Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

دایــرة‎المعـــارف آریــانا ســلالۀ پشــتو تولنــه جعــل انــدر جهــل PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - تاریخــــــی
نوشته شده توسط كاوه جبران   
دوشنبه ، 30 آبان 1390 ، 08:46

دایــرة‎المعـــارف آریــانا ســلالۀ پشــتو تولنــه جعــل انــدر جهــلبیشترینه، دانش‌نامه‌ها دربرگیرندۀ مجموعه‌یی از مقوله‌ها، اصطلاحات، نام‌ها و واژه‌هایی‎ست که در تمام بخش‌های دانش بشری و طبیعی گردآوری شده اند. در دانش‌نامه‌ها، تمام مقوله‌ها و اصطلاحات دانش‎های بشری و طبیعی، یا به صورت فشرده و یا هم گسترده ‌شرح می‎گردند که گونه‌ی گسترده‎گی و فشرده‎گی آن به نوع رویکرد همان دانش‎نامه بسته‎گی دارد.

ادامه مطلب
 
گفت و شــنود با آفرینشــگر «گوهــر اصیــل آدمی»: (قسمت سوم و چهــارم) PDF پرینت ایمیل
کی کیست - گفت و شــنود هــا
نوشته شده توسط سلیمان کبیر نوری   
دوشنبه ، 30 آبان 1390 ، 09:36

سلیمان کبیر نوریگفت و شــنود برترین ممیــزه و فضیلت بشـــری است!

پرسش: با سلام دیگر و عرض صمیمانه روز بخیر به شما. بازهم میخواهم برای لحظاتی مزاحم تان شوم!
پاسخ: درود بر شما ؛ مهربانی میکنید ؛ مزاحمت نه بلکه لطف الهامبخش و کارنامه روشنگرانه ی وطنی و فراتر است. به من نیرو و شادی و شگوفایی می بخشید. گفت و شنود برترین ممیزه و فضیلت بشری است و یکی از امتیازات بنیانی ی گوهر آدمی!

ادامه مطلب
 
مــزدوری بــرای ایــران و پاکســتان هــرچند مقــدس هــم توجیــه شــود، ننگیـــن و زیانبـــار است. PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
دوشنبه ، 30 آبان 1390 ، 11:27

مــزدوری بــرای ایــران و پاکســتان هــرچند مقــدس هــم توجیــه شــود، ننگیـــن و زیانبـــار است.مزدوری برای بیگانه ها به هر اسم و رسمی که باشد، خیانت است و جنایت؛ ولو که به آن پوشش های مقدس دینی، مذهبی، زبانی، همسایگی، اشتراکات فرهنگی و تاریخی و... داده شود یا در زیر عبای روحانیت ارتجاعیمهرالدین مشید و قبای رهبریت سیاسی باشد؛ باز هم نوکری بوده و نوکری برای کشور های خارجی بویژه ایران و پاکستان تحت هر نامی که باشد، گناهی است نابخشودنی و این عاملین بیگانه ها در هر محل ومقامی که باشند، مستوجب مجازات هستند؛ زیرا روحانیون مذهبی و رهبران سیاسی مزدور منفور ملت ها هستند.

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ، 30 آبان 1390 ، 12:30
ادامه مطلب
 
كـــرزی حـــرفی بـــرای گفتـــن نداشت PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد عمران   
شنبه ، 28 آبان 1390 ، 09:40

كـــرزی حـــرفی بـــرای گفتـــن نداشترییس‌جمهور كرزی در مجموع سخنران ضعیفی است. او در این زمینه با هیچ‌یك از همتایان خود در جهان قابل مقایسه نیست. زبان متشتت او در هنگام سخنرانی، از اندیشه‌های غیرمنسجم و پراكنده‌ی او پرده برمی‌دارد. ولی شاید او ضعیف‌ترین سخنرانی‌اش را در لویه‌جرگه‌ی سنتی فرمایشی‌اش ایراد كرد؛ سخنرانیی كه از آغاز تا انجام، خط واحدی را تعیقب نمی‌كرد و اصلاً مشخص نبود كه آقای كرزی قصد دارد روی چه مسایلی تمركز كند.

