Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

وزارت امــــور داخـــله دولت اســـلامی... PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط کریم رحیمی   
يكشنبه ، 3 آبان 1388 ، 13:09

وزارت امــــور داخـــله دولت اســـلامی افغـــانســـتان یــا وزارت قـــومی آقــــای اتمــــر؟وزارت امــــور داخـــله دولــــت اســـــلامــی افغـــانســـــتان یــا وزارت قـــومی آقــــای اتمــــر؟

بعد از تدویر کنفرانس بن در فکر و ذهن ما این بود که خشونت های قومی از کشور ما رخت بسته و جای خود را به اخوت – برادری- دوستی بین اقوام و ملیت های مختلف خواهد داد.


عقلانیت، صلح طلبی، وحدت ملی، دوستی و برادری بر فضای جامعه جنگ زده ما مستولی خواهد شد، امراض تباه کن، مصلحت های ضرر بار گروهی، لسانی، سمتی، قومی و باندبازی دیگر مردم ما را آزار نخواد داد، مردمیکه رنج بیکران ازین ناحیه متحمل شده اند، شاید از آلام و درد ها نجات یابند امیدی به زنده گی آینده خود داشته باشند در جامعه که زیست مینمایند باید فارغ از هرنوع ظلم و بی عدالتی بوده دیگر رنج سیاسی نه خواهند کشید به امید که دنیا مترقی به کمک شان آمده است شاید افراد و اشخاص تحصیل کرده - وطن دوست روی صحنه آیند که این نابسامانی ها را دیگر اجازه ندهند که خیالات خوش مردم ما را بر هم زند.

 

افسوس صد افسوس که این امید خوش مردم ما یکبار دیگر به سنگ نا امیدی گوفته شده مردم و ملت ما را مایوس ساخته دوچار آشفتگی نموده است، در حالیکه جامعه بین المللی داد از حقوق بشر میزند عدالت اجتماعی را شعار قرار داده و به هدف مبارزه با ظلم و ستم (تروریزم) وارد افغانستان شده اند اما یک تعداد فاشیست های جاه طلب چاکران و نوکران سیاه دل (طالب صفت) بازهم آتش تفرقه قومی را دامن زده و خود بالای این آتش تفرقه روغن میپاشند تا شعله های آن را خوب تماشا نمایند.

 

جای تاسف است که این آتش از طرف اشخاص مسؤول دولتی دامن زده میشود تا این آتش قومی خاموش نشده از آن منفعت شخصی (چوکی) بدست آورند، یکی از آن اشخاص آقای اتمر وزیر امور داخله اپورتونیست کشور است که در نوشتن کتاب سقوی دوم نقش کلیدی را داشت (رفیق و همراه راه یون میباشد) که آگاهانه دست به چنین اعمال زده و میزند و باز میخواهد تصفیه قومی را (این میراث طالبانی را) در وزارت امور داخله تطبیق نمایند و این تصفیه زیر نام های متفاوت (ریفورم، داوطلبی، رقابت آزاد یعنی تجارت آزاد) انجام داده در اصل تطبیق همان سیاست (نا مطلوب طالبانی) است که در زمان زمام داری طالبان بالای ملیت های غیر پشتون عملی میگردید و صد ها نفر اعضای مسلکی و تحصیل کرده از کار اخراج شده بودند و اکنون توسط این طالب روشن فکر (به گفته طالبان) نیز عملی میگردد.

 

در گذشته نه چندان دور در زمان وزیر کم تجربه و کم عقل تاجک تبار آقای مقبل چند نفر محدود از سایر ملیت ها در بست های درجه سوم و چهارم در وزارت امور داخله به اساس شناخت (آن وزیر) مقرر گردیده بودند که چندان چشمگیر نبوده و در کدام پست اساسی هم اجرای وظیفه نمی نمودند مگر تنگ نظران ناسیونالست در محافل، مجالس و همه جا سرنا سر داده و داد میزدند که وزارت امور داخله در دست یک قوم است از تلویزیون ها، روزنامه ها و جراید شروع تا تالار پارلمان.

 

اما آن تنگ نظران کجا اند که تا یاوه سرائی های خود را بیاد آورند و به چشم سر مشاهده نمایند که این آقای وزیر موجود چه گل های را به آب نداده، از خیانت دارائی عامه، رشوه، دامن زدن به مسایل قومی و لسانی گرفته تا مسلح ساختن افراد ضد دولتی و ضد ملی. سوال اینجاست چرا وکلای که خود را نماینده مردم می دانند و در خانه ملت لمیده اند از این وزیر استجواب نمی نمایند در حالیکه وزیر تجارت سابقه آقای فرهنگ را به سبب غفلت صلب اعتماد نموده اند اما با چنین جنایت و خیانت هیچ توجه ندارند؟ چشم شان کور و در گوش های خود پخته گذاشته و یا اینکه خود نوکر حاکمان اند و جرئت حرف زدن را در مورد ندارند و دهان شان پر از آب (دالر) است.

