Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

از اســـلام مسیحیت نســـازید! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - مـــذهبـــی
نوشته شده توسط امان الله مفوض   
يكشنبه ، 29 خرداد 1390 ، 20:20

امان الله مفوضبسم الله الرحمن الرحيم

مسیحیت از دیدگاه حققیت:
مسیحیت: رسالت عیسی- علیه السلام- به قوم بنی اسرائیل بود که قوم بنی اسرائیل را ازضلالت نجات داده به روشنای احکام تورات دوباره فرا بخواند، ودر انجیل تصدیق تورات، حکم به پیروی از احکام آن وبشارت برسالت جناب رسول الله-صلی الله علیه وسلم- بود:
 [وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ]([1])

«ویاد کن هنگامی را که گفت عیسی پسر مریم ؛ ای بنی اسرائیل !هرآئینه من فرستادۀ خدا به سوی شما میباشم که تصدیق کنندۀ آنچه ازتورات هستم که درپیش روی من است ؛ ومژده دهنده به پیامبری هستم که بعداز من می آید ؛ ونام او احمد میباشد».

اما متأسفانه این دین بزودترین فرصت بعداز صعود عیسی علیه السلام به آسمان از دست شخصی بنام بولس(Saul Paul)([2]) درمعرض تغیروتحریف قرارگرفت که دین آسمانی وتوحیدی به دیانت تثلیث (شرکی) مبدل گردید، وعیسی-علیه السلام- ازمقام رسالت به مقام الوهیت رسانیده شد ؛ واز صعود عیسی -علیه السلام- پیروان واتباع عیسویت انکار کرده؛ بدار آویخته شدن او را همگام با باور یهود، اعتراف میکنند، ودراین دیانت عقائد مختلف جای گرفته است. وسخن قابل تعجب این است که تورات وزبوررا با کتاب مقدس خویش، یکجا جمع کرده بنام (The Holy Bible) مسمی نمودند، اما بخشی که از تورات وزبور درشکل گیری انجیل کنونی دارد، به آن عمل نمیکنند ؛ زیرا عیسی - علیه السلام- درتورات یک بشر معرفی شده است، ونمیتوانند آنرا دورکرده و یا آن همه تصدیقات وپیشگوئی وارد شده درتورات، که درمورد رسالت عیسی – علیه السلام- است، حذف سازند، میتوان آنرا مانند استخوانی درگلو بندمانده، تمثیل نمود که نه داخل شکم فرو برده می شود ونه آن را بیرون کرده میشود، با وجود این همه، مدتی پرنفوس ترین دین کرۀ زمین قلم داد میشد واما بامرور زمان اتباع آن به دین اسلام مشرف شدند([3]) که مزیت پرنفوسی خودرا از دست داده است، وکتاب مقدس شان بنام عهد جدید یاد میشود که دارای بیست وهفت سفر میباشد ودر پنج بخش تقسیم شده است که قرار ذیل است:

1- اناجیل(The gospels): این بخش عبارت از: متی، مرقس، لوقا ویوحنا میباشد، به نظر اکثرعیسویها این چهار کتاب از طرف الله- جل جلاله- به عیسی علیه السلام نازل شده است، که درقرآنکریم از آن بنام انجیل یاد آوری شده است، واین چهار اناجیل از هم دیگردر الفاظ، کلمات ومعنا کاملاً متفاوت است([4]). نسبت نوشتن این کتابها به شخصیت های بزرگوار عیسویت وشاگردان عیسی- علیه السلام- داده شده است، اما محققان امروزه ثابت کرده اند که این کتابها درقرنهای بعدی بدست عیسویهای یونانی نوشته شده است، که مصنفین این کتابها اکثرا نامعلوم بوده باشخاص نسبت داده شده درست نمیباشد([5]).

2- تاریخ (History): این بخش مشتمل بر یک کتاب است که بنام: اعمال رسل (Acts) یاد میشود که از فصل 1-12 دربرگیرندۀ آخرین مراحل زندگی عیسی - علیه السلام- وبولس میباشد واز فصل 13-28 آن، دربرگیرندۀ مـطروحات تاریخ قدیم ازین دیانت میباشد.

3- رساله های بولس(Paul's letters): بولس(Saul Paul)([6]) درحیاتش بخاطر دعوت به سوی عیسویت وتصحیح امور کلیسا، به کلیساها رسالۀ فرستاد که بعدها این رسایل بخشی از انجیل را تشکیل داد وامروز بخش اعظمی از عهد جدید را این رسایل تشکیل میدهد، وتعداد رساله های او (15) میباشد که محققین نسبت هفت آن را به او درست میدانند، باقی (6) آن را دیگران درمابعد نوشتند وبه او نسبت دادند، که مورد قبول دیگران گردد([7]).

4- رساله های عامه (General letters): این بخش عبارت از رساله های است که به شخصیت های معتبرمسیحیت نسبت داده شده است، درواقع، نسبت اکثریت این رساله به شخصیت های فوق دروغ وعاری از حقیقت است.([8])

5- مکاشفه (Prophecy): اين بخش مشتمل بر یک کتاب، میباشد بنام: مکاشفه (Revelation) یاد میشود در بر گیرندۀ موضوعات حشر ورستاخیز (قیامت) میباشد.

اکثر این کتابها خود ساخته وتحریف شده میباشد که اثری از انجیل منزل (کتاب نازل شده ازطرف خداوند به عیسی- علیه السلام) در آن وجود ندارد، اگر صفحات این کتاب را ورق زده شود، معلوم خواهد شد که محتویات عهدجدید تنها سیرت عیسی - علیه السلام - وتاریخ مسیحیت قدیم بحث میباشد. وهرگز کلام خداوند نیست، بطور مثال: در (پطرس: 5:12) گفته شده: " این رسالۀ مختصر را با کمک سیلوانس که او را یک برادر وفادار می دانم نوشته ام". ودیگر دلائل بی شماری در کتاب عهد جدید موجود است که نماینگر، خود ساخته بودن ومحرف بودن انجیل معاصر میباشد، در این ارتباط دکتور محمدعلی الخولی کتابی بنام (مقارنة بین الأناجیل الأربعة) نوشته اند مطالعه نمائید!. وقبلا عرض کردم که اکثر کاتب های این انجیل ها نامعلوم بوده که به افراد بزرگ مسیحیت مثل بولس، پطرس ودیگران نسبت داده شده است، به صداقت این قول شمارا کتابیکه، یکی از مسیحی ها به نام (Bart D. Ehrman) ([9])، نوشته است، وبه نام (Jesus interrupted) ([10]) مسمی کرده است، به مطالعه وخواندن توصیه میکنم كه اين محقق در بارۀ مسحیت وعهد جدید چه چیزها گفته است! ؟

اسلام ومسیحیت:

زمانیکه در بارۀ ادیان رساله های کوچک را خوانده وکتاب های با حجم ونوشته های دیگران را زیر مطالعۀ عمیق خود قرار میدادم، هنوز درتخصص خود راه نیافته، حیران بودم که به این رشته چگونه راه یابم؟ وچگونه معلومات حاصل کنم ومانند دیگران مقالات نوشته ونشرکنم؟ وبه سوی اسلام عزیز مردم را دعوت کنم؟ سوالاتی بود، درذهنم میچرخید، ودرعین زمان سوال دیگری در ذهنم بود که انسان دربارۀ مسیحیت، به چه شکل میتواند حرف زده واز اخطاء وغلطی های آن، دیگران را آگاه سازد؟ درحالیکه طاقت مادی مسیحیت درجهان کنونی بیشتر وقویتر ازدیگر طاقتهاست، "بهر صورت" رحمت بینظیر الهی متوجه حالم شد، وآرمان دیرینه ام بدون ازینکه خواستار آن شده باشم برآورده شد، اینکه دررشتۀ ادیان درس میخوانم، ومضمون مسیحیت را بارها با شوق وذوق از استاذهای ورزیده مفصلا شنیدم ودانستم که با اسلام عزیز چه تفاوتها دارد؟ درحالیکه دین اسلام دستور کامل زندگی وآخرین شریعت الله – جل جلاله- بوده وناسخ شرایع گذشتگان است ومصادر اصلى اسلام قرآن وسنت است واسلام پسندیده ترین دین درنزد الله- جل جلاله- است:

 [إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ]([11])

 کتاب مقدسش (قرآنکریم) از وقت نزول آن، تا امروز، یک حرف آن هم تغیر وتبدیل نشده است:

 [إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ]([12])،

 وقرآنكريم یک معجزۀ حقیقت ساز وواقعی است، اما فهم مسلمانان در قرنهای بعدی، از تعلیمات حقیقی آن واسلام راستین به شکل غیر واقعی است که در بدل ثقافت اسلامی نظریات مسیحیت وثقافت های غربی جایگزین شده است. اجازه دهید تامسئله را واضحتر بسازم:

 دردیانت مسیحیت وقتیکه انسان مرتکب گناه میشود ویا از دربار الهی چیزی را میخواهد او مستقیما نمیتواند با پروردگارش ارتباط قائم نموده از گناه خود توبه کرده وطالب حاجت خود شود، بلکه ضروراً به کلیسا رفته، پول طلب آمرزش، بپردازد (سکة الغفران) واهل کلیسا برایش طلب مغفرت کنند تا گناه او بخشیده شود، ویا حاجت او برآورده شود، اما در دین مبین اسلام ارتباط بنده باالله بدون کدام واسطه، مستقیما صورت میگیرد، واسطۀ بنا بر دلائل زیادی ازقرآن وسنت- بین بنده والله ضرورت نیست ووجود ندارد.

برای این ادعا، دلیلی از قرآنکریم واحادیث نبوی، بطور مثال ذکر میکنم، درحالیکه دلائل قطعی به رد این مسئله در این دو مصدر ناب اسلام بسیار است، الله تعالی درکتاب نجات بخش خود بندگان خود را خطاب کرده میگوید: بخاطر هرمشکل وهر آرزو، خاص مرا صدا وفریاد کنید، میشنوم واجابت میکنم، که میفرماید:

 [وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ]([13])

 «پروردگار شما فرموده است: مرا دعا کنید من قبول میکنم»

 دعا بخاطر جلب خیر ودفع ضرر میباشد، ولفظ دعا درین آیت بدون قید وشرط آمده است یعنی هرقسم دعا که باشد الله آن را قبول کرده وحاجت دعا کننده را برآورده میسازد. درتفسیر آيهءکریمه:

 [فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ] «پس شما مرا یاد کنید، شمارا یاد میکنم»

امام حسن بصری – رحمه الله- میگوید: الله تعالی فرموده است: مرا یاد کنید بآن چیزهایکه بالای شما فرض کرده ام، شما را یاد میکنم به آنچیزهایکه بالای نفس خود بشما واجب گردانیده ام.

سعید بن جبیر- رحمه الله- درمورد میگوید: "شما مرا یاد کنید بطاعتم، شما را یاد میکنم بمغفرتم، دریک روایت دیگر ازایشان (برحمتی) «برحمتم یاد میکنم» نقل شده است([14])، حدیث قدسی([15]) است که الله - جل جلاله- میفرماید:

 " يا ابن آدم، إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، وإن ذكرتني في ملإ ذكرتك، في ملإ من الملائكة -أو قال: [في] ملأ خير منهم -وإن دنوت مني شبرًا دنوت منك ذراعًا، وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا، وإن أتيتني تمشي أتيتك أهرول"([16])

«اي فرزند آدم! اگر مرا با خود یاد کنی، تو را با خود یاد میکنم، اگر در جماعت یاد کنی، درجماعتی از ملائکه - یا (راوی گفته است) درجماعتی بهتر از آنها- یاد میکنم، اگر برمن باندازۀ یک وجب نزدیک شوی، باندازهء یک ذراع بتو نزدیک میشوم، اگر باندازۀ یک ذراع به من نزدیک شوی باندازۀ یک گز بتو نزدیک میشوم، اگر طرف من به رفتار آمدی طرف تو بادوش می آیم».

 ازاین نصوص واقوال، این نتیجه حاصل میشود که دراسلام رابطۀ بنده با پروردگارش مستقیما صورت میگیرد به واسطۀ ضرورت نیست، طوریکه خطاب های خداوند در آیات ذکر شده وحدیث قدسی به بنده، مستقیما ذکر شده است، وبه واسطه اصلاً اشاره نشده است، درحالیکه درمسیحیت، کلیسا واسطه بین بنده وخدا میباشد.

