Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

آیا میتــوان با توصــل به درایت وتعقــل مــرزهــای یخ بنــدان را عبــورکــرد؟ PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - گــــزارشـات
نوشته شده توسط تاج محمد فعال   
سه شنبه ، 24 خرداد 1390 ، 09:32

آیا میتــوان با توصــل به درایت وتعقــل مــرزهــای یخ بنــدان را عبــورکــرد؟گــزارش ازخاطــرات وطــن
دریـن جا لازم می بـینم به چهاردهه عقب بـرگردیم. زمانیکه خطوط فاصله بیـن اعضای حزب دموکـراتیک خـلق افغانستان یا (حزب وطـن) با احزاب راست و چپ وجـود داشت. پیروان یګ خط یا یک ارمان تحمـل اندیشه خط مقابل را نداشت روی اینمنظـوراختلافات اندیـشوی وخط فکری باعـث گردید تا هریک بهروسیله ی که باشد جانب مقابل خویش را ازبین برده درعوض خود جا نشین آن گردد.

ادامه مطلب
 
کــوتاه سخنــی با محتــرم داکتــر عبــدالله عبــدالله PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط نوراحمد رجاء   
سه شنبه ، 24 خرداد 1390 ، 09:46

کــوتاه سخنــی با محتــرم داکتــر عبــدالله عبــداللهبنام خدا

آقای عبدالله! هرچند توصیه وتذکر به جناب شما امر پسندیده ومفیدی نخواهد بود؛ ومن در داشته های فکری وتجربوی خودم به این نتیجه رسیده ام که از هر انتقادی که میکنم؛ شاید بعدها تاوان وغرامت این انتقاد را پس بدهم؛ بااین ملحوظ وبااین باوریتی که دارم؛ ناگزیرم با به جان خریدن بی مهری دوستان عرضم را بحضورشان به عرض برسانم.
بزرگوار! کارد به استخوان رسیده ودار ودسته از خدا بیخبر وغوطه خورده شیونیستی ها ومزدوران حلقه زده برگرد کرزی؛ بی تابانه تلاش وتقلاء دارند تاهر آنچه از دست شان برمیآید دربراندازی شخصیت های غیرپشتون بکاربرند؛ که میبرند.حساب طالبان که همه را از دم یک تیغ میگذرانند از این مورد جدااست.

آخرین به روز رسانی در جمعه ، 27 خرداد 1390 ، 12:29
ادامه مطلب
 
گپـــی در بــاره ی آشـــنایی زدایــی PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - زبــــان
نوشته شده توسط جاوید فرهاد   
سه شنبه ، 24 خرداد 1390 ، 17:06

جاوید فرهادگــپ نخست:
درک ما از مفهوم پدیده ها وحس ما از زیبایی آن ها، بی گمان رویکردی است که رفته رفته به عادت بدل می شود.
به گونه ی مثال: وقتی به غروب نگاه می کنیم، دو گونه احساس به ما دست می دهد؛ یاحس دلتنگی ویاهم نوعی نگاه آمیخته با زیبایی که به گونه یی ازآن لذت می بریم واین دوگونه احساس، به نوعی، به عادتی در نگرش ودریافت (حس) ما بدل می شود؛ یعنی این دوگونه احساس ونگاه به "غروب"، با گذشت زمان در فرایند تجربه ی مابه این پدیده (غروب) به عادت روز مره ودوامدار بدل می شود وبه گونه یی ما به این دوگونه نگاه نسبت به غروب عادت می کنیم.

ادامه مطلب
 
مســـئوولان، روزجهـــانی منـــع کــار کودکـــان را نیـــز ازیــاد بــرده اند PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط احمد حارث جمالزاده   
سه شنبه ، 24 خرداد 1390 ، 16:50

مســـئوولان، روزجهـــانی منـــع کــار کودکـــان را نیـــز ازیــاد بــرده انداز روز جهانی منع کار کودکان در کشورهای جهان در حالی تجلیل به عمل می آید که شماری زیادی از کودکان در افغانستان هنوز هم مصروف کار به ویژه کارهای شاقه در ولایات مختلف کشور هستند و به منظور بدست آوردن اعاشه خود و فامیل خود این مسیر دشوار را بدور از شرایط آموزش و پرورش پشت سر می گذارند.

