Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

بــزرگــداشت از هفتـــه شهـــدا و دهمیـــن ســالــگرد شهــادت احمــدشــاه مســــعود در شـــهر ســـتوکهـــولم، ســـویدن PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط ستاد برگزاری سالگرد شهادت احمدشاه مسعود (رح)   
چهارشنبه ، 9 شهریور 1390 ، 14:42

بنــام آنکـــه جـــان و جهــان را آفـــرید
بــزرگــداشت ازدهمیـــن ســالــگرد شهــادت احمــدشــاه مســــعود در شـــهر ســـتوکهـــولم، ســـویدن
بــزرگــداشت از هفتـــه شهـــدا و دهمیـــن ســالــگرد شهــادت احمــدشــاه مســــعود
تحت شـــعار: مســــعود و آزادی
در شـــهر ســـتوکهـــولم، ســـویدن

"مــا بــرای آزادی می رزمیــم، زیــرا زیســتن در زیــر چتــر بردگـی پست تـرین نـوع زنده گــی است. بــرای حیـات مـادی همـه چیــز را میتـوان داشت، آب، نـان و مســکن، ولــی اگـر آزادی مــا زير ســؤال برود، اگــر غــرور مـلی مـا درهــم شكســته شــود، اگــر استقــلال مــا نابـود گــردد، زندگــی بـرای مــا كوچكتــرين لـذت و ارزشــی نـدارد. "شــهید احمــد شــاه  مســـعود"

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ، 14 شهریور 1390 ، 17:01
ادامه مطلب
 
چـــراغ انجمــــن PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - تاریخــــــی
نوشته شده توسط اکادمیسین دستگیر پنجشیری   
دوشنبه ، 14 شهریور 1390 ، 14:58

ای میهـــن مــن وخنجــــر خاورمن
هستی سپر قــاره ی پهنـا ور من
پیغام زمـــــان وزنده گـی را بشنو
از"بام جهـان" وچشمه ی باورمن
"فروغ هستی"

اکادمیسین دستگیر پنجشیریارمغـــانی به پیشــواز برگـــزاری بیستمیــن ســالــگرد "استقــلال دولت جمهــوری تاجیــکســـتان"
(5 - 10سپتمبر 2011 م)
در دهم سپتمبر 1992میلادی،همزمان باکشاکشهای خونین میان دولت پروفیسور ربانی وشورای انسجام، به دعوت کمسیون تدارک نخستین کنگره ی بین ا لمللی تاجیکان جهان، ازطریق مزارشریف عازم شهر دوشنبه مرکز تاجیکستان مستقل شدم. دران برهه ی تاریخ، مردم بی سلاح وبیگناه شهر کابل،"ازهزار جناح" زیر ضربات هماهنگ تنظیمهای تندرو و وابسته به نظامیگران پاکستان قرارگرفته بود

ادامه مطلب
 
پیــدایی ســـراینده "پــارســـی" با آلبـــوم "گمشــــده" PDF پرینت ایمیل
فــــرهنگی - هنـــــــری
نوشته شده توسط داریوش هروی   
دوشنبه ، 14 شهریور 1390 ، 14:35

پیــدایی ســـراینده "پــارســـی" با آلبـــوم "گمشــــده"صدیق شباب، مردی که دیر اما درست می آورد. در موسیقی افغانستان، نام او از آن سبب بلند آوازه است که با قوت تمام توانسته است، در جریان سال های پیهم و توام با کار پیگیر موسیقی زادگاه اش(قرصک) را به حد کافی گسترش دهد و از حوزه ی یک استان به همه ی کشورش برساند، موسیقی که امروز طنین صدا هایش را می شود در در همه جا شنید و از هر گلو ای فریاد می شود.

