Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

"تصـــادم وافتــراق مــلی را نکتــای پوششــان غــرب زده ســناریو ســازی مینمــایند. نه، شــهروندان معمــولی " PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط بهادر   
پنجشنبه ، 24 آذر 1390 ، 12:44

بروز پنجشنبه 17 قوس سال خورشیدی 1390 رسانه تصویری ششماد را مشاهده مینمودم بعد ازختم سخنرانی انانسر محفل که در"جبین " لوح محفل به عبارت و "تیتر " درشت به سخنرانی"عبدالباری جهانی شاعر ونویسنده معروف زبان پشتو" اختصاص یافته بود.

ادامه مطلب
 
او یک قهــرمــان بود و گــذشت ازجــان PDF پرینت ایمیل
کی کیست - شخصیت هــــای مـــلی، ادبـــی و تــاریخـــی
نوشته شده توسط سارنیال معرفت الماس   
پنجشنبه ، 24 آذر 1390 ، 12:47

سارنیال معرفت الماساصطلاح قهرمان یا قهرمانی ٰ نخبه اصطلاحی است برامده ازحالت معمولی وعادی ورسیده بیک حالت غیرعادی وغیرمعمولی . یابعاره دیگرپیمایش راه های دشواروپرپیچ وخم دریک حرفه دریک شیوه ودریک پروسه نسبت به سایرهمنوعان خودبه طریقه ایکه درین پیمایش پیشرفت وموفقیتهایش نسبت به دیگرهمقطاران آن فاصله لامتساوی ایجادشده وبه اصطلاح کسی را یارای رسیدن به قدم های او نباشد.

ادامه مطلب
 
مجمـــوعــه حقــوق زن (قسمت دوم) PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط رستم پیمان   
پنجشنبه ، 24 آذر 1390 ، 12:59

رستم پیمانیادداشت:
زن بحیث یک انسان دارای حقوق متعدد است و از طرف دیگر، صحبت کردن از حقوق زن به صورت عام تمام حقوق را در بر می گیرد که یک شخص بحیث یک انسان دارا است. بناً تعداد حقوق که در این مجموعه درج گردیده اند، به هیچ صورت جامع افراد نمی باشند.

ادامه مطلب
 
نــامــهء آقــای محمــد طــاهــر محســـنی به خــانم انگیـــلا مــرکــل PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط محمــد طــاهــر محســـنی   
سه شنبه ، 22 آذر 1390 ، 16:54

انگیـــلا مــرکــلیــاحـــق

خانـــم خیــلی محتــرم انگیـــلا مــرکــل!
به آروزی صحت، سلامتی جسمی، روحی تان و همچنان شگوفایی شادابی کشور محبوب تان با سعادت مردم تان. از اینکه باز میخواهید میزبان کنفرانس دوم بن باشید با تجربه از کنفرانس اول که دران افتخار این مقام بلند بالا را به منظور دریاقت یک راه حل سالم معضل افغانستان به عهده داشتید آروزمندم تا دوباره در همان مسیر خود و همکاران بین المللی تان حرکت نکنید تا کشور مجروح، خونین، و افگار ام در آغوش بل هوسی بازیچه لاش خوران داخلی و خارجی قرار نگیرد، بازیگرانی که برای دریدن و بلعیدن لقمه های چرب، نرم و گرم به جان هم افتاده اند،

ادامه مطلب
 
پیـــدایش قبـــایل افغـــان(پشـــتون) درخراســـان(افغــانســـتان) PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - تاریخــــــی
نوشته شده توسط دکتر صاحبنظر مرادی   
سه شنبه ، 22 آذر 1390 ، 13:05

دکتر صاحبنظر مرادیازشگفتی های تاریخی خراسان بزرگ، یکی هم ورود تدریجی "قبیله" های پشتون دراساس مناسبات تنگاتنگ عشیره ای وقبیلوی وره یافتن آنها به سلطه سیاسی درتاریخ معاصرآن درقرن هجدهم میلادی می باشد. آنسان که منابع تاریخی اذعان می دارند، حضوراجتماعی، فرهنگی وتاریخی این قبایل درمیان ده ها قوم وقبیله دیگردرسرزمین خراسان بزرگ پیش ازقرنهای چهاردهم وشانزدهم به قول ادرسی مورخ عرب کم رنگ جلوه می کند.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ، 22 آذر 1390 ، 16:20
ادامه مطلب
 
بن ٢ – مفتضحـــانه تـــرین کنفـــرانس بــزرگ جهـــانی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمد عالم افتخار   
سه شنبه ، 22 آذر 1390 ، 11:10

محمد عالم افتخار«ادامه فساد گسترده در کشور و سایه شوم آن بر تعهدات جامعه جهانی در کنفرانس)دوم) بن» عنوان مقاله ایست به قلم محترم دکتور شهپر نثاری که ضمناً به مثابهء شخصیت حاضر و ناظر بر کنفرانس و حواشی آن؛ نگاشته اند و سایت های انترنیتی فراوانی آنرا انتشار داده احتمالاً مطبوعات چاپی کشور هم به آن علاقه درخور گرفته اند.