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ، 30 آبان 1390 ، 12:03
ادامه مطلب
 
در «پیمـــان اســتراتیــژیک» امــریکـــا در جســـتجوی راه ســــوم است. PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط رزاق مأمون   
جمعه ، 27 آبان 1390 ، 12:45

رزاق مأمونتیم کابل هنوز از یک گردنۀ بحران درحال عبور است. موضع گیری مشخص ترآقای کرزی، الزاماً به مفهوم حل مشکلات باقی مانده برسرمعامله «پیمان استراتیژیک» نیست. پس ازین، روند کامل سازی امضای پیمان استراتیژیک، با یک رشته شرط وشروط امریکا همراه خواهد بود. اعضای لویه جرگه می گویند که آنان از درخواست های امریکا از افغانستان آگاهی ندارند. اما تقاضا های امریکا به طورکل روشن است.

ادامه مطلب
 
مقــام شــامخ و ارزشــمند زن در تــاریخ و بــاور هــای دینــی جوامـــع و ملــل ناهمـــگون PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط مُدَّوِن و مُتَرجِم: پیکار   
شنبه ، 28 آبان 1390 ، 09:10

مقــام شــامخ و ارزشــمند زن در تــاریخ و بــاور هــای دینــی جوامـــع و ملــل  ناهمـــگون

حضورجسمی و فکری زن به مثابه پدیده معقول فلسفی و اشرف آفرینش، در هیج محیطی و جامعه ای هرگز باعث آفرینش اسباب دشواری برای انسان ها نبوده بلکه همواره در شرایط دشوار و مصیبت بار از نیروی مادی، معنوی و فکری او در راستای برون رفت از دشواری ها، نجات مردها، در فرآیند زمانه های مرد سالاری، خانواده ها، رسیدن به کامگاری های سیاسی، اجتماعی، فردی، قومی، تبار منشی، و دولتمداری هااستفاده های نا همگون زمانی و مکانی صورت گرفته است.

ادامه مطلب
 
مــلی بس شـــهری (کـــابل) PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط ر. کوثر   
جمعه ، 27 آبان 1390 ، 12:42

در یکی از روزهای هفتۀ گذشته زمانیکه میخواستم ازشهر نو به تایمنی بروم، درایستگاه برای بیشتر از ده دقیقه منتظرماندم، موترهای تونس همه که درمسیرشهرنو وتایمنی رفت آمد داشتند مملو از سواری بودند، درهمین جریان یک ملی بس شهری رسید.

نگران با صدای بلند صدامیکرد؛
تایمنی! تایمنی تایمنییی

ادامه مطلب
 
در صــدد جلب افکــار, از دست دادن دلهــا: دیدگـــاه هــا در دانشـــگاه کـــابل PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط مترجم: جمشید معتقد   
شنبه ، 28 آبان 1390 ، 08:33

در صــدد جلب افکــار, از دست دادن دلهــا: دیدگـــاه هــا در دانشـــگاه کـــابل تقریباً 60% از دانشجویان پسر دانشگاه کابل فکر می کنند وقوع یک "بهار افغانی" محتمل است.
چهل دو فیصد از دانشجویان مصاحبه شده فکر می کنند کار شبکه القاعده پس از مرگ بن لادن تمام شده است.
جامعه جهانی در صدد جلب افکار است اما نتوانسته دلها را بدست آورد.  

امروز بر اساس گزارش منتشره شورای بین المللی امنیت وتوسعه (ICOS) تقریباً 60 فیصد از جوانان مصاحبه شده در دانشگاه کابل براین باورند که وقوع یک قیام مردمی شبیه قیام های مردمی خاور میانه درافغانستان محتمل است.

