Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

کتــابخــانه هــا در تمــدن اســلامی (١) PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - مـــذهبـــی
نوشته شده توسط احمد ذکی خاورنیا   
پنجشنبه ، 18 فروردين 1390 ، 14:28

احمد ذکی خاورنیااز جمله موضوعاتی که ارتباط تنگاتنگی با نهادهای خیریه وعلمی در تمدن اسلامی دارد, موضوع کتابخانه ها است. ودر صفحات گذشته هم ذکر کردیم که نهادهای علمی ومدارس را پادشاهان, امیران, ثروتمندان وعلماء ایجاد کرده واموال زیادی را برای توسعه وگسترش ان ها به مصرف می رسانیدند.

ادامه مطلب
 
خطــاب به حامیــان آزادی بیــان در مــورد به آتــش کشــیدن قـُـرآن PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط عبدالقدیر علم   
دوشنبه ، 15 فروردين 1390 ، 12:59

عبدالقدیر علمهمین لحظه که میخواهم کلیمه آتش زدن قرآن را بنویسم تمام وجودم میلزرد وبا خود لا حول میگوئیم که کدام وجدان خبیث وقلب تاریک جرأت چنین جسارتی را دارد واین توهم را در قلم بیان وعمل آورده است.؟بحث آتش زدن قرآن، اگر چه تلخ تر و نفرت انگیزتر از آن است که زبان و قلم را یارائی شرح آن باشد، اما این واقعیت را باید با جدیت تکرار نمود که إهانت به قرآن در کنار إهانت به مقدسات دینی إهانت به آزادی بیان است.

ادامه مطلب
 
تبــارنـــامهء جنبـــش جـــوان اصـــلاحی افغـــانســـتان PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط بیژنپور   
دوشنبه ، 15 فروردين 1390 ، 12:43

بیژنپورجنبش اصلاح طلبان یا اصلاح طلبان جوان افغانستان که پس از گذشت یک دهه کار و کوشش، اینک بر ویرانه های اندیشهء سیاسی و اهداف بزرگ اصلاحی پایه گزاری شده است، با نخستین همایش آرام سیاسی در کنار وحش کابل به نمایش خویش پرداخت. برای همین بود که شماری از کارشناسان و آگاهان مسائل اجتماعی گفتند:

خیــــــزش نو، جـــوان و پاکنهاد
بعدصد سال پا به هستی نهاد

باغ  اندیشــه را دردوباره گشود
تازگیهــــــــای نــو، ز نــو افـــزود

ادامه مطلب
 
فجـــایع ســازمــان یافتــه ی تــروریســتی در کشــور، مهـــر تاییــدی است بر مبــرمیت و حقــانیت شـــعار هــای ســـال مــردم مـــا PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط سلیمان کبیر نوری   
دوشنبه ، 15 فروردين 1390 ، 11:51

فجـــایع ســازمــان یافتــه ی تــروریســتی در کشــور، مهـــر تاییــدی است بر مبــرمیت و حقــانیت شـــعار هــای ســـال مــردم مـــادرینجا میخوانید:
- جلسه اعضای رهبری طالبان در کویته تحت ریاست حمید گل و پیامد های ناگوار آن درافغانستان.
- طرح آی اس ای و طرح مردم افغانستان!
- احمد رشید ژورنالیست پاکستانی اهداف مشخص سازمان جهنمیسلیمان کبیر نوری کشور خویشرا بصورت غیر مستقیم بیان میکند.
۱ – تبصرهء مبرم سیاسی
در واکنش به سوزانیدن قران کریم توسط یکی از کشیش های افراطی در ایالات متحده ی امریکا، کویا تعدادی از مردم در مزار شریف در مخالفت باآن دست به تظاهرات زدند؛ که با استفاده ازین موقع تروریستان توانستند تا به دفتر یوناما یورش برده؛ طبق گزارش تلویزیون بین المللی « راشیا تودی»حدود ۲۰ تن را به قتل رسانیده اند...ادامــه مطلب

