Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

برف، ســرور و انــدوه آفـــرین! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط ثامر   
شنبه ، 1 بهمن 1390 ، 15:50

ثامردر همه موسم های سال، که شامل بهار، تابستان، خزان و زمستان می باشد، مردم انتظاراتی از این فصل ها دارند. اما انتظار مردم از فصل زمستان این است که، برف ببارد. این بارندگی برف را فال نیک برای بهار و تابستان می گیرند تا آب فراوان و مزارع شان سرسبز و شاداب گردد، دشت و صحرا پُر علوفه گردد تا رزقی برای مواشی باشد.

ادامه مطلب
 
بــازهـــم صـــدای صــــلح PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط ثامر   
شنبه ، 1 بهمن 1390 ، 15:47

نشست مشـــترک صــلح افغــانســتان – پاکســتاننشست مشـــترک صــلح افغــانســتان – پاکســتان
از آنجایی که صلح، امری خیریست که خداوند آن را خیر خوانده است و کسی نمی تواند دست رد به صلح و آشتی، این فرمودۀ پرودگار بزند. زیرا در نهایت هر جنگ و کشمش صلح راه خود را باز می کند و به نابرابری ها نقطۀ پایان می دهد. در جنگ یک دهه پس از سقوط طالبان، بارها طبل صلح و آشتی و برادری و ختم جنگ و تأمین امنیت از جانب دولت افغانستان نواخته شد،

ادامه مطلب
 
اجــرای ســیاست آســـمان بــاز درشــرایط کنــونی خــلاف منــافع اســـتراتیژیک افغــانســتان می باشد PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اقتصــــادی
نوشته شده توسط دکتر دستگیر رضایی   
شنبه ، 1 بهمن 1390 ، 16:31

اجــرای ســیاست آســـمان بــاز درشــرایط کنــونی خــلاف منــافع اســـتراتیژیک افغــانســتان می باشدانگونه که اطلاعات می رساند،قراراست وزارت ترانسپورت سیاست آسمان بازرا به معرض اجرا قرار دهد،که بر اساس آن شرکت های هوانوردی خارجی می توانند به افغانستان پرواز های را غرض انتقال مسافر ودر بخش کارگوانجام دهند. در اصل این عمل در مطابقت با عملکرد اقتصاد بازارمی باشد ازلحاظ قانونی موانع دیده نمی شود.اما پرسش این جاست که آیا افغانستان در شرایط فعلی ازاقتصاد بازار نورمال(مدرن) برخوردار است ویا خیر؟

ادامه مطلب
 
آخــرین تحــولات افغــانســتان درنشست انجمــن ســیاست خــارجی المــان دربرلیــن PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - اخبـــار رســیده
نوشته شده توسط محمود منجم زاده برلین   
شنبه ، 1 بهمن 1390 ، 16:13

محمود منجم زاده برلیندرنشست شام روز پنجشنبه 19 جنوری آقای میشائیل اشتینرنماینده ویژه آلمان درامورافغانستان و پاکستان در رابطه به آخرین تحولات افغانستان پس ازکنفرانس بن پرداخت. دراین نشست شمار زیادی ازکارمندان ارشد وزارت خارجه آلمان و تعدادی ازکارشناسان کشورهای اتحادیه اروپا اشتراک داشتند.
آقای اشتینر درآغازسخنان خود گفت : تا پایان 2014 تمام نیروهای رزمی آیساف افغانستان را ترک خواهند نمود.

