Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

تقـــدیر وســرنــوشت PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط محمد عزیز (عزیزی)   
چهارشنبه ، 5 مرداد 1390 ، 16:14

محمد عزیز (عزیزی)
آدم ِ مـــومن  به قـــدر و سرنوشت...
از بـــــرای روز فـــــــردا دانــــه کـِشت

گــــر کسی تخمی نپا شد در زمـــین
انتظارش بهــر حاصل ، هست ز ِشت

ادامه مطلب
 
اعــلان فــاتحه PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط فامیل مرحومی   
جمعه ، 7 مرداد 1390 ، 10:28

بســم الله الــرحمــن الــرحیــم
انــا لله وانــا اليــه راجعـــون

انجنیر نصیراحمد "فدایی" برادر، بی بی حاجی حبیبه، پروین "فدایی" وکریمه "افضلی" خواهران، دگروال متقاعد محمداشرف ودگروال متقاعد سید عبدالحمید "افضلی" شوهران همشیره ها، حاجی ذبیح الله "فدایی"، صفی الله پامیر، حفیظ الله، سمیع الله "فدایی"، خلیل الله "منصور"، ملیحه "رحیمی" نوریه "فدایی"، امرالدین "شمسی"، فریدون و فواد" شمسی"، امینه "بختیار" وپلوشیه "پوپل" خواهرزاده ها، عبدالشکور"رحیمی" نجیب الله "بختیار" واحمد ویس "پوپل" دامادان خواهران، نسبت وفات نذیراحمد "فــدایی" ســابق شــارژدافیــر ســفارت افغــانســتان در ایتــالیــا به اطلاع دوستان میرسانند که

آخرین به روز رسانی در جمعه ، 7 مرداد 1390 ، 16:00
ادامه مطلب
 
مخمســی از یــاور کنگــورچی PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط شیراحمد یــاور کنگــورچی   
جمعه ، 7 مرداد 1390 ، 10:01

شیراحمد یاور کنگورچی
روح مـــن زندگی مــن تو هســتی وطنم
واژهء شـــکر تو بادا همـــه وقت در دهنم

دائمــــا نغمـــــه ســـرایت چو مرغ چمنم
هست در خدمت تو زندگی وجــان و تنم

کــــس پرستد تو را بعـــد خــــداوند منم

ادامه مطلب
 
گفتــــگو بــا طــالبـــــان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط ترجمه از پوهنمل انجينر شفيق مشفق   
سه شنبه ، 4 مرداد 1390 ، 16:58

گفتــــگو بــا طــالبـــــانمذاکرات مستقيم بين ايالات متحده امريکا و طالبان بمنظور پايان جنگ در افغانستان در جريان است. آيا اين گفتگوها به جايی می رسند؟
گفتگوها چه وقت آغاز شدند؟
پوهنمل انجينر شفيق مشفقواقعيت اين است که جناح های جنگ در افغانستان: ناتو، امريکا و دولت حامد کرزی در يکطرف، طالبان، مليشه های درهم و برهم، جنگسالاران و رهبران قومی در طرف ديگر از زمان اشغال افغانستان در سال دوهزار و يک توسط امريکا در تماس بوده اند. مراجع و قاصدان در مراحل مختلف جنگ آمده اند و رفته اند.

آخرین به روز رسانی در جمعه ، 7 مرداد 1390 ، 16:47
ادامه مطلب
 
بــازگشــت همــه بســوی بــاری تعــالی است PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط فامیل مرحومه   
سه شنبه ، 4 مرداد 1390 ، 16:53

بــازگشــت همــه بســوی بــاری تعــالی است

دکتور مبر عبدالخلیل جلال شوهر، داکتر میر عبدالقیوم جلال، انجنیر میر عبدالغفار جلال، میر عبدالرحیم جلال محصل مهندسی پسران.
خاطره جلال، گیتی جلال، فروغ جلال محصل دوره ماستری فاکولته حقوق دختران.
سید جمال الدین جلال برادر، لیلا جلال خواهر.
بی بی حاجی ذوفنون، بی بی حمیده، مرحوحه آمنه جلال صدیقی و شکریه جلال شریف خواهران شوهر.