مدت قبل با همصنفیان خود، دریک سیاحت علمی از یک معبد سیکها([17]) دیدار نمودیم، بعداز دیدن آن معبد، به دیدار مزاری که درفاصلۀ (6) کیلو متری از سرک عمومی به پیاده روی بسر تپه ای موقعیت داشت، رفتیم، وهدف از رفتن ما بحث وتحقیق علمی در رشتۀ خویش بود، در آنجا مردم را دیدیم که خیلی به تعداد کثیر وباوفرت عدد میرفتند طوریکه طرف مسجد یا خانۀ خدا بآن اندازه توجه ندارند ونمیروند، ودر داخل مزار مردم بالای قبر باچنان آه وناله وگریان، طلب حاجت ميکردند، وچراغها میسوزانیدند که بخاطر خدا باین اندازه نذرونیاز نمیکنند، درحالیکه این عمل خلاف فرمودۀ رسول الله صلی الله علیه وسلم است، بقول صحابی: " لعن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- زُوَّارَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ"([18]) « رسول الله - صلی الله علیه وسلم- لعنت کرده است زنهایکه قبرهارا زیارت میکنند وبالای آن مسجدها ساخته وچراغها میسوزانند، ودر روایت دیگر آمده است" لعن الله زوارات القبور" یعنی: «خداوند لعنت کرده است زنهایکه قبرهارا زیارت میکنند» ([19]) که اصلا قبرستان جای تضرع وعبادت وجای خواستن حاجت نيست، وتعدادی از همصنفی هایم که تعلقشان بافرقۀ بریلوی بود، در آنجا چراغها سوزانیده دعا ها میکردند.

ایشان در نزد مزار پیری رفته، طلب حاجت ویا دعای مغفرت میکنند، بنظرایشان دعا درآنجا مستجاب شده وگناه مغفرت میشود، درحالیکه جای دعا قبرستان نیست، وبهترین مواضع ومکانها برای دعاء: مسجد الحرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی وتمامی مساجد وجای پاک که درآنجا ذکر الله جواز داشته باشدمیباشد، الله تعالی میگوید: [و أن المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا]([20])

 ازین آیت معلوم میشود که مساجد (جای زنده ها) مواضع دعا بوده نه قبرستان که جای مردها است. ودر قبرستان تنها در وقت مرور سلام بتمام مردگان ودعا برای همۀ ایشان است، نه اینکه پیش قبر پیری ویا شهیدی ویا یک بزرگ بی نماز دیگر، که او نه نفع رسانیده می تواند ونه ضرری، نفع وضرر رسان الله است وبس.!

البته شایان ذکر است که حضرت رسول الله (ص) درواوایل بصورت مطلق از زیارت قبور منع کرده بودند وبعــدها زیارت قبور را با طریقــۀ مسنونــه وغیر شرک آلود آن اجازه دادند چنانچه در احادیث ذیل چند حدیث را بطور نمونه تذکر میدهم:

"'Azizi Mohammad Aziz'" < این ایمیل آدرس توسط Spambot ها محافظت شده، برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید >

156{{ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ هَانِئٍ عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍأ:«َنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ « (ابن ماجه): «ازابن مسعود (رض ) روا یت است که:

 «من شما را از زیارت قبور منع قرار داده بودم، حال قبور را زیارت کنید که آن سبب و وسیلۀ پر هیزگازی دنیا ویاد آوری آخرت میباشد.»

974 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ النَّبِيلُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ (الترمذي): رسول (ص) فرموده اند که:

« شمارا از زیارت قبور منع کرده بودم، بدرستی ایکه برای محمد (ص ) در زیارت مادرشان اجازه داده شد، چون برای تذکار آخرت است.»

5559 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى بْنِ مَعْدَانَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُبَيْدٌ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَلْتَزِدْكُمْ زِيَارَتُهَا خَيْرًا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَكُلُوا مِنْهَا مَا شِئْتُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ الْأَشْرِبَةِ فِي الْأَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا فِي أَيِّ وِعَاءٍ شِئْتُمْ وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا (النسائي)}} رسول الله ( ص) فرموده اند:

 « هر آئینه من شما را منع کرده بودم از سه چیز: زیارت قبور، حال شما میتوانید بروید – وخــوردن گوشت قربانی بعد از ســه روز، حــال میتوانید آنرا بعد از ســه روزهم بخــــورید و نوشیــدن درا وعیه ( ظروف مخصوص)، حال میتوانید در آن ظروف نوشیدنی های خود را بنوشید واما نوشیدنیهای نشـــه آور را ننوشید ».

از ورای احادیث متذکره دانسته میشود که زیارت قبور امر مستحبی است ، در صورتیکه با آداب اسلامی وبدور از اعمال خرافی وشرکیات بوده باشد. رفتن بزیارتها برای دعا بر اموات وطلب استغفار بر ایشان وهم چنین برای تذکار آخرت ونرم شدن دلها امر اسحبابی است، اما اعمال، طواف زیارتها وخوردن سنگ وکلوخ قبرها ویا حاجات خود را از مرده ها خواستن، ویا به آنهــا توسل جستن بر طبق اصول ومبانی هر چهــآر مذهب اهل سنت وجماعت ( حنفی – شافعی – مالکی وحنبلی) مطلقا ناجائز وحرام وشرک آلود است.

عقیده دراسلام یک بخش بسیار مهم میباشد، تاوقتیکه عقیده اصلاح نشود عبادت انسان قبول نمیشود، واسلام انسان درخطر قرار دارد، درکتابهای تاریخ نوشته شده است که مذهبهای ضاله از اهل سنت وجماعت تنها درمسائل عقیده از گروه اهل سنت والجماعت خارج شده اند.

امثال چنین مسائل درجامعۀ افغانی ما متأسفانه خیلی بسیار است، درین مسائل کسی حق را بیان کند، او را وهابی میگویند پس الله تعالی همۀ مارا توفیق دهد که اسلام را بصورت اصلی اش بشناسیم، وبیاموزیم ومعارض دعوت حق واقع نشویم، ومارا براه راست هدایت کند، تا رستگاری دنیا وآخرت را کمائی کنیم، بیشک تنها او شنوا واجابت کنندۀ دعاها است.

امان الله مفوض

محصل تقابل ادیان

 


[1] - سورۀ الصف/6.

[2] - مخرب دین توحیدی - عیسی علیه السلام- ومؤسس مسیحیت امروزه میباشد، که درمسیحیت امروزه از عیسی- علیه السلام - هم شخص مهم میباشد.

[3] - به سایت www.islamalways.net مراجعه شود.

[4] - مقارنة بین الأناجیل الأربعة، دکتورمحمد علی خولی.

[5] - به کتاب (Jesus interrupted) فصل چهارم.

[6] - مخرب دین توحیدی عیسی علیه السلام ومؤسس مسیحیت امروزه میباشد، که درمسیحیت از عیسی- علیه السلام - هم شخص مهمتر میباشد.

[7] - (Jesus interrupted) فصل چهارم.

[8] - به کتاب (Jesus interrupted) فصل چهارم مراجعه نمائید.

[9] - از قومیت امریکائی وساکن امریکا میباشد، بعدازاینکه ازتحریف شدن مسیحیت آگاهی یافت، ازین دین روی گردانیده است، وحالا پیروی کدام دین نمیباشد.

[10] - در زبان انگلیسی است ودارای هشت فصل وتنها متن آن 285 صفحه وبا فهارس ومقدمه وخاتمۀ آن تقریبا 300 صفحه میباشد که درآخر آن سوانح مؤلف است، کتابخانۀ HarperCollins e-books در سال 2009 چاپ ونشر کرده است.

[11] - أل عمران/ 19.

[12] - الحجر/ 9.

[13] - غافر/ 60.

[14] - تفسیر ابن کثیر.

[15] - حدیث قدسی حدیث را گویند: رسول الله- صلی الله علیه وسلم- معنی ومطللب ار از الله تعالی روایت کرده وبه الفاظ خود تعبیر کند، میباشد.

[16] - مسند احمد، شمارۀ حديث: 12405.

[17] - دین مركب شده ازهندوسی واسلام میباشد، كه متبعين آن درهند وبتعداد اندك درپاکستان وافغانستان زندگی میکنند.

[18] - سنن کبری بیهقی شمارۀ حدیث: 7457.

[19] - سنن بیهقی شمارة حدیث: 6996.

[20] - سورۀ الجن/18.

Advertise your business here. Click to contact us.
 • ناشناس
  مسیحئیت با سازشش در پیوند با پیشرفت بشریت توانست خودرا حداقل حفط کند.امااسلام عزیزت بااین وحشت افرین ی هایش چنان نابودخواهدشد که مسیحئیت فراموشتان گردد
 • حضرت شاه  - اسلام و مسیحیت