ادامه مطلب
 
اطــلاعیه ی کمیتــه ی برگــزاری کنفـــرانس جهــانی بزرگــداشت در شــهر تورنتــوی کــانادا PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط کمیته تدارک محفل بزرگداشت   
شنبه ، 12 شهریور 1390 ، 08:07

اطــلاعیه ی کمیتــه ی برگــزاری کنفـــرانس جهــانی بزرگــداشت از دهمیــن ســالروز شهــادت قهــرمـــان مـــلی افغـــانســتان احمــدشــاه مســعود در شــهر تورنتــوی کــانادا

اطــلاعیه ی کمیتــه ی برگــزاری کنفـــرانس جهــانی بزرگــداشت از دهمیــن ســالروز شهــادت قهــرمـــان مـــلی افغـــانســتان احمــدشــاه مســعود در شــهر تورنتــوی کــانادا

آخرین به روز رسانی در شنبه ، 12 شهریور 1390 ، 09:18
 
آگهـــی بزرگــداشت از دهمیــن ســالروز سپهســالارجهــاد و مقــاومت احمــد شــاه مســعود در شــهر هــامبــورگ PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط کمیته تدارک بزرگداشت   
شنبه ، 12 شهریور 1390 ، 08:33

 آگهـــی بزرگــداشت از دهمیــن ســالروز سپهســالارجهــاد و مقــاومت احمــد شــاه مســعود در شــهر هــامبــورگ

به مناسبت گــرامیداشت از هفته شهید ودهمین سالگــرد شهادت زنده یاد احمد شاه مسعود قـــهرمان ملی افغانستان،
کانون فرهنگی خراسان هامبورگ، انجمن یاران خراسانی هامبورگ، کانون فرهنگی خراسان هانوور ــ محفلی را بروزیکشنبه مورخ 11 سپتمبر2011 از ساعت 15 الی 18در سالون « ایلیتی ایوینت هوس، برگزار می نمایند:

ادامه مطلب
 
نگــاهی کــوتاه به کتــاب "درون القــاعــده و طــالبان" PDF پرینت ایمیل
فــــرهنگی - کتـــابخـــانه خــــاوران
نوشته شده توسط میرویس بلخی   
دوشنبه ، 14 شهریور 1390 ، 15:49

نگــاهی کــوتاه به کتــاب "درون القــاعــده و طــالبان"با نام "سید سلیم شهزاد" خبر نگار و محقق پاکستانی آشنایی نداشتم. شاید این به دلیل تمرکز من به مطالعات حوزه خاور میانه و نویسندگان آن حوزه بود. اگر هم در مورد جنبش های افراطی و اسلام گرایی اسلامی در منطقه آسیای جنوبی نوشته ای را زیر و رو می کردم، بیشتر مقالات نویسندگان افغانستانی و یا احمد رشید و عامر میر از پاکستان بود. اما پس از آنکه کتاب "درون القاعده و طالبان" توسط یکی از دوستانم به من رسید و آن را مطالعه کردم، تعجب کردم که چگونه با این نویسنده و ژورنالیست بر نخورده و یا نوشته ای وی را نخوانده ام.

ادامه مطلب
 
آگــاهی، آزادی و عــدالت در جامعــۀ بشــری عصــارۀ قــرائت دینی است (قسمت دوم) PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
دوشنبه ، 14 شهریور 1390 ، 15:34

مهرالدین مشیددر جنب و جوش حرکت های ضد استعماری در جهان اسلام سید جمال الدین افغان ظهور نمود. او هم بحیث یک مصلح بزرگ برای ایجاد اصلاحات سیاسی در شرق پرداخت. ظهور او زمانی بوقوع پیوست که دولت مغلی هند بنا بر بی کفایتی ها عیاشی های آخرین شاۀ مغلی در سیطرۀ بریتانیا در آمده بود و حاکمیت انگلیس بر تمامی نیم قاره استقرار پیدا کرده بود.

ادامه مطلب
 
فــریب و یــا پیـــروزی مــردم لیبـــی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - در خارج از کشور
نوشته شده توسط سيد اسلام مصمم   
شنبه ، 12 شهریور 1390 ، 07:59

سيد اسلام مصممآنچه که در جهان عرب به بر اندازی رژیم زین العابدین بن علی در تونس و حسنی مبارک در مصر انجامید به دلیل عدم وجود سه عنصر مهم انقلاب در این خیزش ها که به بهار عربی معروف شده است مشکل است که این روداد ها را انقلاب نامید اما بهار عربی پیامد های بر سیاست های جهانی و منافع قدرت های بزرگ و قدرت های منطقه ی داشته است که منطقه را دچار اضطراب و آینده مبهم نموده است

ادامه مطلب
 
کـــرزی درجســتجـوی و بـــرون رفـت ازبحــران! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط تاج محمد فعال   
شنبه ، 12 شهریور 1390 ، 08:29

تاج محمد  فعالسفرجناب کرزی به عربستان سعودی و دیدارش با ملک عبدالله پـادشاه آن کشورخود مثـال زنده برادعای ماهست تا باشد با پا درمیانی زمامداران سعودی با طالبان زمینه ملاقات ها را تا تدویـرجلسه دوم بن المان آماده ساخـته با مشارکت طالبان درساختارآینده دولت افغانستان خویش را آراسته سازند.