ادامه مطلب
 
نگــاه کــوتاه به «مسیحیت در افغــانســتان... PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - مـــذهبـــی
نوشته شده توسط سالک خراسانی   
سه شنبه ، 4 مرداد 1390 ، 16:48

نگــاه کــوتاه به «مسیحیت در افغــانســتان آهســته آهســته رسمــی میشــود» نوشــته عــزیر احمــد حنیــف
«مسیحیت در افغانستان آهسته آهسته رسمی میشود» نوشته جناب عزیراحمد حیف میباشد که درسایت جاویدان و خاوران به نشر رسیده است.
ازمقاله شان معلوم است که بحث فقهی کرده اند و چنین پنداشته اند دیدگاه اسلام همین است که آنها نوشته اند.
برای کسانیکه دیدگاهای فقیهانه دارند توسل به آیات متعدد قرآن در هر سطر و بند مقاله یک امر حتمی و ضروری میباشد و برای اثبات ادعای خود به کلام وحیانی متوسل میشوند.

ادامه مطلب
 
درخت آلبـــالو باغچـــه خــانه مـــان PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط میر اخمد لومانی   
سه شنبه ، 4 مرداد 1390 ، 16:27

میر اخمد لومانیبنام خداوند!

ابر های سفید فام با لکه های خاکستری رنگ، بعد از یک آبیاری پر طراوت و حیات بخش، همچون باغ بان صبوری بار و بسا د ش را جمع نموده و آهسته و آهسته فضای ابی آسمان را ترک نموده و در ان دور دست ها از نظر نا پدید می گشتند. هم زمان با آن خورشید با تمام لطافت و مهربانی لبخند زنان گرمای متبوع و دل انگیز خویش را برای ما زمینیان به اهدا میگیرد.

ادامه مطلب
 
توزیــع شــناســنامه، کار کــدام وزارت- داخــله یا مخـــابرات؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط عصر دولتشاهی   
دوشنبه ، 3 مرداد 1390 ، 10:55

توزیــع شــناســنامه، کار کــدام وزارت- داخــله یا مخـــابرات؟چگونگی توزیع شناسنامۀ کهربایی (الکترونیکی) از سوی وزارت مخابرات تاکنون در رسانه ها مورد انتقاد بوده است اما به این نکته که در اصل این کار در چارچوب مسوولیت و صلاحیت کدام وزارت است پرداخته نشده است.عصر دولتشاهی
سروصدا های داغی که در چند ماه گذشته فضای رسانه های داخلی و خارجی میهن مان را در پیوند با توزیع تذکره یا شناسنامه های کهربایی (الکترونیکی) آگنده بود بیشتر به دور نادیده گرفتن هویت های قومی در شناسنامه و تحمیل یک هویت ساختگی بر مردم می چرخیده است. اما این ماجرا همچنان ریشه یی در فساد گسترده و همه جاگیری دارد که سردمداران و گردانندگان اصلی حکومت در افغانستان به میان آورده اند.

ادامه مطلب
 
افغـــانســـتان ســرزمیــن تــرور PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط ع. ع.   
دوشنبه ، 3 مرداد 1390 ، 11:18

نویسنده: ادوارد جیراردت
برگردان به فارسی: ع. ع.
در اواخر تابستان سال ۲۰۰۱ از جانب ماهنامه ی نشنل جیوگرافیک ماموریت یافتم تا سفری به شمال افغانستان نموده و با احمد شاه مسعود، رهبر اتحاد شمال و یگانه فرمانده برجسته ی مخالف طالبان دیدار نمایم. مسعود را از سال ۱۹۸۱ میشناختم و امیدوار بودم که طی یک مصاحبه ی همه جانبه رمز استقامت بیست ساله او را در برابر اتحاد شوروی پس از آن اسلام گرایان تند رو و اکنون طلبان، دریابم. اما هیچ کس نمیدانست که او کجا هست و کی برمیگردد.  به من میگفتند که باد تند بیابانی اجازه نشست چرخ بال او را نمیدهد.