  دوست عزیز:
  باتقدیم احترام به شما و همه کسانی که حق را می شنوند و راست آن را قبول می کنند.
  در باره اینکه گفته اید اسلام عزیز نابود خواهد شد. این نشانگر عدم مطالعه و آگاهی تان از دین اسلام و قدرت و ت وانایی و پوتنشیل این دین الهی بوده می تواند، زیرا دین اسلام از همان آغاز بعثت تا حال همیشه مورد تاخت و تاز دشمنانش بوده و هست، اما کدام تزلزلی و نا توانی در ادامه حیات دعوت اسلامی به مشاهده نرسیده است .
  اما در پیوند به وحشت آفرینان که شما گفته اید اسلام خود بیزاری اش را از وحشت آفرینان اعلام داشته و هرگاه برخی پیروان دیانتی به بیراهه بروند این به معنای آن نخواهد بود که عیب در آن دیانت است. من وحشت آفرینان این عصر را که به نام دین وحشت می آفرینند، همان ساخته دشمنان دین میدانم که از جهل و نادانی ع ده از دین اسلام استفاده کرده دین و اسلام را می خوهند توسط پیروان نادانش به چالش بکشانند. اما باور کا مل دارم که دین اسلام با واقعیت های همه زمان ها در تطابق بوده دیر یا زود دامانش از بدنامی را عده دهشت افرین و جاهل راه اندازی کرده اند پاک کردیده و بسان دین صلح و محبت بتواند برای همیش ادامه یابد.
  من به این باور هستم که شماهم از درد این حرف را نگاشته اید و اگر به اساسات اسلام و دین مراجعه نمایید، ای ن دین در تضاد با خشونت، ترور و وحشت است؛ و برای عزت و وقار تمام نسل بشر به هر دیانت و مذهبی که منصوب هستند نازل شده و حفظ کرامت انسانی اساسی ترین هدف اسلام حقیقی است نه وحشت و دهشت.
  کامیاب و کامگار ب اشید
 • ناشناس
  دوست گرامی شاه حضرت.سپاسگزارم ازنویشتاربسیاربسیارزیباوصمیمیتان.اماامیدوارم انچنان که نوشته اید/اسلام برای وقاروعزت نسل بشرنازل شده/ازاغازاسلام تابه امروزدرکجای اینسرگذشت1400ساله به کرامت انسانی احترام شده.پیامبرشماچرا21زنانرانکاح نموده وچرابادختربچه8ویا9ساله همخوابه شده وچرااینهمه جنگهاوخونریزیها/با کدام بودجه لشکراسلام عزیزاکمالات میگردید/چرااینهمه ادیان دیگرکافرومرتدوتهترین دوزخ جایشان/چرادین اسل ام مقدس ودیگران نه/پس ازپیامبرعزیزشمااینهمه قتل وکشتارحضرات عمروعلی وخلفا/ووحشت افرینیهاتابه امروز.ب ایدیاداورشوم که زبان مادری من زبان قند پارسیست ولغت پوتنشیل نوشته شده توسط شمارانفهمیدم.پدرود
  اهوراه ی
 • ادریس  - حیف
  حیف کردی ناشناس با این حسادت ات جمگلی زندگی ات را به قهقرا بردی، چه چیز مغرورت ساخت تا در برابر نظام پروردگارت بغاوت کردی، کسی که تو را آفرید و در قامت زیبا وبرابری آراسته ساخت. از خرد کار بگیر و زود سرتسلیم به بارگاه خداوند فرگذار کن. ورنه اگر به این حال بمیری زندگی ات تا ابد در اتش خواهد بود.
 • بنده حقیر
  سلام برادران شمااسلام را بافرهنگ یکجانکنیددربسیاری کشورهامیبینم که فرهنگشانرابااسلام یکجاکردندونامش راگذاشتندمسلمان واقعی فرض مثال فرهنگ اوغانوالی بااسلام یکجاشده وهرمسلمانیکه اندیشهءاوغانوالی نداشته باشددرنزدین مردم اوغان کافرخطاب میشود.اسلامی که درعصرپیامبرگرامی(ص)بودبااین اسلام امروزی زمین تاآسما ن فرق دارد به قول عارف شرق اقبال لاهوری که فرموده.
  زمن برصوفی وملاسلامی
  که پیغام خداگفتندمارا
  ولی تح ویلشان درحیرت انداخت
  خداوجبریل ومصطفارا
  ازاین تحولاتی که ملاان بردین واردکرده اندهم خداوندحیران ماند ه که مه چنین چیزی ازدست جبریل نفرستادم و جبریل هم حیران است که مه خوبه حضرت محمد(ص)چنین چیزی نگفتیم وهم حضرت محمد(ص) حیران مانده که مه چنین چیزی به امت خودنگفتیم پس این ملاهاازکجای خوددراورده اند....
 • حکيم الله شيرزوی - کابل  - دين مگرپلاستيک است که درهرزمان درازترشود؟  امروزدرافغانستان جنگ سنت ومدرنيزم است وطالبان پاسدارسنت اندواسلام محوروروح اين سنت پيامدافکارسيدجمال الدين ، حسن البناء ، سيدقطب ، مودودی ، خمينی ، شريعتی وغيره کسانيکه کوشيدندتادين راسياسی سازندوبام درنيزم أتشی دهندبنيادگرائی راتئوريزه کردندتروريزم است اصولاروشنفکردينی مفهومی نداردزيراکه متدين روشن فکرشده نميتواندودمکرسی دينی جزيک شوخی تلخ نيست بخاطريکه دين ازدمکرسی أنقدرفاصله داردکه زمين ازأسمان زيراکه مبادی دمکرسی بانصوص دينی درتضاداست گرچه درنيات نيک وخيرخواهانه چنين رهبران بزرگ اسلام نميتوان ترديدی ورزيدوحتی أنهاراه وچاره ديگری غيرازين نداشتندکه باسلاح دين عليه استبدادبومی واستعمارانگريزمب ارزه کنندولی بدبختانه بالاخره تحت نام جهادخشونت نهادينه شدوبنيادگرائی ونوستيزی تئوريزه کسانيکه خودرا روشنفکرمسلمان ناميده وميکوشندازدين يک وجه مدنی ودمکرتيک تصويرکنندناخواسته دين رامسخ ميکنند
  تاريخ اسلام تاجائيکه من مطالعه کردم چيزی جزدروغ ومبالغه نيست يع نی أنچه راکه درتاريخ اسلام نميتوان يافت حقيقت است بقدريکه درسيرت حضرت پيامبررهبربزرگ عرب مبالغه شده ودروغ وهذيان گفته اندهمچنان درتاريخ اسلام بخش بزرگ مشکلات جهان اسلام ازهمين دروغ هاناشی ميشودباورکني دجهان امروزديگرباهرنوع دين وجامدانديشی وتحجروبنيادگرائی سازگاری نداردچراکه براصل هومانيزم استواراست درحاليکه ملاهاچون اسپ گادی جزنصوص ونظري ات متقدمين ديگراطلاع ندارندکه دردنيا، جامعه وماحولشان چه ميگذرد اسلام حقوقی بانسان خصوصازن داده ولی حقوق دينی باحقوق مدنی فرق داردحقوق مدنی يک واژه کاملابکرومدرن است که هنوزهم خيلی ازمردم دنياخصوصابان وان ازين حقوق خودخبری ندارندامروزدرکشورهای عربی وشمال افريقامردم بخاطرحقوق مدنی خودقيام وانقلاب کردن دحالانکه ازنظراسلام چنين قيامی بغاوت وناجائزبود
  ماتادرزمان وجهان خ ودزندگی نکنيم نميتوانيم برمشکلات توانسوزعصرمان فائق أئيم من کتابی ازيک ايزک راخواندم که قصه های غم ا نگيزخودش رابيان کرده بودوتشريح که چقدردرجامعه بخاطرجنسيت خودتوهين ميشدوچقدرازين وضع رنج می بردوحتی ن توانسته بودبه مادرواقعيت رابگوئيدخيلی مشکلات ماچنين است مايادرگذشته زندگی ميکنيم يادرأينده
  مردبيکا راين همه قال الله وقال الرسول تودرين 14قرن کدام دردمرادواکرده است که بعدازين کندهمه مصائب ومشکلات ما ازهمين خرافات وعرف وعادات اعراب است اگرترکيه مصطفی کمالی نميداشت مگرامروزچنين الگوی کشورهای اسلامی ميشد؟ اسلام مانندمسيحيت ظرفيت تکامل رانيزنداردمسيحيت دين رحمت وتسامح وحکمت بودولی اسلام دين خشونت و شمشيروتجاوزاست مسيحيت دين وحدت انسانی وکمال وايثاربودولی اسلام دين تفرقه ونفرت واسارت است تازمانيکه مردم افغانستان مسلمان باشندهمين جنگ است وهمين تجاوزطالب عزيزاگراسلام اينقدرخوب است خودت چراريشت راتر اشيدی؟ خوشبختانه يابدبختانه بعدازحاکميت مجاهدين وطالبان من ديگرچندان اعتقادی بدين ندارم وچقدرافسوس م يخورم که يک روزی خودم تفکرطالبانی داشتم وبخاطرخلافت جهانی اسلام نعره ميکشيدم خوب انسان بعضی اوقات مر تکب احماقت واشتباه ميشودامروزميدانيکه پليدترين شخص دردنياخادم حرمين شريفين است که با اسرائيل دريک سن گرعليه خيزش های ملی درخاورميانه توطئه ميکنداين است وجدان اسلامی وخلافت دينی/ اگراوفاسدوخائن است ومور دحمايت علمای اسلام نيست چرادربرابرش جهادرا اعلان نميکنندمگريک خائن وفاسدحق داردکه حرمين را اداره کند ؟ واگرنيست مگرديگرخلفاء وامرای اسلام بهترازاوبودند؟دين پرده سفيديست بروی جنايات تاريخی ماجوامع دينی سرشارازنفاق ورياء ودروغ وخيانت انداصولادين ديگرضياع وقت است ماعوض چنين مباحث ميتافيزيکی بايدپيرامون مشکلات عينی مردم سخن بگوئيم جيزيکه نيازمبرم بشراست اميدوارم ازشنيدن حقيقت نرنجيدگرچه تلخ است لکم دي نکم ولی دينی
 • ناشناس  - عبدالله
  با تشکر فراوان از نویسندۀ مقالۀ وزین آقای مفوض !
  آنهائیکه در برابر این نوشته انگشت انتقاد گذاشته وبر اسلام ومسلمین اسائۀ ادب کردند قسما آتش پرستان ایرانی وقسما مارکسیستهای استفراق شدۀ افغانس تان هستند .
  تهمتانیکه بعضی نابخردان بردین وپیامبر عظیم الشان این دین حواله کردند ، بدون لستناد ت اریخی وبادروغ وجعل همراه بوده وبرای دروغگویان جز روسیاهی دیگر چیزی عاید نخواهد شد .
  اسلام با با طالبانیز - خمینیزم - سکولاریزم خرافاتیزم - جاهلیزم - نوکریزم _ ودیگر ایزمهای عقب گرایانه ومزدو ر صفتانه مخالف بوده بلکه این دین دین خرد - عقل وعلم وپیشرفت وتکامل است .
  هر کس باید نوشته های خود ر ا بصورت مستند ارائه کند .تهمت ودروغگوئی مشتی آتش پرست ونوگران یزد گرد ساسانی باسلام نمیتواند چهرۀ تابناک این دین را خدشه دار کند .
  عبدالله
 • سکینه از لاهور
  جناب حکیم الله شیرزوی،
  نمیدانم چرا احساس میکنم، باید یک نام مستعار باشی؟از سبک نوشته ات، ترا شناختم ، چندی قبل نیز یک مقاله دیگری هم با همین سبک و سیاق نوشته کرده بودی، منتها در آنجا حملات تان بالای د ین اسلام با این شدت نبود.


 • سعید  -  آواز سگان کم نکند رزق گدا را
  آواز سگان کم نکندرزق گدا را
  از نگارش های جاهلانه و بی ادبانه عده خود فروخته و بی هدف و بی باک باید نرنجید. چون دین ما دین تسامح،از خود گزری و دین رحمت است. اما اگر عده نادان و جاهل از در تعصب و نادان ی چیز های می گویند، این چیزی است که در طول زمانه ها انسانهای اینچنینی وجود داشته است. از نگارش حسودا نه شان فهمیده می شود که در جهل مرکب گیر مانده اند، و به زندگی بی مفهوم شان ادامه می دهند. آنان ارزش پاسخگویی و ضایع نمودن وقت را ندارند. اما باز هم برای شان توصیه می کنم با وجودآنکه می دانم غرق در جهل و تعصب هستند، با آنهم بروند و بدور از جهل و تعصب اسلام را مطالعه کنند. اسلام برای ما درس خوبی دا ده است. و اذا خاطبهم ا لجاهلون قالوا سلاما. جون از منطق شان پیدا است که غیر از جهل و نادانی چیز دیگر ی ندارند. و کسانی که چنین دیدگاه های کفر آمیز را به نشر می سپارند نیز بدون شک در اشاعه بی دینی سهیم هستند.
 • ناشناس
  انجمن ملا ها.چرندیات ننویسید وپاسخ پرسشهای داده شده رابدهید
 • شبیر احمد راقب  - تعلیق


