Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

مــــاه رمضـــان PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط شیراحمد یاور کنگورچی   
دوشنبه ، 10 مرداد 1390 ، 16:01

شیراحمد یاور کنگورچی
رمضان مـــــاه مبارک بُوَد و سی روز است
ماه عفــو و کرمی ذات حق ِ دلسوز است

مــاه تــزکیه ای بـاطن بُوَد و صوم و صلواة
ماه پُر فیض و کــــرم بوده روان افروز است

ادامه مطلب
 
به استقبـــال از مــاه مبــارک رمضـان PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط خواجه محمـد نعیم قادری   
سه شنبه ، 11 مرداد 1390 ، 11:18

خواجه محمـد نعیم قادری
مژده یــاران که باز هـــم مــه غفــــــــــران آمد
موســــم صیـــــــــقـل روح و دل ایــمـــــان آمد

بهــــــر مهــــــــمانی حق سفــــرۀ دل باز کنید
لطف و انعـــــام خـــــدا بین که چه شــایان آمد

ادامه مطلب
 
منصــوب شــدن جنـــرال بــابــه جـــان در فــرمـــاندهـــي زون ٣٠٣ پــاميـــر، تصميـــم عقــــلاني مقــامـــات دولتــي PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط عندليب   
شنبه ، 8 مرداد 1390 ، 11:36

جنــرال بــابــه جــان بايــد خــود را در مقـــابلــه با تمـــام انــواع مفـــاسد و توطئـــه گــري هـــاي صاحبـــان زر و زور كـــه از قـــانــون فـــراتر مــي روند آمـــاده كنـــد.جنــرال بــابــه جــان بايــد خــود را در مقـــابلــه با تمـــام انــواع مفـــاسد و توطئـــه گــري هـــاي صاحبـــان زر و زور كـــه از قـــانــون فـــراتر مــي روند آمـــاده كنـــد.
افغانستان در طي آزمنه هاي بزرگ، در‌آوردگاه ها و ميادين سرنوشت ساز استقلال و آزادي خواهي، سپه سالاران و فرماندهان نام آور و هماوردان بي بديلي را در دامان اش پرورده كه هر كدام نمادي از شجاعت، شهامت صداقت و وطن دوستي بوده اند.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ، 11 مرداد 1390 ، 12:06
ادامه مطلب
 
مجـــلس و فـــريــادهـــاي بي‌‌پـــاســـخ! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط ماندگار   
شنبه ، 8 مرداد 1390 ، 15:29

مجـــلس و فـــريــادهـــاي بي‌‌پـــاســـخ!از ششم دلو 1389 روز گشايش مجلسِ جديد بيشتر از 6‌ماه مي‌گذرد، ولي تا هنوز در دايره‌ي صلاحيت‌هاي اين نهاد مهم دولتي، هيچ چيزي بر روال طبيعي و معمول سامان نيافته است. مجلس نمايندگان اينك وارد نيمه‌ي دوم سال نخست كاري خود شده، اما طی این مدت، بيشترين فرصت آن در تقابل با حكومت و نهادهاي عدلي و قضايي صرف شده است.

ادامه مطلب
 
جمشــید، سلیمــان ومجیــد ورزشــکارن افغــانســتانی در کــانادا برنــده ی وزن خــود در مســابقــات ورزشــی استند PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - گــــزارشـات
نوشته شده توسط امان معاشر، خبرنگار آزاد   
شنبه ، 8 مرداد 1390 ، 12:01

امان معاشر، سلیمان ورزشکار و مژده جمالزادهورزش  جایگاه خاصی در مجامع بین المللی دارد. در کشور های متمدن جهان مقام  بلند ورزش را قدر می نمایند. وشان و شوکت  ملت شانرا با اشتراک ورزشکاران خویش در مسابقات بین المللی نمایان میکنند. بیاد دارم در روز افتتاح بازیهای المپیک زمستانی معیوبین، 2010 در شهر ونکوور کانادا که  به منظور تهیه ی  گزارش اشتراک داشتم کشور ما افغانستان که رقم بالای معلولین و معیوبین را درجهان دارد در این بازی با اعتبار جهانی نمایندگان ورزشکار معیوبین ما اشتراک ننموده بودند.