 
بــه استقبــال از فــراخــوان مـــلی، مــدنی وتــاریخی PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط نجیبه آرش   
دوشنبه ، 15 فروردين 1390 ، 12:10

نجیبه آرشتو باز بر گشتی؛
تا ستاره شوی
زورق امید شوی
طلایه دار آفتاب شوی
و باز باران بهاران شدی
صدای رعد شدی
برق و الماسک شدی
تا خرمن یخ و سرما و سیاهی را بسوزانی
تو آرزو شدی

ادامه مطلب
 
تظـــاهـــرات درمـــزار وقنــدهـــار PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط احمد "سعیدی"   
دوشنبه ، 15 فروردين 1390 ، 11:08

احمد "سعیدی"آقای حامد کرزى رئیس جمهور از بانکى مون سرمنشی ملل متحد خواست تا مراتب همدردی و تسليت مردم و حکومت افغانستان را به خانواده های کشته شده گان اين حادثه برساند.خیلی خنده دار است.
حکومتیکه خودش نیرو های حامی وحشت وترور را بعضی اوقات برادران نا راضی خود می داند و هر روز مستقیم و غیر مستقیم مردم را علیه نیرو های واتباع خارجی تحریک مکیند وباز از همین آدرس به قر بانیان حوادث خونبار تسلیت میفرستد؟

ادامه مطلب
 
نــوع دیگــری از(تعــارفــات بیجــا) و یا خــوش خــدمتی درهــرات PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط محمود منجم زاده برلین آلمان   
دوشنبه ، 15 فروردين 1390 ، 13:15

نــوع دیگــری از(تعــارفــات بیجــا) و یا خــوش خــدمتی درهــراتتشریفات بیجا درسال های اخیر در ولایت هرات چنان اوج گرفته، که اصلا سابقه نداشته و این نوع خوش خدمتی را نمیتوان احترام پنداشت، بلکه میتوان آنرا نوعی تعارف بیجا دانست که درتمام امورسیاسی واجتماعی افغانستان بخصوص هرات سایه انداخته است.

اگر یک مکتب، شفاخانه و یا کدام پارک افتتاح شود بقول یکی ازمجری های چنین مراسمی باید اکثریت و یا شماری از روسای و دیگرو تعدادی بزرگان هرات را دعوت کنند، تا هر کدام به نوبت سنگ تهداب و یا یک نوار را قیچی کنند کنند.

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ، 15 فروردين 1390 ، 19:20
ادامه مطلب
 
نامـــهء ســرگشـــاده به آقـــای رهیـــن وزیــر اطــلاعــات وفـــرهنگ PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط وحید فیضی   
دوشنبه ، 15 فروردين 1390 ، 12:25

وحید فیضیمطالب نشر شده بی بی سی فارسی به این ارتباط
۳۵۰۰ صفحه از آثار کاتب درمعرض خطر نابودی
وزیر فرهنگ افغانستان: در تلاش چاپ آثار کاتب هستیم

ارزش معنــوی آثــار کـــاتب
در طول سالیان درازی که آثار خطی و غیر مطبوع مرحوم کاتب نزد ماست ما همیشه در تلاش بوده ایم تا زمینه برای چاپ مناسب و علمی این آثار را فراهم آوریم. اکنون با توجه به سخنان چند وقت پیش آقای وزیر وبرگزاری سیمینارکاتب و شناختی كه از شخصیت و دانش آقای رهین دارم این امیدواری پیش آمده است که ممکن است پس از سالیان دراز مهجوری این آثار به دست چاپ و نشر سپرده شوند

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ، 15 فروردين 1390 ، 12:35
ادامه مطلب
 
کـــانال و تـــونل ســـازی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اقتصــــادی
نوشته شده توسط کریم پوپل   
دوشنبه ، 15 فروردين 1390 ، 11:21

کریم پوپلتـــونل‌ســــازی
میخواهم برای هموطنان خویش معلومات مختصر درمورد اینکه چگونه تونل دریا، کانال، کانالیزاسیون بندها وغیره اعمار میگردد ارائیه بدارم. افغانستان یک کشور کوهستانی بوده ضرورت به ساختن کانالها دریا ها بندها، سیستم کانالیزاسیون،تونل ها و ذخیره گاها دارند.از جمله در مورد اینگه چگونه تونل بمقاصد مختلفه ساخته میشود معلومات خدمت تان تقدیم دارم.