  باابراز سپاس وامتنان از آقای مفوض که مقالۀ جالب نگاشتند !!!
  شکی نیست که پارۀ ازواقعیت ها وحقیقت ها د راین نبشتۀ زرین بیان گردیده است که کاملا به اساس استدلال واستناد استوار است ولازم است که واقعیت هارا با جبین باز بدون دغدغه آفرینی پزیرفت ، واین یکی از ویژگی های برازندۀ فرزانه ها وشخصیت های علمی وپژو هشگر واقعی است . دوست گرامی که درتمنای نابودی اسلام اند دواشتباه خیلی نابخشودنی را مرتکب شدند :
  1- م سیحیت را سازگار با ابتکارات ونو آوری های علمی دماغ بشری قلمداد کردند . 2- اسلام را متصادم با هرگونه نوآوری علمی معرفی نموده آنرا جبه گیر برعلیه انکشافات علمی عنوان نموده در آروزی این نشستند که اسلام ر اه خودرا به سوی نابودی بگشاید .
  درقدم نخست باید براین باوربودکه این دوست گرامی ازنیروی عقل وتفکر واز خلفیۀ علمی درصفر قرار دارند اصلا نباید این بزرگواررا مقصر دانست زیرا جهل درذات خود عذر است ، این دوس ت گرامی که درلباس مدافع مسیحیت ، این دین تحریف شدۀ اختاپوستی شرکی را حمایت میکنند اصلا خبرندارند که این دیانت باعث همۀ بدبختی های جهان بشریت شد ، قبل از ورود اسلام در اندلس ، کلیسا نشینان که کاملا خود را مواکب بانورمهای تعلیمات عیسویت عیار ساخته بودند ، برعلیه دانشمندان ونوآورندگان جبه گیری میکردند ه رنوآوری علمی وانکشافات جدید را کفرقلمداد میکردند ونوآورندگان را به اعدام محکوم میکردند چه بسا دانشمن دان به درد بخور را به کام مرگ فروبردند زیرا جرم آنها تنها نو آوری بود ، زن را مخلوق پست وخادم برای م رد فکر میکردند وبهترین انسان درنزد ایشان کسی بود که درتمام عمرخود با زن تماس نگیرد وازدواج نکند خرید وفروخت زن را مباح میدانستند ازنظافت متنفربودند به حدی که اگر یکی ازآنها نیم مترناخن میداشت افتخار م یکرد که نیم مترناخن دارد ، دانشمندانی که شکل بیضوی بودن زمین را کشف کردند - البته این انکشاف ازدانشم ندمعروف اسلامی امام البیرونی بود که ازگذرگاه اندلس به دست دانشمندان غرب رسید - درکلیسا اعدام کردند ، نظام بدترازنظام طبقاتی حوزۀ اجتماعی هندی درجامعۀ عیسوی حاکم بود که بیداد میکرد کلیسا نشینانی که دین عیسویت برای آنها اجازۀ فیودالگرای را داده بود ، خون وپوست واستخوان طبقۀ نادار را میخوردند ، ولی هنگ امی که اسلام عزیز باتمام شکوه وعلم نوردی تمدن بزرگ پرجلال انسانی را که نخستین تمدن انسانی بود دراندل س قائم کرد ومردم اروپا با روشهای استفاده ازعقل را آموخت ملیون ها انسان اروپای را بانورعلم روشن ساخت ، این باعث شد که طبقۀ روشن برعلیه کلیسا قیام کنند وحقوق تلف شدۀ خویش را به دست آورند ، تاریخ سیکولار ستی را مطالعه کنید تا بدانید که جریانات واقعی ما را به چه چیز وادار میکند ؟
  اما قضیۀ نابود شدن اسلا م ، البته حلم کنجشک است ، دوست ما ازریداد های روزمره خیلی دورهستند نمیدانم که زیرکدام سنگ درحال خواب بسرمیبرند ، اسلام عزیز درحدود 8 سال 40% ازعیسویت درراه ترقی وتطورروان است
 • ناشناس  - احمدی از هرات
  از نوکران خمینی وآتش پرستان کور وغرب زده های بی فرهنگ انتظار بالاتری نمیتوان داشت که بر نوشتــۀ بس یار سنگین وزن نویسندۀ توانا آقای موفوض انگشت انتقاد بگذارند .
  انتقاد حق مسلم هر کس است اما دروغ گ وئی ونوکر منشی ومزدور صفتی بد است .
  من بر برادر مفوض درود وسلام مبفرستم وامیدوارم این بحث جالب اعتقادی وتاریخی را یباز کنند ومردم را روشن بسازند .
  احمدی از هرات
 • مفوض  - تشکر از همۀ دوستانیکه مقالۀ بنده را خواندند وتعلیق
  اولا- تشکر از مسئولین ویب سایت زیبای خاوران که مقاله بنده را نشر نمودند، خداوند ایشان را اجر جزیل نص یب نماید.
  ثانیا-اظهار امتنان از جناب محترم شبیر احمد راقب، سعید، سکینه، عبدالله، بندۀ حقیر، ادریس و حضرت شاه که ایشان طرفداری خود را از حق وحقیقت اظهار نمودند. وخاصتا از برادر بزرگوار راقب صاحب که بیک نکتۀ مهم اشاره کردند، فرمودند: "شکی نیست که پارۀ ازواقعیت ها وحقیقت ها د راین نبشتۀ زرین بیان گ ردیده است که کاملا به اساس استدلال واستناد استوار است"
  آری محترم: ناشناس، ناشناس، حکیم الله شیرز ی وناشناس صاحب بنده درمقالۀ هذا تا حد توان خود کوشش نمودم که حرفهای مدلل را جمع آوری نموده بخوانندگا ن گرامی ویب سایت خاوران تقدیم کنم،که در آخر مقاله تقریبا 20 مرجع ذکر شده است، بناء میتوان گفت که اعت راضات شما، غیر منصفانه وعاری از دلیل واستدلال بوده است.
  امیدوارم به آن مصادر ومراجع مراجعه نمائید، ت ا مورد هجوم خوانندگان دیگر قرار نگیرید!
  امان الله مفوض، نویسندۀ مقاله.
 • نوراحمد رجاء
  بنام خدا. محترم امان الله مفوض ! درحفظ خداوند بزرگ بوده باشید.
  شمارسالت دارید بنویسید؛ پیام تان برسا نید پیامبر اکرم (ص) فرمودند اگر نشانه های قیام قیامت برپا بود وتومیخواستی نهالی را غرس کنی ؛ توبکارت ادامه بده و
  قیام قیامت نیندیش ؛ به پیروی ازدستور پبامبر اکرم شما وظیفه دارید پیام دین را برسانید؛من تقدین شما کسانی هستند که فرق بین صفات ذاتی وصفات فعلی خداوند را کرده نمیتوانند؛ تهمت میبافند ودل خوش میکنند که
  عبارت نوشتند؛ بگذار دنبال سراب روان باشند ودل خوش کنند که به آب میرسند.
  باتشکر ازشما منتظ ر نوشته های بعدی تان
  نوراحمد رجاء
 • ناشناس  - دین پرور
  این آدمیکه خود را بنام شیرزوی معرفی کرده است خود از طرد شدگان واستفراق شدگان خرافات خانه های قم و مشهد است . اکنون بر اسلام ودین وسیاست اسلامی اسائه ادب میکند .
  اما این جاهلک حتی یک دلیل بر اتهامات وارده خود بیان نکرده بلکه مجموعۀ اراجیف لجنرا بباد داده ونام نوشته را نقد گذاشته است .
  تواگر م نطق داری بفرما جنایتی را که کمونیسم وکاپیتالیزم وسکولاریزم معاصر بر بشریت روا داشته وبادارانانت مان ند ، استالین- برژنف - ترومن - هتلر - موسلینی - - میلسویچ - کارادیج - اتاترک - بوش- تونی بلیر - و... .دیگر اربابانت بدنیا انجام دادند آیا دیگر مجال آنست که توزبان بلب آوری واز سیاست حرف بزنی .ای آدم م سخ شده وکور دل تاریخ دین ( اسلام ) با روشنگری وعلم ومحبت وترحم آغاز شد وبر اساس همین فلسفه دنیار ا فتح کرد .
  تو که خدایت ماده است وبر شکم وشرمگاهت سجده میکنی برای بشریت جز حیوانیت ودرنده خوئی چه چ یزی را بارمغان آوردی .بگذار وچپ خپ ته بگیر ورنه وضعیت عراق - افغانستان - فلسطین برای همیش بر تو ا ندیشۀ الحادی تو بوش وتونی بلیر لعنت میکند.
  دین پرور
 • ناشناس
  اقای غینپرورویادینپرور.
  شماازجنایتکاران تاریخ ماننداستالین/هتلروغیره یادکردیدولی ازعمروعلی وخونخوارا ن دیگرچون خمینی یادی نکردی.اینچنین هویداست که توخودیک تازی ناقل ویاهم یک غولدینک که باگاووگوساله اش درزیریکسقف زندگی میکند استی اگرازاقوام دیگراستی لطفایکباربه سرگذشت پدرانت نظراندازکه تاریخ تواین1400 سال وحشت نیست بلکه تاریخ10000ساله ثبت شده زردشت واویستاست وهمچنان من شیرزوی ویاهم خرزی وچتل خیل نیست م .من اهوراهی واز مهد دین گفتار نیک/پندارنیک وگفتار نیک همان بلخ بامی استم.هرچند شمابانویشتارزشتتان مرابه گفتار بدناچار ساختید
 • kamran
  سلام
  دین مانند چوکی ایست که از چهار پایه یکی آن شکسته و پایه سومی آن در حال شکستن است تا دو قرن دیگر پدیده بنام دین وجود نخواهد داشت
  مارکس گفته بود

  بزرگترین حماقت بشر دین است ودین حماقت بشر را جاودا ن ساخت
 • ناشناس
  هیچکس پیدانشدتاسوالات اقا ویاهم خانم اهوراهی را بایک جواب علمی وعاقلانه پاسخ بدهد.
  وای به حال اینهمه دانشمندان اسلامی صفحه خاوران .
  حتی به اقای نویسنده این بحث اسلامی.
  ترس بد چیز است
 • نوراحمد رجاء

  بنام خدا. بجواب آقای اهوراهی.
  محترم شما با آی پی 772121 درپنچ مورد عرض اندام داشتید وداد وفریاد سردا دید؛ اولا بجواب کسی که نام و نشانش مغضوش وبی هویت است جواب لازم نیست؛ برای هیچکس هیچکس اهمیتی قایل نمیشود؛ازین گذشته جناب شماآنقدر کمبود شخصیت دارید که تنهاخداقادر است بشماکمک کند؛در پرسش اخیر خود که : هیچکس پیدا نشد تاسوالات اقا ویاهم خانم اهوراهی را بایک ... شماحتی نمیدانید زن هستید یامرد بنا به پ رسش خود شماودر جعل کاری هم دست کمی ازجعل کاران ندارید؛من شرم میکنم که چیزی بنویسم ونامم را درکنار آن ننویسم؛سوالات شماآنقدر بی معنی و بی مفهوم است که نیازی به پاسخ نیست.
  عزیزم پشه آمد وبربالای فیلی نش ست وقت رفتن گفت خداحافظ ؛ فیل گفت کی آمده بودی ؛ اسلام انقدر پیروان دارد که نیاز به آن ندارد که یکنف ر نادان ویک صد نفر روشنفکر بی دانش اگر از آن انتقاد کردند؛ اهمیتی به آن قایل شود. اگرمی بینید کسی به جواب شما چیزی ننوشته است ؛ازهمان مقوله است و اگرمی بینید من به شما احترام قایل شدم امیدوارم که بتوا نم ذهنیت مغشوش شمارا پاک نمایم .
  دوست عزیز به عقدیه زندگی کن که بتوانی عقیده ات را درجامعه ودرنزد دو ستان و همسایگانت ابرازکنی و اگرمیتوانی ضربه برپیگر اسلام وارد کنی بکن ؛ نترس وهرچه از دستت برمیآیدکو تاهی نکن ؛ اما نشانه وهویت دقیقت را نیز پنهان نکن ؛ تانگویند این دارنده آی پی772121 انقدر ترسو وبی ا یمان است که هردم بزبانی واز قول دیگری بخود اهمیت قایل میگردد.
  امیدوارم خسته نشوی توهم میهن من هستی و من نمیخواهم احساس پاک تو جریحه دارشود؛ شاید مشکل و یاعقده علیه کسی داری که او دم از اسلام زده است و کار خلاف اسلام انجام داده ؛حال بدبین اسلام شده ای اسلام را خوبتر وبهتر مطالعه کن ؛ واگر نکردی برمن وما ستم نمیکنی ؛دراین کشوری که بساط کمونیزم با لشکرکشی اش به شکست مواجه شد وکمونیزم ازسرنوشت تمام ک شورهارخت بربست وسقوط همیشگی مواجه شد؛ نقش خودت را بنگر.
  بهرحال مولیر گفته ی دارد که:
  باوجود اینکه من به این عقیده ات مخالفم ؛ اما حاضرم که جانم را بدهم که تو به این خواسته ات برسی .
  دست تو هموطن را به گرمی میفشارم ویک سبد محبت را برایت پیشکش میدارم.
  نوراحمد رجاء دوستدار همیشگی ات.
 • مریم  - [وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما]
  محترم ناشناس صاحب،
  نظر به فرموده خداوند[وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما] سکوت در مقابل ایشان بهترین جواب است.
 • ناشناس  - دین پرور  آقا وخانم اهورائی !
  خیلی خوب شد که خود را از لاک خود کشیدی ، وبرای خوانندگان معرفی کردی که سجده ک نند ه بر آتش هستی .
  بلی تو حق داری قلبت بکفد زیرا با تولد بزرگترین خورشید عالمتاب جهان پیامبر یزرگ وار اسلام آتشکدۀ تان خاموش ، ودیوار کسرایت شکست وبتهای که بعنوان خدا بر آنها سجده میکردید سرنگون شد .
  اما توای خرافی ایکه تا خر خره بدتر از آخوند های جاهل وجاعل قم غرق هستی توخود را با چسپاندن ب زبان فارسی وتاریخ ساسانیان نمیوانی در بین ملل مسلمان جا بزنی . توقلبت از آنجا ترکیده است که سیدنا حضرت عمر ( رض) فارس را فتح ومردم را از ذلت آتش پرستی وآدم پرستی وسگ وخر پرستی به توحید وخدا پرستی آنها را هدایت کرد . بلی برایت سنگین تمام شده که از لجنزار خرافات وجهل وبی عقلی کشیده وبنور علم وعقل برایت تفهیم کرده است که انسانها وبتها وحیوانات وآتش وماده وخاکستر وگاو وبوزنه و...غیره وغیر ه لایق پرستش نیستند وفقط آن ذاتی لایق پرستش است که که دنیارا خلق کرده ودرتحت قلمرو او در حرکت است .ب لی باز جنون آبا واجداد هزار وچند صد سال قبل پدران واجدادت دوباره در ذهنت پیدا شده است که چرا ازشی طان پرستی وحیوان پرستی رها یافته ای وبهتر است تا بهمان کیش آباء واجدادت باقی بمانی .
  بلی من از تو نمی خواهم تا در خانوادۀ عاقلان وهوشیاران وخدا پرستان داخل شوی ، خودت برو وآتشت را بپرست ودست از سر ملت مسلمان افغان بردار که نه تو ونه خمینی تو ودیکدان آتش یزد گردت را میخواهند . برو توبا مزدک ومانی ات درپی آن چیزیکه شمارا آرامش میدهد وتکین یافته میتوانی.
  مسلمانان از پرستش خدای واحد خسته نیستند وبهترین آرامش روحی وروانی دارند .
  واین تهمتها واراجیفی را که بر علی وعمر وعثمان وابوبکر رضو ا ن الله تعالی علیهم اجمعین وارد کردی اینها همــه از خرافات خانه ها وصیغه خانه های قم ومشهد بیرون آمده وهیچ ربطی بتاریخ دین وخاصتا تاریخ اسلام ندارد . عمر( رض) داماد علی ( رض ) بوده وعثمان شوهر دو دخت پیامبر عظیم الشان اسلام وابوبکر خسر پیامبر اسلام بوده وهمه باهم برادر وخویشاوند بوده وهمه در ی ک سنگر بر ضد فتنــۀ مشرکین وکفار وآتش پرستان وسایر منافقان مبارزه کرده اند وبا هم انس والفت داشتند .
  حریم یاران واصحاب پیامبر اسلام پاک بوده وایشان دریاهای خروشانی هستند که با لب زدن هیچ حیوان درن ده ای ملوث نمیشوند .
  برو در تهران آتشت را بپرست ودر صیغه خانه ای مشهد وقم ساعت خود را تیر کن وبیش ازین بر امور فکری واعتقادی ملت مسلمان افغان مداخله نکن . .
  خداکند ...فهم شده باشی .
  به کامران ما رکسیست هم باید گفت که وقتی کسی از کسی نقل قول میکند آن نقل قول را بین پرانتز گذاشته و به صفحه وجل د کتاب هم اشاره میکند . اما من مارکسیستی به بیسوادی خودت ندیدم . اولا مارکس مانند خودت بی عقل نب ود ومن کا پیتال مارکس را مطالعه داشتم . ثانیا آنچه مارکس درمورد مسیحیت خرافی گفته است ربطی باسلام ندارد . زیرا این دین مسیحیت تحریف شده ا وشیعتۀ رافضی غلات است که پاپ ها واسقفها وآخوند های قم ومش هد بهشت را بمردم می فروشند وآنهارا سوار شده وجیبهای شانرا خالی میکنند . اما آدم مسلمان وهوشیار هیگا ه کسی را خر نمی سازد وهم چنین آدم مسلمان وهوشیار هیچ وقت خر هیچ کس هم نمیشود تا دیگران اورا سواری ک نند . پس فریاد مارکس بر علیه مسیحیت خرافیست نه اسلام .
  اما میمون صفتان که مقلد قصر سفید وکریملین ویا پکن هستند ، نوکر بی بی هستند وبهر طوریکه بایشان دیکته شود همان گفتار را نشــخــوار میکنند .
  اما امروز کریملین بطرف آدم شدن میرود اما نیمچه کمونیست افغانی حال تازه دورۀ حماقت و....شدن آنها شروع شده است . ای وای بر استحمارشده گان وای وای بر تحمیق شدگان فکری بیگانگان .
  دین پرور
 • ناشناس
  من ازشما توهین وتحقیر را نخواستم که من اتشپرستم ویا هم بتپرست.این سخنان زشت ودور از فرهنگ را1400سالس ت که میشنویم من نخواستم شما لعنت شده خدارا سیدنا بنویسید خواست من فقط وفقط پاسخ به پرسشهای داده شده بود وبس.بدرود
  اهوراهی
 • ناشناس
  انان که به سردرطلب کعبه دویدند
  چون عاقبت للامر به مقصودرسیدند
  رفتنددران خانه که بینند خدارا
  بسیار بج ستندخداراوندیدند
  چون معتکف خانه شدندازسرتکلیف
  ناگه خطابی هم ازان خانه شنیدند
  کای خانه گرستان چه پرست ید گل وسنگ
  ان خانه پرستید که پاکان طلبیدند
  منشور مشهور ازمولانای بزرگ بلخی
 • ناشناس
  اقای دینپرور.
  سگ وفادارترین جانور روی زمین است وخر بی ازارترین و زحمتکش.اگر کسی این دو جانورانرا تا مرزپرستش دوست داشته باشد قابل احترامست واما شما نازنین مسلمان راستین ایا میتوانید سندی پیشکش کنید که رزدشتیان جانوران را میپرستیدند.بی شک که نه
  اگر شما پارس ویاهم تاجک استید که هردو بدون شک یکیست از ا نجماد فکری بیرون امده حداقل 2 کتب نقد در باره دین نازنینتان وسرگذشت1400ساله این لجنزار خون ووحشت را به خوانش بگیرید من باوردارم که حد اقل از بنیادگرا به میانه رو روی میاورید.اگر تاجک استید پس گله مندی ندارم چون دسته تبر ازخودم است وگرنه ما همان درختی سبزی بودیم که راهمان بسوی خورشید تابنده بود.بدرود
  اهوراهی
 • muhsin  - اين مقاله
  با تشكر فروان ازنويسندۀ مقاله آقای مفوض!
  واقعا معلومات نایاب است که بااستدلال قوی حقیقت را آشکارکنند ه میباشد.
 • پری