ادامه مطلب
 
امیــــر حبیب الله خـــان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - تاریخــــــی
نوشته شده توسط دکتر صاحبنظر مرادی   
پنجشنبه ، 29 دی 1390 ، 11:06

امیــــر حبیب الله خـــانامیرحبیب الله خان (١٩٠١ - ١٩١٩) مشهور به "سراج المله والدین" پسر امیر عبدالرحمان خان، میراث دار قدرت، و دنباله سیاست های پدرش بود، اما با عیاشی های بیشتر. امیر به خاطر جلب حمایت روحانیون از طریق دربار به آنها توجه میدکتر صاحبنظر مرادی نمود وحتی با جمعی از درباریانش به سلک مریدان گروید و از جانب عده ای از روحانیون محافظه کار لقب "سراج المله والدین" را پذیرفت وبعد از آن مثل پدرش به ادعای داشتن احکام خدایی آغاز نمود. بر اثر فرمان او رسالاتی درشان پادشاه و لزوم اطاعت از او به رشته تحریر و چاپ درآمد. امیر در انجام وظایفش خود را "فقط در برابر خدا جواب ده می دانست.

آخرین به روز رسانی در شنبه ، 1 بهمن 1390 ، 16:43
ادامه مطلب
 
مثــلث تمــامیتخـــواهی تکمیــــل شد! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط عصر دولتشاهی   
پنجشنبه ، 29 دی 1390 ، 11:41

عصر دولتشاهیطالبان آخرین ضلع مثلث استبدادگرا بود که پس از حکومت به رهبری کرزی و حزب قومگرای افغان ملت در برابر نشست برلین واکنش نشان دادند. و بدین ترتیب اتحاد عمل و نظر دولت، افغان ملت و طالبان را در برابر جبهۀ ملی به نمایش گذاشتند.
یکی از بارز ترین نکات مشترک در واکنش هر سه ضلع این مثلث در قبال کنفرانس برلین همان تکیه بر یک دروغ و اتهام است.

ادامه مطلب
 
بدخشــــانی کــه مـــن دیـــدم ( قمست اول) PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط جاويد روستاپور   
پنجشنبه ، 29 دی 1390 ، 11:51

جاويد روستاپوررودخانه کوکچه بسان تیره گی روزگار بدخشانیان سرد و بی روح و غمین است، جمعی از افرادی که از بیکاری و مشکلات روزگار غم برچهره های شان موج می زند در کنار اين رودخانه و در نزدیکی "پل استاد ربانی" كه یگانه دست آورد و اولين وآخرين خدمت حکومت مجاهدین در ولایت بدخشان محسوب می شود، گردهم جمع شده به فردای مبهم و نومیدی های شان فکر می کنند که هر روز چاق ترشده و آنان را در گودال نا بسامانی افگنده است.

ادامه مطلب
 
امــریکـــا در دام چــالـــش هـــا PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
پنجشنبه ، 29 دی 1390 ، 11:23

احمد سعیدیدر تاریخ چندین دهه اخیر امریکا رؤسای جمهور ان در سطح ملی و جهانی از اهمیت چشمگیر برخوردار بوده، زیرا ایالات متحده امریکا به مثابه یک ابر قدرت جهانی از لحاظ سیاسی، اقتصادی، نظامی و سایر عرصه های دیگر نسبت به کشور های دیگر جهان پیشی گرفته و در ردیف طراز اول جهان امروز قرار گرفته است.

ادامه مطلب
 
اضمحــلال امپــراتوری آرمــانی لــر و بــر افغــانســتان توســط گرگـــان بــاران دیــده آی ایس آی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - تاریخــــــی
نوشته شده توسط احمد شکیب حمیدی   
سه شنبه ، 27 دی 1390 ، 14:37

اضمحــلال امپــراتوری آرمــانی لــر و بــر افغــانســتان توســط گرگـــان بــاران دیــده آی ایس آیدر این روز ها که نور افگن های رکن چهارم دموکراسی بطور پیگیر و مستمر به ابعاد و زوایای پیدا و پنهان کشور ما از جمله، برنامه به اصطلاح مصالحه با درندگان عصر حجری و سیستم نظام آینده کشور پساحمد شکیب حمیدی از سال2014 میپردازند. از یکسو در داخل کشور بازار صاحب نظران و کنکاش گران را گرم نموده اند و از سوی دیگر خوراک تازه ای برای برنامه گذاران تلویزیون های بیرون مرزی لاس انجلسی؛ مطبوعات و صفحات انترنتی تهیه نموده است.