ادامه مطلب
 
ســه هفتــه آزگــار در دیــار نیــاکـــان PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - گــــزارشـات
نوشته شده توسط عزیز آریانفر   
دوشنبه ، 3 مرداد 1390 ، 11:01

عزیز آریانفرســـفرنامـــه تاجیـــکســـتان
درست، سی و اندی سال پیش، در 1980، هنگامی که دانشجوی سال دوم دانشگاه دولتی مسکو بودم، برای نخستین بار از راه ترمز، تاشکنت و دوشنبه، به مسکو ترانزیت پرواز داشتم. از ترمز با هواپیمای یاک-40 به تاشکنت و از آن جا با قطار به دوشنبه رفتیم. من با دو دانشجوی دیگر افغانی همسفر بودم. بهای بلیت هواپیما از ترمز تا تاشکنت با کارت دانشجویی چیزی حدود ده، پانزده روبل (سه، چهار دالر) بیش نبود.

ادامه مطلب
 
دو خبــر از ولایت تخـــار PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - گــــزارشـات
نوشته شده توسط حسیب شریفی   
دوشنبه ، 3 مرداد 1390 ، 10:37

حسیب شریفی ســارقــان مســلح زندگــی باشــندگان ولســوالی فرخــار ولایت تخــار را به مخاطــره انداخته است
وجود گروه های سارقان مسلح زندگی باشندگان ولسوالی فرخا ر ولایت تخاررا به مخاطره انداخته است. باشندگان می گویند یک گروه سی نفری مسلح تا کنون بیش از پنجصد راس مواشی را ازین ولسوالی به سرقت برده در صورت عدم جلوگیری ممکن دست به سرقت بیشتر بزنند.

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ، 3 مرداد 1390 ، 10:45
ادامه مطلب
 
وضيـــعت اقتصــــادي امــريكــــا نگــــران كننـــده است PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - در خارج از کشور
نوشته شده توسط احمد "سعيدي"   
سه شنبه ، 4 مرداد 1390 ، 16:37

وضيـــعت اقتصــــادي امــريكــــا نگــــران كننـــده است رکود و بحران عظیم ایجاد شده در اقتصاد آمریکا توجه اکثر اقتصاددانهای جهان را طی یک سال گذشته به خود معطوف کرده است. تحلیلهای گوناگونی در این خصوص ارائه شده و نظرات متفاوتی در این رابطه احمد "سعيدي"مطرح بحث است بعضي ها مصارف بيهوده اضافه تر از يك مليارد دالر را ماهانه در جنگ افغانستان و اضافه تر از آن را در جنگ عراق و حتي ليبيا از جمله عوامل همده مي شمارند كه باعث ورشكستگي اقتصاد امريكا گرديده، بعضي عوامل و انگيزه هاي جهاني را نيز در اين پروسه دخيل مي داند.

آخرین به روز رسانی در جمعه ، 7 مرداد 1390 ، 16:46
ادامه مطلب
 
عصیـــان شـــکست PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط رسول پویان   
چهارشنبه ، 5 مرداد 1390 ، 15:37

رسول پویان
دل دریا بجوش آمد،
خروشان شد،
میان پیچ و تاب موجها،
مستانه جاری گشت.
ولی!
در دشت ناهموار-
وهم و تیرگیها،
بگسلید ازهم؛
پریشان شد،

ادامه مطلب
 
نظـــام فـــدرال، نه تمـــرکـــززدایــی است ونه تجـــزیه PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط دکترصاحبنظر مرادی   
سه شنبه ، 4 مرداد 1390 ، 16:49

دکترصاحبنظر مرادیافغانستان علی رغم افت وخیزهای فراوان درفراسوی تاریخ بخصوص درچند دهه پسین، هنوز نتوانسته است نظام سیاسی معاصر، عدالت گرا، ملی ومردم پذیررا بوجود بیاورد. نظام های مونوپولیست مرکزیت شعار(تک قومی وتک گروهی) باخصلتهای متفاوت اما با نیات طایفه محوری راه های جذب یاری وهمکاری گروه های دردمند مردمی رابروی خود بسته، ودولت را به جزیره جدامانده ازمردم درآورده اند.