  من از نویسنده ای این مقاله ای خوب که بر اساس منطق و عقل نوشته شده ابرازسپاس میکنم و برایشان موفقیت ه ای مزیدی در رابطه به بیان و نشر و پخش هرچه بیشتر واقعیت های درخشان دین مبین اسلام میخواهم. این مقاله بیان گوشه ای از واقعیت دین مبین اسلام است که برای مردم بصیر، داناوقابل درک میتواند راه را برای برای رسیدن به مدارج عالی انسانی زیادتر بازکند. البته برای کی گروه که درست مثل حیوانات جنگل میمانند که صد ارا میشنوند ولی براه خود روان هستند و گویی که هیچ آوازی را نشینده اند چون ابلیس لعین بعد از اینکه از بارگاه رب العزت رانده شد و به ذلت ابدی افتاد وعده کردکه هرانسان سست عنصر و بی بنیادرا درجهان بدنبال خود خواهد کشاند. چنانچه ماامروز نمونه های بارز و واضح را در بین جوامع بین المللی می بینیم. پیروان ا بلیس باایجاد مذاهب و فرقه های مختلف چنان درخودخواهی و قدرت طلبی غرق شدندکه حتی رحمی به پیغمبران خداو ند ج نکردند و اکثرکوشش قتل آنهارا مینمودند. و البته مخواهم تاکید کنم که این اعمال شنیع در 1400 سال ق بل هم بیشتر اتفاق می افتاد. دختران را زنده به گور میکردند و هرمرد با بیش از 100 خانم به اصطلاح ازدوا ج مینمودند. و عیاشی وزندگی حیوانی را به اوج خودرسانده بودند انسان ها رابعنوان برده و غلام مورد استثم ارو استعمار قرار میدادند که این قانون ابلیس پرستان تاامروز هم متاسفانه در بین بعضی از جوامع به ظاهر دمواکرات و مترقی بیشرمانه وجود دارد. بلی این گروه بادیده درایی وبی عزتی و ازعقده ای ذلت زیادکه برای خود خریده انداعمال شنیع خودرا با توهین به مقدسات دیگران توجیح میکنند. من واقعاً هرلحظه و هرلحظه به ب ارگاه آقریده گارم سجده ای شکر میگذارم که بمن لطف و مرحمت نموده و مراازارشادات دین مبین اسلام باخبرنم وده و دینی پاک و منزه و فارغ ازهرگونه خباثت بما ارزانی نموده است.
 • داود هراتی


  سلام
  وقتی منطق ختم شد جنگ ودشنام آغاز میگرددچون دین به خصوص دین اسلام جوابگوی نیازمندی های جامعه بشر ی نیست وبا دیموکراسی و مدرنیته کاملاً در تضاداست هر زمانیکه شما در مورد دین استدلال کنید ولو استدلال منطقی باشد شمارا به مرگ محکوم میکنند این به گفته یک هندو می ماند وقتی یک مسلمان از او تقضاکرده بود که بیا مسلمان شو
  هندو به جواب گفته وقتی مسلمان شوی پائین تان را می برند اگر خارج شوی سر تان را
  روایت میکنند که محمد نزد کاکایش ابوطالب رفته به او گفت که من پیامبر خدا هستم رفته بودم به عالم به د یدن خداوند ابوطالب چون شخص عاقلی بود دست محمد را گرفته نزد یک جوی بزرگ آب رفته به محمد گفت بیا از ای ن طرف جوی به آن طرف خیز بزن چون دید محمد دروغ میگوید به او گفت مرا بگزار به دین خودم خودت هرچه میخوا هی بکن تان آخرین رمق حیات طوق جهالت را به گردن نینداخت
  خداوند چرا بهشت و دوزخ را ساخته اوخود دوپدید ه خوب و بد را در وجود ما آفریدو به شیطان اجازه داد تادر پوست ما باشد و با بدی هایش بر ما غلبه کند اگ رما برنده شدیم حورست پری غلمان جوی های شیرست وشراب و اگر شیطان برنده شد چوب تراشکردگی است و ناکجای م ا بغل گیری قبر ست سوال است جواب پس خدا مارا خود چنین آفرید و شیطان دوست قبلی اش را وضیفه گمراهی مارا داد پس تقصیر ما بنده های عاجز درین میان چیست
  چنگیز خان میخواست مسلمان شود از علمای اسلام دعوت نمود که به او معلومات بدهند شیعه گفت مذهب من خوب است سنی گفت مذهب من بهتری مذاهب است علمای اسلام به گردن هم افتادند چنگیز از دیدن این صحنه بر غضب شد و رکن پنجم اسلام راقبول نکرد گفت اگر خدا خدای همه است چ را ما از مغولستان ازاین همه فاصله دور به زیارت حج برویم دستور داد که دین ما از این ها بهتر است تا ای نکه اولاده ایشان در اثر آمیزش با مسلمان بعد از چند قرن مسلمان گردیدند
  در جهان مسلمان، بودیست، ی هود . مسیعت هندو که با مطاله ویا تحقیق در باره دین مورد نظر شان پرداخته وبعداًبه آن دین گرویده باشدن خیلی اندک همه میراثی و فرهنگی است حتی در سیاست این قضیه صدق می کند در امریکا اکثریت فامیل جان کنید ی طرف دار حزب دیموکرات بودند ، در هندوستان فامیل های نهرو گاندی عضویت حزب کنگره را داشتند در کیوبا ف یدل کاسترو برادران و فامیل هایشان طرف دار حزب کمونیست بودند
  مثال های زیادی وجود دارد که شما بهتر می دانید
  تنها کسانی متدین واقعی استند که بعد از مطالعه ترک دین می کنند و دین جدید جواب گوی نیازمندی های مادی و معنویشان میباشد
  تنها اسلام دین مستبد است که حق انتخاب از همه را گرفته و متخلفین را معکوم به مرگ می کند به همین لحاظ مسلمانان ظاهری زیاد ست • حكيمي  - خطاب به داود هراتی
  نظریات را که داود هراتی نوشته است، آیا کدام دلیل دارد؟
  اما از دیدگاه علم ومعرفت معلومات بی اساس بوده که دلالت به جهل ونادانی او میکند.
  وگفته های ظالمانه او دربارۀ اسلام یک نوع حرفهای احمقانه است، باین که اسلام مانند کوه است ومخالفین اسلام مانند بز، بزکه باشاخهای خود کوه را شاخ میزند، پس در نتیجه:
  شاخ های خود را از دست داده وبالآخره خود را تباه میکند.
  اسلام رحمت برای عالمیان است، اگر داود بخواهد درین باره متیقن شود، نظریات (پری) را درهمین صحفه بخواند.
  وتشکر از پری صاحب.
 • نوراحمد رجاء  بنام خدا. همشهری عزیزم داوود هراتی . احتراماتم را پذیراشوید.
  تبصره شمارا خواندم براطلاعاتم افزوده ش د وخرسندگردیدم؛ اجازه میخواهم بدانم بنا بگفته شما:
  (دین به خصوص دین اسلام جوابگوی نیازمندی های جامعه بشر ی نیست وبا دیموکراسی و مدرنیته کاملاً در تضاداست ) بدون زحمت مثالش را برایم بیاورید.
  قسمت بعدی گفته شما : ( روایت میکنند که محمد نزد کاکایش ابوطالب رفته به او گفت که من پیامبر خدا هستم رفته بودم به عالم به د یدن خداوند ابوطالب چون شخص عاقلی بود دست محمد را گرفته نزد یک جوی بزرگ آب رفته به محمد گفت بیا از ای ن طرف جوی به آن طرف خیز بزن چون دید محمد دروغ میگوید)
  راوی این روایت کی است؟ ودرکدام کتاب آمده است؟ وباتوجه به اینکه مدینه شهر بی آب وعلفی بوده است؛ این جوی بزرگ درکدامین قسمت شهر واقع شده است ؟ فهمیده نشد که پیامبر به کدام عالم رفته است ؟خرسندم که شما دروغ نمیگوئید. وابوطالب به برد اشت ما مسلمانها درتمام عمر از حضرت محمد دفاع کرده است؟ باور بکنید این اطلاعات را نخوانده بودم.
  قسمت دیگری از نوشته شما : (خداوند چرا بهشت و دوزخ را ساخته اوخود دوپدید ه خوب و بد را در وجود ما آفریدو ب ه شیطان اجازه داد تادر پوست ما باشد و با بدی هایش بر ما غلبه کند.... وضیفه گمراهی مارا داد پس تقصیر ما بنده های عاجز درین میان چیست) این سوال شما جوابش کامل نیست ؛ خواهشمندم بیشتر ووسیعتر در این زمینه به منی حقیر معلومات ارائه بفرمائید. وهمچنان معنی کلمه ( وضیفه ) را ندانستم .
  قسمت بعدی نوشته شما: ( چنگیز خان میخواست مسلمان شود از علمای اسلام دعوت نمود که به او معلومات بدهند شیعه گفت مذهب من خوب است سنی گفت مذهب من بهتری مذاهب است علمای اسلام به گردن هم افتادند...... )
  بسیار جالب است ما مسلمان ان بسیار چیزهارا نمیدانستیم ؛ چنگیزخان میخواست مسلمان شود یا شیعه ویاسنی گردد؛ شیعه وسنی از سلسله م ذاهب است ؛ مسلمان شدن بدون اینکه شیعه ویاسنی باشی میشود ؛ واین سنی کی بوده است که گفته است مذهب من ب هترین مذاهب است نامش را ببرید؟ مذهب مفرد است و مذاهب جمع ؛ وچطوری به گردن هم افتادند؟ این واژه را بر ایم معنی کنید؛ باوربکنید آقای داوود هراتی کاملااین اسلام برداشتی شما فکاهی گفته است یاشما فکاهی میگو ئید.ودر زمان انسان کشی چنگیزخان ایرانیان شیعه بودند یا سنی ؟
  اقای داوود هراتی ! زنده خوباشی همشهری ا ین معلومات و این اندیشه واین استعداد شما تحسین برانگیز است؛ راست گفتی که اسلام جوابگوی نیازمندی های جامعه نیست ؛ این اسلامی که شما ازاوصحبت میکنید نیازمندی فرد رسیده ودانسته وآگاه وبامعلوماتی چون شمار ا نمیتواند پاسخگوی باشد؛ ویاچطور؟!!...
  خیلی ها ممنون میشوم بدانم رشته تحصیلی وخاصتا دین شناسی را درک دامین دانشگاه به اتمام رسانیده اید؟!!.. سبب خرسندی ا ست که شما چنان سیلی محکم بر این دین برداشتی خود تان بزنید که باداشتن ابوجهل های زمان وگوساله های سامری ونوبجا رسیدگانی که تاهنوز فهم وشعور املاء و ا نشاء را ندارند به معنای واقعی به نادانی وخریت خود پی ببرند. خواهش اخیرم این است که چنانچه امکان دارد شما چند مقاله بنویسید ودرسایت ها خاصتا سایت خاوران بدست نشر بسپارید تاخوانندگان مستفید شوند؛ حیف اس ت که شما حاشیه نویس باشید؛ امام محمد باقر فرموده است ؛ خدایا تراسپاسگذاریم که دشمنان دین اسلام بیشتر از بین احمق ها عرض اندام دارند.
  نوراحمد رجاء
 • ناشناس  - محمد هروی
  آقای که بدروغ اسم داود هراتی را یدک کش کرده است دروغ می گوید ، هراتی اینقدر بی ادی - جاهل ومقلد بوزینه صفت نیست .این آدک از کمونیستهای استفراق شدۀ ایران است . حال با چسپاندن خود بنام هراتی میخ واهد توهین وکفرگوئی را که بزرگترین معلم بشریت نموده است میخواهد پنهان کند
  محمد - هروی
 • پری
  آرزومندم این جاهلان که بی عقلی شانرا زیرنقاب افراد و اشخاص مناطق مختلف پنهان میکنند شهامت ابراز بی خ ردی شانرا نیزداشته باشند. اینست نشانه ای ابلهی و بی خردی که مانع معرفی و به میدان آمدن پیروان دجال م یشود. چون منطق و دانش و عقل شان مورد سوال است و اعتماد به نفس ندارند.
 • zamirkoshan
  eslam kherafetarin den roe zamin as,khanom pari ke inqadar ba defa az in den popanak zada pardakhata ast lotfan iak bar ba khod zahmat dada site eslam mostaqim ra ke pewand an dr bakhshe site eslami pewand khawarn owjod dard motla nomaian ,ke ba wazahat naweshta as ke zanha maojodate naqesulaqel a stand wa ayate ra dar esbat gofta hai khod mesal aworda as, hamchnan ba sokhanrani hai molla Abo obi dulah motawakel gosh dehand ke eshan ra wa tamam zanan alam ra mojodate faqed shoor marfi karda as.p as beradare ke beradar herate mara ba khonadan naweshte khanom pari rahje sakhta bodan baiad bedanan ke naweshte mejode ke az nazar eslam aqel wa shoor nadard ba ra ma lazem nes
  ba ehteram ba omed ro ze ke jahalat az safe gite bakhosos Afgha mahw shwad
 • ناشناس