ادامه مطلب
 
ســازمــان هــای اســلامی آمــو و معــلم ازدواج دختــران خـُـرد ســـال را مجـــاز می داند. PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - مـــذهبـــی
نوشته شده توسط دکتور محمد فرید یونس   
چهارشنبه ، 9 شهریور 1390 ، 15:30

دکتور محمد فرید یونسبسم الله الرحمن الرحیم

دو سازمان اسلامی در ایالات متحده آمریکا، آمو و معلم زیر نام شریعت و اسلام ازدواج دختران خرد سال را با مردان بزرگسال شرعی دانسته و راه را برای مردان شهوت پرست باز کرده است.
ماهنامه فقه، که در شمال ایالت کلیفورنیا به نشر می‌رسد، در شماره ماه جون مضمونِ دارد زیر عنوان «در بارهء تعیین سن ازدواج در فقه اسلامی». این مضمون که اساسأ به جواب سیکولریست ها به رشته فلم آمده است که همیشه قوانین اسلامی را مورد تاخت و تاز قرار میدهند، در تلاش خود ناکام مانده است.

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ، 9 شهریور 1390 ، 15:38
ادامه مطلب
 
کنفــرانس ســفرای آلمــان در وزارت امــور خــارجه دربرلیــن PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - اخبـــار رســیده
نوشته شده توسط محمود منجم زاده برلین المان   
چهارشنبه ، 9 شهریور 1390 ، 15:43

کنفــرانس ســفرای آلمــان در وزارت امــور خــارجه دربرلیــنروز دوشنبه 29 اگوست برای دهمین بار کنفراس مهم سیاسی در برلین بر گزار شد.
وزیر خارجه آلمان آقای گیدو وستروله با همتای فرانسوی خود آقای آلن جوپه کنفرانس دیپلومات ها را در برلین افتتاح نموده که تعداد بیش از 900 نفراز نمایندگان عالی رتبه از سیاست، اقتصاد و فرهنگ به شمول سفرآی المان در خارج و دیپلومات های سایر کشورها در آن اشتراک نموده بودند.

ادامه مطلب
 
از آزادی عقیـــده تــا آزادی بیـــان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط پرتو نادري   
دوشنبه ، 14 شهریور 1390 ، 14:41

ای برادر تو همــــان اندیشه ای
ما بقی تو استخوان و ریشه ای
(مولانا جلال الدین محمد بلخی)

پرتو نادریبحث آزادي عقيده را مي توان يكي از بحث هاي پايه يي جامعه مدني دانست. به مفهوم ديگر نمي توان جدا از بحث آزادي هاي فردي و از آن شمار آزادي عقيده، بحث جامعهء مدني را به ميان آورد. جامعهء مدني بدون آزادي فردي بيشتر به همان تمثيل معروف شير بي دم و بي يال مولوي در مثنوي معنوي همانند است.

ادامه مطلب
 
دهمیـــــن ســــال شــهادت ابر قهـــرمــان تــاریخ معــاصر کشــور احمــد شــاه مســعود در دنمـــارک PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط کمیته تدارک بزرگداشت   
شنبه ، 12 شهریور 1390 ، 12:47

دهمیـــــن ســــال شــهادت ابر قهـــرمــان تــاریخ معــاصر کشــور احمــد شــاه مســعود در دنمـــارک
کــــه گفــت آن زنده ی جــــاوید بمُرد؟
که گفت کـــــه آفتـــابِ امیــــــد بمُرد؟
آن دشمــــنِ خـــورشید برآمـــد بر بام
دو چشم ببست و گفت خورشید بمُرد

اینک در آستانه ی ده ساله شدن شهادت مردی قرار داریم که اسوه شهامت بود و نماد ایستادگی و آزادگی!
بزرگداشت از یاد و خاطره ی آن شهید و دیگر شهدای راه اسلام و آزادی پاسداشت از ارزش های والایی چون آزادی و سرافرازیست.