ادامه مطلب
 
افغـــانســـتان در منــابــع تــاریخــی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - تاریخــــــی
نوشته شده توسط پروفیسور دکتور لعل زاد   
پنجشنبه ، 26 آبان 1390 ، 15:05

پروفیسور دکتور لعل زادپیشــــگفتار:
در مقالات افغانستان امروزی در نقشه های دیروزی و بحثهای پیرامون چگونگی ایجاد کشوری بنام افغانستان، نتایج زیر بدست آمده بود (1-4)

به اســـاس منـــابع تاریخی:
واژه های "افغــان"، "افغـــانان"، افغـــانیان"، "افـــاغنه"، "اوغـــان"، "اوغـــانی"، اوغـــانیان" با سابقه هزار ساله، نام اقوام یا قبایلی بوده است در اطراف کوههای سلیمان واقع در پاکستان امروزی...ادامـــه مطلب

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ، 26 آبان 1390 ، 15:10
 
ســـیاق بیــن‌المــللی بحــران در افغــانســـتان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط عبدالاحد هادف   
پنجشنبه ، 26 آبان 1390 ، 14:10

عبدالاحد هادفجهان در نیمه دوم قرن بیستم شاهد دو تحول عمده و بزرگ در سطح نظام سیاسی بین‌المللی بود: یکی مرحله دوقطبی‌بودن این نظام که اتحاد جماهیر شوروی سابق در رأس بلوک کمونیستی شرق و ایالات متحده امریکا در رأس بلوک کاپیتالیستی غرب، سازندگان این دو قطب عمدتاً متضاد بودند. مرحله بعدی، مرحله یک‌قطبی‌شدن نظام جهانی بود که

ادامه مطلب
 
جــرگه عنعنــوی، بهــانه یی بــرای قــانونمــند ســاختن پایگـــاه هــای امـــریکا در افغــانســـتان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد حارث جمالزاده   
پنجشنبه ، 26 آبان 1390 ، 14:16

احمد حارث جمالزادهجرگه فرمایشی که حکومت افغانستان ماه ها پیش روی برگزاری آن تاکید داشت پیش از چاشت روز چهار شنبه 25 عقرب 1390 توسط حامد کرزی رییس جمهوری کشور آغاز به کار کرد.
این جرگه روی دو موضوع مهم و اصلی، امضای پیمان استراتیژیک با امریکا و ادامه یا قطع گفتگوها با مخالفان مسلح دولت تمرکز خواهد داشت، که با شهادت پرفیسور برهان الدین ربانی رییس شورای عالی صلح متوقف شده است،

ادامه مطلب
 
دو روز در اســـتوکهـــولـــم PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - گــــزارشـات
نوشته شده توسط دکتر رویین   
دوشنبه ، 30 آبان 1390 ، 11:40

دکتر روییندهم نوامبر در کنفرانس سالانۀ آموزگاران زبان دری، دو روز را در استکهلم سویدن مهمان آموزگاران کشور بودم. این انجمن به سر پرستی جوان پر شور و آگاه و استاد زبانهای دری و پشتو آقای رحیم غفوری سازمان یافته است که تا کنون در گرد آوردن آموزگاران و پیشبرد کارهای آموزشی در مکتبهای ابتدایی و لیسه های کشورهای سکندناوی، ثمرات و برکات زیادی داشته است.

ادامه مطلب
 
خــــدایا ســــی و نه بار پنــــاه می بریم به تو از شــــر شیــــطان در لبــــاس انســـان ! PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی   
دوشنبه ، 30 آبان 1390 ، 08:54

خــــدایا ســــی و نه بار پنــــاه می بریم به تو از شــــر شیــــطان در لبــــاس انســـان ! 

اگر به تاریخ معاصر کشور یک نگاه اجمالی بیاندازیم به یقین که در نحس بودن یا حد اقل مرموز بودن عدد سی و نه دیگر شک و تردیدی نخواهیم داشت.