  متناقض بودن قرآن

  مجموعه آیات نه تنها با هم هماهنگ نیستند، بلکه در بعضی موارد یکدیگر را نقض می کنند [۱][۲]  ناسخ و منسوخ
  این معضل، حتی در زمان پیامبری محمد هم وجود داشت . به طوری که قرآن در جواب ط عنه زنان می گوید : هر آیه ای را نسخ كنيم يا آن را به [دست] فراموشى بسپاريم بهتر از آن يا مانندش را م ى‏آوريم مگر ندانستى كه خدا بر هر كارى تواناست[آیه ۱] ... چون آیه ای را به جاى آیه ديگر بياوريم و خدا به آنچه به تدريج نازل مى‏كند داناتر است مى‏گويند جز اين نيست كه تو دروغ‏بافى [نه] بلكه بيشتر آنان ن مى‏دانند . بگو آن را روح القدس از طرف پروردگارت به حق فرود آورده تا كسانى را كه ايمان آورده‏اند استو ار گرداند و براى مسلمانان هدايت و بشارتى است[آیه ۲]

  ابن وراق در اینباره می گوید : می بینیم که تئوری نسخ آیه، چگونه دانشمندان و نویسندگان را از گرفتاری های وابسته به تضاد ها و نا همگونی های متون قرآن نجات می دهد . با این وجود متن و روان آیه های مکی و مدنی و تفاوت آشکارشان با یکدیگر نمی تواند مدافعان اسلام را به گونه کامل به ساحل نجات برساند . زیر آیه های مکی که در آغاز ادعای پیامبری محمد نازل شده، همه حکایت از بردباری و شکیبایی و تحمل اندیشه ها و کردار دیگران را دارد و آیه های مدنی که در زمان فر مانروایی محمد نازل شده، همه از کشتن و نابود کردن و گردن زدن و قطع عضو می زنند . بدین ترتیب، آیه هایی که کشتن و نابود کردن(برای مثال، آیه 5 سوره توبه [آیه ۳]) را فرمان می دهند، آیه های با مضمون بردباری و صبر و تحمل اندیشه ها و کردار دیگران را پند می دهد را نسخ می کند [۳]

  سید محمدحسین طباطبایی در الم یزان ذیل بحث نسخ آیات بیان می دارد كه نسخ آیات از جنس تناقض احكام نیست بلكه از نوع تكمیل است. به عنو ان مثال می گوید:

  آيه : فاعفوا و اصفحوا حتى ياءتى اللّه بامره[۴]، ترجمه: فعلا عفو كنيد و ناديده بگير يد تا خداوند امر خود را بفرستد،كه بروشنى مى فهماند: حكم عفو و گذشت دائمى نيست و بزودى حكمى ديگر مى آ يد، كه بعدها بصورت حكم جهاد آمد.و مانند حكم زنان بدكاره كه فرموده : فامسكو هن فى البيوت، حتى يتوفيهن الموت اءو يجعل اللّه لهن سبيلا[۵]، ترجمه: ايشان را در خانه ها حبس كنيد تا مرگشان برسد و يا خدا راهى برايشان معين كند، كه باز بوضوح مى فهماند حكم حبس موقتى است و همينطور هم شد و آيه شريفه با آيه تازيا نه زدن بزناكاران نسخ گرديد، پس جمله : ((حتى ياءتى اللّه بامره [۶])) در آيه اول و جمله ((او يجعل اللّ ه لهن سبيلا[۷])) در آيه دوم خالى از اين اشعار نيستند كه حكم آيه موقتى است و بزودى دستخوش نسخ خواهند شد.))[۸]

  همچنین ایشان در ادامه می فرمایند: از نظر آيه نامبرده نسخ باعث نميشود كه خود آيت نسخ شده بك لى از عالم هستى نابود گردد، بلكه حكم در آن عمرش كوتاه است، چون بوضعى وابسته است كه با نسخ، آن صفت از بين مى رود.[۹]

  معجزه بودن قرآن

  علی دشتی در کتاب ۲۳ سال معجزه بودن قرآن را از دو جنبهٔ لفظ و محتو ا قابل بررسی دانسته‌است. به این دو جنبه اصطلاحاً اعجاز لفظی و اعجاز محتوایی می‌گویند. بسیاری دانشورا ن[ادعای بزرگ] سده‌های آغازین پس از اسلام به اعجاز لفظی قرآن قائل نبودند. بلکه ادعای اعجاز لفظی قرآن با گذشت زمان و افزایش تعصب‌ها مطرح شد. مثلاً ابراهیم نظام، یکی از این افراد، در نفی اعجاز لفظی قرآن می‌گوید «نظم قرآن و کیفیت ترکیب جمله‌های آن معجزه نیست و سایر بندگان خدا می‌توانند نظیر یا حتی بهتر از آن بیاورند». در همین راستا ابوالعلاء معری مترسل بزرگ عرب منشئات خود را برتر از قرآن دانسته است. ا ثبات اعجاز محتوایی قرآن از اعجاز لفظی هم مشکل‌تر است. چرا که مطلب چشمگیر تازه‌ای که دیگران نگفته باش ند یا دستور اخلاقی نابی که بدیع جلوه کند در قرآن نیامده‌است. داستان‌هایش اغلب از داستان‌های یهودیان و ترسایان اخذ شده‌است و همین انتقادی بود که خود دشمنان محمد هم در مکه در آن زمان به وی کردند و داستا ن‌های قرآن را اساطیرالاولین خواندند. چندان که یکی از مخالفان محمد در مقام انتقاد از وی گفت که قصه‌ها یی از اسفندیار می‌داند که از داستان‌های محمد دلکش‌تر است. حتی احکام و شرایعی که در قرآن آمده‌است همه در دین‌های دیگر سابقه می‌دارد یا ادامهٔ آداب و سنن عربی جاهلی‌است. (جز زکات و جهاد. این دو را معلول تشکیل حکومت از سوی محمد دانسته‌اند و بدون لشکر و پول کار چنان حکومتی پیش نمی‌رفت.) تعدادی از این اح کام و شرایع با گذشت زمان تغییر کرده است و حتی به فراخور حال‌وروز محمد حکم‌های متضاد صادر شده است. ای ن حکم‌های متضاد برای مسائل واحد در فقه اسلامی با عنوان ناسخ و منسوخ مطرح است. مسئلهٔ ناسخ و منسوخ از وجوهی‌است که منقدان در اثبات بشری بودن قرآن بر می‌شمرند.[۱۰] البته مصطفی حسینی طباطبائی در کتاب خود با عنوان "خیانتی درگزارش تاریخ" به اثبات این مطلب می پردازد که کتاب 23 سال معجونی است از تح ریف کتب تاریخ، قرآن و تفسیر و سیره و جز اینها و به عنوان نمونه مدعای این کتاب مبنی بر اینکه ابوالعلا ء معری منشئات خود را برتر از قرآن دانسته است را رد نموده به رسالة الغفران او استناد می کند که در آنج ا می گوید: « کتابی که محمد آورده با اعجاز خود همه را مغلوب ساخته است » [۱۱]

  درون‌مایه قرآن
  به گفته لستر هنگاهی که یک خوانندهٔ آشنا به نوشتارهای ابراهیمی قرآن را می‌خواند در می‌یابد که درون‌مایهٔ آن ع موماً همان مطالب و داستان‌هایی است که در آن نوشتارها آمده‌است.[۱۲] بیشتر مطالب قرآن از نوشتارهای عاد ی کلیمی‌ها که جنبهٔ وحی نداشته و بویژه تلمود برداشت شده و به کرّات در قرآن بکار رفته‌است.[ادعای بزرگ ] وین معتقد است کتاب قرآن سرشار از اشتباهات و تناقضات تاریخی و علمی است. علاوه بر آن الله و کتاب خدا بعضاً و یا عموماً برخی رفتارهای ناپسند همچون دروغ‌گویی، دزدی، نیرنگ، فریب و حیله‌گری، برده‌داری، تج اوز جنسی، زجر، شکنجه و تروریسم را مجاز می‌شمارد.[۱۳] چارلز تری می‌نویسد بدون تردید می‌توان گفت نخستی ن اثری که از خواندن قرآن در ذهن خواننده آن می‌نشیند آنست که محمد، اصول و موازین اسلام را از یهودیان حجاز آموخته است. اصول و احکامی که برگه‌های ابتدایی قرآن را پرکرده است عبارتند از روز قیامت، بهشت و د وزخ، کتاب آسمانی، وحی به وسیله فرشته، مزایای پیروی از امور مذهبی و غیره که بگونه‌ای کامل از نوشتارها ی مقدس کلیمی‌ها و یهودیان گرفته شده است.[۱۴]

  در مقابل دیگر متفکرین نظرات دیگری نیز ارائه دادند. پرف سور هانری كربن فيلسوف معاصر فرانسوی می‌ گوید: «اگر انديشه‌ی محمد خرافی بود و اگر وحی او وحی الهی نبو د، هرگز جرأت نمی‌كرد بشر را به علم دعوت كند. هيچ يك از افراد بشر و هيچ شيوه‌ی تفكری به اندازه‌ی محمد و قرآن، انسان را به دانش دعوت نكرده‌اند، تا آنجا كه در قرآن، نهصد و پنجاه بار از علم، فكر و عقل سخن به ميان آمده‌است».[۱۵]
  ...
 • قابل توجه اقایون نور رجا .. دی  جنون خشونت در قرآن


  در اسلام با خداوند جنایتکاری مواجه هستیم که سرشناس ترین جنایاتکاران تاریخ بشریت در مقابلش رو سفیدند .