ادامه مطلب
 
گوشــه از ســرگذشت هــا و خاطـــراتم با جنــرال داوود شــهید PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط حضرت شاه فرخاری   
سه شنبه ، 24 خرداد 1390 ، 16:37

گوشــه از ســرگذشت هــا و خاطـــراتم با جنــرال داوود شــهیدجنرال محمد داوود شهید جوان پاک طینت و مخلص به ارزش های دینی و هویتی کشورم را نخستین بار در سال 1367 در شهر تالقان مرکز ولایت تخارکه تازه پا به سن جوانی گذاشته بود، دیدار و ملاقات کردم. چهره زیبا، حلاوت گفتار و برخورد نیکش در دیدار نخست مرا مجذوب شخصیت کاریزمی وی نمود.

ادامه مطلب
 
سیســتم طبقــاتی حاکــم بر جامعــه مــا و دورنمـــای آن PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط احمد ذکی خاورنیا   
سه شنبه ، 24 خرداد 1390 ، 17:16

احمد ذکی خاورنیاکشور اسلامی ما از گذشته های دور بدینسو گرفتار نظام طبقاتی منحطی بود که ریشه ان را در نظامهای سلطنتی باید سراغ گرفت. اما در عصر حاضر ازبرکت جهاد و مبارزه مردم این سرزمین بود که نظام طبقاتی حاکم بر جامعه ما، به زانو در امده و مردم ما برادرانه و دوشادوش همدیگر به جهاد و مبارزه پرداختند تا سر انجام پیروزی نصیب شان گردید.

ادامه مطلب
 
يادداشت كميتــه ارتبــاط جهـــانداران غــوري PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط كميته ارتباط جهانداران غوري   
سه شنبه ، 24 خرداد 1390 ، 09:17

يادداشت كميتــه ارتبــاط جهـــانداران غــورياحمد سعيدي كارشناس مسايل سياسي افغانستان به علت مصاحبه هاي انتقادي اش در برابربرخي افراد حكومت، مورد تهديد قرارگرفت. روزنامه آرمان ملي نشريه اي مستقل غيردولتي، به اقتباس ازراديو دویچه ویلي آلمان، درشماره مسلسل 2061 مورخ 21 جوزا 1390 خويش به نقل ازآقاي احمد سعيدي نوشته است كه:" اگردرآينده كدام خطري متوجه جانم شود، مسئوليت آن به دوش عمر داودزي است".

ادامه مطلب
 
مراســم فــاتحه ودعــاخــوانی به روان پاک مبــارزان راه آزادی افغــانســتان درهامبــورگ PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - گــــزارشـات
نوشته شده توسط محمود منجم زاده برلین المان   
سه شنبه ، 24 خرداد 1390 ، 09:04

محمود منجم زاده برلین الماندست ناپاک بیگانه پرستان ودشمنان مردم افغانستان یک باردیگرملت صلح جو افغانستان به خصوص مهاجران مقیم شهرهامبورگ آلمان و حومه را به سوک نشان و به روج پاکمردان مقاومت ملی افغانستان درود و دعا و بر دشمنان سوگند خورده و اجیران پاکستانی وحامیان شان درجناح حاکم افغانستان خشم و نفرت نثار گردید.

ادامه مطلب
 
جــرگـــه در راه است PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط ثامر   
شنبه ، 21 خرداد 1390 ، 11:23

جــرگـــه در راه استقرار است جرگۀ در آیندۀ نزدیک روی پیمان استراتژیک افغانستان و امریکا، در کابل دایر گردد. گفته می شود روی مسألۀ پایگاه دایمی امریکا در افغانستان، اجندای کنفرانس بن دوم، مصالحه با طالبان و انتقال مسوولیت امنیتی، نیز بحث و موافقتی صورت گیرد. که آقای کرزی طی فرمانی، حضرت صبغت الله مجددی عضو مجلس سنا را به حیث رئیس کمیسیون برگزاری آن توظیف نموده است.

