Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

اعلامیــــۀ ســـتاد گفتمــان ســیاسی بــرای تفــاهــم و ایجــاد حــزب ســراســری نویــن در افغــانســـتان PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط ستاد گفتمان و تفاهم ملی   
يكشنبه ، 5 تیر 1390 ، 21:24

به نــام خــداوند تــوانا و دادگـــر

فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر
ســـخن نو آر کـــه نورا حلاوتی است دگر

ستاد گفتمان سیاسی برای تفاهم و ایجاد حزب نوین و سراسری در کشور به همه دوستداران و مبارزان راه عدالت اجتماعی،ترقی، بهروزی مردم و رفع مظالم اجتماعی استبدادوستمگری؛پیامدهای گفتمان سیاسی و تلاش چندین ماهه برای ایجاد یک حزب سراسری درکشوررا چنین گزارش میدهد:

ادامه مطلب
 
خاطــــره PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط سید محمد نادر خرم   
شنبه ، 4 تیر 1390 ، 13:59

سید محمد نادر خرمآن روز کتاب زیبای چشمانت را خواندم و کیف کردم.
داستان شیرین و دلپذیری بود که از عواطف و احساسات پاک و لطیفت حکایت میکرد.
آری: داستان، داستان زندگی ما که با کلک های زرنگار قلب نازکت با خامۀ زرین عشق رقم خورده و چه راز ها و رمز های شیرین و عاشقانه و چه پیام های دوستانه یی در آن بازتاب یافته بود.

ادامه مطلب
 
**** درد **** PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط سید نورالحق صبا   
يكشنبه ، 5 تیر 1390 ، 12:03

سید نورالحق صبا
چه سنگین است وقتی شاهد بشکستنت باشی
دمِ آتش گــــــرفتن، خــــــــود کنــار خرمنت باشی

کسی خنجــرزند از پشت وتحقیـــرت کنـــــد امــــا
تو مثل دلقـــکی غــــرق خـــــــود وخندیدنت باشی

ادامه مطلب
 
فــرهیختــگان جهــان پیــرامــون دیــد انــداز دیــن زردشت، آئیــن تــوده هــا و زحمت کشــان! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - مـــذهبـــی
نوشته شده توسط پوهندوی پیکار   
شنبه ، 4 تیر 1390 ، 09:45

پوهندوی پیکار"تنها آئینی که تمام اندیشه ها، راهکارها، برنامه ها، و دستور آن در سه عباره خلاصه می شود و نه کتاب مقدسی دارد، نه پیامبری و نه هم برروی زمین نماینده خداوندی، به عنوان روحانیت معنوی، آئین اوستا است. آئینی که تنها نیکی در پندار گفتار و کردار است! " (سیاوش اوستا)
ترجمه و تدوین: پوهندوی پیکار

ادامه مطلب
 
یک دریاچــــه ســــرود PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط پرتو نادری   
شنبه ، 4 تیر 1390 ، 15:21

پرتو نادری
شب است واختران بیماروغمناک
چواشک عاشــقان بر دامن خاک

شب ازتاک سیاهی سایه برسر
نتابدخوشــــه یی؛ اما دراین تاک

ادامه مطلب
 
حلقــاتی درهــرات منافـــع خــود را با حضــور والــی صــادق و فعــال درخطــر میبینند PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط محمود منجم زاده برلین المان   
شنبه ، 4 تیر 1390 ، 13:55

 حلقــاتی درهــرات منافـــع خــود را با حضــور والــی صــادق و فعــال درخطــر میبینندهفته گذشته گزارشات انحراف کننده ای منتشر شده بود، که گویا 28 جریب زمین های دولتی را آقای داکترصبا والی هرات به غاصبین زمین واگذار کرده است.
این اتهام توسط افراد مجهولی که آنان را میتواند از قدرتمندانی به حساب آورد که منافع شان با حضورآقای داکتر صباح به عنوان والی هرات به خطر افتاده است، و تمام تلاش خو را برای بد نام ساختن والی هرات بکار میبرند.