ادامه مطلب
 
بینــوا و بینــوا نویســـان PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - نامــه هــای رســیده
نوشته شده توسط یورش آریایی   
شنبه ، 8 مرداد 1390 ، 11:51

مدتی است که با تارنما یا ویب سایت بینوا آشنایی دارم و هر از گاهی در اوقات فراغت ضمن اینکه سری به دیگر سایت ها می زنم گاه از روی تصادف و گاه از روی اراده صفحه الکترونیکی آن را باز می کنم و عناوین سمت چپ صفحه نخست را به خوانش می گیرم و متوجه می شوم که این ویب سایت از آوان پیدایش اش تا اکنون دارای یک ویژگی منحصر به خودش بوده و آن عبارت از تهمت بستن و نشر اکاذیب است.

ادامه مطلب
 
تــاسیــس مــکتب حبیبیــه و نخســتن آمـــوزگــاران رســمی افغــانســـتان در خــاطــرات اســتاد خلیـــل الــه خلیــــلی PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط میر عبدالحلیم واعظی   
جمعه ، 7 مرداد 1390 ، 10:50

قــاری عبــداله خــان و اســتاد عبــدالحــق بیتـــاب دو ملـــک الشــــعرای همـــروزگــــار 

به بانوی فرهیخته  ماری خلیلی ناصری
آگاهی یافتم که خاطراتی دانشمند نستوه،  مرد جهاد ومقاومت افغانستان در میر عبدالحلیم  واعظیویرجینای امریکا اقبال چاپ یافت. در سایت (دویچه ویله)  مربوط  صـــــدای آلمان  در برنامه ای  دمی با ناطمی  مورخ: 11.07.2011
تحت عنوان ملک الشعرا قاری عبداله و استاد بیتاب  در خاطرات استاد خلیل اله خلیلی  از استـاد لطیف ناظمی  را خواندم که مایه تاسف و درد فراوان است.

آخرین به روز رسانی در جمعه ، 7 مرداد 1390 ، 11:04
ادامه مطلب
 
چــرخش هــای ناگــوار در دولتــداری کشـــور PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط دوکتور نوید پارسا   
جمعه ، 7 مرداد 1390 ، 10:17

بر رسی تحول اداره و دولت داری در افغانستان بالخصوص در قرن نزده و تکامل اداره، در کشور تا عصر حاضر ایجاب تحقیق طولانی و ویژه یی را مینماید. اما آن چه را که عمدتاً از اغاز قرن بیستم الی زمان کودتای هفتم ثور 1357 مشاهده میکنیم بصورت تدریجی شکل گیری و استحکام اداره و دولت داری را نشان میدهد.

ادامه مطلب
 
پنهـــان نمـــودن تمــام چهـــره PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - اخبـــار رســیده
نوشته شده توسط محمود منجم زاده برلین المان   
چهارشنبه ، 5 مرداد 1390 ، 15:22

محمود منجم زاده برلین المان ممنــوعیت برقـــع در بلجیــم بــه مــرحــله اجــرا درآمـــد.
زنان در کشور بلجیم ازهمین اکنون اجازه ندارند تمام صورت خود را بپوشانند یعنی در جاده ها با برقع ظاهر شوند درغیرآن تهدید به 140 یورو جریمه نقدی خواهند شد.
این گزارش را شپیگل آنلاین المان در صفحه روز دوشنه خود به نشر رسانده است.

ادامه مطلب
 
اعــلامیــۀ کمســیون صلــح و آزادی بــرای افغــانســتان و شــورای صلــح مــلت افغـــان PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط کمسیون صلح و آزادی برای افغانستان   
جمعه ، 7 مرداد 1390 ، 11:42

بسم الله الرحمن الرحیم
اعــلامیــۀ کمســیون صلــح و آزادی بــرای افغــانســتان و شــورای صلــح مــلت افغـــان
دافغــانســتان دســولی او خپلــواکی کمســیون دافغــان ولــس دســولی جــرگه

چنانچه هموطنان واقف اند کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان از چندین سال به این سو از طریق تدویر کانفرانس های مختلف به اشتراک فعالین سیاسی حوزه های مختلف فکری ـ عقیدوی و ساختار های متنوع قومی توانست از طریق تدویر کانفرانس ها و صدوراعلامیه ها، تلاش های متفرق را درجهت صلح و ثبات سیاسی استقامت واحدی ببخشد و درین راه مورد توجه مراجع افغانی و غیر افغانی قرار بگیرد.