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ، 29 دی 1390 ، 12:10
ادامه مطلب
 
صــدای حــق وعـــدالت خــواهی جنبــش عیـــاران افغــانســـتان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - تاریخــــــی
نوشته شده توسط جنبش عیاران   
سه شنبه ، 27 دی 1390 ، 12:47

صــدای حــق وعـــدالت خــواهی جنبــش عیـــاران افغــانســـتان"صــلح از دهلیــز حقــایق تــاریخی بایــد عبــور کند"
 جنبش عیاران افغانستان طی نامهُ ی سرگشادهُ ی مورخ 20 عقرب – سال 1390 خورشیدی مطابق 11 نومبر 2011 م خویش عنوانی شورای سراسری علمای افغانستان، ریاست جمهوری دولت افغا نستان وسا یرنهاد های حقوقی، مدنی داخلی وخارجی، در رابطه به "تکفین وتدفین" امیرحبیب الله شهید (خادم دین رسول الله) ویاران با شهامت جاودان یاد وشکست ناپذیرش با رعایت مراسم دین مقدس اسلام سنن پسند یده ی ملی و راه ورسمهای عیاری، توجه مقامات بلند پایهُ دینی و دولتی را معطوف کرده بود.

ادامه مطلب
 
ناکــامی مطــلق نظــام ریاســتی در افغــانســتان و بنیانگــذاران چــراغ به کــف آن PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط دوکتور نوید پارسا   
سه شنبه ، 27 دی 1390 ، 13:25

روز یک شنبه پانزدهم جنواری خانم زهره یوسف در تلویزیون آریانای آقای مسکینیار مصاحبه یی با دانشمند محترم دوکتور محمد طاهر هاشمی داشتند. ا قای هاشمی با عشق و علاقه فراوان برای تربیه نسل جوان کشور در افغانستان در دانشگاه کابل در فاکولته حقوق تدریبس مینمایند. محترم هاشمی با وجود توانایی های فراوان برای کار پر در آمد در کابل ترجیح داده اند که با معاش اندک وظیفه مقدس تدریس را انجام دهند. ازین رهگذر ایشان مستحق تقدیر و تمجید فراوان اند.

ادامه مطلب
 
درخــواست گــذار از نظــام ریاســتی به پارلمـــانی جنــگ تمــامیت خــواهی هــا, تغیــر نگــاه جهانیـــان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط نورالله ولیزاده   
شنبه ، 1 بهمن 1390 ، 16:38

این گونه به نظر می رسد که امریکایی ها در ده سالگی حضور نظامی شان در افغانستان و با نزدیک تر شدن سال ۲۰۱۴ میلادی، تمامی امکان ها را برای تعیین آینده ی سیاسی افغانستان به سنجش گرفته اند. گفتگوی امریکایی ها با شورشیان طالب در قطر و گفتگو با اپوزسیون سیاسی و جریان های ضد طالبان در برلین آلمان می تواند موید این فرضیه باشد.

ادامه مطلب
 
میـــان طــرف هــای صلحخــواه، کی بایــد میانجیــگری نمـــاید؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط ثامر   
شنبه ، 1 بهمن 1390 ، 15:44

میـــان طــرف هــای صلحخــواه، کی بایــد میانجیــگری نمـــاید؟طوری که هموطنان در جریان قرار دارند، در این روزها طبل صلح و مصالحه با طالبان نواخته می شود که گفته می شود این صلح به ابتکار امریکا و دیدارهای آن ها با نمایندگان طالبان راه ا ندازی شده است. و در این رابطه دفتری ارتباطی طالبان در دوحه مرکز قطر ایجاد و گفته می شود برخی سران طالبان با فامیل های شان به آن کشور رفته اند.