ادامه مطلب
 
اشـــک یتیــــم PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط سید زبیر واعظی   
شنبه ، 4 تیر 1390 ، 15:02

اشـــک یتیــــم
دی یتیمی به مـن شکایت کرد
درد دل یـک به یک حکایت کرد

سیل اشــکش ز دیده جاری بود
گـــریه و زاری، بی نهــــایت کرد

ادامه مطلب
 
چــرا دهــان كــرزي پُـــرآب است؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط ماندگار   
چهارشنبه ، 1 تیر 1390 ، 16:47

چــرا دهــان كــرزي پُـــرآب است؟از چند روز به اين‌سو، كشور اسلامي پاكستان، براي چندمين بار ولايت كنر را به شدت زير باران راكت‌هاي پيهم خويش قرار داه است. اين درحالي است كه چند روز پبش از نخستين حمله‌ي موشكي نيروهاي پاكستان به اين ولايت، حامد كرزي در يك سفر رسمي به پاكستان رفت و مورد استفبال شديد در آن كشور قرار گرفت و از همكاري‌هاي دوجانبه و امضاي تقاهم‌نامه همكاري ميان دو كشور سخن به ميان آمد.

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ، 1 تیر 1390 ، 16:52
ادامه مطلب
 
اولیـــن کنفــرانس مبــارزات اروپــایی بــرای حقــوق بشــر PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط داکتر نورالحق نسیمی   
پنجشنبه ، 2 تیر 1390 ، 12:57

چالـــش هــا و مــوانع در تــرویج و حــراست از حقــوق بشــر در افغــانســتان
عده ی از کارمندان و سفرای خارجی، پناهندگان افغانستان، نهاد های بین المللی و فعالین حقوق بشر، سازمان های اجتماعی و فرهنگی مقیم بریتانیا.
ستاد مبارزات اروپایی برای حقوق بشردر افغانستان خوشحال است شما را به اولین کنفرانس خود که در اول جولای برگزار میشود با موضوع بررسی مفهوم کمپاین، چالش ها و موانع در ترویج حقوق بشر و راهکار های تعامل آن با سازمانهای مشابه درخارج دعوت نماید تا وضیعیت حقوق بشر در افغانستان را درمعرض گفتگوی نهاد ها و سازمان های اروپا و بریتانیا قرار بدهد.

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ، 2 تیر 1390 ، 13:07
ادامه مطلب
 
منن دری مقــالهء آقــای فضل الله رشــتین دربــارهء زبــان پشــتو PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - زبــــان
نوشته شده توسط پرویز "بهمن"   
چهارشنبه ، 1 تیر 1390 ، 15:49

نویسنده: فضل الله رشتین
برگردان: پرویز "بهمن"

در بــرابر زبــان پشــتو چــون مــادراندر برخــورد میــگردد.
مطابق قانون اساسی افغانستان زبان های پشتو ودری هردو زبانهای رسمی کشورمحسوب میشوند امادرعمل چنین نیست. امروز در دوائر دولتی تمام مکاتیب رسمی به زبان دری ارسال ومرسول میگردد.

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ، 1 تیر 1390 ، 15:51
ادامه مطلب
 
اگــر امــريكا كشت،‌ اشــغالــگر است و اگــر پاكســتان...؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط سید فرهاد زلمی   
چهارشنبه ، 1 تیر 1390 ، 15:37

اگــر امــريكا كشت،‌ اشــغالــگر است و اگــر پاكســتان...؟از بدو آغاز عمليات ضد تروريزم به رهبري امريكا در سال 2001 صد ها و هزاران غير نظامي افغانستاني در بمباردمان، شليك، راكت و حتي سانحه هاي راننده گي اين نيرو ها كشته شدند.
رييس جمهور كرزي در مقابل شماري از اين كشتار ها سكوت مي كرد و گاهي هم با اصدار اعلاميه هاي مطبوعاتي كشتار غير نظاميان را محكوم مي كرد. آقاي كرزي گاهي با ريختن اشك در برابر اين عمل جنايت كارانه نيروهاي خارجي واكنش نشان مي داد.