ادامه مطلب
 
بـــی صنــــم PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط محمد افسر رهبین   
چهارشنبه ، 5 مرداد 1390 ، 16:23

محمد افسر رهبین
بیتــو در باغ شوق رنگی نیست
نغمــــــهء نــاز را ترنــگی نیست

بیتو چشـم خیـــال در راه است
آسمــان خیـــال، بی ماه است

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ، 5 مرداد 1390 ، 16:28
ادامه مطلب
 
ایــدئولــوژی پویــا گــزینش اســتثتنایی در پــارادیم تکــاملی اندیشــه و شی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - فلســــفی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
شنبه ، 8 مرداد 1390 ، 12:59

 

ا مهرالدین مشید  نسان از مرزی از بودن تا شدن در نمادی از تقرب شی و اندیشه که بالاخره عقلانیت در موجی از عصیان پا در گلش بنماید و ناگزیرانه برای دریافت آنسوی مجهولات از تنگنای خویشتنی ها بیرون برهد و در آسمان آ‌گاهی های برتر، کاخ عقل را در معرض تند باد نا آگاهی ها بیقرار بیابد؛ اما با این هم پیهم دست ها را بر دامان آن سخت بپیچید و فریاد بر آورد:

ادامه مطلب
 
پـــدر غــــریب PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط نذیر ظفر   
دوشنبه ، 10 مرداد 1390 ، 15:55

 نذیر ظفر
پســـری گفت بــــا پـــدر روزی
که مرا هست درد جان سوزی

گر اجــارت دهی ســــوال کنم
تا قنــــاعت ز شــــرح حال کنم

ادامه مطلب
 
کـــرزی مــرتکبِ «خیـــانت مـــلی» شـــده است! PDF پرینت ایمیل
کی کیست - گفت و شــنود هــا
نوشته شده توسط محمد منصوريان   
شنبه ، 8 مرداد 1390 ، 15:38

گفتـــگوی ویــژه با بکتـــاش ســـیاوشگفتـــگوی ویــژه با بکتـــاش ســـیاوش
بحران سیاسی - امنیتی، افغانستان را در مرحله‌ی حساس تاریخی قرار داده است؛ نهادهای داخلی و بین‌المللی بحران موجود در کشور را در ده سال گذشته «بی‌سابقه» عنوان کرده‌اند. در مورد ریشه‌های اصلی تشدید بحران گسترده و فراگیر در کشور، گفتگوی ویژه‌یی را با «بکتاش سیاووش» نماینده‌ی مردم کابل در مجلس نمایندگان و به گفته‌ی خودش «نماینده‌ی نسل جوان افغانستان» انجام داده‌ایم.

آخرین به روز رسانی در شنبه ، 8 مرداد 1390 ، 15:43
ادامه مطلب
 
از کچــالــو فــروشی تا کــار شــناس عــرصهء مطبــوعــات PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - نامــه هــای رســیده
نوشته شده توسط زُحل   
شنبه ، 8 مرداد 1390 ، 11:55

سایت تول افغان که در تفرقه اندازی بین دو برادر تاجیک و پشتون شهره آفاق شده، همه میدانند، دیگرهیچ افغانی حتی افرادعادی جامعه هم دیگر به توطئه های ساخته و پرداخته گرداننده گان این سایت فاشیستی و مزدور آی، اس، آ ی باور نمیکنند، چون از نخستین ساعات ایجاد این سایت وزارت اطلاعات و فرهنگ و مسوولان آنرا هدف قرار داده است.

ادامه مطلب
 
دفـــع ظلــم ظالــم PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - مـــذهبـــی
نوشته شده توسط امین الدین «سعـیـدی –سعيد افغانی»   
شنبه ، 8 مرداد 1390 ، 14:41

امین الدین «سعـیـدی –سعيد افغانی»مظلوم از مادۀ ظلم، به معناى ستمديده است و به اصطلاح کسیکه بالایش ظلم وتجاوز صورت گرفته باشد ویا به حق و حقوقش، تعدى و تجاوز شده باشد، اطلاق مى شود.
در قرآن عظیم الشان، كلمۀ مظلوم، صرف يك بار آمده است:
«... وَ مَن قُتِلَ مظلُماً فقد جعلناهُ لولِيه سُلطاناً؛ و آن كسیکه مظلوم كشته شده است براى ولى اش سلطه (حق قصاص) قرار داديم».
در ارشادات ورهنمود های دین مقدس اسلام همانطوریکه از ظلم وتجاوز وستم، تنفــر وانزجار اعلام شده، از تسلیم شدن به ظلم ظالم نیز نهی صریح بعمل آمده است.