ادامه مطلب
 
کرزی مهمان دشمنان دوست صفت؛ یک انتحاری پاکستانی ١٦ تن را در کندز کشـــته و مجـــروح ساخت!! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط جاوید روستاپور   
شنبه ، 21 خرداد 1390 ، 11:13

کرزی مهمان دشمنان دوست صفت؛ یک انتحاری پاکستانی ١٦ تن را در کندز کشـــته و مجـــروح ساخت!!حامدکرزی این بار در سفری که به پاکستان داشت از سوی مقام های بلند پایه آن کشور با استقبال گرم و تشریفات خاص روبرو گردیده است، گزارش ها حاکی از ان است که پرچم سه رنگ افغانستان در دوطرف سرک های اسلام اباد بر افراشته شده و رئیس جمهور آصف علی زرداری نیز به پیشواز آقای کرزی امده است.
این درحالیست که تحفه ئ که از سوی پاکستانی ها به افغانستان فرستاده شده بودجان چهار تن را در ولایت کندزگرفت و 16 تن دیگر را در مجروح نمود.

آخرین به روز رسانی در شنبه ، 21 خرداد 1390 ، 12:44
ادامه مطلب
 
جمهــوری اســلامی ایــران؛ پیشــتاز درعملــکرد هــای نــژاد پرســتانه PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - در خارج از کشور
نوشته شده توسط نوراحمد رجاء   
شنبه ، 21 خرداد 1390 ، 12:17

نوراحمد رجاءبنام خدا

اساس حاکمیت نظام اسلامی درهرکشور ویا دربین هرملت ومردمی که ایجاد گردد؛ همان شعاری که در؛ در ودیوار وهرجای ایران تبلیغ گردیده است؛ یکی ازاصل های عمومی وریشه گرفته از اسلام درپرتو این عبارت ویااین شعار است:
(اسلام به هیچ نحو رنگ ونژاد ولسان ومرز را برسمیت نمیشناسد).

آخرین به روز رسانی در جمعه ، 27 خرداد 1390 ، 12:29
ادامه مطلب
 
خمـــوشی مـــرگ است ولـــی مـــن زنده ام PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
سه شنبه ، 24 خرداد 1390 ، 09:24

احمد سعیدیميـــارا بــــزم در ســاحـل كــه آن جــا
نـــواى زنـدگانـــى نـــــرم خــيز اســت

بـــه دریا غـــلط وبا مــوجش در آویـــــز
حیـــات جـــــاویدان اندر ستیـــز است.

نخست از همه یاران وهمسنگران آزادی وحق پرستی اظهار سپاس مینمایم که لحظه من را تنها نگذاشتند. پیام ها وخطاب های شان انعکاس از احساس عاطفه وپیام درد ها ورنج های بیشمار این سر زمین بودکه درخت آزادی بیان را تنومند ونهال نو رس جامعه مدنی را بیشتر از پیش پر بار ساخت.

ادامه مطلب
 
حرفـــی با آقـــای کـــرزی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط نصیر خالد – تورنتو   
سه شنبه ، 24 خرداد 1390 ، 09:07

حرفـــی با آقـــای کـــرزیحوادث چند هفته گذشته که منجر به کشته شدن ده ها تن از هموطنان شریف ما در گوشه و کنار وطن شد، بیانگر این مساله است که برادران ناراضی اقای کرزی ارزو ندارند تا بخواست ایشان لبیک گفته و دست از کشتار و قتل عام مردم بیدفاع وطن بردارند.
ماه می به نظر ناظرین خونبارترین ماه در کشور بوده است سازمان ملل متحد میگوید که حد اقل در اين ماه ٣۶٨ مورد تلفات و ۵٩٣ مورد جراحت را ثبت نموده است.ین اداره ابراز نگرانی کرده است که در تابستان امسال این رقم احتمالا بالا خواهد رفت.