ادامه مطلب
 
تــروریست نـــروژی چــه فــکرهــایی را در ســر می پـــروراند؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - در خارج از کشور
نوشته شده توسط مهران موحد   
سه شنبه ، 4 مرداد 1390 ، 16:31

تــروریست نـــروژی چــه فــکرهــایی را در ســر می پـــروراند؟ نویسنده: اندرو براون- روزنامه گاردین
برگردان به فارسی: مهران موحد
آندرس برینگ برویک، مرد نروژی ای که عامل حملات مرگبار دوگانه در نروژ است در برخی از رسانه ها به عنوان یک مسیحی بنیادگرا توصیف شده است. ولی این مرد که در روز جمعه (22 جولای) به ضرب گلوله بیش از 90 نوجوان هوادار حزب کارگرِ حاکم در نروژ را در یک اردوگاه تابستانیِ متعلق به آن حزب به قتل رساند و نیز اقدام به بمب گذاری در مرکز اسلو پایتخت نروژ کرد، خودش به اندازه کافی در مورد اندیشه هایش در اینترنت چیزهایی نوشته است.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ، 4 مرداد 1390 ، 16:37
ادامه مطلب
 
از خـــروج تا افـــزايشِ فـــرار در ارتـــش PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط هوشمند فرارودي   
دوشنبه ، 3 مرداد 1390 ، 16:03

از خـــروج تا افـــزايشِ فـــرار در ارتـــشوزارت دفاع امريكا در گزارشي گفته است كه از ده سرباز استخدام شده در ارتش افغانستان، 6 تن آنها فرار مي‌كنند؛ يعني ارتش افغانستان با 60 درصد فرار سربازان مواجه است و اين مسأله در اوضاع كنوني نگران‌كننده مي‌باشد. در روزگاري كه نيروهاي امنيتي بايد از لحاظ گوناگون آماده‌ی پذيرش مسووليت‌هاي امنيتي كشور باشند، انگيزه‌ی حضور و فعاليت در نهادهاي امنيتي كشور را از دست مي‌دهند.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ، 4 مرداد 1390 ، 17:05
ادامه مطلب
 
وقتـــی رئیــس جمهــور؛ بر اصـــل رابطــه احــکام میـــراند. PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط نوراحمد ر جاء   
دوشنبه ، 3 مرداد 1390 ، 11:44

بنـــام خـــدا
وقتـــی رئیــس جمهــور؛ بر اصـــل رابطــه احــکام میـــراند.

درجغرافیا وسرزمین افغانستان ترکیبی در؛ دست گرفتن قدرت بوجود آمده است؛که هرآنکسی که صدرنشین ویارئیس جمهورگردید؛ قدرت را میراث پدری؛ ملت را نوکران پدرش وکشور را خانه شخصی وفردی خویش تصور میکند؛ که احدی جز او هیچگونه حقی را مستحق نمیگردد.
نوراحمد ر جاء شاید این نوع تفکر از همان دوران طفولیت ویادوران رفتن به مکتب که در پشت کتب وکتابچه خویش مینوشتیم: این کتاب ازمال خالص (...) هرکس دعوی کند دعوی او باطل میگردد؛ وحالا ملت باید بنویسد این کشور ازمال خالص آقای حامدکرزی میباشد؛ هرکس ادعای حق طلبی داشته باشد؛

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ، 24 مرداد 1390 ، 14:42
ادامه مطلب
 
مسیحیت در افغــانســتان آهســته آهســته رســمی خــواهــد شد! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط عزیزاحمد حنیف   
دوشنبه ، 3 مرداد 1390 ، 11:56