ادامه مطلب
 
نگـــاهی به کنفـــرانس دوم بــن و نقشـــه راه خــروج از افغــانســـتان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط هارون امیرزاده   
شنبه ، 19 آذر 1390 ، 14:18

نگـــاهی به کنفـــرانس دوم بــن و نقشـــه راه خــروج از افغــانســـتانکنفرانس بین‌المللی بن دوم با صدور اعلامیه ای به کار خود پایان داد و نقشه راه جدیدی برای آینده سیاسی افغانستان ترسیم نمود. مطابق به این نقشه نیروهای خارجی تا سه سال دیگر ازین کشور خارجهارون امیرزاده میشوند و افغانستان مسوولیت امنیت و سرنوشت خویش را خود بدست خواهد گرفت.
جامعه جهانی از طریق این کنفرانس یک پیام خیلی روشن داد: خروج نیروهای خارجی تا سال 2014 از افغانستان حتمیست ولی شیوه حمایت از افغانستان بگونه دیگری ادامه خواهد یافت.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ، 22 آذر 1390 ، 16:32
ادامه مطلب
 
قصــر ویــرانه دارالأمـــان خــانه زیبــائی شــهر کـــابل PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط وکیل همدرد   
سه شنبه ، 22 آذر 1390 ، 10:57

 

 

قصــر ویــرانه دارالأمـــان خــانه زیبــائی شــهر کـــابلبلی شهر دار کابل با داشتن مشاورین خبیر آگاه وبا تجربه توانسته است در جهت دگر گونی چهرۀ کابل برق اسا گام بر دارد ومورد تقدیر وتمجیدوکیل همدرد همه ارگانهای ونهاد های دولتی ومردمی قرار گیرد اگر بر در ودیوار شهر داری کابل نگاه ساده بیاندازید در میابید که این شهر دار نو اندیش ونو آور تا چه پیمانه توجه وحمایت مردم را جلب کرده است.

ادامه مطلب
 
پیشـــینه ی منـــازعـــات افغــانســتان بــا پاکســـتان ( بخش سوم) PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط اکادمیسین دستگیر پنجشیری   
شنبه ، 19 آذر 1390 ، 13:47

شمشیر قلم گرفته، فــرزند وطـن
دلبـــند عـــزیز مـــادر میهــــن من
راند ز دیار و " زخم خو نین "جهان
خصم وطن مــردم بی گـور و کفن
"فروغ هستی"

اکادمیسین دستگیر پنجشیری بدعت "کمــربند ســـبز" ریگــن، دامی برای  "رزمنده گان مقدس!" تاچر بوده است.
پس از واژگو نی حفیظ الله امین درشام 6 جدی 13 58 خورشیدی و اغاز یک تند پیچ نوین درافغانستان، ازسوی ایران آخوندی وتنظیمهای پاکستان،نعره های الله اکبر بیدرنگ درفضای افغانستان پیچید. ازین اوضاع بحرانی پیچیده وفاقد دورنمای روشن، سلطنت طالبان، نظامیگران پاکستان،تنظیمهای تندرو و کندرو افغان واپسگرایان کشورهای عربی خاورمیانه ابرقدرتهای دور ونزدیک به بهره برداری گسترده ی تبلیغاتی وسیاسی آغاز نهادند.

ادامه مطلب
 
ســـفری در مســـير وحشـــت PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - گــــزارشـات
نوشته شده توسط رسول پويان   
شنبه ، 19 آذر 1390 ، 14:11

رسول پوياناگرچه ساليانی چند از اين سفر گذشته است؛ اما تاهنوز خشونت و وحشت در مسير جنوب کشور بيداد می کند و جان و مال هزاران انسان مظلوم را می گيرد. خالی از لطف نخواهد بود اگر اندکی به زمان پيشين برگرديم و حال و هوای ديروز مسير وحشت را در يابيم.
ساعت دستی ام 6 صبح را نشان می داد. روز جمعه 22 ثور 1385 خورشيدی بود که از ترمينال غيزان واقع در کنار شاهراه حلقوی هرات_قندهار با موتر 303 بسوی کابل حرکت کرديم. در حدود 10 سرويس مسافربری که ظرفيت 500 مسافر را دارند، روزانه از هرات به کابل می رود.    