ادامه مطلب
 
کینــه و عــداوت کثــافت دانی بینــوا... PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط احمد آریایی   
سه شنبه ، 24 خرداد 1390 ، 16:45

کینــه و عــداوت کثــافت دانی بینــوا و گردانندگـــان فــاشیست و سست عنصــر آن نســبت به شخصیت هــای غیــر پشـــتون

بینـــوا کــی بــود؟
عبدالرّؤوف بینوا دایم الخمر در سال ۱۲۹۲ در قندهار پا به دنیا گذاشت. تحصیلات بینوا خصوصی و زیر نظر برادر و پدرش مفتی عبدالله صورت گرفت.
 عبدالرّؤوف بینوا در سال ۱۳۴۵ به حزب « جمعیّت دموکراتیک مترقی » که توسط محمّد هاشم میوند وال یکی از نخست وزیران سابق افغانستان تأسیس شده بود پیوست و در کابینه ی او به عنوان وزیر اطلاعات و کلتور فعالیت می کرد.

ادامه مطلب
 
پاکســتان خاستگـــاهٔ‌ تــروریزم و بزرگتــرین لانهٔ ترویســتان جهـــان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
سه شنبه ، 24 خرداد 1390 ، 16:31

مهرالدین مشیدبعد از خروج انگلیس ها از نیم قارهٔ هند کشوری بیماری به نام پاکستان از بدنهٔ زخمی آن جدا گردید؛ گرچه برای اولین بار کشوری به نام پاکستان بوسیلهٔ اقبال لاهوری در نشست سال های ۱۹۳۵ مسلم لیگ برای مسلمانان نیم قاره مطرح گردید؛ اما با تاسف که بعد از تقسیم نیم قاره چندان نام با مسمایی برای این کشور نبوده ونیست؛

ادامه مطلب
 
نیــم نگــاهی به نقــدگــونه غــلام ربــانی رحمت PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - مـــذهبـــی
نوشته شده توسط احمد سالک «خراسانی»   
سه شنبه ، 24 خرداد 1390 ، 09:21

نخست خدمت دوستان وخوانندگان عرض ادب دارم. ثانیا متاسف ام که دراین مدت طولانی بنا بر مشغولیت های کاری نتوانستم پاسخی به نوشته جناب غلام ربانی رحمت که تحت عنوان « نقدی برانتقاد اکبرگنجی و راوی شان احمد سالک خراسانی بررابطه قرآن و علم جدید» که درسایت پرخواننده خاوران نوشته بودند بنویسم. اکنون که فرصت یافتم خواستم نوشته شان را مورد بررسی و مداقه بیشتر قراردهم.

ادامه مطلب
 
روز مـــادر و گهـــواره هـــای خونیـــن! PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط پرتو نادری   
سه شنبه ، 24 خرداد 1390 ، 08:57

پرتو نادریامروز بیست و چهارم جوزاست، روز مادر در افغانستان. این که چگونه این روز به نام روز مادر در کشور من نامگزاری شده است، بحث دیگریست. من این روز را برای همه مادران دغدیدهء سرزمینم مبارک باد می گویم! می دانم این مادران عزیز از بدخشان تا تخار تا قندهار و هلمند و پکتیا و بلخ و هری همه سوگوار اند، سوگوار نو نهالان خود اند که می بینند چگونه باد های توفانی جنگ و تروریزم قامت سبز آن ها را فرومی شکنند و با خاک یک سان می سازد.

ادامه مطلب
 
حضــور وزير اطلاعــات وفــرهنگ افغــانســتان درتاجيكســـتان افتخــار آفــرين بود PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - گــــزارشـات
نوشته شده توسط فردین جمال از تاجیکستان   
سه شنبه ، 24 خرداد 1390 ، 08:50

هفته ي قبل از 22تا 29 ثور 1390 دكتور سيد مخدوم رهين وزير اطلاعات و فرهنگ افغانستان از تا جيكستان ديدار رسمي داشت. من كه يك دانشجوي افغان درتاجيكستان هستم و از نزديك با شماري ازجوانان با جناب دكتور رهين ملاقات داشتم، از سفر،‌ ازصحبت ها و حضور خردمندانه و با تبحر او به خود باليدم و افتخار كردم كه افغانستان چنين وزير فرهنگي دارد. من دو بار اين حالت افتخار را درخود احساس كرده ام:‌