ادامه مطلب
 
سرخطی بر کتاب (کــدام شــاه شجــاع) PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط مصلح سلجوقی   
شنبه ، 4 تیر 1390 ، 14:11

مصلح سلجوقیسالها گوش جانم را طنین آواز زیبا و دلنشین هنرمند و ادیب محترم ظاهر هویدا با آهنگ (مرغ سحر تو گم شوی یار بدین بهانه رفن) نوازش داده است و هر ازگاهی که این آهنگ جاودانه را میشنوم، احساسی بس عجیب در لابلای رگ رگ و شریان های تنم به ناله می آید و با خود می اندیشم که از شخصی چون شاه شجاع درانی، چنین احساسی تراوش کرده است...ادامـــه مطلب

 
شخصیت ونقـــش آن درجــامعــه PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - فلســــفی
نوشته شده توسط تاج محمد (فعـال)   
شنبه ، 4 تیر 1390 ، 14:52

تاج محمد (فعـال)شخصیت از لحاظ جامعه شناسی به معنای انسان و استعداد های فردی، وظایف و نقـش آن درجامعه است.
یا بعباره دیگـرشخصیت محصول تکـامـل اجتمـاعـی وحامل مناسبـات تـولیـدی است که بخشی ازگروه هـای اجتماعی (قشـر، طبقـه، ملـت و جامعـه) را تشکـل می دهــد.
دانشمنــدان شخصیت ومقام آنرا را درجامعه وابسته به فورماسیون اجتماعی واقتصادی می دانـنــد.

ادامه مطلب
 
پـــــــدر PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط عزیز احمد سها   
شنبه ، 4 تیر 1390 ، 15:51

عزیز احمد سها
قــربان عزو جــاه وجـلالت شـــــوم پدر
قـــربان عمــر رفتــــه زوالت شـــوم پدر

مـن راه و رســم زنده گی را از تو یافتم
مرهـون قلب پاک و حـــلالت شــوم پدر

ادامه مطلب
 
سخــن چنــد بــا هــزاره هــا PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط میر احمد لومانی   
شنبه ، 4 تیر 1390 ، 14:46

میر اخمد لومانیبنام خداوند

چند گاهی است که گفتمان نا میمونی پیرامون داد خواهی از هزاره ها در قبال مظالم سادات، و تلاش جهت نفی قداست خونی و تباری سادات، و در نهایت به چالش وا داشتن موقعیت اجتماعی ان ها به عنوان به اصطلاح یک اصل روشنفکر ما با نه و جهش دهنده اجتماعی؟؟ از جانب بعضی اشخاص و حلقات وابسته به ملیت هزاره در رسانه های خبری طرح گردیده و مورد بحث قرارداده شده است.

آخرین به روز رسانی در شنبه ، 4 تیر 1390 ، 15:39
ادامه مطلب
 
در آستــان حضرت حق PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط محمد عزیز (عزیزی)   
شنبه ، 4 تیر 1390 ، 15:10

محمد عزیز (عزیزی)
در آستــان حضرت حــق، دل کنـد سجود
نه از بــرای مــرده کــه خیــر وشری نبــود

 «هـــــر دل برآسـتان نگاه تو ســــر زده
از خانه اش نرفته و، در مستمر زده» (*)

ادامه مطلب
 
آینـــده پاکســــتان خطـــرناکتــــر از افغـــانســـتان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد "سعیدی"   
چهارشنبه ، 1 تیر 1390 ، 16:13

آینـــده پاکســــتان خطـــرناکتــــر از افغـــانســـتانلحظاتى در تاریخ هست که بسیار سرنوشت­ ساز و تعیین ­کننده اند و نقطه عطفى براى آینده محسوب می­شوند. جنگ داخلى در آمریکا در گذشته ها همچنان براى جرمن ­هااحمد "سعیدی" و اتحادیه اروپا فروریختن دیوار برلین و یکجا شدن آلمان شرق و غرب، پیوستن یمن شمالی و جنوبی با یک دیگر، از بین رفتن هتلر داخل شدن قوت های مارشال ژوکوف روسی به شهر پوتسدام،   تقسیم شدن اتحاد شوروی وقت در دوره حکومت میخایل گرباچف به کشور های مستقل و آزاد، حمله القاعده و آسمان خراش های امریکا، این ها همه مشت نمونه خروار اند.