  قهار ترین شکنجه گران است بی رحمترین جلادان است . هولناک ترین موجودات است که خود بار ها در بیش از 50 آیه از قرآن تاکید میکند که از من بترسید :

  و از من بترسید اگر اهل ایمانید ( آل عمران 175)

  در قرآن لغت هلاک کردن 73 بار در بیش از 60 آیه به اشکال مختلف آن به کار رفته است :

  ی هلک 5 - هلک 4 - اهلکنا 17 - مهلک 3 - یهلکون 2- نهلک 2 - المهلکین 1- فاهلکنا 1-فاهکلو 2- اهلکت 1- فاه لکه 1- فاهلکناهم 3 - اهلکناها 4

  - مهلکی 1 - اهلک 8 - مهلوکوا 1 - تهلکنا 1- مهلکم 1- فتهکلنا 1- لیهل ک 2 -مهلکوها 1- اهلکناهم 4 - یهلکنا1 - اهلکنی 1- لنهکن 1- التهلکنا -لمهلکهم 1 - هالک 1- اهلکتهم 1-

  که خداوند در آنجا به شرح سرگذشت اقوام و مردمانی که آنها را قتل عام کرده است ، میپردازد :چه بسیار اه الی شهرها که بر هلاک آنها عذاب فرستادیم آنگاه که در آسایش شب یا خواب صبحگاه بودند ( اعراف 4)

  پیش از اهل مکه هم ما اهل شهری که ایمان نیاوردند ، همه را هلاک کردیم، آیا اهل مکه ایمان خواهند اورد (انبیاء 6)
  و اهل دیاری که ما هلاک گردانیدیم زندگانی بر آنها حرام و هرگز به دنیا باز نخواهند گشت ( انبیاء 95 )

  آیا ما پیشینیان را هلاک نکردیم ( مرسلات 16)
  و از پی آن هم قومی دیگر را نیز هلاک میکنیم ( مرسلات 1 7)

  ما برای هر یک از این طوایف پند ها و مثلها زدیم و همه را هلاک کردیم (فرقان 39)

  و ما اقوام و مللی را پیش از شما به کیفر ظلمشان سخت به دست هلاکت سپردیم و با آنکه پیامبرانی با آیات و معجزات بر آنها آ مد باز هیچ ایمان نیاوردند ، ما هم اینگونه مردم عنود زشت بد عمل را به کیفر میرسانیم (یونس 13)

  چه بسی اری از ملل و اقوامی را بعد از نوح به جرم کفر و عصیان هلاک کردیم (اسراء 17)

  هیچ شهر و دیاری در روی ز مین نیست جز آنکه پیش از ظهور روز قیامت اهل آن شهر را یا هلاک کرده یا به عذاب سخت معذب مبکنیم، این حک م در کتاب علم ازلی حق مسطور است ( اسراء 58)
  در صورتی که ماپیش از این با کافران چه کرده ، بسیاری رت ک ه داراتر و خوشتربودند همه را هلاک گردانیدیم (مریم 74)

  و چه بسیار اقوامی از اهل عناد را که پیش از ای ن معاندین هلاک ساختیم ، آیا چشم تو دیگر به احدی از آنها خواهد افتاد ، یا کمترین صدایی از آنان در دن یا تا ابد خواهی شنید ( مریم 98)

  و چه بسیار اقوامی از اهل عناد را که پیش از این معاندین هلاک ساختیم ، آیا چشم تو دیگر به احدی از آنها خواهد افتاد ، یا کمترین صدایی از آنان در دنیا تا ابد خواهی شنید ( مریم 98)

  همانا ما پس از آن که طوایفی از امم گذشته را به کیفر کفر هلاک کردیم به موسی برای بصیرت و ر حمت و هدایت خلق کتاب تورات را عطا کردیم باشد که مردم راه خداپرستی پیش گیرند ( قصصآیا آن طوایف و قبای لی را که ما پیش از این مردم کنونی هلاک کردیم و اینان به جای آنها رفت و آمد میکنند ، هلاک انها موجب ه دایت و عبرت اینان نگردید ، البته در این هلاک آیات پند و عبرت است آیا باز هم سخن نمیشنوند ( سجده 36)

  43)خدا قوم عاد را در اول هلاک ساخت ( نجم 50)

  خدا قوم ثمود را هلاک ساخت ( نجم 51)

  و پیش از اینان قوم نوح را هلاک ساخت ( نجم 52)

  خدا قوم لوط را هلاک ساخت ( نجم 53)

  آیا اینان بهترند یا قوم تُبَع و اقوام پیش از او که چون بسیار مردم بدکاری بودند ما همه را هلاک ساختیم (دخان 37)

  آیا ندیدید چه بسیار طوایفی را پیش از اینها هلاک کردیم که دیگر ابدآ به دیار اینان باز نگشتند ( یس 31)

  آیا از گذشتگان که ما همه را هلاک کردیم عبرت نگرفتند ( طه 128)

  ما پیش از اینها طوایف بسیاری را به هلاکت رساندیدیم وآن هنگام فریادها کردند و هیچ راه نجاتی ب رآنها نبود (ص 3)
  و چقدر طوایفی را پیش از اینها هلاک کردیم که ب ا قهرو قوت تر از اینان بودند ( ق 36)

  ما چه بسیار اهل شهر و دیار را که در اطراف شما بودند همه را هلا ک کردیم و آیت عبرت برای مردم گردانیدیم تا مگر به درگاه خدا بازگردند ( احقاف 27)

  و ما قویترین سرکشان را به عقوبت هلاک کردیم و شرح حال پیشینیان گذشت (زخرف 8 )

  ما بسیاری از پیشینیان امثال شما را هلاک ک ردیم آیا کیست که از آن پند و عبرت بگیرد ( قمر 50)
  آیا ندیدید ما پیش از ایشان چه بسیار گروهی را هلاک نمودیم ( انعام 6)

  همانطور که خوی فرعونیان و پیش از آنان بر این شد که آیات خدای خود را تکذیب کردند م ا هم آنها را به کیفر گناهانشان هلاک نمودیم و فرعونین را به دریا غرق کردیم ( انفال 54)

  رسول حق را تک ذیب کردند و ما آنها را هلاک کردیم و بیشتر آنان به خدا ایمان نیاوردند ( شعراء 139)

  ما هم بر هلاک آن قوم عاد باد تندی در ایام نحس شوم فرستادیم تا به آنها عذاب ذلت وخِذلان را در دنیا بچشانیم در صورتی که خواری عذاب آخرت بیش از دنیاست ( فصلت 16نیز لغت عذاب به معنی مجازات و شکنجه به تعداد 365 مرتبه در مج موع بیش از 300 آیه در اشکال مختلف آن به کار رفته است :

  عذاب 154 - العذاب 86 - یعذب 9 - بعذاب 13 - ع ذبا 39 - عذب 3 - تعذب 1 - معذبین 1 - تعذب 1- تعذاب 1 - لعذاب 5 - عذابه 3 - معذبهم 2 - لیعذب1 - معذبو ها 1 - نعذبه 1 - عذابهما 1 - عذابها 2 - لیعذبه 1 - لعذبنا 1 - عذبناها 1 - فاعذبهم 1 - فیعذبهم 1 - عذ ابی 9 - تعذبهم 2 -

  یعذبکم 4 - اعذبه 2 - بالعذاب 6 - بمعذبین 3 - المعذبین 1 - یعذبهم 6 - بعذابکم 1-

  که در آنجا خداوند تهدید به سخت ترین عذاب ها میکند ، روش های مختلف شکنجه ها و عذاب هایی را که به کار میبرد را شرح میدهد و به کار بردن انواعی از آنان را به مؤمنان آموزش میدهد :
  و اگر بنگری سختی حال کا فران را هنگامی که فرشتگان جان آنها را گرفته و بر پشت آنها تیغ میزنند و میگویند بچشید طعم عذاب سوزنده را ( انفال 50)

  همان طور که سرگذشت فرعونیان پیش از این بر این شد که آیات خدا را تکذیب کردند و ما هم آنها را به کیفر گناهانشان هلاک نمودیم ( انفال 54)

  خدا بر شما شراره های آتش و مس گداخته فرود آرد تا هیچ نصرت و نجاتی نیابید ( رحمان 35)
  پس با چه حال سختی روبرو شوند هنگامی که فرشتگان جانشان بگیرند و بر پشت آنها تازیانه ی قهر زنند ( محمد 27)

  کافران را لباسی از آتش دوزخ به قیامت بریده اند و بر سر آن ان آب سوزان حمیم جهنم فرو ریزد ( حج 19)

  تا پوست بدنشان و آنچه در درون آنهاست به آن آب سوزان گداخته شود (حج 20)

  و گرز گران و عمودهای آهنین بر سر آنها مهیا باشد ( حج 21)
  هرگاه خواهند از دوزخ بدر آیند و از اندوه آن نجات یابند ، فرشتگان عذاب ، آنان را به دوزخ برگردانند و گویند باز عذاب آتش سوزان را بچ شید ( حج 22)

  بر آن کافران آتشی سرپوشیده احاطه خواهد کرد (بلد 20 )

  آنها در عذاب باد سَموم و آب جوشا ن باشند ( واقعه 42)

  از پی گردنکش عنود آتش دوزخ خواهد بود و آب که می آشامد ، آب پلید چرکین است (ابرا هیم 16)

  چون گردن هایشان با غل و زنجیر کشیده شود ( مؤمن 71)

  شما ای گمراهان از درخت زقوم تلخ جهنم خو اهید خورد تا انکه شکم را از آن پر سازید ( واقعه 52-53)

  آنگاه همه از آب گ...
 • ناشناس

  آنگاه همه از آب گرم جهنم مینوشید بدانسان که شتران تشنه آب می آشامند (واقعه 54-55)

  تا به حمیم دوزخ د ر افکنند سپس در آتش افروخته شوند( مؤمن 72)

  که آن آب پلید را پیوسته می آشامد و هیچ گوارای او نشود و از هر جانب مرگ به وی روی آور شود ولی نمیمیرد تا دائم در عذاب سخت معذب باشد ( ابراهیم 17)

  روزی که ط لا و نقره در آتش دوزخ گداخته شود و پیشانی و پشت و پهلوی آنها را به آن داغ کنند ( توبه 35)

  آنان که ب ه آیات خدای خود کافر شدند جزای آنها عذاب دردناک دوزخ است ( جاثیه 11)

  همانا درخت زَقوم جهنم قئت و غذ ای بدکاران است ( دخان 43-44)

  که ان غذا در شکمشان چون مس گداخته میجوشد ( دخان 45)

  پس از آن آب جوشان بر سرش فرو ریزد ( دخان 48)

  که از عذاب خدا هیچ کس ایمن نخواهد بود ( معارج 28)

  وای بر کافران از آتش قهر و عذاب سخت خدا ( ابراهیم 2)

  ما هم بر هلاک آن قوم عاد باد تندی در ایام نحس شوم فرستادیم تا به آ نها عذاب ذلت وخِذلان را در دنیا بچشانیم در صورتی که خواری عذاب آخرت بیش از دنیاست ( فصلت 16)

  باید ش ما مؤمنان هر یک از زنان و مردان زنا کار را به صد تازیانه مجازات و تنبیه کنید و هر گز در بارهء آنان در دین خدا ترحم و رعفت روا ندارید ، اگر به روز قیامت ایمان دارید و باید عذاب آن بدکاران را جمعی از مؤمنان مشاهده کنند ( نور 2)

  کشتن انسان از مکرر ترین و مهمترین موضوعات اشاره شده در قرآن است .