 عزیزاحمد حنیفاخیراً سایت انترنتی اسوشیتد پرس، خبری را مبنی بر پیشرفت های تبلیغ مسیحیت در افغانستان به نشر سپرد که برای افغانهای با اندیشه و احساس و جوانانی که وارث چندین قرن افتخارات تاریخی نیاکان خویش اند، نگران کننده و تأسف آور می باشد.
 در این خبر، گفته شده است: مبلغان مسیحی با حمایت و پشتیبانی نیروهای نظامی خارجی، زیر پوشش فعالیت های صحی و پیشبرد برنامه های اجتماعی، در برخی مناطقی که باشندگان آن فقیر اند، به شدت فعالیت داشته و مردم را به مسیحیت فرا می خوانند.

ادامه مطلب
 
دست بحــران ســاز بعیــد است تا بحـــران زدایی کنــد PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - فلســــفی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
دوشنبه ، 3 مرداد 1390 ، 11:12

مهرالدین مشید بدون تردید سر نخ فساد بحران آفرین در افغانستان رشتهٔ درازی دارد که حتا سابقهٔ آن به پیش از سه دههٔ فاجعه بار گذشته نیز میرسد؛ اما گسترده گی و فساد بحرانزا در کشور به زمانی بر میگردد که نجیب سقوط کرد و مجاهدین راستین از صحنه‌ٔ سیاسی و نظامی کشور رانده شدند و قدرت را شماری رهبران و زورگویان در کابل قبضه کردند که پی آمد ناگوار آن را امروز مردم بیجارهٔ‌ افغانستان به گوشت و پوست خود لمس میکنند.

ادامه مطلب
 
تاریخ‌منـــدی وحــی و نبـــوت PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - مـــذهبـــی
نوشته شده توسط حمیدالله بارز   
دوشنبه ، 3 مرداد 1390 ، 10:45

نویسنده: یوسفی اشکوری
موضوع: قرآن به مثابه‌ی یک رخدادِ تاریخی
پدیدهٔ ویژهٔ وحی و نبوت در تاریخ
اگر به نحوِ پسینی و تاریخی به پدیدهٔ نبوت و دعویِ پیامبری نظر کنیم، به روشنی می‌بینیم که پیامبری و نبوت و لاجرم دین، یکی از چند پدیدهٔ مهم و نقش آفرین در تاریخِ بشر و در تمامِ جوامعِ پیشین بوده و البته هنوز هم در اَشکالِ مختلف و در سطوحِ متنوع کم و بیش مطرح است.

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ، 6 مرداد 1390 ، 14:59
ادامه مطلب
 
درخشـیدن آفــتاب دیمـــوکــراسـی و حکــومت قــانون! PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی   
دوشنبه ، 3 مرداد 1390 ، 11:50

 درخشـیدن آفــتاب دیمـــوکــراسـی و حکــومت قــانون!

خدا را سپاسگذاریم که بعد از تاریکی و ظلمت شب بندگانش را با طلوع خورشید حیات بخش از نعمت نور و حرارت مستفید میگرداند اما اگر این بندگان خدا عمری را در تاریکی و ظلمت شبانگاهی سپری کرده باشند مدت زیادی نیاز دارند تا به درخشندگی و نور و گرمای آفتاب عادت کنند، هم از نور و حرارت آن لذت می برند و

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ، 3 مرداد 1390 ، 11:55
ادامه مطلب
 
« شروع قبلی 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 بعدی پایان »

صفحه 195 از 452

TOLO TV LIVE

TOLO NEWS 20.10

FARAAKHABAR 24.09

SHAFIE AYAR 186

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

تجـــزیه بهتـــرین گـــزینـــه بــرای...


تجـــزیه بهتـــرین گـــزینـــه بــرای صلـــح وثبـــات
تجـــزیه بهتــرین گـــزینـــه
بــرای صلــــــح وثُبــــــــات
Comments 425

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 78 مهمان آنلاین


قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.