 

توجه نمائید چند پست که در وزارت امور داخله بست کلیدی است بدست چی کسانی تعلق دارد، جناب رئیس ولسی جرگه و مشرانو جرگه از خواب غفلت بیدار شوید و در تطبیق عدالت، حقوق شهروندی اتباع کشور توجه نمائید زیرا تامین عدالت اجتماعی سنگ تهدابی امنیت است که بدون تامین عدالت امنیت نا ممکن میباشد.

 

ای کاش این پست های وزارت به اشخاص و افراد صادق برادران پشتون تبار داده میشد بازهم جای گله مندی نبود اما اشخاصیکه در پست های معتبر مقرر اند هر کدام غیر مسلکی، کم تجربه و دارای دوسیه های مختلف - اختلاس، رشوه، سؤ استفاده و حتی اتهام به قتل دارند.

 

 کمسیون حقوق بشر هم در مورد توجه ندارد زیرا خانم "ثمر" هم حق خود را از پست های کلیدی این وزارت برای خویشاوندان خود بدست اورده است.

 

قابل دقت و توجه است که پست های کلیدی بدست چی کسانی قرار دارد.

 1. وزیر "لغمان" پشتون.
 2. معین امنیتی پشتون.
 3. رئیس پولیس اتمر "لغمان" پشتون.
 4. رئیس سرحدی پشتون.
 5. پیژندوال "لغمان" پشتون.
 6. رئیس ع کشف جرایم پشتون.
 7. رئیس استخبارات و معاون استخبارات "لغمان" پشتون.
 8. رئیس تروریزم پشتون.
 9. رئیس مالی پشتون.
 10. رئیس لوژستیک پشتون.
 11. رئیس پاسورت پشتون.
 12. رئیس محافظت عامه "لغمان" پشتون.
 13. قوماندان شهر پشتون.
 14. رئیس صحیه پشتون.
 15. قوماندان شفاخانه پشتون.
 16. قوماندان اکادمی پولیس پشتون.
 17. رئیس ع تعلیم و تربیه پشتون.
 18. رئیس مخابره پشتون.
 19. رئیس مبارزه با مواد مخدر پشتون.
 20. رئیس کشف جرایم سنگین پشتون.
 21. اکثر پست های قوماندانی برادران پشتون تبار اند.

 

Advertise your business here. Click to contact us.
 • آذر بدخشاني  - ازين هم بدتر شويم خوبست!
  اولا معلوم نيست كه شما همان آقاي كريم رحيمي كه قبلاً سخنگوي كرزي بوديد هستيد يا كس ديگر؟؟؟
  دوم خدمت شما دوست نويسنده ي معزم عرض شود كه لست شما بسيار كوتاه است، شما لطف كرده يكمقدار تحقيقات بيشتر انجا م داده ، بعد مي بينيد كه بيشتر ازين است كه شما آنرا در لست خود ذكر كرده ايد. وزير مقبل در زمان وزارت داري اش كه بي همه تاجيك ها را بريد حتا يك ساتمن را هم مقرر كرده نميتوانست، فقط يك سمبول بود، حالا ا تمر را ببينيد كه چقدر درست و حسابي عمل ميكند و همروزه افراد مطلوب را تعويض ميكند. واي بر ما ها
 • صوفی زاده قدیر
  بااحترام
  -افتخار به پشتونی که به قوم خود کار میکند.
  -شرم باد به فارسی زبان و تاجیکی که اجیر فاشیز م میشود.
  -شرم باد به فارسی زبانی که خود را نمی شناسد.
 • جهانگیر


  اگر پشتون ها همین سیاست به پیس نبرند کجا میتوانیستند سرزمین دیگران را صاحب شوند؟

  همین طرز فک ر شان باعث شده که 250 سال بر اکثریت حکومت کنند، تاجیک ها مردمی بی فکر و مصلحت طلب هستند و هرکدام میخ واهند به تنهائی خود همه کاره باشند که این باعث شکست شان است.