ادامه مطلب
 
مـــادر، هســتی همـــۀ هســـتی هـــا PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط بهزاد آریا   
دوشنبه ، 15 فروردين 1390 ، 11:15

بهزاد آریامـــرا با شــیر شد، مهــر تو بر دل
عجب نبــود اگــــر، با جـــان بر آید

روز مـــادر فـــرخنده بـــاد
مادر بهترین ارمغان خداست، زبان من توانایی این را ندارد که سپاسگزاری حقیقی این نعمت بزرگ خدا را بتوانم بزبان و بجای بیاورم. همچنان یارای آنرا نیز ندارم که بتوانم قدر راستین این نعمت بزرگ اهورایی را به قلم بیاورم.

ادامه مطلب
 
نشـــریۀ زن نُـــه ســال میشـــود PDF پرینت ایمیل
کی کیست - گفت و شــنود هــا
نوشته شده توسط امان معاشر   
دوشنبه ، 15 فروردين 1390 ، 11:29

گفت و شــنود با محتــرمه شفیقه نورزیگفت و شــنود با محتــرمه شفیقه نورزی
مجلۀ فرهنگی (نشریۀ زن) درونکوورکانادا به رهبری و خانم شفیقه نورزی زن فدا کار،مهربان و درعین حال نا بینا، که با چشم عقل و خردبه انتشار گنجینه ادبی امان معاشرکمرهمت بسته است. اکنون نشریۀ خواندنی ودلچسپ درآسانۀنه سالگی قراردارد. بانوی ارجمند هموطن ما بانشرمقالات، اشعارو صدها مطالب خواندنی، در عالم هجرت درخدمت مردم خویش قرارداشته وبا پشت کارخستگی ناپذیر گامهای استواری دراین راستا برداشته است. باعرض تبریکات جهت نه سالگی مجله، سوالات خویش را با مسوول مجلۀ "نشریه زن" درمیان میگذارم.

ادامه مطلب
 
تنــاقــض‌نمــاهـــای غـــربی و مـــأموریت غلـــط مــا PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط هوشمند فرارودی   
دوشنبه ، 15 فروردين 1390 ، 13:25

تنــاقــض‌نمــاهـــای غـــربی و مـــأموریت غلـــط مــاغرب و به ویژه امریکا هرگز موفق به تعامل و همگونی میان «تیوری» و «عمل» نبوده است. امروز غربی با انبوهی از دستاوردهای علمی و کانون خیزش ارزش‌های مدنی و دموکراتیک، و غربی در عمل، دو راه متفاوت است. غرب و امریکا را همیشه با دموکراسی، لیبرالیسم و تساهل و مدارا یکی می‌گیرند ولی این داوری، در میدان کنش و کاربرد، عینیت و مصداق خود را از دست می‌دهد.

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ، 18 فروردين 1390 ، 16:09
ادامه مطلب
 
سخنـــی از دهـــان بی نشــــانی PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط جاوید فرهاد   
دوشنبه ، 15 فروردين 1390 ، 13:18

جاوید فرهاددر بحث های گذشته (به ویژه در کتاب «چیز هایی از دل،در باره ی بیدل») گفته ام که یکی از ویژه گی های کار «بیدل» در شعر (به ویژه درایجاد رابطه ی مفهومی میان مصرع ها در یک بیت) این است که ارتباط معنایی میان دال ها و مدلول های متعارف را هنرمندانه بر هم می زند و سپس باروش ویژه ی خودش این رابطه ی مفهومی میان دال ها و مدلول ها را شکل می دهد.