ادامه مطلب
 
افغــانســتان محــور ژئــوپــولیتیــک منطقــه PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط دکتر صاحبنظر مرادی   
شنبه ، 21 خرداد 1390 ، 11:20

افغــانســتان محــور ژئــوپــولیتیــک منطقــهموقعیت ویژه جغرافیایی افغانستان درگذرگاه مهم تماس ها واتصالات تجارتی، فرهنگی ومعبرجهان گشایان درامتداد شرق وغرب وشمال وجنوب آسیا باسایر مناطق جهان، درشکل دهی حوادث تاریخی آن موثربوده وموقعیت آنرا به چهارراه تماس های سیاسی- فرهنگی و جاده اقتصادی ابریشم مبدل نموده، واهمیت ویژه جیو پولیتیکی (سوق الجیشی) آن را متبارزنموده است. این موقعیت برای نسل های کشوردرهردوری ازتاریخ باسودوزیانهای توام بوده است.

ادامه مطلب
 
استعمـــار و ترویــج فــرهنــگ انحطـــاط PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمدشکیب حمیدی   
شنبه ، 21 خرداد 1390 ، 12:22

احمدشکیب حمیدیانحطاط، بمعنی فرود آمدن، و به پستی گراییدن است. و انحطاط فکری یعنی زندگی کردن به سبک و روش خوک!. زندگی خوکی دایره‌ای بسته و تکراری است که در آن همه چیز به سطح نیازهای اولیه غرایز انسان تنزل یافته و خواست‌ها و ارزش های انسانی در آن کاملآ رنگ می‌بازند تا آنجا که حتا منزلت انسان تا سرحد زندگی خوک سقوط می‌کند که جز خوردن و خوابیدن کاری دیگری ندارد.

آخرین به روز رسانی در شنبه ، 21 خرداد 1390 ، 12:27
ادامه مطلب
 
مقــالــه دوم، پیــرامـــون: یگـــانگی زبــان فــــــارسی در دهــکده جهـــانی PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - زبــــان
نوشته شده توسط پروفیسور رسول رهین   
شنبه ، 21 خرداد 1390 ، 11:45

مقــالــه دوم، پیــرامـــون: یگـــانگی زبــان فــــــارسی  در دهــکده جهـــانیوقتی، دوستی ازقول  داستان نویـــس و ادیب بـزرگ انگلیسی بنام ویلیام شکیسپیر نقل کرده گفــــته بود:
"سیاسیون اول بســــوی تانپروفیسور رسول رهین لبخند میزنند بعد شما را مسخره میکنند بعدبا کمی تعمق فرهنگ و زبان تان را پایمال میکند. پس ای آنانیــــکه زبان و فرهنگ تــــــان را بیشتر از هرچیزدیگر دوست دارید نگذارید هــــمه چیز تـان رااز پیش تان بدزدند!"

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ، 24 خرداد 1390 ، 17:27
ادامه مطلب
 
« شروع قبلی 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 بعدی پایان »

صفحه 195 از 440

TOLO TV LIVE

TOLO NEWS 22.07

FARAAKHABAR 22.07

SHAFIE AYAR Nr. 174

کـاندیدان ریـاست جمــهوری

 

به نظـر شما بهتــرین گــزینه بــرای
ریـاست جمـهور آینــده افغـانســتان
چــه کســی میبــاشد؟

به نظـر شما بهتــرین گــزینه بــرای ریـاست جمـهور آینــده افغـانســتان چــه کســی میبــاشد؟

نظـــرسنجـــی انتخــابــات ۹۳

کــدام یک بــرنده دور دوم است؟
 

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

تجـــزیه بهتـــرین گـــزینـــه بــرای...


تجـــزیه بهتـــرین گـــزینـــه بــرای صلـــح وثبـــات
تجـــزیه بهتــرین گـــزینـــه
بــرای صلــــــح وثُبــــــــات
Comments 425

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 127 مهمان آنلاین


قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.