـــرح راز از داســـتانها می کنم
غنچـه از زور نفـــــس وا می کنم
«خوشتر آن باشد که سر دلبران
گفتــــه آید در حـــــدیث دیگران»

 شاعر بعد از آنکه داستان تدبیر گوسفندان را در مقابل شیر به پایان می برد، به خاطر وضاحت بیشتر این مطلب، به مثالی از افلاطون می پردازد که بر مذهب گوسفندی رفته است.

ادامه مطلب
 
مـــزار در اوج خواســـتهای حکمتیــــار PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
دوشنبه ، 10 بهمن 1390 ، 17:45

مـــزار در اوج خواســـتهای حکمتیــــارهرچند مذاکره ومصالحه حکمتیار قبل ازینکه هدفمندانه،دلسوزانه ویا پایان دادن به معضلات جاری کشور باشد بیشتر ناشیانه وآزمندانه است یعنی حرص باز ماندن از کاروان مصالحه ومذاکره که آمریکا با طالباناحمد سعیدی آغاز کرده، موازی با آن مذاکرات پیدا وپنهان نمایندگان رسمی وغیر رسمی حزب اسلامی با سران آمریکائی وکاخ شنینان قصر ریاست جمهوری در گوشه وکنار خبر ساز شده است.
اینکه حکمیتار بر خلاف إعلامیه های قبلی که خروج نیرو های خارجی را شرط مذاکره گذاشته بود حالا از پیشرفت مذاکره وتوافقات نسبی صحبت میکند.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ، 11 بهمن 1390 ، 16:40
ادامه مطلب
 
آیســاف واقعــات برخــورد ســربازان افغــان و خــارجی را بررسی می کند PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - اخبـــار رســیده
نوشته شده توسط ثامر   
دوشنبه ، 10 بهمن 1390 ، 17:58

سخنگوی آیساف جنرال کارستن جاکوبسن روز سه شنبه هفتۀ گذشته به رسانه ها گفته است که تمام واقعات مربوط به برخورد مسلحانه ای که میان نیروهای افغان و بین المللی تا حال صورت گرفته، طور جدا گانه مورد بررسی قرار می دهند تا سرنخ و عوامل این گونه رویدادها را روشن نمایند.

ادامه مطلب
 
« شروع قبلی 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 بعدی پایان »

صفحه 195 از 496

TOLO TV LIVE

PEDRAM in STOCKHOLM

SHAFIE AYAR - 222

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

...

...

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 186 مهمان آنلاین


قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.