ادامه مطلب
 
آیــا حــکومت و مجــلس در شــروع ســال نو خورشــیدی بــرای خــدمتــگذاری آمــاده شــده اند؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط نذرالله عنایت   
دوشنبه ، 15 فروردين 1390 ، 13:10

 نذرالله عنایتدرشرایطی که مردم افغانستان نیاز مبرم به ارائه خدمات حکومتی دارند، تا هنوز دیده شده است که رویا رویی قوه های ثلاثه کشور بر سر برخی از موضوعات کما کان به حالت خود باقیست.
ارگان های ثلاثۀ دولت افغانستان می بایست در هماهنگی، تفاهم و احترام به یکدیگر کار خود را برای بهبود سطح معیشتی وارائه خدمت به مردم ، به پیش ببرند. اما دیده شده است که در بسیاری از موارد، خود خواهی ها و برنامه ریزی های مزمن و ناروا،  روند پیشرفت را در سطح مدیریتی وساختاری کشور  به کندی مواجه ساخته است.

ادامه مطلب
 
فســاد اداری و پیـــامد هـــای آن! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط مصباح الدین صدیق   
دوشنبه ، 15 فروردين 1390 ، 12:53

فســاد اداری و پیـــامد هـــای آن!این برهمه گان واضح است ملت افغانستان با مصائب گوناگون دست و پنجه نرم میکند و این مردم است که سختی ها و مشکلات آنرا متحمل میشوند، بدون نادیده گرفتن معضلاتمصباح الدین صدیق اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مانند کشتار مردم ملکی توسط حملات شبانه، به تیغ کشیدن افراد مظلوم توسط دشمنان قسم خورده این سرزمین، قاچاق و ترافیک مواد مخدر، قتل و سرقت های مسلحانه، نادیده گرفتن حقوق بشر و هزاران مشکلات دیگر که گریبان گیر این مردم گردیده است و در پهلوی این همه نابسامانیها یگانه پدیده منفور که زندگی مردم را به قهقرا کشانیده و جایگاه این ملت را در بین جهانیان زیر سوال برده پدیده فساد اداری است.

ادامه مطلب
 
کـــرزی، خـــان قبیـــله است یا رئیــس جمـــهور PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط فرید احمد زی - ولایت لوگر   
دوشنبه ، 15 فروردين 1390 ، 12:19

کـــرزی، خـــان قبیـــله است یا رئیــس جمـــهوربا روي كار آمدن دولت جديد درافغانستان، اين اميد نزد مردم به وجود آمد كه سياست در كشور انساني شود و حاكميت به حقوق شهروندانش حرمت بگذارد وکار به اهل کارسپرده شود جای رابطه سالاری را شایسته سالاری وجای قبیله سالاری را مردم بگیرد و به همه صرف نظر از تعلقات قومي، زباني، منطقوی و حزبی به يك ديد بنگرد، متاسفاً مجموعۀ سياست‌ها وجهت‌ گيري‌هاي تبارگرایانه ملا كرزي آخند «خيانت به باور، اميد و راء مردم» بوده و باعث شده است که اعتماد مردم نسبت به حکومت سلب شود.

ادامه مطلب
 
نگـــاهی به «تیــوری چهــارم» آلــن دو بنــوئا و پست گــلوبالیســم (پســاجهــانشمــولی) یا پست لیبـــرالیســـم PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - فلســــفی
نوشته شده توسط عزیز آریانفر   
دوشنبه ، 15 فروردين 1390 ، 12:48

عزیز آریانفرآلن دو بنوئا- فیلسوف نامدار فرانسوی در ماه نوامبر سال گذشته (2010) در سخنرانی اش در «کنگره چهارم انتلکتوئل ها (اندیشورزان، اندیشمندان- فکریون)» در باره تیوری تازه اش که به گفته خود او هنوز پا به گیتی نگذاشته است و نامی ندارد، سخن گفت.