ادامه مطلب
 
کتــابهــای جــدید شــورای فــرهنــگی افغــانســـتان در ســویدن از چــاپ برآمــدند PDF پرینت ایمیل
فــــرهنگی - کتـــابخـــانه خــــاوران
نوشته شده توسط مدیریت   
جمعه ، 27 آبان 1390 ، 13:30

 "کتــاب امــلا و انشـــأ زبان فــــارسی دری"   یگـــانگی زبــان فـــارسی در دهـــکده جهــــانی

1)  یگـــانگی زبــان فـــارسی در دهـــکده جهــــانی:
پروفیســور رســول رهیـــن
یگانگی زبان فارسی در دهکده جهانی. استوکهولم، شورای فرهنگی افغانستان،
1389، 355 ص، قیمت فی جــلد جمــع مصــارف پوست (25 یورو) ویا معــادل آن

چند ســخن از مــؤلف در بــاره ایــن کتــاب گــران ارزش:
خوانندگان محترم آگاهی دارند، از دیری باینطرف در چهارراهیها و چوک های فرهنگی کشور سخن از خاستگاه زبان فارسی دری و اینکه "فارسی" اصل است یا "دری" نزاع ها برپا میشود. یکی میگوید زبان کشورمارا"دری" میگویند، دیگری استدلال میکند که "فارسی" میگویند وحلقه هایی معتقد به"فارسی دری" اند. یکی گفته های ناصرخسرو بلخی را سند می آورد که فارسی گفته است، دیگری شعرهای حافظ و سعدی را که در فارس قدیم یا ایران کنونی زندگی کرده اند و "دری" گفته اند مثال میزنند.

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ، 2 آذر 1390 ، 21:42
ادامه مطلب
 
عــوامــل فســـاد مـــالی و اداری در افغــانســـتان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط احمدارشاد خطیبی   
شنبه ، 28 آبان 1390 ، 09:20

احمدارشاد خطیبیتوسعه نیافتگی و فساد، همانند یک دور باطل، کماکان یکدیگر را تقویت نموده و فساد سیاسی و اقتصادی را به بخشی از خصوصیت و ویژگی دولت افغانستان تبدیل کرده است.
افغانستان از جمله کشورهای عقب نگهداشته شده جهان سوم میباشد.
در کشورهای جهان سوم، فساد به هنجاراجتماعی تبدیل شده است.
برسی های صورت گرفته نشان می دهد که در بیشتر کشورها جهان سوم عوامل مشترکی موجب گسترش فساد شده است.

ادامه مطلب
 
جــلالتمــاب حــامــد کــرزی در مجلــس افتــتاحیــه لــویه جــرگــه با پوشــیدن نقاب شــیر به سخــنرانی پرداخت ! PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی   
شنبه ، 28 آبان 1390 ، 08:42

 جــلالتمــاب حــامــد کــرزی در مجلــس افتــتاحیــه لــویه جــرگــه با پوشــیدن نقاب شــیر به سخــنرانی پرداخت !

بعد از اینکه جناب کرزی دست آورد های ده ساله حکومتش را بر شمرده و از تحولات بزرگ در ساحه شهر سازی، اعمار مکاتب و دانشگاه ها، فابریکه های بزرگ صنعتی، کوره های ذوب آهن، اعمار بند های برق در مناطق مختلف کشور، تاسیس مراکز بزرگ علمی و تحقیقی و صدها دست آورد دیگر حکومت شان سخن گفته و

ادامه مطلب
 
مــــداری کــــرزی و چــــال لــــویه جــــرگه عنعــــنوی جهت از پا در آوردن مجلــــس نماینــــدگان PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی   
شنبه ، 28 آبان 1390 ، 08:48

 مــــداری کــــرزی و چــــال لــــویه جــــرگه عنعــــنوی جهت از پا در آوردن مجلــــس نماینــــدگان

خبرنگار بی بی چهل:
آقای کرزی، اگر نظام حکومتی افغانستان بر مبنای دیموکراسی غربی استوار است که در چنین نظامی پارلمان مشاور و نظارت کننده حکومت است پس اصلاً جایگاه لویه جرگه عنعنوی در چنین نظام در کجاست؟