ادامه مطلب
 
تـــاجیـــکان در منـــابع تــاریخـــی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - تاریخــــــی
نوشته شده توسط پروفیسور دکتور لعل زاد   
جمعه ، 7 مرداد 1390 ، 15:36

اهـــدا به همــه تاجیـــکان جهـــان

تـــاجیـــکان در منـــابع تــاریخـــیدر دفتــر زمـــانه، فتـــد نامش از قــــلم
هر مـلتی که مردم صاحب قلم نداشت
"فـــرخــی یــزدی"

پیشگفتـــار:
پیش ازینکه در باره خاستگاه تاجیکان و چگونگیپروفیسور دکتور لعل زاد بازتاب آن در منابع تاریخی بحث کنیم، لازم است در گام اول جغرافیای تاریخی سرزمینها و اقوام باشنده آنها را که نیاکان تاجیکان را تشکیل میدهند، از کهنترین آثار پیش از اسلام (کتیبه های میتانی، ریگویدا، اوستا، کتیبه های هخامنشیان – ساسانیان و منابع یونانی) بطور مختصر بررسی نموده و بعدا به منابع پس از اسلام بپردازیم که این واژه در آنها بازتاب یافته است.
ادامـــه مقـــالــه در فــارمــات پی دی اف

 

 

 

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ، 9 مرداد 1390 ، 10:56
 
سخنـــی چنــد در مــورد "دانشــگاه البیـــرونی" PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط داکتر حسیب عزیز   
پنجشنبه ، 6 مرداد 1390 ، 14:47

سخنـــی چنــد در مــورد "دانشــگاه البیـــرونی"در هفته دوم ماه جولای سال جاری سری زدم به دانشگاه البیرونی. هنگامیکه در صحن این مجتمع علمی و اکادمیک چشمهایم نظاره گر تعمیرات مقبول دانشکده های مختلف این دانشگاه بود، فکرم به گذشتۀ این محل خطور نمود؛ زمانی این محل جز یک باطلاقی که به نام دشت شرکت نساجی یاد میشد چیزی دیگری نبود.

آخرین به روز رسانی در جمعه ، 7 مرداد 1390 ، 16:47
ادامه مطلب
 
امــیرالمومنـــین مــلا عمــر در هــلمــند طفــل هشــت ســاله را به جــرم پدر بدار آویخــت ! PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی   
چهارشنبه ، 5 مرداد 1390 ، 16:17

امــیرالمومنـــین مــلا عمــر در هــلمــند طفــل هشــت ســاله را به جــرم پدر بدار آویخــت !

مــیرویس:
پدر جان تو که میگی ملا کاکا آدم خوب اس پس چرا او مردمه میکشه؟
کـــرزی:
جان پدر ملا کاکا امیرالمومنین اس ، عالم دین اس او از خاطر رضای خدا فقط آدم های گنهکار ره می کشه.

ادامه مطلب
 
انــدر بیــان توبــه ‌کشــیدن جــارالله‌خــان PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط فرستنده سهیل سیحون   
چهارشنبه ، 5 مرداد 1390 ، 15:33

آژند ـ طنز
و اما راویان اخبار و ناقلان آثار و طوطیان شکر شیرین‌گفتار و بلبلان باغ معانی و سخن‌گویان عرصه سخن‌دانی چنین داد سخن داده‌اند که اندر بلاد جابلقا شاهی بودی که کلاه داشتی از پوست برده و چپن داشتی از حریر دیبا و وزیران و امیران داشتی هریک کان معانی و هرکدام استاد سخندانی و

ادامه مطلب
 
نامــهء ســرگشـــاده به طــرفهـــای درگیــر جنــگ در افغــانســـتان PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط افغانهای مقیم هالند،   
چهارشنبه ، 5 مرداد 1390 ، 15:27

از جــانب افغــانهــای مقیــم هـــالند،
چنانچه به همگان هویدا و آشکار است، سه دهه جنگ طویل المدت در افغانستان انسانهای بیشماری را به خاک و خون کشاند و ویرانی های زیادی را بجا گذاشت. صد ها هزار انسان جانهای شان را باختند و ملیون ها افغان آواره و بی خانمان گردیدند (بر اساس آمار اخیر سازمان ملل متحد بیش از 1500 تن از افراد ملکی در نیمه سال جاری قربانی این جنگ بوده اند).

ادامه مطلب
 
« شروع قبلی 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 بعدی پایان »

صفحه 195 از 453

TOLO TV LIVE

TOLO NEWS 29.10

dR. LATIF PEDRAM

SHAFIE AYAR 187

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

تجـــزیه بهتـــرین گـــزینـــه بــرای...


تجـــزیه بهتـــرین گـــزینـــه بــرای صلـــح وثبـــات
تجـــزیه بهتــرین گـــزینـــه
بــرای صلــــــح وثُبــــــــات
Comments 425

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 112 مهمان آنلاین


قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.