ادامه مطلب
 
نادرســتی هــایِ رایــج درکاربــرد چنــد واژه PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط جاوید فرهاد   
شنبه ، 1 بهمن 1390 ، 16:06

جاوید فرهادیـــادآوری:
کاربرد برخی از واژه ها به گونه ی نادرست و بدون توجه به مفهوم اصلی آنها، با دریغ این روز ها در رسانه ها و حتا در نوشته های شماری از نویسنده گان رایج شده است.
سوکمندانه نادرستی کاربرد این واژه ها به حدی برای زبان های نوشتار و گفتار زیان آور است که تصورش از اندازه بیرون است.

ادامه مطلب
 
جبهـــه مـــلی؛ روزنـــهء امیــــد PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط قلیچ افشاگر اندخویی   
پنجشنبه ، 29 دی 1390 ، 11:37

جبهـــه مـــلی؛ روزنـــهء امیــــدتروریزم مشکلات داخلی نیست پس بایدخطرش باجامعه جهانی درمیان گذاشته شود امروزدیگرهمه چیزازدست غیرپشتونهاخارج شده است ، قبیله سالاران توانستند محورقدرت نظامی ، سیاسی، اقتصادی وفرهنگی را درقبضه خود گرفتند وطالبان رامیآورندکه قدرت قبیله ی خویش راهرچه بیشترتحکیم بخشیده وبعدهم تصفیه حساب های سیاسی وتاریخی راباحریفان خلع سلاح وتجرید شده قومی شان شروع کنند ویکی ازشروط طالبان درحقیقت پاکستان گرفتن انتقام ومجازات رهبران سیاسی غیرپشتون است.

ادامه مطلب
 
آینــده مبهـــم پــروژه مصــالحه با طالبــــان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط عزیز احمد بارز پژوهشگر حقوق مقیم اکسفورد   
پنجشنبه ، 29 دی 1390 ، 11:46

عزیز احمد بارزپیش درآمـــد:
 مذاکرهٔ که به صلح بانجامد نیاز مبرم مردم خسته از جنگ افغانستان است؛ مردم افغانستان در سه دهه جنگ به حد کافی درمانده شده اند آنها سزاوار زندگی باثبات ومرفه اند؛ بدون داشتن برنامه ی مدون برای صلح ومدیر سیاسی مدبر دست یافتن به صلح وثبات دایمی نا ممکن است و یا دست آورد های دولت ومردم افغانستان را بعد از سال ۲۰۰۱ در پای معامله سیاسی ریخته خواهد شد در آن صورت سوگمندانه باید صریحا بگویم که بازنده اصلی مردم خواهند بود.

آخرین به روز رسانی در جمعه ، 30 دی 1390 ، 14:15
ادامه مطلب
 
ســتم در آتــش اندازیــم و طــرح نــو در انــدازیم PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط میراحمد لومانی   
پنجشنبه ، 29 دی 1390 ، 11:55

میراحمد لومانیبنام خداوند

نشست بن؛ گـــامی راســـتای مـــوفقیت...
گاهی لحظات در چگونه گی تعیین سرنوشت تاریخی جمع از انسان ها تعیین کننده و کار ساز بوده اند. چه بسا عملکرد معقول و خرد مندانه یی دریک مقطع کوچک از تاریخ ، ارمغان بس بزرگ، تعیین کننده و افتخار برانگیز ی را ثبت تاریخ بشریت نموده است. که؛ سعادت، افتخار و شرف جمعی فرد و جامعه؛ زاییده خردمند ی تاریخی آنها میباشد. زاییده جهت گیری ها، در راستای درک و تشخیص از واقعیت و نیازمندی های تاریخی یک نسل میباشد.

ادامه مطلب
 
مــن اطمیــنان کامــل دارم، کــه... PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط بهادر   
پنجشنبه ، 29 دی 1390 ، 11:19

بهادر"مــن اطمیــنان کامــل دارم، کــه به زودی پروژه وسناریوی سیاست گذاران خشونت، افزون طالبی ها، افراطیت وبنیادگرایان مدرسه های جعل، جنود، جمود، انتحار وانفجار ماموریت ننگین آنها به حکم دانشنامه اطلاعات جهانی مختوم وزوال اعلان میگردد. "

سناریوی طالب سازی بخشی از یک توطیه وبازی پررنگ استخباراتی جهانی ومنطقوی بخاطر غلبه بر منابع نفتی ومواد کم یاب زیر زمینی نامکشوف مبتنی بر دریافت های تراکم شده بعداز زوال اتحادشوروی توسط سازمان های مخوف.