ادامه مطلب
 
لـــویه جـــرگه پــارادوکـــس سنت و مـــدرنیته PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مجیب‌الرحمن رحیمی   
پنجشنبه ، 26 آبان 1390 ، 12:41

لـــویه جـــرگه پــارادوکـــس سنت و مـــدرنیتهمقـــدمـــه:
بحث لویه جرگه بار دیگر با برگزاری لویه جرگه عنعنوی (سنتی) برای کنکاش پیرامون امضای پیمان استراتژیک با آمریکا و مذاکره با مخالفان دولت در این روزها در رسانه ها به شدت مطرح است.مجیب‌الرحمن رحیمی
عده ای لویه جرگه را کهن ترین سنت کشور خوانده از افغانستان به عنوان کشور جرگه ها یاد نموده و نقش لویه جرگه را در تصامیم بزرگ ملی برجسته می دانند.

از سوی دیگر عده ای لویه جرگه را پدیده ای تازه، پسااستعماری و اختراع حکومت در حیات سیاسی کشور دانسته و از آن بیشتر به مثابه ابزار قدرت برای توجیه سیاست‌های رسمی نام می‌برند.

آخرین به روز رسانی در شنبه ، 28 آبان 1390 ، 09:55
ادامه مطلب
 
مــراســم بیعت در لــویه جــرگه احمـــد شـــاه بــابــا PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - تاریخــــــی
نوشته شده توسط سهیل سبزواری   
پنجشنبه ، 26 آبان 1390 ، 14:43

مــراســم بیعت در لــویه جــرگه احمـــد شـــاه بــابــاصحفحات ١٥٢  -  ١٥٣  بعد از اتفاق در این باب همهء آنها علف سبز بدهان خود گرفتند و این علامت آن بوده یعنی همهء ما ها مواشی و حیوان بارکش شما میباشم و پارچه را هم بشکل ریسمان بگردن خود انداخته بجهت علامت اینکه ما حاضریم از شما پیروی نمائیم و باین قسم به او بیعت کردند...ادامــه مطلب

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ، 26 آبان 1390 ، 15:58
 
روایتــی از چنــدین حجــره وچنـــدین مــرد در زنجیـــر… PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط جــاوید فـــرهــاد   
پنجشنبه ، 26 آبان 1390 ، 15:35

جــاوید فـــرهــاد  "کیفر"، نام شعری از "احمدشاملو" است که درسال1336 خورشیدی در زندان"قصر"سروده شده است. این شعر، با روایتی از زندان آغاز می شود. این روایت با مهندسی واژه ها در ساختار زبان شکل می گیرد وسپس مخاطب را زندان به زندان، نقب به نقب، حجره به حجره می برد وبا مردانی در زنجیر بسته شده آشنا می سازد:

ادامه مطلب
 
دربوســـتان همیشـــه ســـبز ســـعدی PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط پرتو نادری   
پنجشنبه ، 26 آبان 1390 ، 15:12

دربوســـتان همیشـــه ســـبز ســـعدیکاربرد ضرب المثل ها در ادبیات کلاسیک فارسی دری از سابقه و سرگذشت دراز و گسترده یی برخوردار است. حتی می توان گفت که شعر فارسی دری از همان سپیده دم پیدایی به نوعی با ضرب المثلها آمیخته بوده است.پرتونادری
چنان که در شعر رودکی سمر قندی نیای بزرگ شعر فارسی دری می توان جلوه های رنگا رنگ کاربرد  ضرب المثلها را دید.یک چنین چیزی، همچنان در شاهنامه ء فردوسی، مثنوی معنوی، غزلیات حافظ  و سروده های شاعران دیگر نیز وجود دارد.

ادامه مطلب
 
« شروع قبلی 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 بعدی پایان »

صفحه 195 از 478

TOLO TV LIVE

PEDRAM in STOCKHOLM

SHAFIE AYAR - FARKHONDA

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

...

...

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 162 مهمان آنلاین


قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.