ادامه مطلب
 
فســـاد، افــراطی گـــرائی وتحجــرگـــرائی فرقـــه وهـــابی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - مـــذهبـــی
نوشته شده توسط داکتر سخی اشرف زی سید کاغذ   
شنبه ، 19 آذر 1390 ، 13:38

داکتر سخی اشرف زی سید کاغذحملات انتحاری در مراسم عاشورا درمنطقه مرادخانی به مقابل زیارت ابوالفضل که سالگرد روز عاشورا را تجلیل میکردند صورت گرفت که باعث قتل پنجاو نو نفرو به تعداد 210 انسان دیگر را زخمی نمود. قربانیان این جنایت شامل ده ها زن واطفال بی گناه بودکه به منظور عزاداری اهلبیت پیغنبر نازنین اسلام اجتماع کرده بودند.

ادامه مطلب
 
خواب هـــای آشـــفته پوپک ســـنگه، خـــاین خـــایف اســت و خــواب آرام ندارد ! PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی   
پنجشنبه ، 24 آذر 1390 ، 12:34

خواب هـــای آشـــفته پوپک ســـنگه، خـــاین خـــایف اســت و خــواب آرام ندارد !

آقای پوپک ســـنگه از روزیکه دست به آن خیانت بزرگ و داوری غیرعادلانه زده نه روز آرام و نه شب قرار دارد، شبها در عالم رویا مارهای افعی از زیر پرچم افغانستان بیرون آمده و بسویش حمله ور می شوند که بیچاره با چیغ و فریاد از خواب شیرین بلند شده و اعضای فامیل را نیز در بیم و هراسش شریک ساخته و وحشت زده می سازد.

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ، 24 آذر 1390 ، 14:20
ادامه مطلب
 
کشــف تــازه ی رییــس جمهــــور PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط پرتو نادری   
سه شنبه ، 22 آذر 1390 ، 16:01

کشــف تــازه ی رییــس جمهــــورمردمانی که رهبران هشیاردارند، چقدرخوشبخت اند! واماچقدر بدبخت آنهایی اند که نمی توانند هشیاری رهبران خود را دریابند. همین دیروز بود فهمیدم که سالهاست درپرتو نادری بدبختی زیسته ام و از دریای بی خبری آب نوشیده ام. با خود گفتم خدای من چگونه دراین سالهای دراز، عقلم این همه کوتاهی کرد که نتواستم باری قامت بلند هشیاری رییس جمهورم راتماشا کنم که چگونه از هفت آسمان خرد آن سو تر گذشته است.

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ، 24 آذر 1390 ، 14:04
ادامه مطلب
 
کــانفـــرانس بُــن دوم جــام زیبـــا و رنگیــن خــالی ز مــی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط انجنیر فضل احمد افغان   
سه شنبه ، 22 آذر 1390 ، 16:47

کــانفـــرانس بُــن دوم جــام زیبـــا و رنگیــن خــالی ز مــیهموطنان نهایت گرانقدر از طریق منابع خبری اطلاع حاصل نموده باشند که در کانفرانس بن دوم که در آن دیپلوماتهای 85 کشور و 15 سازمان بین المللی بشمول سرمنشی سازمان ملل متحد به مصرف دولت المان که ده سال قبل نیز میزبان کانفرانس بن اول بود تحت ریاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان با زرق و برق خاصی برای یکروز بتاریخ 5 دسمبر 2011م دائیر گردید.

ادامه مطلب
 
از بُــن اول تا بُــن دوم؛ آغــازی اشــتباه آمیــز و فســاد آلــود و پــایانی بی ســرانجــامی هـــا PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
سه شنبه ، 22 آذر 1390 ، 13:02

مهرالدین مشید کنفرانس بن اول با اشتباهات بی شماری آغاز شد و با خطا های جبران ناپذیر و غیر دموکراتیک پایان یافت و سرنوشت مردم افغانستان را بیرحمانه به گروگان شماری جهادی نما ها٬ لیبرال ها و تکنوکرات های فاسد واگذار نمود. آنهم کسانیکه بیشتر از دیگران تشنهٔ تاراج دارایی های ملت مظلوم افغانستان بودند و به مجرد رسیدن به تخت و تاج کابل هر آنچه از جنس خیانت و جنایت است٬ در حق این مردم بیچاره روا داشتند.

ادامه مطلب
 
مـــداهنه و مـــدح، در تبصــرۀ آقــای حسن امیــری PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - نامــه هــای رســیده
نوشته شده توسط لطیف کریمی استالفی   
سه شنبه ، 22 آذر 1390 ، 12:58

لطیف کریمی استالفیجناب حسن امیری!
تبصرۀ شما را در برنامۀ « چشم انداز » از طریق تلویزیون آریانا افغانستان، به ارتباط مقالۀ « دُهل دیورند در جلسۀ لندن شکست » شنیدم. در آغاز چنان حدس میزدم، که جناب شان در بارۀ زخم التیام نا پذیر خط دیورن د، مرهمی در حد یک تحلیل علمی، منطقی و حقوقی، به دور از گرایشها، سلیقه ها و مصلحت ها، پیشکش خواه ند کرد. اما متأسفانه بر خلاف تصورم ؛ عیب ها را زیر بغل گرفتید و با بازی به واژه های رنگین و دلاویز، با دُهل شکسته «بی سُر» نواختید.