آخرین به روز رسانی در شنبه ، 4 تیر 1390 ، 15:34
ادامه مطلب
 
آيــا برنامـــه‌ی انتقـــال مســئووليتِ، برگشت‌ناپــذيراست؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد عمران   
چهارشنبه ، 1 تیر 1390 ، 16:43

آيــا برنامـــه‌ی انتقـــال مســئووليتِ، برگشت‌ناپــذيراست؟اين روزها بر در و ديوار شهرهاي كشور، پوستر تبليغاتي‌اي نصب شده كه بسيار شبيه پوسترهاي فيلم‌هاي هاليودي است. اين پوستر، يك سرباز ارتش را نشان مي‌دهد كه به شيوه‌ي فيلم‌هاي جنگي هاليوود، سلاح شيكي را در دست دارد و با چشمان نافذ و گام‌هاي استوار به سمت نامعلومي مي‌دود. در زير اين پوستر، شعار هيجان‌انگيزي هم به چشم مي‌خورد: «ظهور نوين يك اردو». اين پوستر، بدون دليل روي ديوارها نصب نشده است.

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ، 1 تیر 1390 ، 16:50
ادامه مطلب
 
رســـانه هــای لگـــام گســیخته - وآیندهء مـــلت ! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط جلال پیروز   
چهارشنبه ، 1 تیر 1390 ، 15:45

همانگونه که از نام رسانه پیداست – یکرسانه در جایگاه با اعتبار نشر و پخش رویدادها - پیامها واز جمله رهنمودهای بااهمییت و حیاتی رهبریی دولتی دربرابر نیازمندیهای عامه و ملت موقعییت دارد.
وقتی کلمهء نشرات و مردم مطرح بحث قرار میگیرد اهمییت منبع نشرات دهنده و مسئو لییت های ملیی آن سر از دریچهء مسئولییتهای ملی رسانه برای جامعه بدر میکند.

ادامه مطلب
 
الظــواهــری کیست و القــاعــده را به کجــا خــواهــد کشید؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - در خارج از کشور
نوشته شده توسط ع. ع.   
چهارشنبه ، 1 تیر 1390 ، 15:27

الظــواهــری کیست و القــاعــده را به کجــا خــواهــد کشید؟پس از هفته ها انتظار و گمانه زنی ها، سرانجام ایمن الظواهری رهبری شبکه القاعده را به طور رسمی به دست گرفت. در این شکی نیست، که چالش های گوناگون که فرا راه سردمدار جدید القاعده قرار دارند، شیرینی ارتقا مرتبه را به کام او تلخ خواهند کرد. اوضاع نا به سامان کشور های عربی اگر از جهتی زمینه ای رشد احتمالی سازمان مذکور را فراهم ساخته است؛ اما میلیون ها عرب از تونس تا سوریه با خیزش های خودجوش، خواستار تعویض نظام های خودکامه به نظام های مردم سالار و دموکرات از راه های مسالمت آمیز هستند نه به شیوه ای که القاعده آنرا ترویج میدهد.

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ، 1 تیر 1390 ، 15:32
ادامه مطلب
 
در عجبــم چــرا تا ایــن حــد ســکوت؟ PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - نامــه هــای رســیده
نوشته شده توسط ف. صبور   
چهارشنبه ، 1 تیر 1390 ، 15:42

عادتا هر گاهی که به سایت های مربوط به افغانستان سر می زنم علاقه دارم تا کامنت های دوستان را که قضاوت صادقانه خویش در مورد هر نوشته را از خود باقی می گذارند، بخوانم، از قضا صبح امروز سری زدم به سایت خاوران و مطالبی بود تحت نام "اطـــلاعیـــه بنیــاد جهـــاد ومقـــاومت افغــانســـتان" دز آخر این نوشته به نظری از دوستان ناشناسی به نام صابری سرخوردم، بسیار تعجب آور و در عین حال درد انگیز بود،

ادامه مطلب
 
« شروع قبلی 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 بعدی پایان »

صفحه 195 از 443

TOLO TV LIVE

TOLO NEWS 22.08

ELECTION 11.08

SHAFIE AYAR Nr. 177

ZIA HAFEZI SHOW

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

تجـــزیه بهتـــرین گـــزینـــه بــرای...


تجـــزیه بهتـــرین گـــزینـــه بــرای صلـــح وثبـــات
تجـــزیه بهتــرین گـــزینـــه
بــرای صلــــــح وثُبــــــــات
Comments 425

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 82 مهمان آنلاین


قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.