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ، 14 شهریور 1390 ، 16:30
ادامه مطلب
 
بزرگـداشت ازهفتـهٔ شهدا وتجلیـل از دهمیــن سـالروز شـهادت قهـرمـان مـلی‌ کشـور شـهید احمـدشـاه مســعود درشـهر ویـانا PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط کمیته تدارگ بزرگداشت   
شنبه ، 12 شهریور 1390 ، 08:48

بزرگــداشت از هفتــهٔ شهدا و تجلیــل از دهمیـــن ســالروز شــهادت قهــرمــان مــلی‌ کشــور شــهید احمــدشــاه مســعود در شــهر ویــانا 

بزرگــداشت از هفتــهٔ شهدا و تجلیــل از دهمیـــن ســالروز شــهادت قهــرمــان مــلی‌ کشــور شــهید احمــدشــاه مســعود در شــهر ویــانا
بمناسبت بزرگداشت از هفتهٔ شهدا و تجلیل از دهمین سالروز شهادت قهرمان ملی‌ کشور شهید احمدشاه مسعود بزرگ ، بتاریخ ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۱ از ساعت ۱۸ تا ۲۱ محفل با شکوهی از سوی نهاد فرهنگی‌ رسالت و افغانستانیها ی مقیم اتریش بر گذار میشود.

آخرین به روز رسانی در شنبه ، 12 شهریور 1390 ، 22:08
ادامه مطلب
 
دهمین ســالگرد شــهادت فــرمــانده بزرگ و آزادیخــواه معـــاصر احمــدشــاه مســـعود در شهر فــرانکفـــورت PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط کمیته تدارک بزرگداشت   
شنبه ، 12 شهریور 1390 ، 08:18

دهمین ســالگرد شــهادت فــرمــانده بزرگ و آزادیخــواه معـــاصر احمــدشــاه مســـعود در شهر فــرانکفـــورت

ملتــی کــه شهــادت میدهــد اســارت را قبــول ندارد. "مســعود"

اطــــلا عیـــه
مجلس یاد بود قاید و فرمانده بزرگ معاصر شهید احمدشاه مسعود، و کلیه شهیدان راه حق و آزادی به تاریخ یازدهم سبتمبر سال روان در شهر اوفنبخ فرانکفورت بر گزار میگردد. قلمزنان و فرهنگیان دور از میهن در دهمین سال خاموشی این ابرمرد ملی بار دیگر با ایراد سخنرانیها، قرائت اشعار، و سوگنامه ها به بزرگداشت وی می پردازند، و یادش را تازه می سازند.از یاران،هواخواهان و دوستداران این قهرمان آزادیبخش ملی، تقاضا مگردد تا با حضور خویش دراین محفل یادبود ، روح این قربانی راه میهن و آزادی را شاد سازند.

ادامه مطلب
 
نقـــش مـــردم در بازپـــس گیــری استقـــلال کشـــور PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - تاریخــــــی
نوشته شده توسط مهندس شاه امیر فروغ   
شنبه ، 12 شهریور 1390 ، 07:51

 مهندس شاه امیر فروغسوگوارانه در روزگارانی بسر می بریم بس غریب و بس دور از انصاف!! آری روزگارانی که حقایق تحریف می شود، رویداد ها وارونه جلوه گر می گردد، اقتباس ها (آنهم بصورت ناقص که سر و ته آنرا بریده اند) به عنوان اثر نابِ شخص نویسنده، به خورد مردم داده می شود و... و....

ادامه مطلب
 
ذخــایر آبهـــای افغــانســتان مــانند نفت یک ثــروت مــلی است PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اقتصــــادی
نوشته شده توسط داکتر سخی اشرف زی سید کاغذ   
شنبه ، 12 شهریور 1390 ، 07:45

داکتر سخی اشرف زی سید کاغذاستراتیژی کنترول آب بهترین وسیله فشارهای اقتصادی و سیاسی درمقابل همسایگان
قبل از اینکه در مسایل آبهای افغانستان توضیحات بعمل آید بائیست نخست یاد آور شد طوری که خوانند گان محترم معلومات دارند اینجانب یک سلسله مضامین اقتصادی بطور متمادی از چندین سال به اینطرف ذیر عنوان" پیوسته به گذشت درمسایل اقتصادی" , به نشرمیرسانم و سال گذشته یکی ازاین مضامین راجع به مسایل آب های افغانستان بودکه تحت عنوان: "کشور قحطی زده سالانه پنجاه بلیون دالر به ممالک همجوار اهدا میکند"