  لغت قتل در اشکال مختلف آن 158 مرتبه در بیش از 130 آیه بکار رفته است که در بیش از 20 آیه خداوند مستقیما ا مر به کشتن انسانها میدهد :

  هر جا مشرکان را یافتید به قتل رسانید و از شهر هایشان برانید (بقره 191)

  بکشید در راه خدا که خدا به گفتار و کردار خلق شنوا و داناست ( بقره 244)

  شما ای اهل ایمان کافران را بکشید و با آنان کارزار کنید تا خدا آنان را بدست شما عذاب کند و خوار گرداند (توبه 14)

  آنان در دین شم ا تمسخر و طعن زنند ، آنان را بکشید که انان را سوگند استواری نیست ، تا از ترس شمشیر از طعن زدن به اس لام بس کنند ( توبه 12)

  خدا جان و مال اهل ایمان را به بهای بهشت خریداری کرده ، آنها که در راه خدا جه اد کنند و دشمنان دین را به قتل رسانند و یا خود کشته شوند ( توبه 111)

  ای اهل ایمان هر که از اهل کتا ب ( یهودی و نصاری ) که ایمان به خدا و روز قیامت نیاورده و آنچه را خدا و رسولش حرام کرده ، حرام نمیدا نند بکشید تا آنگاه با ذلت تواضع به اسلام جزیه دهند ( توبه 29)

  و یهود و نصاری گفتند مسیح پسر خداست ا ین سخنان را که اینها بر زبان میرانند خود را به کیش کافران مشابه میکنند ، خدا آنان را بکشد ( توبه 30)

  ای اهل ایمان با کافران از هر که به شما نزدیک تر است شروع کنید و انان را بکشید ، و باید کفار در شما درشتی و نیرومندی و قوت پایداری حس کنند و بدانید که خدا همیشه یار پرهیزکاران است ( توبه 123)

  اگر در راه خدا کشته شوید به سوی خدا گردآورده میشوید ( آل عمران 158)

  اگر در راه خدا کشته شوید در آن جهان ب ه رحمت و آمرزش خدا نائل شوید و ان بهتر از هر چیزیست که در حیات دنیا در حیات دنیا برای خود فراهم توان آورد (آل عمران 157)  و آن گروه از مشرکان را ( از یهودان ) که پشتیبان و کمک مشرکان بودند خدا از ح صار و سنگرهاشان فرود آورد و در دلشان از شما مسلمین ترس افکند تا آن گروهی از آنها را به قتل رسانیدهو گروهی را اسیر گردانیدند ( احزاب 26)

  این مردم پلید بدکردار راندهء درگاه خداوند هستند با هر جا یافت ش ومند آنان را گرفته و جدآ بکشید ( احزاب 61)

  مؤمنان باید در راه خدا ، آنان را که حیات مادی دنیا را بر آخرت برگزیدند بکشند و هر کس در جهاد در راه خدا کشته شد و یا فاتح گردید زود باشد که او را در بهشت اب دی اجری عظیم دهیم ( نساء 74)

  اهل ایمان در راه خدا و کافران در راه شیطان میجنگند ، پس شمامؤمنان با د وستان شیطان قتال کنید که مکر و سیاست شیطان بسیار سست و ضعیف است (نساء 76)

  ای مؤمنان کافران را بکشید که در زمین فتنه و فساد دیگری نماند و آئین همه دین خدا گردد (انفال 39)

  ای مؤمنان نه شما بلکه خدا کا فران را کشت و ای رسول چون تیری افکندی نه تو بلکه خدا افکند ( انفال 17)

  شما مؤمنان چون با کافران روب رو شدید باید آنان را گردن زنید ( محمد 4)

  ای کشته باد انسان چرا تا این حد کفر میورزد ( عبس 17)

  همان ا کیفر آنان که با خدا و رسول او به جنگ برخیزند و در زمین به فساد کوشند جز این نباشد که انها را به قت ل رسانند یا به دار کشند و یا دست و پایشان به خلاف ببرند ، یا با نفی بلد و تبعید از سرزمین صالحان دور کنند ، این ذلت و خواری عذاب دنیوی انهاست و اما در آخرت باز در دوزخ به عذابی بزرگ معذب خواهند بود ( مائده 33)

  تنبیه کردن و زدن از خفیف ترین رفتار های خشونت آمیز است که خداوند زدن زنان را توسط مردان مجاز دانسته است :

  زنانی که از مخالفت و نا فرمانی آنان بیمناکید ابتدا آنان را موعظه کنید اگر مطیع نش دند از خوابگاه آنان دوری کنید ، اگر مطیع نشدند آنان را به زدن تنبیه کنید (نساء 34)  شمار آیه های خشونت آمیز ، که در ارتباط با کشتن ، عذاب و شکنجه دادن ، قتل عام کردن است از700 آیه تجاوز میکند .

  بیش از 50 درصد از 3000 مجموع آیه های باقیمانده قرآن نیز به نوعی در ارتباط با آیه های خشونت آمیز اند .

  بطوری که به سختی امکان پذیر است صفحه ای از این کتاب را باز کرد و آثاری از خشونت و وحشیگری در آن نیافت .

  وای بر ما که این کتاب شیطانی را در ایران و سایر کشور ها در مدارس به کودکانمان آموزش میدهند .

  1400 سال است این کتاب بر زندگی میلیاردها انسان تاثیر گذار است ، در طول تاریخ صدها هزار انسانها را کشته و میکشد ، امروز جهان با پدیده هولناک تروریسم اسلامی روبروست که جان انسانها را در هر گوشه از جه ان تهدید میکند .

  اسلام در حاکمیت را مردم ایران سالهاست تجربه میکنند و همه ی ما دست و پا بریدن ها ، سنگسار کردن ها و اعدام های حکومت اسلامی را در خیابان در ملا عام دیده ایم . ، نکبت اسلام در حاکمیت در بسیاری کشورهای دیگر نیز حاکم است .

  اما انسانیت و آزادگی هرگز در هیچ کدام از دوران ها و تا امروز در برابر اسلام سکوت نکرده است و مبارزه برای نابودی این افیون هولناک تا پایان ادامه خواهد داشت .

  مردم جهان برای رسیدن به یک دنیای بهتر ، به دنیایی که انسانها یکدیگر را نمیکشند ، برای رسیدن به صلح و آسا یش ،

  تیشه برداریم و بر ریشه مذهب زنیم .
 • حکیمی  - از خدا بترسید!
  کسیکه تعلیق (جنون خشونت در قرآن) را نوشته است، اعتراف باید کرد که علم او از شیطان هم زیادتر بوده است ، اما شیطان بمقدار او سرکشی نکرده است که شیطان تنها از سجده کردن آدم درمقابل امر خداوند سرپیچی کرده بود، اما این جناب استهزا به الله وبه قرآن کرده است، الله تعالی میفرماید:
  [قل أبالله وآياته ورسوله كن تم تستهزئون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم] «بگو آیا به الله وآیات او وپیغمبر او استهزا میکنید، ع ذر خواهی مکنید که کافر شدید بعدازینکه ایمان آوردید»
  شأن نزول آیت باستهزاء منافقان در مقابل پیغمبر بو د اما اینجا میتوان گفت بالای این نویسندۀ پر معلومات ابلیس مانند هم تطبیق میخورد، که استهزا به الله و قرآن کرده است، وقباحت او از منافقین عهد پیغمبر هم بدتر است که آنها تنها به پیغمبر استهزا کرده بودند، اما این جناب به الله وقرآن استهزاء کرده است.
  خداوند همه مسلمانان حق را ازین قسم رسوائی ها نجات بدهد .
 • پری
  به این جاهل جاهلتر از زمان پیش از اسلام دارای کود 129.94 که ایرانی بی خرد است و با نسبت دادن خود به مردم بافرهنگ هرات توهین بزرگی به هراتیان نموده باید گفت که همین 300 آیت عذاب هم در برابر جزا دادن به افراد و اشخاصی جانی مثل توو همقطاران تو کم است!!!! و این نهایت لطف و مرحمت خداوند ج را در مقابل جان ی های بی مغز و اسلام ستیزی که هرجنایت ازدست تان بیاید در مقابل همنوع شان دریغ نمیکنند ثابت میکند!!! چون تو خودت اول از خود دست آوردی نداشته و گفته های دیگران را بدون تحلیل ودانستن آن وشایدهم برای کسب اجازه ای زندگی طفیلی و توهین آمیز در ایران شاید دست به اقدام همچو جنایات میزنی (دست انداختن به مقدس ات دیگران)و بدون تاًمل،تحلیل و درکی ازآنچه نشخوار میکنی نهایتٍ ضعف عقلانی و شکست ایمانی ترا در براب ر حوادث زندگی نشان میدهد!!!
 • پری

  دوم اینکه چرا بلمقابل آیات رحمت و مغفرت قرآن مجید را به نقد نگرفتی؟؟ و اینکه از 99 نام پاک الله ج یک نام او قهار است و 98 نام دیگر الله جل اعلی شانً برمغفرت و رحمت استوار است؟؟؟ و ازهمین سبب تو امروزب ا تکبر به حریم و قدرت لایزال الهی دست درازکرده میتوانی و آنگاه است که خداوند ج برای رعایت عدالت وعده داده شده ازتو در برابر آگاهی قبلی همین 300 آیت عذاب، عذاب خواهد کرد!! این آیات عذاب به نظرمن در مقا بل جزادادن به جنایات بشری که بدون موجودیت شواهد و یااستفاده از زور و قدرت یک گروه بالای گروپی دیگر ا ز جهان بشریت انجام میشود بسیار ناچیز است. تامین عدالت در مقابل کشتار انسان های بی گناه بخصوص اطفال، محاصره های اقتصادی، بغارت بردن اموال و سرمایه های ملت ها، استفاده ازسلاح های کشتار های جمعی، خیانت، دزدی و غارت، زنا و انتشارامراض مدهش درمیان مردم فقیر وبیدفاع و بعد هم به رسوایی کشیدن شان، تجاوزات و هزارها جرم و جنایت دیگرکه بدون محکمه مجرمین و دادخواهی قربانیان در دینا به فراموشی سپرده شده و میشو د بسیار بجا و اشد ضرورت بدوه است!!! و علم خدای متعال را در برابر آینده ای این جهان و اعمال ناشایسته انسان ها ثابت میکند. و آیت رحمت و مغفرت نیز برای تقدیر ازاعمال و گردارانسان های با تقواو پرهیزگار حک مت و علم خداوند ج رااز آینده بشر و جهان بشریت بطور شگفت آور ثابت میکند!!! من با خواندن آیات پاک قرآ ن عظیم شان که مژده ای جزابه جنایتگارانی میدهد که اصلاً جزکشتار و منافقت و تفرقه و جرم و قدرت طلبی و تکبر و سربریدن ها، انواع مختلف ظلم و ..... دیگر کاری ندارند بسیار خوشحال میشوم و تسکین روحی می یابم. زیرامتیقین میشوم که بلاخره عدالتی است که دادبیگناهان و قربانیان را بشنود!! قربانیان جنگ های جهانی، قربانیان ظلم و ستم هردیکتاتور و به اصطلاح رهبران و ملیون ها جنایت دیگر مثلاً ظلم بالای مردم فلسطین، افغانستان و کشمیر و کجاو کجا... ولی من حیرانم که با وجود این همه آیت عذاب ما تو اینقدرخیره سر وگستاخ و دارای کردارزشت و گفتار زشت و پندار جاهلانه هستیم وای بحال زمانی که این ایات خبردهنده ای عذاب سخت هم نمیبود!!!! این راپوری از الجزیره گوشه ای از جنایات بشر برهمنوع ما برای کسانیکه عقل دارند: http:// youtu.be/jRVUhVKqmDU
نوشتن نظر
Your Contact Details:
 
Comment:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img]   
Security کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

TOLO TV LIVE

PEDRAM in STOCKHOLM

SHAFIE AYAR - 249

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

...

...

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 273 مهمان آنلاین


قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.