 • Aasim


  این صهیونیزم پشتونی در طول تاریخ این قسم جنایات را انجام داده اند این به نو نیست. این ها فقط فقط پ شتونوالی میخواهند. نه مسلمانی نه وحدت ملی نه اینکه دیگر اقوام هم در این کشور زنده گی میکند، فکر میکن ند. پس ما تاجیک ها اوزبیگها و هزاره ها چه باید کنیم؟ تا چه وقت در بین مان منافقانه خانه کرده و تفرق ه ایجاد نمایند/؟ تا چه وقت اسیر گفتار کردار صهیونیزم پشتونی می باشیم؟ چرا هوشیار نمی شویم؟ اگر غفلت کنیم همه اقوام دیگر را زیر نام دیموکراسی از کشور کوچ میدهند. و خدای ناخواسته نه ناموس برای مان میگذا رند و نه نام نشان. و شوهر های پنجابی خود را میآورند و برایشان در سمت شمال زمین توزیع کرده و به هر کد ام یک زن هم میدهند. من صادقانه و بدون کدام تبعیض این قوم پشتون به هیچ چیز بند واز نیستند. ما شاهد در آتش زدن شمالی بودیم. دیگر تا چه وقت گپ مفت بزنیم که وحدت ملی و برادران پشتون مان مسلمان هستند؟ جور میشوند؟ اگر جور میشدند در 250 سال جور میشدند. قوم بنی اسراییل جور شدن ندارند. بهتر دوتقسیم افغانستان است که ما از این جنجال ها خلاصی یابیم تا در آینده نسل جوان مان به آرامی و صلح و صفا زنده گی نمایند. ما خود خوب هیچ زندهگی را از دست اینها نفهمیدیم، بیایید با یک جسارت زنده گی اولاد های مانرا سرفراز ب سازیم.
 • شهین