ادامه مطلب
 
بهـــای بحرانیـــکه به انفجـــار نزدیکـــش ســـاخته اند، کیـــها بایــد بپــردازند ؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط انجنیـر خلیـل الله روًوفی   
چهارشنبه ، 9 شهریور 1390 ، 15:56

انجنیـر خلیـل الله روًوفیدرماجرای بحران خیزانتخابات پارلمانی، چه چالشهای ویرانگری نبود که درکارکمیسیون مستقل انتخابات شبخــون وارد نکرد وچه نقشه های قومگرایانهً طرح ریزی نشد که روی دستها نچرخیـد و ازجانب تیــم تمامت خواه دربارنشینان یکـی پی دیگری تدوین نگردید و پروژهً آن بکارنه افتید، تا آن عـده ازفیصله های کمیسیون انتخابات که مطابق به خواست آنها نیست از اثربخشی بازایسـتد ورئیس آن دربرابرهرفرمان اهرم قدرت، ولوغیرقانونی باشد، سرتسلیم فروکند.

ادامه مطلب
 
اخـــتر مـــو مــبارک شـــه PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی   
چهارشنبه ، 9 شهریور 1390 ، 16:10

 اخـــتر مـــو مــبارک شـــه

به مـناسـبت عــــید ســــعــید فطـــر کـــرزی برادرزاده انتحــــاری اش را عـفــــو کــــرده و او را دوباره به وزیرســــتان جنـــوبی می فـــرســــتد.
درین رابطه توجه شما را به صحبت تلفونی میان محترم حامد کرزی رئیس جمهوردولت اسلامی افغانستان و ملا محمد عمر امیرالمومنین امارت اسلامی افغانستان جلب میکنیم!

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ، 9 شهریور 1390 ، 16:15
ادامه مطلب
 
پنـــد زمــــانه PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط سید احسان واعظی   
چهارشنبه ، 9 شهریور 1390 ، 16:04

سید احسان واعظی
زمانه گر نگری پند و عبرت است یکســـــر
این آزمون، بدست آمده ز دهــــر طــــــویل

به روزگار خــــوش ات جمـــعی آرزومند اند
در حسرتی به روز دگر ها بسان فرد بخیل

آخرین به روز رسانی در جمعه ، 11 شهریور 1390 ، 03:33
ادامه مطلب
 
نیـــروهــای امــریکـــایی شــاید تا ســال ۲۰۲۴ درافغــانســتان بمـــانند PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط جمیل شیرزاد   
دوشنبه ، 7 شهریور 1390 ، 14:38

نیـــروهــای امــریکـــایی شــاید تا ســال ۲۰۲۴ درافغــانســتان بمـــانندامریکا و افغانستان در آستانه امضای پیمان استراتیژیکی اند که برای هزاران تن از نیروهای امریکایی اجازۀ باقی ماندن در افغانستان را دست کم تا سال ۲۰۲۴ میدهد، دیلی تلگراف می تواند افشا کند.

نویسنده: بین فارمر
نشر شده در ۱۹ آگست ۲۰۱۱ روزنامۀ تلگراف
برگردان: جمیل شیرزاد
این قرار داد نه تنها مربیون نظامی را اجازه میدهد که برای معیاری سازی اردو و پولیس افغانستان در این کشور بمانند بلکه برای نیروهای ویژه و قوای هوایی ایالات متحدۀ امریکا اجازۀ باقی ماندن در افغانستان را میدهد.
دور نمایی یک چنین موافقتی خشم همسایگان افغانستان را از جمله ایران- به صورت علنی و پاکستان- به صورت مخفی، بر انگیخته است.

ادامه مطلب
 
« شروع قبلی 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 بعدی پایان »

صفحه 195 از 460

TOLO TV LIVE

ِDR. LATIF PEDRAM

ON TAHER BADAKHSHI

SHAFIE AYAR 195

BERLIN DEMONSTRATION

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

تجـــزیه بهتـــرین گـــزینـــه بــرای...


تجـــزیه بهتـــرین گـــزینـــه بــرای صلـــح وثبـــات
تجـــزیه بهتــرین گـــزینـــه
بــرای صلــــــح وثُبــــــــات
Comments 425

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 78 مهمان آنلاین


قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.