ادامه مطلب
 
کنفــرانــس برلــین نخســـتین صــدای بلنـــد مخــالفیـــن کـــرزی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط هادی میران   
سه شنبه ، 27 دی 1390 ، 16:05

کنفــرانــس برلــین نخســـتین صــدای بلنـــد مخــالفیـــن کـــرزی

کنفرانس برلین که در آن رهبران جبهه ملی افغانستان  عمده ترین جبهه مخالف دولت آقای کرزی همراه با چهار تن از اعضای برجسته کانگرس امریکا شرکت جسته بودند، رخداد جدی و موثر درهادی میران وضعیت پریشان سیاسی افغانستان دانسته می شود. در این کنفرانس اوضاع جاری افغانستان، داده های حکومت ده ساله ی آقای کرزی، برخورد ایالات متحده امریکا با قضایای افغانستان، تغییر در ماده های قانون اساسی افغانستان به منظور تعریف ساختار سیاسی غیر متمرکز و تعریف میکانیزم منطقی برای گفتگو با طالبان از جمله موارد مهم مورد گفتگو میان رهبران این جبهه و اعضای ارشد کانگرس امریکا بوده است.

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ، 29 دی 1390 ، 12:06
ادامه مطلب
 
دســتپاچه گی دولتمــردان افغــانســتان از ســفر رهبــران جبــهه مـــلی به کشــورآلمـــان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط بیدار دل   
سه شنبه ، 27 دی 1390 ، 14:59

دســتپاچه گی دولتمــردان افغــانســتان از ســفر رهبــران جبــهه مـــلی به کشــورآلمـــانموضعگیری ضعیف وزارت امور خارجه افغانستان در پی سفر هیات جبهه ملی افغانستان در المان(دوستم در افغانستان بیاید گپ بزند) درین هفته آقای جویایدن معاون رییس جمهور ایالات متحده امریکا در صحبتی اضهار میدارد که طالبان دشمن ما نیست که با انتشار این سخن دفتر سیاسی طالبان در قطر بازگشایی می گردد و مبلغ یکصد میلیون دالر امریکایی از جانب قصر سفید به آنان تخصیص منظوری می شود، بااین اقدام در واقع امریکاهیان طالبان را به رسمیت می شناسد.

ادامه مطلب
 
از ســرگیــری گفتــگو هــای صــلح میــان طالبــان و امــریکـــایی هـــا PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط دل آقا صوفی زاده   
سه شنبه ، 27 دی 1390 ، 14:54

دل آقا صوفی زادهاداره آقای اوباما گفتگو ها را با طالبان بصورت رسمی با توجه به خوشنودی آقای رییس جمهور کرزی آغاز خواهند کرد. و بربنیاد منابع رسمی که دررابطه اشاره می کنند، مدعی اند که گویا گفتگو ها درین اواخر در حال جریان بوده است.
مارک گروسمن یکی از دیپلومات های ارشد امریکا است که سال گذشته یک رشته از راز ها و دید و باز دید امریکایی ها را با طالبان روشن ساخت و پرده از روی آن برداشت و در اخیر هفته آینده با آقای رییس جمهور خواهد به ملاقات نشست و ایشان را نیز اطمینان خواهد داد که موصوف مشمول هیات گفتگو ها نیز می باشد.

ادامه مطلب
 
« شروع قبلی 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 بعدی پایان »

صفحه 195 از 492

TOLO TV LIVE

PEDRAM in STOCKHOLM

SHAFIE AYAR - 222

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

...

...

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 221 مهمان آنلاین


قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.