  آذر بدخشانی عزیز سلام! آقای صوفی زاده مهربان سلام !
  بردران ! هرچه نوشتید سراسر درست بود وشکی هم درآ ن نیست. روزگاریکه درمیان ما اقوام غیر پشتون نفاق انداختند وپلان شده زمینهای آبائی مارا آنزمان به پیم انه وسیع بخوگان برده آنطرف کوههای سلیمان دادند واین کاروان تهاجم هنوزهم ادامه دارد حقیقت تلخ فراموش ناشدنیست. مسئله اینست که مردمان تحت ستم جهان چه میکنند وما در کجای زمان قرار داریم وما آنچه بنام یک وظیفه ایمانی داریم هنوزدر پیش است :
  ـ ملت فلسطین از 62سال به اینطرف است که ازسر وجان ومال در مبارز ه کسب حقوق خود می رزمد باید ماازین ملت شریف یاد بگیریم وکمر همت متحدانه ومردانه ببندیم. راه دیگر ندا ریم باید زودشویم که زمان سرنوشتهای شومی در پی دارد .
  ـ ما امروز با شناسائی بهتری که از دشمنان خاک و مردم خود داریم مکلف به قبول نکاتزیر هستیم :
  * باید با کمال محبت قوم گفته تاجیک گفته همدیگر خودرا دو ست بداریم واین روحیه فیصله کن ودشمن شکن را بدون چون وچرا درخودایمانا رشد بدهیم واز سهو وخطای همدیگر به همین لحظ بگذریم .
  ـ ماباید ازهمین امروز در فکر تشکل قومی تاجیک ملت خود باشیم واین راه راه عاشقان هبا ازخود گذری وصبر فراوان تبلیغ کنیم وهرچه زودتر به کرسی سرنوشت ساز تمکین بدهیم. اینکار را به لحاظ خدا که خدا ظلم را قبول ندارد واضافه از سیصد بار درقرآن ضدظلم نوشته شده پیروی عملی کنیم وازهمین لحظه شروع کنیم . هر آغاز مشکل معلوم میشود ولی اگر سخن عشق ودفاع از تاریخ ومردم در میان باشد خیلی هم آسان است.
  ـ امروز ما به هیچ حزبی غیر از تاجیک ملت کار نداریم چونکه برادران ما با کمال نامردی ودرک ضعیف ر اه خطارا درپیش گرفته اند آنها برادری باید از افغانملتیها بیاموزند. باید سر ازهمین امروز دست برزنیم ک مرها را ببندیم دوستان خودرا دریابیم ودر تمام جهان از صمیم قلب متحد وهمرزم شویم آنوقت نه دشمن بیگانه ونه هم فریبخوردگان قومخودما کاری نخواهند توانست وما پیروز میشویم . فریبخورده هارا هم ازخود کنیم چون از قوم خودماست .پیروزباشید.
 • hamid
  bradarani panjsher (ba ghair az amir sahibi shahid)ba khater ghorbate fikreeyai ke daran waqti ba qu drat mairasand awal ba pushtooni mamadzai chowki maitan. cheshmi atmara sadqa ke ba qowmish kho maik una.
 • ناشناس
  پشتون اگر عاطم شود خیر وصفایش کم شود
  در دشت اگر سستی کند در کوه خر محکم شود
  مانند سگ بو د رفتارش دختر فروشی بود کارش
 • hamid
  nashinaas- yak kamai taagheer maitaimish: pushtoon agar atam shaawad - khair o safayash kam shawad. dar dasht agar susti kunad- dar koh KHARMASTI Kunad. manaaand saag raftar O-- Kukhtar feroshi kaar O.
 • commissar  - قمندان اکادمی پولیس
  سلام می بخشید پشتون و ازبک و هزاره و تاجیک همه برادر هستیم خوب و خراب همه جا است ای کاش تمام دولت م رد های ما از روی شایسته سالاری انتخاب میشدند خدا کند که همه پشتون باشند خداکند که همه هزاره باشند خد اکند که همه تاجیک باشند خداکند که همه هزاره باشند بس است قوم پرستی نژاد پرستی زنده باد افغانستان متح دو اباد و سربلند دوراز قوم گرایی و سمت پرستی ((محصل اکادمی پولیس )) ذکرالله پنجشیری
 • ضیاء ( عبدالحق ) یوسفی افسر لو  - ساده بودن وقوم پرستی
  وقتی که این نظر های شما دوستان را خواندم دانستم که هنوز هم مغزتان درست کارنمیکند به جز یک نفر که به فکر قوم پرستی نیست بقیه شما ها همه مردم جاهل افغانستان هستید که افغانستان را به این روز کشانیده اید شما هیچ وقت به فکر وطن نبوده ونیستید نه اتمر چندان وزیری بود ونه مقبل چون کسی که واقعاً وزیر خوبی با شد هیچ وقت وزیر نخواهد شد این دولت فعلی دولتی دست نشانده وبی اختیار است و توقعی هم نمیتوان از این دو لت و دست اند کاران آن داشت بنا براین بیائید از خواب خرگوشی بیدار شوید که دیگر فریب دشمن را نخورید از غرورتان کم وبه عقلتان اضافه کنید به تحصیلتان اضافه کنید تا بتوانید دولتی قدرتمند وبه دور از قوم گرا یی وفرقه گرایی داشته باشید
 • ناشناس
  سلام بتمام مردم افغانستان برادران مجترم بیائید که دیگربس کنیم قوم پرستی .سمت پرستی وغیره همگی باید ک ارکرد بااحساس باشیم درمقابل وطن خود هرکدام ما باید شهردارشویم هرکدام ما باید پولیس,ترافیک شده به وطن خود خدمت گرباشیم نه خیانت گر...تابکی دست ما درازبه طرف اجنبی ها باشه چرا خودما سرپای استاده نشویم.. .
  بااحترام فرهاد (کوهستانی) افسرپولیس ومحصل حقوق وعلوم سیاسی بخش شبانه پوهنتون کابل
 • پشتون  - متن برای خاوران ماجراجو
  اولتر از همه سلام
  اگر شنیده باشید یکی به دیگر گفت که گوش ات را پشک برد او گوش خود را ندید بطرف پشک دوید شما لطف نموده یکبار رهبری وزارت داخله را بیبیند و بشناسید کی کیست و از کجاست بعداً پشت پشک بدو ید
  و سایت خبری خاوران هم سیاست ای اس ای پاکستان را داردو شاید مردم پشتون لیاقت چنین پست ها داشته با شد .
  من منحیث یک افغان از سایت خاروان ماجراجو چنین ارزو را نداشتم
  اگر یک بار دیگر شمار را به وزار ت نمانند شاید بگوید که کلی وزارت پشتون است
 • ناشناس
  چطور است فعلا وزارت داخله خوشحال مستند.ای متعصبین لعنت بر شما
 • ناشناس
  سلام به سایت بذرستان تعصب .شما هم خوش خواهند بود که خدمت می کنم.لعنت بر این خدمت تان .وطن را ببینید که به چی حال است وشما چی چیزهای را نشر می کننید.خدا انها که به تعصب دامن می زنند به عذاب خود گرفتار کند مثل شمامردم که از دموکراسی امریکایی فایده می گیرند و بذر تعصب را کاشت می کنند.خدا به حال شما رحم کند.بریالی از کابل
 • اتل حسین خیل
  این سایت بسیار یک سایت دلچسپ و جالب است
نوشتن نظر
Your Contact Details:
 
Comment:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img]   
Security کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ، 3 آبان 1388 ، 21:53
 

TOLO TV LIVE

PEDRAM in STOCKHOLM

SHAFIE AYAR - 249

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

...

...

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 166 مهمان آنلاین

قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.