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ، 24 آذر 1390 ، 14:40
ادامه مطلب
 
فســـاد اداري در افغــانســـتان وعــوامـــل اســـاسي آن PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعید افغاني   
سه شنبه ، 22 آذر 1390 ، 11:22

دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعید افغاني بدون شک پدیده های مثبت و منفی در جوامع مختلف بشري دارای عوامل مختلف اساسي، فرعی، داخلي و خارجي اند. یکي از پدیده های منفي که تمام اپرات دولتی کشور ما را فرا ګرفته است همان فساد اداری جانکاه است که غیر قابل تحمل بوده و دارد که تمام آرزو های مردم ما را به نابودي کشانده و غیر قابل تحمل ګردیده است.

ادامه مطلب
 
پاکســـتان میخــواهد روابط خــود را با امــریکا بهبــود بخشد PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمود منجم زاده برلین المان   
شنبه ، 19 آذر 1390 ، 14:43

محمود منجم زاده برلین الماندرگزارشی که روز چهار شنبه 7 دسمبر در روز نامه (شام هامبورگ) نوشته شده، آمده است که پاکستان میخواهد روابط پرتنش خود را مجددآ با ایالات متحد امریکا بهتر سازد.
تنش ها درچند هفته اخیر به علت بمب باران نیروهای هوای امریکا برمواضع نیروهای پاکستانی درمرزهای افغانستان که منجر به کشته شدن 24 نفر و زخمی شدن شماری ازعساکر پاکستانی شده است به سردی روابط امریکا و پاکستان منجر شده است.

ادامه مطلب
 
اتهـــام زنی بردیگـــران یــا بــرائت طالبــــان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمد اسلم سلیم   
شنبه ، 19 آذر 1390 ، 14:28

محمد اسلم سلیمفاجعه بزرگ که توسط گروه بی فرهنگ ومزدور طالبان که به شهادت وزخمی شدن بیشتر از دوصد تن از عزاداران حضرت امام حسین (رض) در ولایات کابل، کندهار، مزارشریف انجامید، به استناد اخباررادیوی بی بی سی که ازسایت بی بی سی گرفته شده چنین آمده است.

ادامه مطلب
 
ادامــه فســاد گســترده در کشـــور وســایه شــوم آن بر تهعـــدات جامعــه جهــانی درکنفـــرانس بــن؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط دکتور شهیر نثاری   
شنبه ، 19 آذر 1390 ، 14:49

دکتور شهیر نثاریشهر بن در یک دهه اخیر شاهد دومین کنفرانس بین المللی برای افغانستان بود. کنفرانس بن اول که منجر به تاسیس حکومت موقت بعد از طالبان شد و حالا کنفرانس بن دوم که آینده رابطه جامعه جهانی را با افغانستان رقم زد.
کنفرانس بن دوم که با اشتراک حدود ۱۰۰ نماینده عالیرتبه جامعه جهانی و صدها ناظر، فعالین جامعه مدنی و رسانه ها از سرتاسر دنیا به میزبانی کشور آلمان در شهر بن برگزار شد، در ذات خود یکی از بزرگترین کنفرانس های بین المللی در رابطه به افغانستان بود.

ادامه مطلب
 
از خـــود بیگــــانگی در اندیشـــهء مـــارکس PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - فلســــفی
نوشته شده توسط شفیق الله شهیر- کابل   
شنبه ، 19 آذر 1390 ، 13:28

از خـــود بیگــــانگی در اندیشـــهء مـــارکس روزگار جوانی کارل مارکس در آوان 26 سالگی که همآورد سنی من با تفاوت 167 سال است که بیش از یک و نیم سده می شود، انگیزه آن شد خود را در برابر یک پرسش اساسی قرار دهم.
چرا مارکس 26 ساله در جوانی بورژوازی اروپا دچار دغدغه های کلان اندیشه در حوزه ی فلسفه، تاریخ، سیاست و اقتصاد می شود؟ اما من نوعی با سن مشابه هنوز آن پرسش را در افغانستان فرومانده در دام بحران مشابه با آن روزگار مارکس، در برابر خویش قرار نداده ام؟

ادامه مطلب
 
« شروع قبلی 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 بعدی پایان »

صفحه 195 از 483

TOLO TV LIVE

PEDRAM in STOCKHOLM

SHAFIE AYAR - 214

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

...

...

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 82 مهمان آنلاین


قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.