ادامه مطلب
 
عــدالت اجتمــاعی چیست و در جامعــه افغـــانی چــه تعبیـــر میشـــود! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط نجیب الله (جویا)   
دوشنبه ، 15 فروردين 1390 ، 11:04

نجیب الله (جویا)مهم نیست که چه تعریفی از عدالت اجتماعی داشته باشیم بلکه مساله بر سر تحقق عدالت اجتماعی است. مهم آینست که عدالت اجتماعی را با هر تعریف و هر منشایی متحقق کرد تا بتوان از خشونت ناشی از نابرابری‌های اجتماعی و ابزار انگاشتن انسان‌های دیگر جلوگیری کرد.

ادامه مطلب
 
خشــونت در مراســم ســیزده بــدر در ولایت هــرات یک کشــته و ســه زخمی بر جــای گذاشت PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - گــــزارشـات
نوشته شده توسط منجم زاده برلین المان   
دوشنبه ، 15 فروردين 1390 ، 13:03

محمود منجم زاده برلین الماندر ولایت هرات، مراسم سیزده بدر که عموما در ساحات سبز این ولایت، از سوی ده‌هاهزار از شهروندان هرات برگذار می شود با خشونت همراه شد. نورخان نیکزاد سخنگوی پولیس هرات، به هریوا نیوز گفت، یک گروه از جوانان در منطقه خواجه ملاکوهی در حال فیلم‌برداری از خانواده هایی بودند که برای تفریح به آن ساحات رفته بودند.

ادامه مطلب
 
روشنفــکر آفـــریینده وعصیــانگر را نبــاید بــا «"رشــن" فـــکر» مصـــرفی به عـــوضی گــرفت (قسمت دوم) PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - فلســــفی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
دوشنبه ، 15 فروردين 1390 ، 12:38

مهرالدین مشید افق حقیقت چشمۀ زلالی را ماند که از آب حیات بخش آن نور جاودانه می درخشد. شماری روشنفکران در این آب و در این نور افق اول حقیقت را طوری می یابند که در آب و نور آن اخلاق دموکراسی را به تماشا گرفته و به تفسیر و تاویل آن می پردازند. از نظر این ها دموکراسی بعد از 500 سال تجربۀ بشری، پیشرفته ترین و گزیده ترین نمونۀ نظام سیاسی است که میتواند پاسخگوی نیاز های انسان کنونی باشد و بنا براین افق اول حقیقت است که می تواند تفسیز کنندۀ راستین اخلاق دموکراسی باشد.

ادامه مطلب
 
وقتــــیکه برادران ناراض کــــرزی به فـــــرمان بادار بادار بادار شــــان از قــــرآن دفــــاع می کــــنند !!؟ PDF پرینت ایمیل
فــــرهنگی - هنـــــــری
نوشته شده توسط شمس الحق حقانی   
دوشنبه ، 15 فروردين 1390 ، 12:02

شمس الحق حقانی

 
« شروع قبلی 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 بعدی پایان »

صفحه 195 از 420

TOLO TV LIVE

TOLO NEWS 18.04

TOLO 6:30 REPPORT 17.04

SHAFIE AYAR Nr. 160

کـاندیدان ریـاست جمــهوری

 

به نظـر شما بهتــرین گــزینه بــرای
ریـاست جمـهور آینــده افغـانســتان
چــه کســی میبــاشد؟

کــاندیدان ریــاست جمــــهوری

نظـــرسنجـــی بــرای

کــاندیدان ریــاست جمــــهوری
 

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

تجـــزیه بهتـــرین گـــزینـــه بــرای...


تجـــزیه بهتـــرین گـــزینـــه بــرای صلـــح وثبـــات
تجـــزیه بهتــرین گـــزینـــه
بــرای صلــــــح وثُبــــــــات
Comments 425

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 147 مهمان آنلاین


قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.